Skydda anteckningar med lösenord

Lösenordsskyddet i OneNote har utformats för att skydda dina anteckningar från obehörig läsning. Oavsett om du använder OneNote för lektionsanteckningar i skolan, mötesanteckningar på arbetet, en personlig dagbok eller blogg hemma eller personlig information om dig själv eller dina vänner och familj är lösenord en viktig del i att kontrollera åtkomst till anteckningarna.

Du kan skydda privata anteckningar från obehörig läsning genom att skydda ett avsnitt i en OneNote-anteckningsbok med ett lösenord. När ett avsnitt är lösenordsskyddat är alla sidor låsta tills du anger rätt lösenord.

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du vill skydda och välj sedan Lösenordsskydda det här avsnittet.

  Skärmbild av hur du lösenordsskyddar ett avsnitt i OneNote 2016.

 2. Välj Ange lösenord i åtgärdsfönstret Lösenordsskydd.

 3. Skriv önskat lösenord i rutan Ange lösenord i dialogrutan Lösenordsskydd.

 4. Bekräfta lösenordet genom att skriva det igen i rutan Bekräfta lösenord och klicka sedan på OK.

Obs!: Var noggrann när du väljer lösenord. Om du har glömt lösenordet kan anteckningarna tyvärr inte låsas upp av någon annan (inte ens Microsofts tekniska support).

Låsa alla skyddade avsnitt i anteckningsboken

Om du använder lösenord för flera avsnitt i anteckningsboken kan du låsa alla samtidigt.

 1. Högerklicka på någon av de skyddade (men olåsta) avsnittsflikarna, och klicka sedan på Lösenordsskydda det här avsnittet.

 2. I åtgärdsfönstret Lösenordsskydd klickar du på Lås alla.

Ändra lösenord för ett skyddat avsnitt

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du vill ändra lösenord för och välj Lösenordsskydda det här avsnittet.

 2. Välj Ändra lösenord i åtgärdsfönstret Lösenordsskydd. (Om det här alternativet inte är tillgängligt betyder det att avsnittet inte har ett lösenord.)

 3. I dialogrutan Ändra lösenord skriver du det aktuella lösenordet i rutan Gammalt lösenord.

 4. Skriv det nya lösenordet i rutan Ange nytt lösenord.

 5. Bekräfta lösenordet i rutan Bekräfta lösenord och klicka sedan på OK.

Ta bort lösenordet från ett skyddat avsnitt

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du ta bort lösenord för och välj Lösenordsskydda det här avsnittet.

 2. Välj Ta bort lösenord i åtgärdsfönstret Lösenordsskydd. (Om det här alternativet inte är tillgängligt betyder det att avsnittet inte har ett lösenord.)

 3. Skriv det aktuella lösenordet i dialogrutan Ta bort lösenord och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Ange alternativ för lösenordsskydd

Lösenordsskyddade avsnitt som du har låst upp kommer att låsas igen automatiskt om du inte arbetar i dem. Du kan anpassa tidsperioden och ange andra alternativ för lösenordsskyddet av avsnittet.

 1. Välj Arkiv > Alternativ.

 2. Välj OneNote-alternativ i dialogrutan Redigeringsalternativ.

 3. Under Lösenord till höger kan du göra något av följande:

  • Om du vill låsa avsnitt i anteckningsböcker efter en viss tid markerar du Lås lösenordsskyddade avsnitt när jag inte har arbetat i dem på så här lång tid och anger sedan den önskade tiden.

  • Om du vill låsa avsnitt direkt efter att du har slutat arbeta i dem markerar du Lås lösenordsskyddade avsnitt när jag lämnar dem.

  • Om du tillfälligt vill göra anteckningar i lösenordsskyddade avsnitt tillgängliga för andra program markerar du Ge tilläggsprogram åtkomst till lösenordsskyddade avsnitt när de inte är låsta.

