Snabbstart: Konfigurera, starta och ansluta till ett onlinemöte

Använd Microsoft® Lync™ Online om du vill schemalägga ett onlinemöte, starta en icke-schemalagd delnings- och samarbetssession, ansluta till ett möte och ange ljudinställningar för datorljud. Mer information om alla aktiviteter i den här guiden finns i Arbeta smart: Schemalägga och ansluta till ett onlinemöte.

Vad vill du göra?

Schemalägga ett onlinemöte

Ändra mötesåtkomst och presentatörsalternativ

Starta ett icke-schemalagt möte

Ansluta till ett schemalagt onlinemöte

Ansluta till ett icke-schemalagt möte

Ange ljudinställningar

Schemalägga ett onlinemöte

Schemalägg ett onlinemöte i meddelande- och samarbetsklienten Microsoft® Outlook® med hjälp av onlinemötestillägget för Microsoft® Lync™ Online. Tillägget för onlinemöten i Lync Online installeras automatiskt när Lync installeras.

Så här skapar du en onlinemötesförfrågan i Outlook:

 • I Kalendern i Outlook går du till fliken Start och gruppen Nytt. Klicka på Nytt onlinemöte(i Microsoft® Outlook® 2010) eller Onlinemöte (i Microsoft® Outlook® 2007).

Bild av menyfliksområdet i Outlook

Överst på sidan

Ändra mötesåtkomst och presentatörsalternativ

Standardalternativen för onlinemöten passar bäst för mindre möten eller vid delning och samarbete med personer inom samma organisation. Om du schemalägger ett onlinemöte med personer utanför organisationen eller om mötet är ovanligt stort väljer du alternativ för följande i dialogrutan Alternativ för onlinemöte:

 • Vilka ska vänta i lobby innan de släpps in till mötet? (Detta är endast tillgängligt för möten där VoIP-ljud används.)

 • Vem ska vara presentatör under mötet?

Så här anger du alternativ för åtkomst och presentatörer:

 1. Klicka på Alternativ för möte i gruppen Onlinemöte på fliken Möte.

Bild av menyfliksområdet i Outlook

 1. I dialogrutan Alternativ för onlinemöte markerar du kryssrutan Anpassa åtkomst och definiera presentatörer för det här mötet.

Överst på sidan

Starta ett icke-schemalagt möte

 Så här startar du ett icke-schemalagt möte med hjälp av kommandot Möte nu:

 1. Klicka på pilen Visa meny Ikonen Alternativ i huvudfönstret för Lync och klicka sedan på Möte nu.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Anslut till möte med ljud från:

  • Om du vill ringa till mötet från en telefon klickar du på Anslut inte ljud och slår sedan uppringningsnumret du fick i e-postinbjudan.

  • Om du vill ansluta till mötet med Lync Online klickar du på Använd Lync (integrerat ljud och video).

 • Om du vill bli uppringd från konferensen klickar du på Ring mig på och skriver in eller väljer ditt telefonnummer. (Den här funktionen stöds inte.)

 1. Klicka på knappen Personalternativ Bild av knapp i mötesfönstret och klicka sedan på Bjud in via e-post. Fyll sedan i mötesförfrågan.

 2. Överst på sidan

Ansluta till ett schemalagt onlinemöte

Så här ansluter du till ett schemalagt möte:

 1. Öppna det möte du vill ansluta till i Outlook-kalendern.

 2. Klicka på Anslut till onlinemöte i mötesförfrågan.

Communicator

 1. Gör något av följande i dialogrutan Anslut till möte med ljud från:

  • Om du vill ringa till mötet från en telefon klickar du på Anslut inte ljud och slår sedan uppringningsnumret du fick i e-postinbjudan.

  • Om du vill ansluta till mötet med Lync Online klickar du på Använd Lync (integrerat ljud och video).

  • Om du vill bli uppringd från konferensen klickar du på Ring mig på och skriver in eller väljer ditt telefonnummer. (Den här funktionen stöds inte.)

Överst på sidan

Ansluta till ett icke-schemalagt möte

Du kan bjudas in till ett icke-schemalagt möte, ett Möte nu-möte, eller till ett möte som redan pågår.

 • Klicka på Anslut i meddelandet som visas i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet.

Överst på sidan

Ange ljudinställningar

Du kan konfigurera Lync Online så att du ansluter till mötesljudet på samma sätt varje gång, eller så att du får möjlighet att välja.

 1. Klicka på knappen Alternativ Knappen Lync-alternativ i huvudfönstret för Lync.

 2. Klicka på Telefoni i dialogrutan Lync - Alternativ och gör sedan något av följande i rutan Anslut till mötesljud frånunder Ansluta till konferenssamtal:

  • Om du vill använda integrerat datorljud under möten klickar du på Lync.

  • Om du vill använda en telefon för att ringa till möten väljer du Anslut inte ljud

   Dialogrutan Alternativ, fliken Telefon – Ansluta till konferenssamtal

 3. (Valfritt) Markera kryssrutan Fråga innan anslutning, för att bekräfta eller välja en annan ljudkälla under Ansluta till konferenssamtal. Välj det här alternativet om du ofta vill ändra ljudinställningarna.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×