Sluta dela cachelagrade data mellan pivottabellrapporter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som standard pivottabellrapporter som baseras på samma datakälla – ett cellområde i ett kalkylblad eller en dataanslutning – dela cachelagrade, men du kan dela cachelagrade denna data med hjälp av flera olika sätt.

Vad vill du göra?

Mer information om pivottabell datacache

Cachelagrade data mellan pivottabellrapporter

Mer information om pivottabell datacache

Datacache i en pivottabellrapport är en del av interna minne på datorn som används av Microsoft Office Excel för att lagra data för rapporten. För att förbättra prestanda och minska storleken på din arbetsbok, delar Excel automatiskt pivottabell datacache mellan två eller flera pivottabellrapporter som baseras på samma cell eller område dataanslutning. Om cell område eller dataanslutning för två eller flera pivottabellrapporter är annorlunda, kan inte datacache delas mellan dessa rapporter.

Det kan dock finnas tillfällen då du inte vill dela en cache mellan två eller flera pivottabellrapporter som baseras på samma datakälla. Till exempel:

 • Du vill inte beräknade fält och element som ska visas i alla pivottabellrapporter.

 • Du vill inte att fälten ska grupperas på samma sätt i alla pivottabellrapporter.

 • Du vill inte att alla pivottabellrapporter att uppdatera samtidigt.

 • Du vill använda en funktion som inte stöds när du använder en delad cache, till exempel hämtar data i en rapport för en eller flera markerade objekt när du använder ett rapportfilter.

Obs!: Datacachen för en pivottabellrapport som är kopplad till en datakälla för Online Analytical Processing (OLAP) kan inte delas eftersom den används i ett annat sätt än OLAP-datakällor.

Överst på sidan

Cachelagrade data mellan pivottabellrapporter

Det finns flera sätt att dela cachelagrade data, bland annat följande:

 • Använda pivottabell- och pivotdiagramguiden för att skapa en ny pivottabellrapport som är baserad på samma cell som en annan rapport utan att dela Datacachen.

 • Cachelagrade data mellan pivottabellrapporter som baseras på ett cellområde genom att tillfälligt omdefiniera dataområdet för att tvinga Excel till cachelagrade data.

 • Cachelagrade data mellan två eller flera pivottabellrapporter som baseras på samma dataanslutning genom att skapa en unik dataanslutning för alla pivottabellrapporter i arbetsboken.

Tips!

Öppna direktfönstret i Visual Basic Editor genom att trycka på ALT + F11 och trycka på CTRL + G om du vill se hur många data cache finns i en arbetsbok och sedan skriver du följande:

?ActiveWorkbook.PivotCaches.Count

Skapa en pivottabellrapport som är baserad på samma cell som en annan rapport utan att dela datacache

 1. Se till att det finns en befintlig pivottabellrapport som är baserad på samma celler som du vill använda för den nya pivottabellrapporten.

 2. Klicka på en tom cell i kalkylbladet utanför pivottabellrapporten.

 3. Om du vill starta Pivottabell- och pivotdiagramguiden, trycker du på ALT + D + P.

  Tips!

  Lägg till pivottabell- och pivotdiagramguiden i verktygsfältet Snabbåtkomst genom att göra följande:

  1. Klicka på pilen bredvid verktygsfältet och klicka sedan på Fler kommandon.

  2. Gå till Välj kommandon från och välj Alla kommandon.

  3. Välj Pivottabell- och privotdiagramguiden i listan, klicka på Lägg till och sedan på OK.

 4. Klicka på Microsoft Office Excel-lista eller databas på sidan steg 1 i guiden och klicka sedan på Nästa.

 5. Markera dataområden som du vill basera den nya pivottabellrapporten på sidan steg 2 i guiden och klicka sedan på Nästa.

 6. Klicka på Nej när pivottabell- och pivotdiagramguiden visas ett meddelande som frågar om du vill dela Datacachen.

 7. Välj en plats för den nya pivottabellrapporten på sidan steg 3 i guiden och klicka sedan på Slutför.

Cachelagrade data mellan pivottabellrapporter som baseras på ett cellområde

 1. Se till att det finns minst två pivottabellrapporter baserat på samma cell och att de här rapporterna dela samma Datacachen.

