Skydda en arbetsbok

Genom att lösenordsskydda Excel-arbetsbokens struktur kan du förhindra att andra användare kan visa dolda kalkylblad, lägga till, flytta, ta bort eller dölja kalkylblad och byta namn på kalkylblad.

Obs!: Skärmbilderna i den här artikeln har tagits i Excel 2016. Om du har en annan version kan vyn vara något annorlunda, men om inget annat anges är funktionerna desamma.

Exempel på arbetsboksstruktur

Meddelanden: Det är inte samma sak att skydda arbetsboken som att lösenordsskydda en Excel-fil eller ett kalkylblad. Mer information finns i:

 • Information om hur du låser en fil så att andra användare inte kan öppna den finns i Skydda en Excel-fil.

 • Du måste skydda kalkylbladet för att skydda vissa dataområden i ett kalkylblad från andra användare. Mer information finns i Skydda ett kalkylblad.

 • Information om skillnaden mellan att skydda en Excel-fil, arbetsbok eller ett kalkylblad finns i Skydd och säkerhet i Excel.

Skydda arbetsboksstrukturen

Så här skyddar du arbetsbokens struktur:

 1. Klicka på granska > skydda arbets bok.

  Dialogrutan Skydda struktur och fönster

  Obs!: Alternativet Fönster är bara tillgängligt i Excel 2007, Excel 2010, Excel för Mac 2011 och Excel 2016 för Mac. Välj alternativet Fönster om du vill förhindra att användare flyttar, ändrar storlek på eller stänger arbetsboksfönstret eller döljer/visar fönster.

 2. Ange ett lösenord i rutan Lösenord.

  Viktigt!: Det är valfritt att ange lösenord. Om du inte anger ett lösenord kan alla användare låsa upp och ändra arbetsboken. Om du anger ett lösenord bör du välja ett lösenord som är lätt att komma ihåg. Skriv ned dina lösenord och förvara dem säkert. Om du tappar bort dem kan du inte återställa dem i Excel.

 3. Klicka på OKoch ange lösen ordet igen för att bekräfta det och klicka sedan på OK.

På fliken Granska finns ikonen Skydda arbetsbok. Om den är markerad är arbetsboken skyddad.

Alternativet Skydda arbetsbok i menyfliksområdet är markerat i en skyddad arbetsbok

Om du klickar längst ned i ett blad i arbetsboken märker du att alternativen för att ändra arbetsbokens struktur, som Infoga, Ta bort, Byt namn, Flytta, Kopiera, Dölj och Visa blad, inte är tillgängliga.

Alternativ för att arbeta med ett kalkylblad är inte tillgängliga i en låst arbetsbok

Alternativet skydda arbets bok i menyn info visar också att arbets bokens struktur är skyddad. Du visar alternativet genom att klicka på Arkiv > Info > Skydda arbetsbok.

Statusen för Skydda arbetsbok markerad på fliken Info

Klicka på granska > skydda arbets bok. Ange lösenordet och klicka på OK.

Genom att lösenordsskydda Excel-arbetsbokens struktur kan du förhindra att andra användare kan visa dolda kalkylblad, lägga till, flytta, ta bort eller dölja kalkylblad och byta namn på kalkylblad.

Obs!: Skärmbilderna i den här artikeln har tagits i Excel 2016. Om du har en annan version kan vyn vara något annorlunda, men om inget annat anges är funktionerna desamma.

Exempel på arbetsboksstruktur

Meddelanden: Det är inte samma sak att skydda arbetsboken som att lösenordsskydda en Excel-fil eller ett kalkylblad. Mer information finns i:

 • Information om hur du låser en fil så att andra användare inte kan öppna den finns i Skydda en Excel-fil.

 • Du måste skydda kalkylbladet för att skydda vissa dataområden i ett kalkylblad från andra användare. Mer information finns i Skydda ett kalkylblad.

 • Information om skillnaden mellan att skydda en Excel-fil, arbetsbok eller ett kalkylblad finns i Skydd och säkerhet i Excel.

Skydda arbetsboksstrukturen

Så här skyddar du arbetsbokens struktur:

 1. Klicka på granska > skydda arbets bok.

  Dialogrutan Skydda struktur och fönster

  Obs!: Alternativet Fönster är bara tillgängligt i Excel 2007, Excel 2010, Excel för Mac 2011 och Excel 2016 för Mac. Välj alternativet Fönster om du vill förhindra att användare flyttar, ändrar storlek på eller stänger arbetsboksfönstret eller döljer/visar fönster.

 2. Ange ett lösenord i rutan Lösenord.

  Viktigt!: 

  • Det är valfritt att ange lösenord. Om du inte anger ett lösenord kan alla användare låsa upp och ändra arbetsboken. Om du anger ett lösenord bör du välja ett lösenord som är lätt att komma ihåg. Skriv ned dina lösenord och förvara dem säkert. Om du tappar bort dem kan du inte återställa dem i Excel.

  • Lösenord i Excel för Mac har en gräns på 15 tecken. Du kan inte öppna en arbetsbok eller ett dokument som har lösenordsskyddats i den Windows-baserade versionen av Excel om lösenordet är längre än 15 tecken. Om du vill öppna filen i Excel för Mac kan du be den Windows-baserade författaren att justera lösenordslängden.

 3. Ange lösen ordet igen och klicka på OK.

På fliken Granska finns ikonen Skydda arbetsbok. Om den är markerad är arbetsboken skyddad.

Alternativet Skydda arbetsbok i menyfliksområdet är markerat i en skyddad arbetsbok

Om du klickar längst ned i ett blad i arbetsboken märker du att alternativen för att ändra arbetsbokens struktur, som Infoga, Ta bort, Byt namn, Flytta, Kopiera, Dölj och Visa blad, inte är tillgängliga.

Alternativ för att arbeta med ett kalkylblad är inte tillgängliga i en låst arbetsbok

Klicka på granska > skydda arbets bok. Ange lösenordet och klicka på OK.

Excel på webben kan inte öppna eller redigera arbets böcker som skyddas av ett lösen ord. Lösen ord kan faktiskt inte läggas till, ändras, tas bort eller återställas från Excel på webben.

Om du försöker öppna en lösenordsskyddad arbetsbok visas ett meddelande som det här:

Dialog ruta när du öppnar en lösenordsskyddad arbets bok i Excel för webben

Om du vill lägga till ett lösen ord för en arbets bok som du arbetar med i Excel på webben och har Excel-programmet kan du använda knappen Öppna i Excel för att öppna arbets boken och lösenordsskydda arbets boken. Men framöver kommer du bara att kunna göra ändringar i arbetsboken i Excel-programmet.

Knappen Redigera i Excel

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Skydd och säkerhet i Excel

skydda en Excel-fil

skydda ett kalkyl blad

samar beta i Excel-arbetsböcker samtidigt med samtidig redigering

: lösenordsskyddade arbets böcker och kalkyl blad (Excel 2013)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×