Slå upp värden med LETARAD, INDEX eller PASSA

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Anta att du har en lista över kontorsnummer plats och du behöver veta vilka medarbetare är i varje office. Kalkylbladet är mycket stora, så att du tror det utvärdera aktivitet. Det är faktiskt ganska enkelt att göra med funktionen LETAUPP.

Funktionerna LETARAD och LETAKOLUMN tillsammans med INDEX och Passa,är några av de mest användbara funktionerna i Excel.

Obs!: Funktionen Uppslagsguiden är inte längre tillgänglig i Excel.

Här är ett exempel på hur du använder LETARAD.

=LETARAD (B2;C2:E7:3;SANT)

I det här exemplet B2 är det första argumentet– ett dataelement som funktionen ska fungera. För LETARAD är första argumentet det värde som du vill söka efter. Argumentet kan vara en cellreferens eller ett fast värde, till exempel ”smith” eller 21,000. Det andra argumentet är cellområdet, C2-:E7 som ska sökas efter det värdet som du vill söka efter. Det tredje argumentet är kolumnen i det cellområde som innehåller det värde som du söker efter.

Det fjärde argumentet är valfritt. Ange SANT eller FALSKT. Om du anger du SANT eller lämnar argumentet tomt, returnerar funktionen en ungefärlig matchning av det värde som du angivit i det första argumentet. Om du anger FALSKT funktionen matchar värdet genom att det första argumentet. Med andra ord lämna det fjärde argumentet tomt –, eller ange SANT – det mer flexibel.

Det här exemplet visar hur funktionen fungerar. När du anger ett värde i cell B2 (det första argumentet) LETARAD söker cellerna i området C2:E7 (2: a argument) och returnerar den närmaste ungefärlig matchningen från den tredje kolumnen i intervallet, kolumn E (3 argument).

Ett vanligt användande av funktionen LETARAD

Det fjärde argumentet är tomt, så returnerar funktionen en ungefärlig matchning. Om inte, måste du ange något av värdena i kolumnerna C och D för att få ett resultat alls.

När du är van vid LETARAD, är LETAKOLUMN-funktionen lika enkelt att använda. Du anger samma argument, men den söker i rader i stället för kolumner.

Använda INDEX och passa i stället för LETARAD

Det finns vissa begränsningar med att använda LETARAD – funktionen LETARAD kan endast slå upp ett värde från vänster till höger. Detta innebär att den kolumn som innehåller det värde du alltid ska vara placerade till vänster om den kolumn som innehåller returvärdet. Nu om kalkylbladet inte är klar med det här sättet ska du inte använda LETARAD. Använda en kombination av funktionerna INDEX och passa i stället.

Det här exemplet visar en kort lista där värdet vi söker efter, Chicago, inte finns med i kolumnen längst till vänster. Därför kan vi inte använda funktionen LETARAD. I stället använder vi funktionen PASSA för att hitta Chicago i området B1:B11. Det finns i rad 4. Sedan används det värde som uppslagsargument och hittar Chicagos population i fjärde kolumnen (kolumn D). Formeln som används visas i cell A14.

Fler exempel på använda INDEX och passa i stället för LETARAD finns i artikeln https://www.mrexcel.com/excel-tips/excel-vlookup-index-match/ av Bill Jelen, Microsoft MVP.

Prova själv

Här finns några exempeldata om du vill experimentera med Uppslagsfunktioner innan du börjar arbeta med dina egna data.

LETARAD-exempel på jobbet

Kopiera följande data till ett tomt kalkylblad.

Tips: Innan du klistrar in data i Excel anger du kolumnbredden för kolumn A till C till 250 bildpunkter och klicka på Radbryt Text (flikenStart, gruppen Justering ).

Densitet

Viskositet

Temperatur

0,457

3,55

500

0,525

3,25

400

0,606

2,93

300

0,675

2,75

250

0,746

2,57

200

0,835

2,38

150

0,946

2,17

100

1,09

1,95

50

1,29

1,71

0

Talet som motsvarar textsträngen "1 000 kr"

Beskrivning

=TEXTNUM("16:48:00")-TEXTNUM("12:00:00")

=LETARAD(1;A2:C10;2)

Söker med en ungefärlig matchning efter värdet 1 i kolumn A, identifierar det största värde som är mindre än eller lika med 1 i kolumn A, d.v.s. 0,946, och returnerar sedan värdet från kolumn B på samma rad.

2,17

=LETARAD(1;A2:C10:3;SANT)

Söker med en ungefärlig matchning efter värdet 1 i kolumn A, identifierar det största värde som är mindre än eller lika med 1 i kolumn A, d.v.s. 0,946, och returnerar sedan värdet från kolumn C på samma rad.

100

=LETARAD(0,7;A2:C10;3;FALSKT)

Söker med en exakt matchning efter värdet 0,7 i kolumn A. Eftersom det inte finns någon exakt matchning i kolumn A, returneras ett fel.

#SAKNAS!

=LETARAD(0,1;A2:C10;2;SANT)

Söker med en ungefärlig matchning efter värdet 0,1 i kolumn A. Eftersom 0,1 är mindre än det minsta värdet i kolumn A, returneras ett fel.

#SAKNAS!

=LETARAD(2;A2:C10;2;SANT)

Söker med en ungefärlig matchning efter värdet 2 i kolumn A, identifierar det största värde som är mindre än eller lika med 2 i kolumn A, d.v.s. 1,29, och returnerar sedan värdet från kolumn B på samma rad.

