Slut (aktivitetsfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp    Datum

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beskrivning    Fältet Slut innehåller det datum då en aktivitet ska slutföras enligt schemat. Du kan ange värdet manuellt eller välja att slutdatumet ska beräknas automatiskt i Project.

Beräkning    I Project beräknas slutdatumet utifrån startdatumet, uppgift varaktighet, aktivitetssamband, projektkalender och andra villkor. Om resurser tilldelas anser Project också resurskalender och tilldelning enheter.

Om du anger ett slutdatum för en automatiskt schemalagd aktivitet aktiveras villkoret Avsluta tidigast automatiskt för aktiviteten och det angivna slutdatumet används som villkorsdatum. Villkoret Avsluta senast aktiveras automatiskt för aktiviteten, om projektet schemaläggs från slutdatumet och du anger ett slutdatum.

Obs!: Alla aktiviteter schemaläggs automatiskt i Project 2007 och tidigare versioner.

Om du använder Project 2010 och du anger ett slutdatum för en manuellt schemalagd aktivitet anges datumet som det är, och inga aktivitetsvillkor eller andra schemaförändringar anges i Project.

Om du anger ett verkligt slutdatum som inte är detsamma som det schemalagda slutdatumet, ändras det schemalagda slutdatumet för överensstämmelse med datumet i fältet Verkligt slut.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Slut i en aktivitetslista om du vill granska eller filtrera fram schemalagda slutdatum för aktiviteter. Fältet Slut visas i Gantt-schemat som standard.

Exempel    Du vill filtrera fram alla slutdatum som enligt schemat infaller efter mars. Genom att filtrera på fältet Slut visar du bara aktiviteter med slutdatum som infaller efter den 31 mars.

Obs!    I en manuellt schemalagd aktivitet kan du ange ett giltigt slutdatum eller skriva in text, t.ex. inte klart eller okänt. En manuellt schemalagd aktivitet fungerar som en platshållaraktivitet tills två av de tre schemafaktorerna (startdatum, slutdatum och varaktighet) innehåller giltig schemainformation.

När du anger värden för procent färdigt arbete eller verkligt arbete, kanske återstående arbete planeras om runt rapportdatumet, vilket gör att det schemalagda startdatumet ändras. Om du vill kan du lämna dessa uppföljningsfält så som de ursprungligen var schemalagda, även om färdigt arbete visas som kommande och återstående arbete som förflutet.

Du gör detta i dialogrutan Project-alternativ. Du kan även ange ett annat rapportdatum än det innevarande datumet i dialogrutan Projektinformation.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×