Slut (aktivitetsfält)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Datatyp    Datum

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beskrivning    Fältet Slut innehåller det datum då en aktivitet ska slutföras enligt schemat. Du kan ange värdet manuellt eller välja att slutdatumet ska beräknas automatiskt i Project.

Beräkning    I Project beräknas slutdatumet utifrån startdatumet, uppgift varaktighet, aktivitetssamband, projektkalender och andra villkor. Om resurser tilldelas anser Project också resurskalender och tilldelning enheter.

Om du anger ett slutdatum för en automatiskt schemalagd aktivitet aktiveras villkoret Avsluta tidigast automatiskt för aktiviteten och det angivna slutdatumet används som villkorsdatum. Villkoret Avsluta senast aktiveras automatiskt för aktiviteten, om projektet schemaläggs från slutdatumet och du anger ett slutdatum.

Obs!: Alla aktiviteter schemaläggs automatiskt i Project 2007 och tidigare versioner.

Om du använder Project 2010 och du anger ett slutdatum för en manuellt schemalagd aktivitet anges datumet som det är, och inga aktivitetsvillkor eller andra schemaförändringar anges i Project.

Om du anger ett verkligt slutdatum som inte är detsamma som det schemalagda slutdatumet, ändras det schemalagda slutdatumet för överensstämmelse med datumet i fältet Verkligt slut.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Slut i en aktivitetslista om du vill granska eller filtrera fram schemalagda slutdatum för aktiviteter. Fältet Slut visas i Gantt-schemat som standard.

Exempel    Du vill filtrera fram alla slutdatum som enligt schemat infaller efter mars. Genom att filtrera på fältet Slut visar du bara aktiviteter med slutdatum som infaller efter den 31 mars.

Obs!    I en manuellt schemalagd aktivitet kan du ange ett giltigt slutdatum eller skriva in text, t.ex. inte klart eller okänt. En manuellt schemalagd aktivitet fungerar som en platshållaraktivitet tills två av de tre schemafaktorerna (startdatum, slutdatum och varaktighet) innehåller giltig schemainformation.

När du anger värden för procent färdigt arbete eller verkligt arbete, kanske återstående arbete planeras om runt rapportdatumet, vilket gör att det schemalagda startdatumet ändras. Om du vill kan du lämna dessa uppföljningsfält så som de ursprungligen var schemalagda, även om färdigt arbete visas som kommande och återstående arbete som förflutet.

Du gör detta i dialogrutan Project-alternativ. Du kan även ange ett annat rapportdatum än det innevarande datumet i dialogrutan Projektinformation.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×