Snabbstart för Skype för företag med Windows

Ladda ned och installera

Snabbstart för Skype för företag med Windows

Med Skype för företag kan du enkelt ansluta till och samarbeta med kolleger och affärspartners över hela världen:

 • Starta konversationer med snabbmeddelanden och röst- eller videosamtal.

 • Se när dina kontakter är tillgängliga online.

 • Schemalägga och ansluta till möten.

 • Visa skärmen under möten och låta andra kontrollera den.

Om du använder Skype för företag på en Mac kan du läsa mer på Snabbstart för Skype för företag på Mac.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Ladda ned/installera

Skype för företag är vanligtvis installerat med Office 365. Om du har Office 365, men inte redan har Skype för företag och behöver installera det hittar du information i:

Foto av Skype för företag som körs på en bärbar dator.

Logga in på Skype för företag

 1. Ange ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Skriv in ditt lösenord.

 3. Markera kryssrutan Spara mitt lösenord om du vill att Skype för företag ska spara ditt lösenord så att du inte behöver ange det varje gång du loggar in.

 4. Välj Logga in.

Skärmbild av inloggningsskärmen i Skype för företag.

Konfigurera din ljudenhet

 1. Under Alternativ Pilen för Visa-menyn i Skype för företag. väljer du:

  Verktyg > Inställningar för ljudenhet.

 2. Under Ljudenhet väljer du enhet och anpassar inställningarna:

  • Högtalare – välj Spela upp Spela upp och justera volymen genom att dra i reglaget.

  • Mikrofon – testa volymen genom att tala och dra reglaget tills förloppsindikatorn når mitten av testområdet.

  • Ringsignal – välj Spela upp Spela upp och justera volymen genom att dra i reglaget.

 3. VäljKontrollera samtalskvalitet och följ anvisningarna på skärmen för att spela in och spela upp ett kort meddelande.

 4. Justera ljudinställningarna och välj OK.

Anpassade inställningar – högtalare, mikrofon och ringsignal – för ljudenhet

Konfigurera din videoenhet

 1. Under Alternativ Pilen för Visa-menyn i Skype för företag. väljer du:

  Verktyg > Inställningar för videoenhet.

 2. Under Videoenhet väljer du kamera.

 3. Centrera bilden i förhandsgranskningsfönstret genom att justera kameravinkeln.

 4. Välj Kamerainställningar om du vill justera videoprocessor eller kamerakontroller.

 5. Välj Beskär och centrera min video under möten för att fokusera och zooma in på ditt ansikte under videokonferenser.

 6. Välj OK.

Skärmbild av sidan Videoenheter i dialogrutan Alternativ i Skype för företag.

Hitta och lägga till en kontakt

Anslut till personer i organisationen och med vänner som har Skype-konton.

 1. På fliken Kontakter skriver du ett namn eller en e-postadress i rutan Hitta någon.

 2. I sökresultatet högerklickar du på den person du vill lägga till och väljer Lägg till i kontaktlistan.

 3. Om du har konfigurerat kontaktgrupper väljer du den kontaktgrupp du vill lägga till personen i.

När du lägger till personer i kontaktlistan får de ett meddelande om det. Externa kontakter måste acceptera inbjudan innan du kan se deras tillgänglighet.

Skärmbild av Skype för företag-fönstret vid sökning efter en kontakt att lägga till.

Starta ett snabbmeddelande

 1. På fliken Kontakter pekar du på en kontakts bild och väljer Skicka ett Snabbmeddelande Skicka ett snabbmeddelande till kontakten .

  Du lägger till fler personer genom att välja Bjud in fler personer Bjud in fler personer högst upp till höger.

  Tips: Du kan också skicka snabbmeddelanden till flera personer genom att trycka på Ctrl och välja kontakterna. Sedan högerklickar du och väljer Skicka ett snabbmeddelande.

 2. Skriv ditt meddelande.

 3. Välj Skicka Skicka eller tryck på Retur.

Skype för företag-snabbmenyn med snabbmeddelandeikonen aktiv.

Starta ett röst- eller videosamtal

Ring snabbt upp en kontakt som är online.

 • Peka på en kontakts bild och välj Samtal Ring kontakt eller Starta ett videosamtal Starta ett videosamtal med kontakten .

