Slå samman frågor (Power Query)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera i Excel 2016. Information som anges här gäller för båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

Frågan dokument skapas en ny fråga från två befintliga frågor. En frågeresultatet innehåller alla kolumner från en primär tabell med en kolumn som fungerar som en enskild kolumn som innehåller en navigeringslänk i en relaterad tabell. Den relaterade tabellen innehåller alla rader som matchar varje rad från en primär tabell baserat på ett gemensamt kolumnvärde. En expandering lägger till kolumner från en relaterad tabell till en primär tabell.

Ett exempel på Koppla från en ordning information fråga om totalförsäljning till en produkttabell finns i självstudiekursen kombinera data från flera datakällor .

Med en kopplad fråga kan du uppnå liknande mål till Excel LETARAD funktionen. LETARAD kan du göra en koppling mellan två datamängder som finns i Excel. Med en koppling klickar du ansluter till två datafrågor som finns i Excel eller en extern datakälla. Funktionen sammanfoga har dessutom ett intuitivt användargränssnitt för att enkelt relatera två kopplade tabeller.

Säkerhetsmeddelande: Sekretessnivåer förhindra att en användare oavsiktligt kombinerar data från flera datakällor, som kan vara privat eller organisationens. Beroende på frågan, kan en användare oavsiktligt skicka data från privata datakälla till en annan datakälla som kan vara skadlig. Power Query analyserar varje datakälla och klassificerar till en angiven nivå för sekretess: offentlig, organisatorisk och privat. Mer information om sekretessnivåer finns Sekretessnivåer.

Du kan utföra två typer av sammanslagning Infogad sammanslagning eller Mellanliggande sammanslagning. Med Mellanliggande sammanslagning kan skapa du en ny fråga för varje sammanslagning. Med Infogad sammanslagning klickar koppla du data till en befintlig fråga tills du kommer till ett slutresultat. Resultatet är ett nytt steg i slutet av den aktuella frågan.

Att göra en infogad sammanslagning : I rutnätet förhandsgranskning klickar du på tabellikonen ( Tabellikonen ) och klicka på Koppla.

Slå samman frågor

Att göra ett mellanliggande : Klicka på Koppla på menyfliken POWER QUERY och Frågeredigeraren i gruppen kombinera. När du använder menyfliksområdet Frågeredigeraren, markeras den aktiva frågan som den primära tabellen för åtgärden Slå samman.

Sammanfoga frågor i Power Query

 1. I popup-fönstret Koppla

  • Välj den primära tabellen från övre listrutan och välj sedan en kolumn genom att klicka på kolumnrubriken.

  • Välj den relaterade tabellen från den nedre listrutan och välj sedan en matchande kolumn genom att klicka på kolumnrubriken.

   Obs!: Du kan välja flera kolumner för sammanslagning. Se till att välja samma antal kolumner som ska matchas i den primära tabellen och den relaterade tabellens förhandsgranskning.

   När du har valt kolumner i en primär och en relaterad tabell visas antalet matchningar utifrån de översta raderna. På det här sättet kan du kontrollera att åtgärden Slå samman utfördes korrekt eller om du behöver ändra inställningarna för Slå samman eller ändra i frågorna som du vill slå samman.

 2. Markera kryssrutan Inkludera endast matchande rader så att den omfattar endast rader som stämmer överens med den relaterade tabellen i den resulterande sammanfoga frågan från den primära tabellen. Om du inte markerar kryssrutan tas alla rader från den primära tabellen med i den resulterande sammanfoga frågan.

 3. Klicka på OK.

  Obs!: De gemensamma kolumnerna i den primära tabellen och den relaterade tabellen jämförs utifrån den ordning som valdes för varje tabell. Dessutom måste kolumner vara av samma typ, till exempel text eller tal, så att de matchar.


  I bilden nedan ser du en koppling mellan en primär tabell och en relaterad tabell Total Sales.

  Dialogrutan Slå samman

När du har klickat på OK skapas en ny fråga med åtgärden Slå samman.

Slå samman slutlig

Efter åtgärden Slå samman kan du expandera en kolumn med Tabell-länkar om du vill lägga till kolumner från den relaterade tabellen till en primär tabell. När en kolumn är expanderad till den primära tabellen kan du använda filter och utföra transformeringar.

Följ dessa steg om du vill expandera en kolumn:

 1. I rutnätet förhandsgranskning klickar du på NewColumn ikonen ( Visa ).

 2. I listrutan Expandera:

  • Klicka på (Markera alla kolumner) för att rensa alla kolumner.

  • Klicka på kolumnerna från den relaterade tabellen för att lägga till den primära tabellen.

  • Klicka på OK.

Obs!: När du expanderar en kolumn kan du byta namn på den. Mer information om hur du kan byta namn på en kolumn finns i byta namn på en kolumn.

Sammanslagning i Power Query

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Kombinera data från flera datakällor.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×