SLUTVÄRDE (funktionen SLUTVÄRDE)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar det framtida värdet av en investering baserat på fasta, periodiska betalningar och en fast räntesats.

Syntax

SLUTVÄRDE(ränta;periodantal;betalning;nuvärde;typ)

Se avsnittet om NUVÄRDE för en utförligare beskrivning av argumenten till SLUTVÄRDE och för mer information om annuitetsfunktioner.

Ränta     är räntan per period.

Periodantal     är det totala antalet betalningsperioder i en annuitet.

Betalning     är den betalning som görs under varje period. Den kan inte ändras under löptiden för ett annuitetslån. Betalning innehåller normalt sett kapital och ränta men inga andra avgifter. Om betalning utelämnas måste argumentet nuvärde finnas med.

Nuvärde     är nuvärdet eller det nuvarande samlade värdet av en serie framtida betalningar. Om argumentet nuvärde utelämnas antas det vara 0 (noll), men argumentet betalning måste finnas med.

Typ     är värdet 0 eller 1 och anger förfallodagar. Om typ utelämnas antas det vara 0.

Ange Skriv till

Om betalning ska göras

0

I slutet av perioden

1

I början av perioden

Kommentarer

  • Kontrollera att du är konsekvent med enheterna du använder för att ange ränta och periodantal. Använd 12 %/12 för ränta och 4*12 för periodantal om du gör månatliga inbetalningar på ett fyraårigt lån med 12 procents årlig ränta. Använd 12 % för ränta och 4 för periodantal om du gör årsvisa betalningar av samma lån.

  • För alla argument gäller att de betalningar du gör, t ex inbetalningar på sparkonto, representeras av negativa tal och pengar som du tar emot, t ex återbäring, representeras av positiva tal.

Exempel 1

I följande exempel är räntesatsen dividerad med 12 eftersom den beräknas månadsvis.

Ränta

Periodantal

Betalning

Nuvärde

Typ

Formel

Beskrivning (resultat)

6%

10

-200

-500

1

=SLUTVÄRDE(Ränta/12; Periodantal; Betalning; NUVÄRDE; Typ)

Investeringens framtida värde (2581,40)

Exempel 2

I följande exempel är räntesatsen dividerad med 12 eftersom den beräknas månadsvis.

Ränta

Periodantal

Betalning

Formel

Beskrivning (resultat)

12%

12

-1000

=SLUTVÄRDE([Ränta]/12; [Periodantal]; [Betalning])

Slutvärdet på en investering med angivna argument (12 682,50)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×