 • Om du vill lägga till ljud eller video i en befintlig konversation väljer du Samtal Samtal eller Videosamtal Videosamtal .

Obs!: Om du inte har en kamera är alternativen för videosamtal inte tillgängliga.

Skype för företag-snabbmenyn med samtalsikonen aktiv.

Ta emot ett samtal

Välj ett alternativ:

 • Ta emot samtalet genom att välja Svara.

 • Välj Ignorera för att avvisa samtalet och skicka det till röstbrevlådan om du har en sådan.

 • Välj Alternativ och sedan:

  • Svara med Snabbmeddelande om du vill avvisa samtalet och starta en snabbmeddelandesession med uppringaren.

  • Ange inställningen Stör ej om du vill avvisa samtalet och ändra status.

  • Svara med ljud endast om du vill besvara ett videosamtal utan att skicka och ta emot video.

Avsluta ett samtal

 • Välj Lägg på Lägga på eller tryck på Ctrl+Retur.

Obs!: Avsluta ett snabbmeddelande genom att stänga konversationsfönstret.

Skärmbild av en samtalsavisering med menyn Alternativ öppen.

Dela skrivbordet eller ett program

I ett konversationsfönster eller snabbmeddelandefönster:

 1. Välj Dela innehåll Dela innehåll och välj ett alternativ:

  • Dela ditt skrivbord om du vill dela allt innehåll på skrivbordet.

  • Dela ett fönster och dubbelklicka på det program eller fönster du vill visa.

   Fliken Delar just nu och en gul kantlinje runt det delade innehållet visas.

 2. Välj Sluta dela när du är klar.

Skärmbild av den öppna menyn Dela innehåll.

Skicka en fil i ett snabbmeddelande

 • Dra filen från Utforskaren till konversationsfönstret eller

 • kopiera filen eller bilden du vill skicka och klistra in den i konversationsfönstret.

  Alla i konversationen får ett meddelande som de kan acceptera eller avvisa.

Skicka en fil när du inte är i en konversation

 1. Välj kontakterna i kontaktlistan.

 2. Dra filen till markeringen.

  De valda kontakter får ett meddelande som de kan acceptera eller avvisa.

Skärmbild av ett snabbmeddelandefönster med en inkommande bifogad fil.

Ändra närvarostatus

Din närvarostatus ställs in automatiskt utifrån din Outlook-kalender. Så här ändrar du den manuellt:

 • Välj statuspilen under ditt namn.

 • Välj den närvaroindikator du vill visa.

 • Om du vill ångra eller låta Skype för företag uppdatera din status automatiskt väljer du Återställ Status.

Mer information finns i Ändra närvarostatus i Skype för företag.

Skärmbild av Skype för företag-fönstret med statusmenyn öppen.

Ansluta till ett Skype för företag-möte

Det finns flera sätt att ansluta till ett Skype för företag-möte:

 • Välj ikonen för möten i Skype för företag-fönstret och dubbelklicka sedan på mötet för att ansluta till det.

 • Välj Anslut till Skype-mötet i en mötesförfrågan i Outlook.

 • Välj Anslut Online i en mötespåminnelse i Outlook.

Skärmbild av fliken Möten i Skype för företag-fönstret.

Schemalägga ett Skype för företag-möte

I Outlook eller Outlook Online:

 1. Öppna din Outlook-kalender.

 2. Välj Start > Nytt Skype-möte.

 3. Slutför mötesförfrågan.

Tips: Innan du skickar mötesförfrågan ställer du in alternativ som vem som kan ansluta till mötet direkt och vem som måste vänta i den virtuella lobbyn. Mer information finns i Konfigurera ett Skype för företag-möte i Outlook

Schemalägga möte i Skype för företag

Få hjälp med Skype för företag

 1. Under Alternativ Pilen för Visa-menyn i Skype för företag. väljer du:

  Hjälp > Hjälp för Skype för företag.

 2. I sökrutan skriver du vad du vill ha hjälp med.

 3. Välj Sök Knappen för sökning på Office-supportwebbplatsen. .

Skärmbild av resultaten av en sökning på Skype för företag-kontakter på Office-supportwebbplatsen.
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×