Skydda anteckningar med lösenord i Microsoft OneNote

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ange ett lösenord för ett avsnitt i OneNote-anteckningsböckerna om du vill skydda dina privata anteckningar och information från obehörig läsning. När ett avsnitt är lösenordsskyddat är alla dess sidor låsta tills du anger rätt lösenord.

Lösenordsskydda ett avsnitt i anteckningsboken

Gör följande:

 1. Om det behövs, sätta listan avsnitt i vyn. Om du vill göra detta trycker du på Visa anteckningsböcker knappen Knappen Visa anteckningsböcker i det övre vänstra hörnet en eller två gånger tills du ser den kolumn som innehåller ett kommando + avsnitt längst ned.

 2. I avsnittet-listan trycker du på och håller ned namnet för det avsnitt som du vill skydda med lösenord. Avsnitt flaggas med färg flikar till vänster om deras namn.

 3. Längst ned i listan avsnitt visas fyra ikoner. Tryck på hänglåsikonen till höger och tryck sedan på skydda det här avsnittet.

 4. Ange det lösenord du vill använda i rutan Lösenord.

 5. Bekräfta lösenordet genom att skriva det i rutan Bekräfta och tryck sedan på klar.

  Varning!: Välj och skriv dina lösenord noga. Om du glömmer lösenordet kan ingen annan låsa upp anteckningarna åt dig (inte ens Microsofts tekniska support). Skriv ned lösenorden och förvara dem på ett säkert ställe om du tror att du kan komma att glömma dem.

Låsa upp ett skyddat avsnitt i anteckningsboken

Innan du kan visa sidorna i ett skyddat avsnitt i anteckningsboken måste du låsa upp det med rätt lösenord.

Gör följande:

 1. Om det behövs, sätta listan avsnitt i vyn. Om du vill göra detta trycker du på Visa anteckningsböcker knappen Knappen Visa anteckningsböcker i det övre vänstra hörnet en eller två gånger tills du ser den kolumn som innehåller ett kommando + avsnitt längst ned.

 2. Tryck på namnet för det skyddade avsnittet som du vill låsa upp. Skyddade avsnitt har ett hänglås bredvid namnet.

 3. Ange rätt lösenord för avsnittet i rutan lösenord och tryck sedan på Lås upp.

  Obs!: Om din iPad eller iPhone har stöd för trycker du på ID och du har skannat minst en fingeravtryck, kan du aktivera alternativet Lås upp med fingeravtryck. Du kan låsa upp avsnittet med trycker du på ID i framtiden. Touch-ID kan inte användas för att ändra eller ta bort ett befintligt lösenord för alla skyddade avsnitt.

Ändra lösenord för ett skyddat avsnitt

Om lösenordet för ett skyddat avsnitt i anteckningsboken inte längre är säkert (till exempel om någon har sett dig skriva in lösenordet), kan du enkelt ändra det till något annat och behålla anteckningarna i avsnittet skyddade.

Gör följande:

 1. Om det behövs, sätta listan avsnitt i vyn. Om du vill göra detta trycker du på Visa anteckningsböcker knappen Knappen Visa anteckningsböcker i det övre vänstra hörnet en eller två gånger tills du ser den kolumn som innehåller ett kommando + avsnitt längst ned.

 2. Om det skyddade avsnitt vars lösenord du vill ändra är låst, låser du först upp det och återgå sedan till avsnittet listan och tryck på och håll ned det skyddade avsnittet namn.

 3. Längst ned i listan avsnitt visas fyra ikoner. Tryck på hänglåsikonen till höger och sedan på Ändra lösenord.

 4. Skriv det aktuella lösenordet i rutan Gammalt lösenord.

 5. Skriv det nya lösenordet som du vill använda hädanefter i rutan Nytt lösenord.

 6. Bekräfta det nya lösenordet genom att skriva det i rutan Bekräfta och tryck sedan på Ändra.

  Varning!: Välj och skriv dina lösenord noga. Om du glömmer lösenordet kan ingen annan låsa upp anteckningarna åt dig (inte ens Microsofts tekniska support). Skriv ned lösenorden och förvara dem på ett säkert ställe om du tror att du kan komma att glömma dem.

Ta bort lösenordet från ett skyddat avsnitt

Du kan ta bort lösenordet för avsnitt i anteckningsboken som inte längre behöver skyddas.

Gör följande:

 1. Om det behövs, sätta listan avsnitt i vyn. Om du vill göra detta trycker du på Visa anteckningsböcker knappen Knappen Visa anteckningsböcker i det övre vänstra hörnet en eller två gånger tills du ser den kolumn som innehåller ett kommando + avsnitt längst ned.

 2. Om det skyddade avsnitt vars lösenord du vill ta bort är låst, låser du först upp det och sedan gå tillbaka till listan avsnitt du trycker på och håll ned det skyddade avsnittet namn.

 3. Längst ned i listan avsnitt visas fyra ikoner. Tryck på hänglåsikonen till höger och sedan på Ta bort lösenord.

 4. Skriv det aktuella lösenordet i rutan lösenord och klicka sedan på Ta bort.

Viktigt att tänka på om lösenord

 • Lösenord kan användas till flera enskilda avsnitt, men inte på hela anteckningsböcker samtidigt.

 • Lösenord är skiftlägeskänsliga. Kontrollera att Caps Lock inte är aktiverat när du anger ditt lösenord.

 • I OneNote används 128-bitars AES-kryptering för lösenordsskyddade anteckningsboksavsnitt. Om du glömmer lösenordet kan ingen annan låsa upp anteckningarna åt dig (inte ens Microsofts tekniska support). Var försiktig när du använder eller ändrar lösenord. Skriv ned lösenorden och förvara dem på ett säkert ställe om du tror att du kan komma att glömma dem.

 • Anteckningar på sidor i lösenordsskyddade avsnitt ingår inte i sökningar i anteckningsboken. Om du vill ta med anteckningar i ett skyddat avsnitt i en sökning, låser du först upp det avsnittet.

 • För att skydda dina anteckningar kommer Lås OneNote automatiskt lösenordsskyddade avsnitt efter några minuters inaktivitet.

 • Lösenordsskydd förbättrar säkerheten för personlig information genom att göra det svårare för andra ska kunna läsa anteckningarna utan ditt tillstånd, är men inte ett bombsäkert skydd. Någon med tillgång till din iPad eller iPhone kan fortfarande att kunna ta reda på hur du kommer åt din information. Därför rekommenderar vi att du inte bara ha mycket känslig information i OneNote (till exempel personnummer eller access-koder till finansiella konton).

 • Om du använder OneNote på en kompatibel iPad eller iPhone, kan du använda Apples trycker du på ID säkerhet låsa upp lösenordsskyddade avsnitt med ditt fingeravtryck. Men innan du aktiverar trycker du på ID för lösenordsskyddade avsnitt i OneNote, Tänk på att användare som har beviljats trycker du på ID åtkomst till din iPad eller iPhone kommer att kunna låsa upp dina anteckningar utan separat lösenord. Om du vill ta bort ett avsnitt lösenord sparas i trycker du på ID, trycker du på Inställningar på din iPad eller iPhone, rulla nedåt och tryck på OneNote i listan med program, tryck på Återställ OneNote och tryck sedan på Ta bort inloggningsuppgifterna. Avsluta och starta om OneNote för att ändringarna ska börja gälla.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×