Snabbstart: Ange data i ett kalkylblad i Excel Starter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill arbeta med data i ett kalkylblad måste du först ange data i kalkylbladets celler. Därefter vill du kanske justera data så att de syns och visa dem exakt på det sätt som du vill.

Hur gör jag?

Bild av ikon

Ange data

 1. Klicka i en cell och ange sedan data i den cellen.

 2. Tryck på RETUR eller TABB för att flytta till nästa cell.

  Tips!     Om du vill ange data på en ny rad i en cell kan du infoga en radbrytning genom att trycka på ALT+RETUR.

 3. Om du vill ange en serie med data, till exempel dagar, månader eller stigande tal, anger du startvärdet i en cell och skapar sedan ett mönster genom att ange ett värde i nästa cell.

  Anta att du vill att serien 1, 2, 3, 4, 5..., skriver du 1 och 2 i de två första cellerna.

  Markera de celler som innehåller startvärdena och dra sedan fyllningshandtag Fyllningshandtag över det område som du vill fylla.

  Tips!    Om du vill använda stigande ordning drar du nedåt eller åt höger. Om du vill använda fallande ordning drar du uppåt eller åt vänster.

Bild av ikon

Justera inställningar

 1. Om du vill radbryta text i en cell, markerar du de celler som du vill formatera och klickar sedan på Radbyte i gruppen Justering på fliken Start.

  Radbryt text

 2. Om du vill justera kolumnbredd och radhöjd så att cellen anpassas automatiskt efter innehållet, markerar du de kolumner eller rader som du vill justera och klickar sedan på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Gruppen Celler

  Klicka på Autopassa kolumnbredd eller Autopassa radhöjd under Cellstorlek.

  Tips!    Du kan snabbt autopassa alla kolumner eller rader i kalkylbladet genom att klicka på knappen Markera alla och sedan dubbelklicka på skiljelinjen mellan två kolumn- eller radrubriker.

  Knappen Markera allt

Bild av ikon

Formatera data

 1. Om du vill använda talformatering klickar du i den cell som innehåller talen som ska formateras, pekar på Allmänt i gruppen Tal på fliken Start och klickar sedan på önskat format.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Om du vill byta teckensnitt markerar du de celler som innehåller data som ska formateras och klickar sedan på önskat format i gruppen Tecken på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

Nästa steg

Det är viktigt att veta hur du anger data genom att skriva det i kalkylbladet, men det är också viktigt att veta hur till mer eller kopiera data från en plats till en annan och hur du infogar eller ta bort rader och kolumner och hur du flyttar data. Mer information finns i avsnittet Flytta eller kopiera celler och innehållet i en cell och Infoga eller ta bort celler, rader och kolumner.

Tips!   Office.com uppdateras regelbundet med nytt innehåll, bland annat instruktionsartiklar, videoklipp och kurser. Om längst ned hjälpvisningsprogrammet står Offline och du är ansluten till Internet, klicka på Offline och klicka sedan på Visa innehåll från Office.com

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×