Skydda en Excel-fil

Du kan skydda dina Excel-filer med ett lösenord för att hindra andra från att komma åt data i dem. Det här avsnittet beskriver två olika sätt för att skydda en Excel-fil, med hjälp av kryptering och med inställning av lösenord för att öppna och ändra Excel-filer.

Meddelanden: Det här avsnittet beskriver endast skydd på filnivå och inte skydd av arbetsböcker eller kalkylblad.

Varning!: 

 • Microsoft kan inte återställa lösenord som har glömts bort.

 • Det finns inga begränsningar på vilket lösenord du kan använda med avseende på längd, tecken eller siffror. Lösenord är emellertid skiftlägeskänsliga.

 • Det är inte alltid säkert att distribuera lösenordsskyddade filer som innehåller känslig information, t.ex. kreditkortsnummer.

  Var försiktig när du delar filer eller lösenord med andra användare. Du löper fortfarande risken att lösenord hamnar i händerna på fel användare. Kom ihåg att skydd av en fil med ett lösenord inte nödvändigtvis skyddar den mot skadliga avsikter.

Kryptera en Excel-fil

När du krypterar en Excel-fil låser du den med ett lösenord. När du har krypterat en Excel-fil kommer ingen annan att kunna öppna den. Det här är den vanligaste och den rekommenderade metoden för att låsa en Excel-fil.

Följ anvisningarna nedan för att kryptera en Excel-fil:

 1. Klicka på Arkiv > Info > Skydda arbetsbok > Kryptera med lösenord.

 2. Ange ett lösenord och klicka på OK.

  Dialogrutan Kryptera dokument
 3. Skriv lösenordet du angav i föregående steg en gång till i dialogrutan Bekräfta lösenord.

När du eller en annan användare försöker öppna filen visas följande:

Den krypterade filen är låst med ett lösenord

Ange ett lösenord så att användare kan läsa eller ändra filen

Du kan ange två lösenord för filen, ett för att öppna filen som skrivskyddad och ett annat för ändring av filen. Du kan sedan dela lämpligt lösenord med användare beroende på vilken åtkomstnivå de ska ha.

Skrivskyddad åtkomst hindrar inte ensamt någon från göra ändringar i en fil men det hindrar dem från att spara ändringarna om de inte byter namn på filen och sparar den som något annat än originalet.

För användare som behöver kunna ändra filen måste du dela både lösenordet för att öppna filen och lösenordet för att ändra filen.

Följ stegen nedan för att ange lösenord för att öppna och ändra en Excel-fil:

Obs!: På en Mac-dator går du till Arkiv > Spara som > Alternativ och anger sedan lösenord för att öppna eller redigera filen. Markera skrivskyddat om du vill att användare ska öppna filen som skrivskyddad.

 1. Klicka på Arkiv > Spara som i Excel-filen.

 2. Klicka på en plats, till exempel Dator eller webbsidan Min webbplats.

 3. Klicka på en mapp, till exempel Dokument, klicka på en av dina mappar på OneDrive eller klicka på Bläddra.

 4. Gå till den mapp du vill använda i dialogrutan Spara som, klicka på Verktyg och klicka sedan på Allmänna alternativ.

  Listan Verktyg i rutan Spara som
 5. Du kan ange ett eller båda lösenord här, ett för att öppna filen och ett annat för ändra den, beroende på vilket du behöver.

  Dialogrutan Allmänna alternativ.
 6. Klicka på Spara.

När någon försöker öppna den här filen uppmanas han eller hon att ange ett lösenord.

Ange ett lösenord för att öppna en skyddad fil

Ett andra fönster visas om det finns ett lösenord för ändring av filen. Användare som inte har lösenordet för ändring kan klicka på Skrivskyddat och visa innehållet i filen.

Ändra en skyddad Excel-fil med ett lösenord

Klicka på Arkiv > Info > Skydda arbetsbok för att se skyddsstatus.

Arbetsboksskydd är aktiverat när filskydd är aktiverat i Excel

 1. Klicka på Arkiv > Info > Skydda arbetsbok i Excel-filen och klicka sedan på Kryptera med lösenord.

 2. Ta bort lösenordet och klicka på OK.

Du kan ändra eller ta bort lösenord som används för att öppna och/eller ändra en Excel-fil på samma sätt som om du angav lösenorden.

Ta bara bort det lösenord du angav i rutan Allmänna alternativ.

Kontrollera att filnamnet är rätt

Du vill dela din lösenordsskyddade arbetsbok med användare som använder Office Excel 2003 (standardfilformatet är Excel 97-2003 (*.xls)). Du har sparat arbetsboken i *.xls-format men lösenordet du angav för arbetsboken har försvunnit.

Detta inträffar därför att ett nytt system för att spara lösenord används i din version av Excel, och det tidigare filformatet känner inte igen det. Resultatet blir att lösenordet försvinner när du sparar en Excel 2013-fil i Excel 97-2003-formatet.

Du åtgärdar problemet genom att ange lösenordet igen i *.xls-filen.

Har du en specifik fråga?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice.

Mer information finns i

Skydd och säkerhet i Excel

Skydda en arbetsbok

Skydda ett kalkylblad

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×