 4. Klicka på OK om du vill tillämpa ändringarna.

Viktigt att tänka på om lösenord

 • Lösenord kan endast användas på enskilda anteckningsboksavsnitt, inte på hela anteckningsböcker.

 • Lösenord är skiftlägeskänsliga. Kontrollera att Caps Lock inte är aktiverat när du skapar eller anger ditt lösenord.

 • I OneNote används kryptering för lösenordsskyddade avsnitt. Om du glömmer lösenordet kan ingen annan låsa upp anteckningarna åt dig (inte ens Microsofts tekniska support). Därför måste du vara försiktig när du anger lösenord för avsnitt i dina anteckningsböcker och när du ändrar lösenord.

 • Lösenordsskyddade avsnitt ingår inte i sökningar i anteckningsboken. För att ett skyddat avsnitt ska inkluderas i en sökning måste du låsa upp avsnittet först.

 • Anteckningsflaggor på sidor i lösenordskyddade avsnitt tas inte med i sammanfattningar av anteckningsflaggor, såvida inte det skyddade avsnittet låses upp.

Överst på sidan

Artikelinnehåll

Varför ska jag använda lösenord i OneNote?

Använda eller ta bort lösenordsskydd

Ange alternativ för lösenordsskydd

Varför ska jag använda lösenord i OneNote?

De vanligaste anledningarna för att använda lösenord för att kontrollera åtkomsten till informationen i dina anteckningsböcker är följande:

Personlig sekretess    Din anteckningsbok kan innehålla ett dedikerat avsnitt eller en mapp som innehåller personuppgifter, till exempel adress, telefonnummer, personnummer, bank- och kreditkortsnummer, inloggningsuppgifter till webbplatser och liknande information. Då identitetsstölder ökar är det riskabelt att lämna den här typen av information oskyddad. I OneNote krypteras skyddade avsnitt vilket skyddar din personliga information.

Flexibel säkerhet    Om du använder OneNote för att dokumentera ditt liv i skolan, på jobbet och hemma har du förmodligen separata avsnitt för var och en. Beroende på hur du vill dela informationen med andra kan du tilldela olika lösenord för olika avsnitt.

Skyddad rörlighet    Till skillnad från datorlösenord, som kontrollerar åtkomsten till din dator, men som inte skyddar enskilda filer som finns på den, finns lösenordsskyddet i OneNote kvar hos anteckningsboksfilen. Det hjälper till att skydda avsnitt i anteckningsboken, även om anteckningsboksfilen kopieras till en annan dator eller filserver, eller om den bärbara datorn eller surfplattan försvinner eller blir stulen.

Överst på sidan

Använda eller ta bort lösenordsskydd

Använda ett lösenord för ett avsnitt

Om du vill förhindra obehörig åtkomst till dina anteckningar kan du använda ett lösenord för specifika avsnitt i anteckningsboken.

 1. Klicka på fliken för det avsnitt där du vill att lösenordet ska gälla.

 2. Klicka på Lösenordsskydda det här avsnittet på menyn Arkiv.

 3. Klicka på Ange lösenord i åtgärdsfönstret Lösenordsskydd.

 4. Skriv önskat lösenord i rutan Ange lösenord i dialogrutan Lösenordsskydd.

 5. Bekräfta lösenordet i rutan Bekräfta lösenord och klicka sedan på OK.

När du arbetar i ett lösenordsskyddat avsnitt i anteckningsboken förblir det olåst under en viss tid som du kan ange. För att öka säkerheten kan du ställa in alternativet för att låsa skyddade avsnitt så snart du navigerar bort från dem eller när du stänger OneNote. När ett skyddat avsnitt är låst krävs rätt lösenord för att visa och redigera avsnittet. Du kan enkelt ändra eller ta bort lösenordet för avsnitt i anteckningsboken.

Viktigt!: 

 • Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

 • Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

 • Lösenord är skiftlägeskänsliga. Se till att CAPS LOCK inte är på när du skapar lösenordet.

 • Åtkomsten till avsnitt med lösenord är begränsad efter en viss tids inaktivitet som du kan ange eller när du avslutar OneNote.

