Slå samman kolumner (Power Query)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera i Excel 2016. Information som anges här gäller för båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

Obs!: En snabb video om hur du visar Frågeredigeraren finns i slutet av den här artikeln.

Med Power Query kan du slå samman två eller flera kolumner i din fråga. Du kan slå samman kolumner och ersätta dem med en sammanslagen kolumn eller skapa en ny sammanslagen kolumn bredvid de kolumner som är sammanslagna. Du kan endast slå samman kolumner av datatypen Text.

 1. I Frågeredigeraren kontrollerar du att kolumnerna du vill slå samman är av datatypen Text. Högerklicka på en kolumnrubrik och välj Ändra typ > Text i snabbmenyn.

 2. Markera två eller fler kolumner som du vill sammanfoga. Tryck på CTRL-tangenten och klicka på kolumnrubriker och markera de kolumner som du vill ta med i kopplingen.

  ANTECKNING: ordningen där du välja kolumnerna anger ordningen på värdena i kolumnen sammanfogade.

 3. Högerklicka på kolumner och klicka på Sammanfoga kolumner.

  Slå samman kolumner

  Obs!: Kommandot Slå samman kolumner är endast tillgängligt om alla kolumner som har valts för sammanslagning är av datatypenText.

 4. I popup-fönstret Sammanfoga kolumner anger du den avgränsare som används mellan var och en av värdena i kolumnen. Du kan välja bland fördefinierade avgränsare värden eller ange ett värde för anpassade avgränsare.

  Välj en avgränsare

 5. Klicka på OK om du vill skapa en sammanfogad kolumn som ersätter kolumner som har valts för sammanslagning. Byta namn på kolumnen sammanfogade så att den blir mer beskrivande...

  Sammanslagen kolumn

Du kan infoga en anpassad kolumn i frågetabellen och använda en anpassad kolumn-formel för att slå samman värden i två eller flera kolumner. Då är de befintliga kolumnerna som slås samman tillgängliga bredvid den nya sammanslagna kolumnen i en frågetabell.

Så här slår du samman kolumnvärden genom att infoga en anpassad kolumn:

 1. I Frågeredigeraren kontrollerar du att kolumnerna du vill slå samman är av datatypen Text. Högerklicka på en kolumnrubrik och välj Ändra typ > Text.

 2. Klicka på tabellikonen ( Tabellikonen ) och klicka sedan på Infoga anpassad kolumn. Du kan också högerklicka på en kolumnrubrik och klicka sedan på Infoga anpassad kolumn.

  Infoga anpassad kolumn

 3. I popup-fönstret Infoga anpassad kolumn:

  1. Dubbelklicka på den första kolumnen som du vill skapa kopplingar från listan Tillgängliga kolumner eller klicka på kolumn i listan Tillgängliga kolumner och klicka på Infoga. Kolumnen läggs till i rutan Formel för anpassad kolumn.

  2. I rutan Formel för anpassad kolumn skriver du & efter den första kolumnen du har infogat. Operatorn & används för att kombinera värden.

  3. Ange avgränsare mellan värdena. I det här exemplet anger du blanksteg som avgränsare mellan värdena genom att ange ””.

  4. Skriv ”&” efter den ””.

  5. Typ & när " ".

  6. Ange den andra kolumnen som du behöver sammanfoga efter &genom att dubbelklicka på kolumnnamnet på i listan Tillgängliga kolumner. Eller klicka på kolumnen från listan Tillgängliga kolumner och sedan klicka på Infoga. I det här exemplet ska sammanfogar vi samma kolumnerna som tidigare (och), avgränsade med ett blanksteg.

   Ange formel för anpassad kolumn för att slå samman kolumnvärden

 4. Klicka på OK om du vill skapa en anpassad kolumn i slutet av tabellen fråga med sammanfogade värdena från de ursprungliga kolumnerna. I det här fallet finns även de ursprungliga kolumnerna i tabellen fråga. Byta namn på det anpassade kolumnnamnet efter behov.

  Anpassad sammanslagen kolumn

Obs!: Frågeredigeraren visas endast när du laddar, redigera eller skapa en ny fråga med Power Query. Det här videoklippet visar fönstret Frågeredigeraren visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill visa Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigerar en befintlig arbetsbok fråga från avsnittet Hämta externa Data på menyfliken Power Query väljer du från andra källor > tom fråga. Videon visar ett sätt att visa Frågeredigeraren.

Så här visar du Frågeredigeraren i Excel

Obs!: Frågeredigeraren visas endast när du laddar, redigera eller skapa en ny fråga med Power Query. Det här videoklippet visar fönstret Frågeredigeraren visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill visa Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigerar en befintlig arbetsbok fråga från avsnittet Hämta externa Data på menyfliken Power Query väljer du från andra källor > tom fråga. Videon visar ett sätt att visa Frågeredigeraren.

Så här visar du Frågeredigeraren i Excel

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Infoga en anpassad kolumn i en tabell

Formdata

Hjälp om Microsoft Power Query för Excel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×