Snabbstart: Använda röst- och videofunktioner

Om du har en mikrofon och högtalare kan du börja använda Microsoft® Lync™ Online för röstsamtal. Du kan också ansluta en enhet som rekommenderas av ditt företag, till exempel ett USB-headset – inställningarna konfigureras automatiskt i Lync Online.

Vad vill du göra?

Välja ljudenheter

Hitta rätt person

Ringa ett röstsamtal

Starta ett konferenssamtal

Besvara ett samtal

Bjuda in andra personer till konversationen

Lägga till röstfunktionen i en snabbmeddelandekonversation

Använda samtalskontrollerna

Ansluta en webbkamera

Lägga till video i en konversation

Välja ljudenheter

Så här väljer du ljudenheter:

 1. Klicka på Start, Alla program, Microsoft Lync och slutligen på Microsoft Lync 2010.

 2. Klicka på knappen Alternativ Ikonen Alternativ och klicka på Ljudenhet.

 3. Under Anpassa enheten klickar du på respektive listruta för att konfigurera högtalare, mikrofon, ringsignal och volymnivåer.

 4. Klicka på de gröna pilarna om du vill testa nivåerna för högtalaren och ringsignalen.

Överst på sidan

Hitta rätt person

Sökfältet är det första stället du går till när du vill hitta de personer du behöver kontakta.

 1. I huvudfönstret i Lync går du till listan Kontakter och börjar skriva en persons namn i sökrutan. Resultaten visas under sökfältet.

Söka efter en kontakt

 1. (Valfritt) Gör något av följande:

 2. Om personen du söker efter visas bland resultaten dubbelklickar du på kontakten om du vill skicka ett snabbmeddelande.

 3. Om du vill lägga till kontakten i listan Kontakter pekar du på kontakten, klickar på plustecknet (+) och väljer sedan lämplig kontaktgrupp.

Lägga till i Kontakter

Överst på sidan

Ringa ett röstsamtal

Du kan starta ett telefonsamtal med en enda klickning.

 1. Peka på kontakten i listan Kontakter eller bland sökresultaten och klicka sedan på knappen Ring upp.

Ringa en kontakt

Ett nytt konversationsfönster öppnas.

Överst på sidan

Starta ett konferenssamtal

Så här gör du om du vill ringa flera kontakter:

 1. Gå till listan Kontakter, håll ned CTRL och klicka på alla kontakter som du vill ringa.

 2. Högerklicka på någon av de markerade kontakterna och klicka på Starta ett konferenssamtal.

Starta ett konferenssamtal

Överst på sidan

Besvara ett samtal

När du får ett samtal visas en avisering om inkommande samtal i det nedre högra hörnet på datorskärmen. Gör något av följande:

 1. Om du vill besvara samtalet klickar du var som helst i aviseringen om inkommande samtal.

 2. Om du vill dirigera om samtalet och skapa ett snabbmeddelande, eller avvisa samtalet och ange Stör ej som din status för att inte bli störd, klickar du på Omdirigera.

Communicator

 1. Om du vill avvisa samtalet klickar du på Neka.

Överst på sidan

Bjuda in andra personer till konversationen

Om du vill bjuda in andra personer till en konversation som redan pågår gör du följande:

 1. Klicka på Personalternativ i konversationsfönstret.

 2. Klicka på Bjud in via namn eller telefonnummer, klicka på den kontakt du vill bjuda in eller sök efter kontakten och klicka sedan på OK.

Bjud in via namn eller telefonnummer

Överst på sidan

Lägga till röstfunktionen i en snabbmeddelandekonversation

Så här gör du om du vill lägga till röstfunktionen i en snabbmeddelandekonversation:

 1. Klicka på knappen Ring upp i konversationsfönstret.

Lägg till röstfunktion till snabbmeddelane

Röst och ljud läggs till i konversationen i Lync. Du kan fortsätta skriva medan du pratar. Observera att samtalet är ett VoIP-samtal (Voice over Internet Protocol).

Överst på sidan

Använda samtalskontrollerna

Under ett Lync Online-samtal kan du använda samtalskontrollerna i ett konversationsfönster om du vill göra något av följande:

 1. Om du vill parkera ett samtal klickar du på knappen Parkera/återuppta samtal Communicator .

 2. Om du vill avsluta ett samtal klickar du på knappen Avsluta samtal Bild av knapp .

  Med hjälp av andra kontroller kan du stänga av ljudet på mikrofonen eller högtalarna eller visa en knappsats.

Överst på sidan

Ansluta en webbkamera

Det närmaste det går att komma en konversation ansikte mot ansikte är att ansluta en webbkamera till datorn. Lync Online identifierar webbkameran automatiskt och använder den för ditt nästa videosamtal.

Så här visar du inställningarna för webbkameran:

 1. Klicka på knappen Alternativ Ikonen Alternativ längst upp till höger i huvudfönstret i Lync.

 2. Klicka på Videoenhet i dialogrutan Lync – Alternativ.

Överst på sidan

Lägga till video i en konversation

Om du har konfigurerat en webbkamera kan du välja om du vill låta kontakten se dig medan du pratar. Information om hur du konfigurerar en webbkamera finns i avsnittet "Ansluta en webbkamera" här ovan.

 1. Klicka på knappen Video i konversationsfönstret.

Starta ett videosamtal

Videosamtalet startar. Du kan fortsätta att skicka snabbmeddelanden till samtalets mottagare och även till andra kontakter.

Obs!:  När du accepterar ett inkommande videosamtal från en person kan han eller hon bara se dig om du lägger till video från din sida av konversationen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×