 • Lösenordsskyddade avsnitt ingår inte i sökningar i anteckningsboken. För att ett skyddat avsnitt ska tas med i en sökning måste du låsa upp avsnittet innan du börjar söka i anteckningarna.

 • Anteckningsflaggor som används på sidor i ett skyddat avsnitt ingår inte i sammanfattningar av anteckningsflaggor om inte avsnitten först låses upp.

 • Andra personer kan inte få åtkomst till lösenordsskyddade avsnitt under en realtidsdelad session, även om avsnittet har låsts upp under sessionen. Om du vill ta med ett skyddat avsnitt i en realtidsdelad session måste du först ta bort lösenordsskyddet för avsnittet och sedan starta eller ansluta till den realtidsdelade sessionen.

 • Ljud- och videoinspelningar lagras som separata filer i anteckningsboken och du kan inte använda lösenord för dem.

Överst på sidan

Ändra lösenord för ett avsnitt

Om ett lösenord för ett avsnitt i anteckningsboken har avslöjats, eller om du vill ändra alla lösenord regelbundet för extra säkerhet, kan du enkelt ändra det befintliga lösenordet för ett avsnitt i anteckningsboken.

 1. Klicka på fliken för det avsnitt där du vill ändra lösenordet.

 2. Klicka på Lösenordsskydda det här avsnittet på menyn Arkiv.

 3. Klicka på Ändra lösenord i åtgärdsfönstret Lösenordsskydd.

  Obs!: Om det här alternativet inte visas används för närvarande inget lösenord i det valda avsnittet.

 4. Skriv det aktuella lösenordet i rutan Gammalt lösenord i dialogrutan Ändra lösenord.

 5. Skriv det nya lösenordet i rutan Ange nytt lösenord.

 6. Bekräfta lösenordet i rutan Bekräfta lösenord och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Ta bort lösenordet från ett avsnitt

 1. Klicka på fliken för det avsnitt där du vill ta bort lösenordet.

 2. Klicka på Lösenordsskydda det här avsnittet på menyn Arkiv.

 3. Klicka på Ta bort lösenord i åtgärdsfönstret Lösenordsskydd.

  Obs!: Om det här alternativet inte visas används för närvarande inget lösenord i det valda avsnittet.

 4. Skriv det aktuella lösenordet i dialogrutan Ta bort lösenord och klicka sedan på OK.

Låsa alla lösenordsskyddade avsnitt samtidigt

Du kan låsa alla lösenordsskyddade avsnitt i anteckningsboken samtidigt.

 1. Klicka på Lösenordsskydda det här avsnittet på menyn Arkiv.

 2. Klicka på Lås alla i åtgärdsfönstretLösenordsskydd.

Tips: Tryck på CTRL+ALT+L om du snabbt vill låsa alla lösenordsskyddade avsnitt i anteckningsboken.

Överst på sidan

Ange alternativ för lösenordsskydd

När du låser upp lösenordsskyddade avsnitt i anteckningsboken, är dessa avsnitt tillgängliga i OneNote under en viss tid innan de låses igen. Du kan ange tidsperioden och även ange andra alternativ för lösenordsskydd.

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lösenord i listan Kategori.

 3. Gör något av följande under Lösenord:

  • Om du vill låsa avsnitt i anteckningsböcker efter en viss tid markerar du kryssrutan Lås lösenordsskyddade avsnitt när jag inte har arbetat i dem på så här lång tid och klicka sedan på önskad tid i listan.

  • Om du vill låsa avsnitt direkt efter att du har slutat arbeta i dem markerar du kryssrutan Lås lösenordsskyddade avsnitt när jag lämnar dem.

  • Om du tillfälligt vill göra anteckningar i lösenordsskyddade avsnitt tillgängliga för andra program markerar du kryssrutan Ge tilläggsprogram åtkomst till lösenordsskyddade avsnitt när de inte är låsta.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×