 2. Klicka på en cell i pivottabellrapporten som du vill cachelagrade data.

 3. Om du vill starta Pivottabell- och pivotdiagramguiden, trycker du på ALT + D + P.

  Tips!

  Lägg till pivottabell- och pivotdiagramguiden i verktygsfältet Snabbåtkomst genom att göra följande:

  1. Klicka på pilen bredvid verktygsfältet och klicka sedan på Fler kommandon.

  2. Gå till Välj kommandon från och välj Alla kommandon.

  3. Välj Pivottabell- och privotdiagramguiden i listan, klicka på Lägg till och sedan på OK.

 4. På sidan steg 3 i guiden klickar du på tillbaka när du vill återgå till sidan steg 2.

 5. På sidan steg 2 i guiden kontrollerar du att samma mängd data som du vill basera pivottabellrapporten är markerad, men att minst en färre rad som ingår i markeringen.

  Anta att området är $A$ 1: $E$ 286, ändra området så $A$ 1: $E$ 285.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Kontrollera att befintligt kalkylblad har markerats och att platsen är samma på sidan steg 3 i guiden och klicka sedan på Slutför.

  Pivottabellrapporten nu har en annan cache men baseras på en annan dataområdet.

 8. Kontrollera att en cell i pivottabellrapporten som du vill cachelagrade data är markerad.

 9. Om du vill starta Pivottabell- och pivotdiagramguiden igen trycker du på ALT + D + P.

 10. På sidan steg 3 i guiden klickar du på tillbaka när du vill återgå till sidan steg 2.

 11. Ändra dataområden tillbaka till det ursprungliga området på sidan steg 2 i guiden.

  Anta att det aktuella området är $A$ 1: $E$ 285, ändra området tillbaka till $A$ 1: $E$ 286.

 12. Klicka på Nästa.

 13. Kontrollera att befintligt kalkylblad har markerats och att platsen är samma på sidan steg 3 i guiden och klicka sedan på Slutför.

Den nya pivottabellrapporten nu baserat på samma dataområdet som den andra rapporten, men har en annan cache.

Cachelagrade data för två eller flera pivottabellrapporter som baseras på samma dataanslutning

 1. Kontrollera att det finns minst två pivottabellrapporter som baseras på samma dataanslutning och att de här rapporterna dela samma Datacachen.

  Bekräfta att samma dataanslutning används mellan pivottabellrapporter

  1. Klicka på Anslutningar i gruppen Anslutningar på fliken Data.

  2. Markera den pivottabell rapport anslutningen i dialogrutan Arbetsboksanslutningar.

  3. Klicka på den länk som visar texten Klicka här för att se var markerade kopplingar används under platser där anslutningar används i den här arbetsboken.

   Pivottabellrapporter som använder den här anslutningen visas.

 2. Kontrollera att det finns en anslutningsfil för dataanslutningen på datorn eller i nätverket.

  Skapa en anslutningsfil för en dataanslutning i en arbetsbok

  1. Klicka på Anslutningar i gruppen Anslutningar på fliken Data.

  2. Markera den pivottabell rapport anslutningen i dialogrutan Arbetsboksanslutningar.

  3. Klicka på Egenskaper.

  4. Klicka på fliken Definition i dialogrutan Egenskaper för anslutningen och klicka sedan på Exportera anslutningsfil.

  5. Spara aktuella anslutningsinformationen i dialogrutan Spara som en ODC-fil.

  6. Klicka på OK och sedan på Stäng.

 3. Klicka på en cell i pivottabellrapporten som du vill cachelagrade data.

 4. Klicka på Ändra datakälla på fliken Alternativ i gruppen Data och klicka sedan på Ändra datakälla.

  Dialogrutan Byt datakälla för pivottabell visas.

 5. Om du vill använda en annan dataanslutning, väljer du Använd en extern datakälla och klicka sedan på Välj anslutning.

  Dialogrutan Befintliga anslutningar visas.

 6. Välj en dataanslutning i listan Välj en anslutning i anslutningsfiler i nätverket eller på den här datorn-anslutningsfiler kategori och klicka sedan på Öppna.

  Obs!: Du kan behöva klicka på Bläddra om du vill leta reda på filen.

 7. Klicka på OK.

Pivottabellrapporten har nu en annan cache.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×