Skydda data med säkerhetskopierings- och återställningsprocesser

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om kommandot Ångra inte räcker till för att åtgärda ett misstag behöver du en säkerhetskopia av databasen för att antingen återställa hela databasen vid systemfel eller för att återställa ett objekt.

Du kanske tycker att en säkerhetskopia av databasen känns som slöseri med lagringsutrymme, men tänk på hur mycket tid du sparar om du kan undvika data- och designförlust. Det är viktigt att regelbundet skapa säkerhetskopior om flera användare uppdaterar databasen. Utan en säkerhetskopia kan du inte återställa skadade eller förlorade objekt eller ändringar i databasens design.

I den här artikeln

Planera regelbunden säkerhetskopiering

Säkerhetskopiera en databas

Säkerhetskopiera en delad databas

Återställa en databas

Återställa objekt i en databas

Planera regelbunden säkerhetskopiering

Eftersom vissa ändringar eller misstag inte kan ångras, som du inte vill vänta på att dataförlust ska ske innan du upptäcker att du ska har skapat en säkerhetskopia av databasen. När du använder en redigeringsfråga du tar bort poster eller ändra data, återställas inte värden som har uppdaterats av frågan genom att använda Ångra.

Tips: Det är en bra idé att skapa en säkerhetskopia innan du kör en redigeringsfråga, särskilt om du ändrar eller tar bort en stor mängd data med frågan.

Om databasen har flera användare bör du, innan du gör en säkerhetskopia, kontrollera att alla användare stänger sina databaser så att alla ändringar sparas.

Hur ofta du behöver göra en säkerhetskopia beror vanligtvis på hur ofta större ändringar görs i databasen. Här följer några allmänna riktlinjer om hur ofta säkerhetskopior ska göras:

 • Om databasen är ett arkiv eller om den endast används som referens och sällan ändras, räcker det om du skapar en säkerhetskopia när designen eller data ändras.

 • Om databasen är aktiv och data ändras ofta bör du skapa ett schema för regelbunden säkerhetskopiering av databasen.

 • Om databasen har flera användare bör du skapa en säkerhetskopia när designen ändras.

  Obs!: Skapa säkerhetskopior med hjälp av alla tillgängliga säkerhetskopior funktioner i programmet som innehåller de länkade tabellerna för data i länkad tabell. Om databasen som innehåller de länkade tabellerna är en Access-databas, använder du stegen i avsnittet Säkerhetskopiera en delad databas.

Överst på sidan

Säkerhetskopiera en databas

När du säkerhetskopierar en databas sparas och stängs alla öppna objekt i designvyn och en kopia av databasfilen sparas med det namn och på den plats du anger.

Obs!: Objekten öppnas på nytt enligt värdet som har angetts för objektens Standardvy-egenskap.

 1. Öppna den databas som du vill säkerhetskopiera.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Spara och publicera.

 4. I området Spara databas som under Avancerat klickar du på Säkerhetskopiera databas.

 5. Kontrollera namnet på databassäkerhetskopian i rutan Filnamn i dialogrutan Spara som.

  Du kan ändra namnet om du vill, men standardnamnet innehåller både namnet på den ursprungliga databasfilen och datumet för säkerhetskopieringen.

  Tips: 

  När du återställer data eller objekt från en säkerhetskopia måste du veta vilken databas som säkerhetskopian kommer från och när säkerhetskopian skapades. Därför är det oftast en bra idé att använda standardnamnet på filen.

 6. I listan Filformat väljer du i vilken typ av fil som säkerhetskopian av databasen ska sparas och sedan klickar du på Spara.

Överst på sidan

Säkerhetskopiera en delad databas

En delad databas innehåller normalt två databasfiler: en serverdatabas, som endast innehåller data i tabeller, och en klientdatabas, som innehåller länkar till tabellerna i serverdatabasen samt frågor, formulär, rapporter och andra databasobjekt. Alla data lagras i serverdatabasen. Alla objekt i användargränssnittet, till exempel frågor, formulär och rapporter, lagras i klientdatabasen.

Eftersom du måste säkerhetskopiera klientdatabasen och serverdatabasen oberoende av varandra kan säkerhetskopieringen vara tidsödande. Eftersom serverdatabasen innehåller data är det viktigare att du gör regelbundna säkerhetskopior av den. Skapa en säkerhetskopia av klientdatabasen när du ändrar dess design. Eftersom varje användare har en enskild kopia av klientdatabasen och kan göra egna ändringar i designen bör dessa användare skapa egna säkerhetskopior av klientdatabasen.

Säkerhetskopiera en serverdatabas

Eftersom det krävs exklusiv åtkomst till databasfilen för att göra säkerhetskopian kanske användarna inte kan använda serverdatabasen under tiden. Meddela användarna innan du startar säkerhetskopieringen.

