Skydda ett kalkylblad i Mac

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill förhindra att andra användare avsiktligt eller oavsiktligt ändrar, flyttar eller tar bort data i ett kalkylblad kan du låsa celler i ett Excel-kalkylblad och sedan skydda kalkylbladet med ett lösenord. Anta att du äger kalkylbladet för gruppstatusrapporten och du vill att gruppmedlemmarna bara ska kunna lägga till data i vissa celler och inte kunna ändra något annat. Med kalkylbladsskydd kan du göra så att endast vissa delar av kalkylbladet kan redigeras. Användarna kommer då inte att kunna ändra data i något annat område i kalkylbladet.

Varning!: Lösenord i Excel för Mac har 15 tecken. Du kan inte öppna en arbetsbok eller ett dokument som är lösenordsskyddat i Windows-baserade versionen av Excel eller Word om lösenordet är längre än 15 tecken. Om du vill öppna filen i Office för Mac ber du Windows-baserad upphovsmannen justera längd för lösenord. Blad och arbetsböcker skydd bör inte förväxlas med arbetsboksnivå lösenordsskydd. Skydd kan inte skydda en arbetsbok från användare som har någon med skadligt uppsåt. För en extra säkerhet bör du skydda dina hela arbetsboksfil genom att använda ett lösenord.

Skydda element i bladet

Skydd av kalkylblad är en process i två steg: Det första steget är att låsa upp celler som andra användare kan redigera och sedan skydda kalkylbladet med eller utan ett lösenord.

 1. Öppna det kalkylblad som du vill skydda.

 2. Klicka på Granska > Skydda blad.

  Skydda blad alternativ i menyfliksområdet

 3. Markera de element som du vill att användare ska kunna ändra i listan Tillåt användare av bladet till.

  Element som är tillgängliga för att skydda inom ett blad

  Alternativ

  Tillåter användarna att

  Markera låsta celler

  Flytta pekaren till celler som rutan Låst är markerad för på fliken Skydd i dialogrutan Formatera celler. Standardinställningen är att användare får markera låsta celler.

  Markera olåsta celler

  Flytta pekaren till celler som rutan Låstinte är markerad för på fliken Skyddi dialogrutan Formatera celler. Standardinställningen är att användare kan markera olåsta celler och att de kan flytta mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad genom att trycka på TABB.

  Formatera celler

  Ändra några av alternativen i dialogrutorna Formatera celler eller Villkorsstyrd formatering. Om du använde villkorsstyrd formatering innan du skyddade kalkylbladet, kommer formateringen fortfarande att ändras när en användare anger ett värde som uppfyller ett annat villkor.

  Formatera kolumner

  Använda några kommandon för kolumnformatering, t.ex. att ändra kolumnbredd eller dölja kolumner (fliken Start, gruppen Celler, knappen Format).

  Formatera rader

  Använda några kommandon för radformatering, t.ex. att ändra radhöjd eller dölja rader (fliken Start, gruppen Celler, knappen Format).

  Infoga kolumner

  Infoga kolumner.

  Infoga rader

  Infoga rader.

  Infoga hyperlänkar

  Infoga nya hyperlänkar, även i olåsta celler.

  Ta bort kolumner

  Ta bort kolumner.

  Obs!: Om Ta bort kolumner är skyddat men inte Infoga kolumner kan användaren infoga kolumner men inte ta bort dem.

  Ta bort rader

  Ta bort rader.

  Obs!: Om Ta bort rader är skyddat men inte Infoga rader kan användaren infoga rader men inte ta bort dem.

  Sortera

  Använda några kommandon för att sortera data.

  Obs!: Användare kan inte sortera områden som innehåller låsta celler i ett skyddat kalkylblad, oavsett den här inställningen.

  Filter

  Använda några kommandon för att filtrera data.

  Använda pivottabellrapporter

  Formatera, ändra layout för, uppdatera eller på annat sätt ändra pivottabeller eller skapa nya diagram.

  Redigera objekt

  Göra något av följande:

  • Ändra grafiska objekt, inklusive mappningar, inbäddade diagram, figurer, textrutor och kontroller, som du inte låste upp innan du skyddade kalkylbladet. Om ett kalkylblad till exempel har en knapp som kör ett makro kan du klicka på knappen och köra makrot, men du kan inte ta bort knappen.

