Slå samman frågor (Power Query)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

Med Slå samman skapas en ny fråga från två befintliga frågor. Ett frågeresultat innehåller alla kolumner från en primär tabell, där en kolumn fungerar som en enskild kolumn med en navigeringslänk till en relaterad tabell. Den relaterade tabellen innehåller alla rader som matchar varje rad från en primär tabell baserat på ett gemensamt värde. Med åtgärden Expandera läggs kolumner från en relaterad tabell till i en primär tabell. Ett exempel på hur du slår samman totalförsäljningen från en orderdetaljfråga till en produkttabell finns i självstudiekursen Kombinera data från flera datakällor.

Med Slå samman kan du uppnå liknande mål som med Excel-funktionen VLOOKUP. Med VLOOKUP kan du göra en koppling mellan två datamängder som finns i Excel. Med Slå samman kan du koppla två datafrågor som finns i Excel eller från en extern datakälla. Dessutom har Slå samman ett intuitivt användargränssnitt för att enkelt relatera de två kopplade tabellerna.

Säkerhetsmeddelande: Sekretessnivåer förhindrar att användare oavsiktligt kombinerar data från flera datakällor, som kan vara privata eller organisatoriska. Beroende på frågan så kan användaren råka skicka data från den privata datakällan till en annan datakälla som kan vara skadlig. Power Query analyserar varje datakälla och klassificerar in i dess definierade sekretessnivå: offentlig, organisatorisk eller privat. Mer information om sekretessnivåer finns i Sekretessnivåer.

Utföra en sammanslagning

Du kan utföra två typer av sammanslagningar: Mellanliggande sammanslagning eller Infogad sammanslagning. Med Mellanliggande sammanslagning skapas en ny fråga för varje sammanslagning. Med Infogad sammanslagning slås data samman i din befintliga fråga tills du får ett slutligt resultat. Resultatet är ett nytt steg i slutet av den aktuella frågan.

Infogad sammanslagning

 1. I rutnätet Förhandsgranskning klickar du på tabellikonen ( Tabellikonen ) och klickar på Slå samman.

  Slå samman frågor

Mellanliggande sammanslagning

 1. I menyfliksområdet POWER QUERY eller Frågeredigeraren i gruppen Kombinera klickar du på Slå samman. När du använder menyfliken Frågeredigeraren markeras den aktiva frågan som primär tabell för åtgärden Slå samman .

  Sammanfoga frågor i Power Query

Så här slår du samman frågor

 1. Gör följande i dialogrutan Slå samman:

  1. Välj den primära tabellen från övre listrutan och välj sedan en kolumn genom att klicka på kolumnrubriken.

  2. Välj den relaterade tabellen i nedre listrutan och markera sedan en matchande kolumn genom att klicka på kolumnrubriken.

   Obs!: Du kan välja flera kolumner för sammanslagning. Se till att välja samma antal kolumner som ska matchas i den primära tabellen och den relaterade tabellens förhandsgranskning.

   När du har valt kolumner i en primär och en relaterad tabell visas antalet matchningar utifrån de översta raderna. På det här sättet kan du kontrollera att åtgärden Slå samman utfördes korrekt eller om du behöver ändra inställningarna för Slå samman eller ändra i frågorna som du vill slå samman.

 2. Markera kryssrutan Inkludera endast matchande rader för att inkludera endast de rader från den primära tabellen som matchas med den relaterade tabellen i den resulterande sammanslagna frågan. Om du inte markerar den här kryssrutan inkluderas alla rader från den primära tabellen i den resulterande sammanslagna frågan.

 3. Klicka på OK.

  Obs!: De gemensamma kolumnerna i den primära tabellen och den relaterade tabellen jämförs utifrån den ordning som valdes för varje tabell. Dessutom måste kolumner vara av samma typ, till exempel text eller tal, så att de matchar.

  Följande exempel på Slå samman illustrerar en sammanslagning av en primär tabell, Products, och en relaterad tabell, Total Sales.

  Dialogrutan Slå samman

När du har klickat på OK skapas en ny fråga med åtgärden Slå samman.

Slå samman slutlig

Utföra en expandering

Efter åtgärden Slå samman kan du expandera en kolumn med Tabell-länkar om du vill lägga till kolumner från den relaterade tabellen till en primär tabell. När en kolumn är expanderad till den primära tabellen kan du använda filter och utföra transformeringar.

Expandera en kolumn

 1. I rutnätet Förhandsgranskning klickar du på expaneringsikonen NyKolumn ( Visa .)

 2. I listrutan Expandera:

  1. Klicka på (Markera alla kolumner) för att rensa alla kolumner.

  2. Klicka på kolumnerna från den relaterade tabellen för att lägga till den primära tabellen.

  3. Klicka på OK.

Obs!: När du har expanderat en kolumn kan du byta namn på den. Mer information om hur du byter namn på en kolumn finns i Byta namn på en kolumn.

Sammanslagning i Power Query

Närliggande avsnitt

Kombinera data från flera datakällor.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×