1,71

LETAKOLUMN exempel

Kopiera alla celler i den här tabellen och klistra in dem i cell A1 i en tom arbetsbok i Excel.

Tips: Innan du klistrar in data i Excel anger du kolumnbredden för kolumn A till C till 250 bildpunkter och klicka på Radbryt Text (flikenStart, gruppen Justering ).

Axlar

Lager

Bultar

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Formel

Beskrivning

Resultat

=LETAKOKLUMN("Axlar"; A1:C4; 2; SANT)

Letar upp "Axlar" på rad 1 och returnerar värdet från rad 2 som finns i samma kolumn (kolumn A).

4

=LETAKOLUMN("Lager"; A1:C4; 3; FALSKT)

Letar upp "Lager" på rad 1 och returnerar värdet från rad 3 som finns i samma kolumn (kolumn B).

7

=LETAKOLUMN("B"; A1:C4; 3; SANT)

Letar upp "B" på rad 1 och returnerar värdet från rad 3 som finns i samma kolumn. Eftersom ingen exakt matchning av "B" hittas används det största värde på rad 1 som är mindre än "B": "Axlar" i kolumn A.

5

=LETAKOLUMN("Bultar"; A1:C4; 4)

Letar upp "Bultar" på rad 1 och returnerar värdet från rad 4 som finns i samma kolumn (kolumn C).

11

=LETAKOLUMN(3; {1;2;3\"a";"b";"c"\"d";"e";"f"}; 2; SANT)

Letar upp numret 3 i matriskonstanten med tre rader och returnerar värdet från rad 2 i samma (i detta fall den tredje) kolumn. Det finns tre rader med värden i matriskonstanten och varje rad avgränsas med ett omvänt snedstreck (\). Eftersom "c" finns på rad 2 och i samma kolumn som 3, returneras "c".

c

INDEX och passa exempel

Det senaste exemplet använder funktionerna INDEX och passa tillsammans för att returnera det tidigaste fakturanummer och dess motsvarande datum för var och en av fem städer. Eftersom datumet returneras som ett tal, använda vi funktionen TEXT ska formateras som ett datum. Funktionen INDEX använder resultatet av funktionen passa som argument. Kombination av funktionerna INDEX och passa används två gånger i varje formel – först att returnera fakturanummer, och sedan till returnerar datumet.

Kopiera alla celler i den här tabellen och klistra in dem i cell A1 i en tom arbetsbok i Excel.

Tips: Innan du klistrar in data i Excel anger du kolumnbredden för kolumn A till D till 250 bildpunkter och klicka på Radbryt Text (flikenStart, gruppen Justering ).

Faktura

Ort

Fakturadatum

Tidigaste faktura efter stad med datum

3115

Umeå

2012-04-07

="Atlanta = "&INDEX($A$2:$C$33;PASSA("Atlanta";$B$2:$B$33;0);1)& ", fakturadatum: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;PASSA("Atlanta";$B$2:$B$33;0);3);"åååå-mm-dd")

3137

Umeå

2012-04-09

="Austin = "&INDEX($A$2:$C$33;PASSA("Austin";$B$2:$B$33;0);1)& ", fakturadatum: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;PASSA("Austin";$B$2:$B$33;0);3);"åååå-mm-dd")

3154

Umeå

2012-04-11

="Dallas = "&INDEX($A$2:$C$33;PASSA("Dallas";$B$2:$B$33;0);1)& ", fakturadatum: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;PASSA("Dallas";$B$2:$B$33;0);3);"åååå-mm-dd")

3191

Atlanta

2012-04-21

="New Orleans = "&INDEX($A$2:$C$33;PASSA("New Orleans";$B$2:$B$33;0);1)& ", fakturadatum: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;PASSA("New Orleans";$B$2:$B$33;0);3);"åååå-mm-dd")

3293

Atlanta

2012-04-25

="Tampa = "&INDEX($A$2:$C$33;PASSA("Tampa";$B$2:$B$33;0);1)& ", fakturadatum: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;PASSA("Tampa";$B$2:$B$33;0);3);"åååå-mm-dd")

3331

Umeå

2012-04-27

3350

Umeå

2012-04-28

3390

Umeå

2012-05-01

3441

Umeå

2012-05-02

3517

Atlanta

2012-05-08

3124

Austin

2012-04-09

3155

Austin

2012-04-11

3177

Austin

2012-04-19

3357

Austin

2012-04-28

3492

Austin

2012-05-06

3316

Dallas

2012-04-25

3346

Dallas

2012-04-28

3372

Dallas

2012-05-01

3414

Dallas

2012-05-01

3451

Dallas

2012-05-02

3467

Dallas

2012-05-02

3474

Dallas

2012-05-04

3490

Dallas

2012-05-05

3503

Dallas

2012-05-08

3151

New Orleans

2012-04-09

3438

New Orleans

2012-05-02

3471

New Orleans

2012-05-04

3160

Tampa

2012-04-18

3328

Tampa

2012-04-26

3368

Tampa

2012-04-29

3420

Tampa

2012-05-01

3501

Tampa

2012-05-06

Mer information finns i

Snabbreferens: LETARAD-uppdatering

Uppslags- och referensfunktioner (referens)

Använd tabellmatrisargumentet i funktionen LETARAD

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×