  • Göra några ändringar, till exempel formatering, i ett inbäddat diagram. Diagrammet kommer fortfarande att uppdateras när du ändrar dess källdata.

  • Lägga till eller redigera kommentarer.

  Redigera scenarier

  Visa scenarier som du har dolt, ändra i scenarier som du har förhindrat ändringar i och ta bort sådana scenarier. Användare kan ändra värdena i justerbara celler om de inte är skyddade, och lägga till nya scenarier.

 4. Valfritt - Skriv ett lösenord för bladet och skriver sedan lösenordet under Verifiera.

  Obs!: Lösenordet är valfritt. Om du inte anger ett lösenord för alla användare skyddet och ändra vad har skyddats. Om du anger ett lösenord, se till att du väljer ett lösenord som är lätt att komma ihåg, eller Skriv ned och behålla den på en säker plats. Om du tappar bort lösenordet kan öppna du inte skyddade delar på bladet.

 5. Klicka på OK.

Alternativet Skydda blad på menyfliken ändras till Bladets när ett blad är skyddat.

Ta bort skydd från blad

 1. Välj skyddat blad.

 2. Klicka på Ta bort bladets skydd på fliken Granska.

  Ta bort skydd från blad
 3. Om du uppmanas ange lösenordet för det skyddade bladet.

När du ta bort skydd från ett kalkylblad, kan du låsa upp grafik, objekt och formler. Se avsnittet efterföljande för mer information.

När du ta bort skydd från ett kalkylblad, kan du låsa upp grafik, objekt, områden och formler. Mer information finns i kommentarerna nedan.

Om du vill

Gör du så här

Lås upp de celler som du vill att användare ska kunna ändra

Markera varje cell eller område. Klicka på cellerFormat-menyn, klicka på fliken skydd och avmarkera sedan kryssrutan låst.

Låsa upp en bild som du vill att användare ska kunna ändra

Markera bilden och klicka sedan på Format-menyn klickar du på kommandot för typ av grafik som du vill låsa upp: figur, Text eller bild. I navigeringsfönstret, klicka på Egenskaper och avmarkera sedan kryssrutan låst.

Låsa upp ett objekt eller en kontroll som du vill att användare ska kunna ändra

Markera objektet eller kontrollen och klicka sedan på Formatera objekt eller en kontroll på menyn Format. Klicka på fliken skydd och avmarkera sedan kryssrutan låst. Avmarkera kryssrutan Lås text om den finns.

Döljer du de formler som du inte vill ska vara synliga för användare

Markera de celler som innehåller formlerna. Klicka på cellerFormat-menyn, klicka på fliken skydd och sedan markera kryssrutan dold.

Skydda element i bladet

Skydd av kalkylblad är en process i två steg: Det första steget är att låsa upp celler som andra användare kan redigera och sedan skydda kalkylbladet med eller utan ett lösenord.

 1. Öppna det kalkylblad som du vill skydda.

 2. Klicka på blad på fliken Granska under skydd.

 3. Markera de element som du vill att användare ska kunna ändra i listan Tillåt användare av bladet till.

  Element som är tillgängliga för att skydda inom ett blad

  Alternativ

  Tillåter användarna att

  Markera låsta celler

  Flytta pekaren till celler som rutan Låst är markerad för på fliken Skydd i dialogrutan Formatera celler. Standardinställningen är att användare får markera låsta celler.

  Markera olåsta celler

  Flytta pekaren till celler som rutan Låstinte är markerad för på fliken Skyddi dialogrutan Formatera celler. Standardinställningen är att användare kan markera olåsta celler och att de kan flytta mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad genom att trycka på TABB.

  Formatera celler

  Ändra några av alternativen i dialogrutorna Formatera celler eller Villkorsstyrd formatering. Om du använde villkorsstyrd formatering innan du skyddade kalkylbladet, kommer formateringen fortfarande att ändras när en användare anger ett värde som uppfyller ett annat villkor.

  Formatera kolumner

  Använda några kommandon för kolumnformatering, t.ex. att ändra kolumnbredd eller dölja kolumner (fliken Start, gruppen Celler, knappen Format).

  Formatera rader

  Använda några kommandon för radformatering, t.ex. att ändra radhöjd eller dölja rader (fliken Start, gruppen Celler, knappen Format).

