Slå samman kolumner (Power Query)

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

Obs!: En snabb video om hur du visar Frågeredigeraren finns i slutet av den här artikeln.

Med Power Query kan du slå samman två eller flera kolumner i din fråga. Du kan slå samman kolumner och ersätta dem med en sammanslagen kolumn eller skapa en ny sammanslagen kolumn bredvid de kolumner som är sammanslagna. Du kan endast slå samman kolumner av datatypen Text.

Jag vill

Slå samman kolumner och ersätta befintliga kolumner

Slå samman kolumner och skapa en ny kolumn

Se även

Slå samman kolumner och ersätta befintliga kolumner

 1. I Frågeredigeraren kontrollerar du att kolumnerna du vill slå samman är av datatypen Text. Högerklicka på en kolumnrubrik och välj Ändra typ > Text i snabbmenyn.

 2. Markera två eller flera kolumner som du vill slå samman. Tryck på CTRL-tangenten och klicka sedan på kolumnrubrikerna för att välja de kolumner du vill slå samman. Ordningen på värdena i den sammanslagna kolumnen beror på vilken ordning du har valt kolumnerna som ska slås samman.

 3. Högerklicka på de markerade kolumnerna och klicka på Slå samman kolumner.

  Slå samman kolumner

  Obs!: Kommandot Slå samman kolumner är endast tillgängligt om alla kolumner som har valts för sammanslagning är av datatypenText.

 4. I dialogrutan Slå samman kolumner anger du avgränsaren mellan kolumnvärdena som ska slås samman. Du kan välja mellan fördefinierade avgränsarvärden eller ange ett anpassat avgränsarvärde.

  Välj en avgränsare

 5. Klicka på OK. En sammanslagen kolumn skapas och ersätter de kolumner som valdes för sammanslagningen. Om du vill kan du ändra namnet på kolumnen.

  Sammanslagen kolumn

Överst på sidan

Slå samman kolumner och skapa en ny kolumn

Du kan infoga en anpassad kolumn i frågetabellen och använda en anpassad kolumn-formel för att slå samman värden i två eller flera kolumner. Då är de befintliga kolumnerna som slås samman tillgängliga bredvid den nya sammanslagna kolumnen i en frågetabell.

Så här slår du samman kolumnvärden genom att infoga en anpassad kolumn:

 1. I Frågeredigeraren kontrollerar du att kolumnerna du vill slå samman är av datatypen Text. Högerklicka på en kolumnrubrik och välj Ändra typ > Text.

 2. Klicka på tabellikonen ( Tabellikonen ) och klicka på Infoga anpassad kolumn. Du kan även högerklicka på en kolumnrubrik och sedan på Infoga anpassad kolumn.

  Infoga anpassad kolumn

 3. I dialogrutan Infoga anpassad kolumn:

  1. Dubbelklicka på den första kolumnen du vill slå samman i listan Tillgängliga kolumner eller klicka på kolumnen i listan Tillgängliga kolumner och klicka på Infoga. Kolumnen läggs till i rutan Formel för anpassad kolumn.

  2. I rutan Formel för anpassad kolumn skriver du & efter den första kolumnen du har infogat. Operatorn & används för att kombinera värden.

  3. Ange avgränsaren mellan värdena. I det här exemplet kommer vi att ange blanksteg som avgränsare mellan värdena genom att ange " ".

  4. Skriv & efter " ".

  5. Ange den andra kolumnen du vill slå samman efter & genom att dubbelklicka på kolumnnamnet i listanTillgängliga kolumner eller klicka på kolumnen i listan Tillgängliga kolumner och sedan klicka på Infoga. I det här exemplet slår vi samman samma kolumner som tidigare (OrderID och CustomerID) avgränsat med blanksteg.

   Ange formel för anpassad kolumn för att slå samman kolumnvärden

 4. Klicka på OK. En anpassad kolumn skapas i slutet av frågetabellen med sammanslagna värden från de ursprungliga kolumnerna. Då är de ursprungliga kolumnerna också tillgängliga i frågetabellen. Om du vill kan du ändra namnet på den anpassade kolumnen.

  Anpassad sammanslagen kolumn

Överst på sidan

Mer information finns i

Infoga en anpassad kolumn i en tabell

Forma data

Hjälp om Microsoft Power Query för Excel

Obs!: Frågeredigeraren visas bara när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query. I den här videon visas det fönster i Frågeredigeraren som visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill öppna Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigera en befintlig arbetsbok går du till avsnittet Hämta externa data i menyfliksområdet i Power Query och väljer Från andra källor > Tom fråga. I följande video visas bara ett sätt att visa Frågeredigeraren.

Så här visar du Frågeredigeraren i Excel

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×