 1. Öppna serverdatabasen genom att starta Access, men öppna ingen databas.

 2. Klicka på Öppna och markera den serverdatabasfil du vill säkerhetskopiera.

 3. Klicka på pilen bredvid Öppna och sedan på Öppna exklusivt.

  alternativ för att öppna en databas exklusivt

 4. Klicka på fliken Arkiv.

 5. Klicka på Spara och publicera.

 6. I området Spara databas som under Avancerat klickar du på Säkerhetskopiera databas.

 7. Kontrollera namnet på databassäkerhetskopian i rutan Filnamn i dialogrutan Spara databas som.

Kontrollera standardnamnet för databassäkerhetskopior. Du kan ändra namnet om du vill, men se till att standardnamnet både anger namnet på originalfilen av databasen och det datum då säkerhetskopian skapas.

Tips: 

När du återställer data eller objekt från en säkerhetskopiering måste du veta vilken databas säkerhetskopian gäller och vilket datum säkerhetskopian skapades. Därför kan det vara en god idé att använda standardfilnamnet.

 1. I dialogrutan Spara databas som väljer du en plats där du vill spara säkerhetskopian. Klicka sedan på Spara.

Säkerhetskopiera en klientdatabas

Om du vill säkerhetskopiera en klientdatabas när designen hart ändrats lämna databasen öppen omedelbart efter att du ändrat dess design. Följ stegen i avsnittet Säkerhetskopiera en databas, början vid steg 2.

Överst på sidan

Återställa en databas

Obs!: Du kan bara återställa en databas om du har en säkerhetskopia av databasen.

En säkerhetskopia är en "oskadad kopia" av en databasfil – en kopia där du vet att dataintegritet och design är som de ska vara. Du bör använda kommandot Säkerhetskopiera databas i Access när du skapar säkerhetskopior, men du kan använda alla oskadade kopior när du vill återställa en databas. Du kan till exempel återställa en databas från en kopia som är lagrad på en extern USB-enhet för säkerhetskopior.

När du återställer en hel databas ersätter du en databasfil som är skadad, har problem med data eller saknas helt, med en säkerhetskopia av databasen.

 1. Öppna Utforskaren och bläddra till den oskadade kopian av databasen.

 2. Kopiera den oskadade kopian till den plats där den skadade eller saknade databasen ska ersättas. Om du uppmanas att skriva över en befintlig fil så gör du det.

Överst på sidan

Återställa objekt i en databas

Om du bara behöver återställa ett eller några objekt i en databas importerar du objekten från säkerhetskopian av databasen till den databas som innehåller (eller saknar) det objekt du vill återställa.

Viktigt!: Om andra databaser eller program har länkar till objekt i den databas du återställer är det viktigt att du återställer databasen till rätt plats. Annars fungerar inte länkarna till databasobjekten och du måste uppdatera länkarna.

 1. Öppna den databas där du vill återställa ett objekt.

 2. Om du vill återställa ett objekt som saknas går du vidare till steg 3. Om du vill ersätta ett objekt som innehåller skadade data eller som saknar data, eller om objektet inte längre fungerar som det ska gör du så här:

  1. Om du vill behålla det aktuella objektet, för att kunna jämföra det med den återställda versionen efter återställningen, byter du namn på objektet innan du återställer det. Om du till exempel vill återställa ett skadat formulär med namnet Utcheckning byter du namn på skadade formuläret till Utcheckning_fel.

  2. Ta bort det objekt du vill ersätta.

   Obs!: Var försiktig när du tar bort databasobjekt eftersom de kan vara länkade till andra objekt i databasen.

 3. På fliken Externa data i gruppen Importera och länka klickar du på Access.

 4. I dialogrutan Hämta externa data – Access-databas klickar du på Bläddra och letar upp säkerhetskopian av databasen. Klicka sedan på Öppna.

 5. Markera Importera tabeller, frågor, formulär, rapporter, makron och moduler till den aktuella databasen och klicka sedan på OK.

 6. I dialogrutan Importera objekt klickar du på fliken som motsvarar den typ av objekt du vill återställa. Om du till exempel vill återställa en tabell klickar du på fliken Tabeller.

 7. Klicka på objektet så att det markeras.

 8. Om du vill återställa ytterligare objekt upprepar du steg 6 och 7 tills du har markerat alla objekt du vill återställa.

 9. Om du vill granska importalternativen innan du importerar objekten klickar du på knappen Alternativ i dialogrutan Importera objekt.

 10. När du har valt objekt och importalternativ klickar du på OK. Objekten återställs.

Om du vill automatisera säkerhetskopieringen kan du använda en produkt som utför automatisk säkerhetskopiering av ett filsystem, till exempel säkerhetskopieringsprogram för filservrar eller en extern USB-enhet för säkerhetskopiering.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×