  Infoga kolumner

  Infoga kolumner.

  Infoga rader

  Infoga rader.

  Infoga hyperlänkar

  Infoga nya hyperlänkar, även i olåsta celler.

  Ta bort kolumner

  Ta bort kolumner.

  Obs!: Om Ta bort kolumner är skyddat men inte Infoga kolumner kan användaren infoga kolumner men inte ta bort dem.

  Ta bort rader

  Ta bort rader.

  Obs!: Om Ta bort rader är skyddat men inte Infoga rader kan användaren infoga rader men inte ta bort dem.

  Sortera

  Använda några kommandon för att sortera data.

  Obs!: Användare kan inte sortera områden som innehåller låsta celler i ett skyddat kalkylblad, oavsett den här inställningen.

  Filter

  Använda några kommandon för att filtrera data.

  Använda pivottabellrapporter

  Formatera, ändra layout för, uppdatera eller på annat sätt ändra pivottabeller eller skapa nya diagram.

  Redigera objekt

  Göra något av följande:

  • Ändra grafiska objekt, inklusive mappningar, inbäddade diagram, figurer, textrutor och kontroller, som du inte låste upp innan du skyddade kalkylbladet. Om ett kalkylblad till exempel har en knapp som kör ett makro kan du klicka på knappen och köra makrot, men du kan inte ta bort knappen.

  • Göra några ändringar, till exempel formatering, i ett inbäddat diagram. Diagrammet kommer fortfarande att uppdateras när du ändrar dess källdata.

  • Lägga till eller redigera kommentarer.

  Redigera scenarier

  Visa scenarier som du har dolt, ändra i scenarier som du har förhindrat ändringar i och ta bort sådana scenarier. Användare kan ändra värdena i justerbara celler om de inte är skyddade, och lägga till nya scenarier.

 4. Valfritt - Skriv ett lösenord för bladet och skriver sedan lösenordet under Verifiera.

  Obs!: Lösenordet är valfritt. Om du inte anger ett lösenord för alla användare skyddet och ändra vad har skyddats. Om du anger ett lösenord, se till att du väljer ett lösenord som är lätt att komma ihåg, eller Skriv ned och behålla den på en säker plats. Om du tappar bort lösenordet kan öppna du inte skyddade delar på bladet.

 5. Klicka på OK.

Alternativet blad i menyfliksområdet visas aktiverade när kalkylbladet är skyddat.

När ett blad är skyddat ikon blad enabled

 1. Välj skyddat blad.

 2. Klicka på blad på fliken Granska under skydd.

  När ett blad är skyddat ikon blad enabled
 3. Om du uppmanas ange lösenordet för det skyddade bladet.

När du ta bort skydd från ett kalkylblad, kan du låsa upp grafik, objekt och formler. Se avsnittet efterföljande för mer information.

När du ta bort skydd från ett kalkylblad, kan du låsa upp grafik, objekt, områden och formler. Mer information finns i kommentarerna nedan.

Om du vill

Gör du så här

Lås upp de celler som du vill att användare ska kunna ändra

Markera varje cell eller område. Klicka på cellerFormat-menyn, klicka på fliken skydd och avmarkera sedan kryssrutan låst.

Låsa upp en bild som du vill att användare ska kunna ändra

Markera bilden och klicka sedan på Format-menyn klickar du på kommandot för typ av grafik som du vill låsa upp: figur, Text eller bild. I navigeringsfönstret, klicka på Egenskaper och avmarkera sedan kryssrutan låst.

Låsa upp ett objekt eller en kontroll som du vill att användare ska kunna ändra

Markera objektet eller kontrollen och klicka sedan på Formatera objekt eller en kontroll på menyn Format. Klicka på fliken skydd och avmarkera sedan kryssrutan låst. Avmarkera kryssrutan Lås text om den finns.

Döljer du de formler som du inte vill ska vara synliga för användare

Markera de celler som innehåller formlerna. Klicka på cellerFormat-menyn, klicka på fliken skydd och sedan markera kryssrutan dold.

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice.

Mer information finns i

Skydda en arbetsbok

Begränsa behörighet till innehåll i en fil

Begränsa ändringar genom att använda skrivskydd

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×