Slut (tilldelningsfält)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Datatyp    Datum

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beskrivning    I fältet Slut visas det schemalagda datum då en tilldelad resurs ska slutföra arbetet för en aktivitet. Du kan ange värdet manuellt eller välja att tilldelningens slutdatum ska beräknas automatiskt i Project.

Beräkning    I Project beräknas tilldelningens slutdatum baserat på aktivitetens startdatum, mängden arbete som har tilldelats resursen, resurskalendern och tilldelningsenheter för tilldelningen.

Om du anger ett slutdatum för tilldelningen kan det schemalagda slutdatumet för aktiviteten ändras utan att ett villkor anges.

Om du anger ett verkligt slutdatum som inte är detsamma som det schemalagda slutdatumet, ändras det schemalagda slutdatumet för överensstämmelse med datumet i fältet Verkligt slut.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Slut i listan i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning om du vill granska eller filtrera fram schemalagda slutdatum för tilldelningar.

Exempel    Du vill kontrollera alla slutdatum för de sju personer som har tilldelats aktiviteten ”Skriv förslag”. Du lägger till fältet Slut i vyn Aktivitetsanvändning. Under aktiviteten ”Skriv förslag” kan du se slutdatumen för varje resurs som har tilldelats aktiviteten.

Obs!    När du anger värden för procent färdigt arbete eller verkligt arbete, kanske återstående arbete planeras om runt rapportdatumet, vilket gör att det schemalagda slutdatumet ändras. Du kan välja att informationen i dessa uppföljningsfält inte ska ändras, även om slutfört arbete visas som kommande eller återstående arbete visas som förflutet. Du anger detta i dialogrutan Project-alternativ.

Du kan även ange ett annat rapportdatum än det innevarande datumet i dialogrutan Projektinformation.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×