Skydda anteckningar med ett lösenord i OneNote för Mac

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ange ett lösenord för ett avsnitt i OneNote-anteckningsböckerna om du vill skydda dina privata anteckningar och information från obehörig läsning. När ett avsnitt är lösenordsskyddat är alla dess sidor låsta tills du anger rätt lösenord.

Lösenordsskydda ett avsnitt i anteckningsboken

Gör följande:

 1. Control-klicka på fliken för det avsnitt du vill skydda, peka på Lösenordsskydd och klicka sedan på Skydda det här avsnittet.

 2. Ange det lösenord du vill använda i rutan Lösenord.

 3. Bekräfta lösenordet genom att skriva det i rutan Bekräfta och klicka sedan på Ange lösenord.

  Varning!: Välj och skriv dina lösenord noga. Om du glömmer lösenordet kan ingen annan låsa upp anteckningarna åt dig (inte ens Microsofts tekniska support). Skriv ned lösenorden och förvara dem på ett säkert ställe om du tror att du kan komma att glömma dem.

Låsa alla skyddade avsnitt i anteckningsboken

För att dina anteckningar ska vara skyddade blir lösenordsskyddade avsnitt automatiskt låsta av OneNote efter några minuters inaktivitet. Om det behövs kan du tvinga OneNote att låsa varje skyddat avsnitt i anteckningsboken på en gång (till exempel innan du går ifrån din Mac eller lämnar över den till någon annan).

Gör följande:

 • CTRL-klicka på fliken för de skyddade (men olåsta) avsnitten, peka på Lösenordsskydd och klicka sedan på Lås alla skyddade avsnitt.

  Tips: För att omedelbart låsa alla lösenordsskyddade avsnitt i den aktuella anteckningsboken trycker du på Option-Command-L.

Låsa upp ett skyddat avsnitt i anteckningsboken

Innan du kan visa sidorna i ett skyddat avsnitt i anteckningsboken måste du låsa upp det med rätt lösenord.

Gör följande:

 1. Control-klicka på fliken för det skyddade avsnittet du vill låsa upp, peka på Lösenordsskydd och klicka sedan på Lås upp avsnittet.

 2. I rutan Lösenord anger du rätt lösenord för avsnittet och klickar på Lås upp.

  Tips: Lås snabbt upp ett lösenordsskyddat avsnitt genom att klicka på den här fliken och sedan trycka på Option-Command-U.

Ändra lösenordet från ett skyddat avsnitt i en anteckningsbok

Om lösenordet för ett skyddat avsnitt i anteckningsboken inte längre är säkert (till exempel om någon har sett dig skriva in lösenordet), kan du enkelt ändra det till något annat och behålla anteckningarna i avsnittet skyddade.

Gör följande:

 1. Om det behövs, låser du först upp det skyddade avsnitt vars lösenord du vill ändra.

 2. Control-klicka på fliken för det skyddade avsnittet, peka på Lösenordsskydd och klicka sedan på Ändra lösenord.

 3. Skriv det aktuella lösenordet i rutan Gammalt lösenord.

 4. Skriv det nya lösenord du vill använda i rutan Nytt lösenord.

 5. Bekräfta det nya lösenordet genom att skriva det i rutan Bekräfta och klicka sedan på Ändra lösenord.

  Varning!: Välj och skriv dina lösenord noga. Om du glömmer lösenordet kan ingen annan låsa upp anteckningarna åt dig (inte ens Microsofts tekniska support). Skriv ned lösenorden och förvara dem på ett säkert ställe om du tror att du kan komma att glömma dem.

Ta borta lösenordet från ett skyddat avsnitt i en anteckningsbok

Du kan ta bort lösenordet för avsnitt i anteckningsboken som inte längre behöver skyddas.

Gör följande:

 1. Om det behövs, låser du först upp det skyddade avsnitt vars lösenord du vill ta bort.

 2. Control-klicka på fliken för det skyddade avsnittet, peka på Lösenordsskydd och klicka sedan på Ta bort lösenord.

 3. Skriv det aktuella lösenordet i rutan Lösenord och klicka sedan på Ta bort lösenord.

Viktigt att tänka på om lösenord

 • Lösenord kan användas på ett eller flera enskilda avsnitt i en anteckningsbok, ett i taget, men inte på en hel anteckningsbok på en gång.

 • Lösenord är skiftlägeskänsliga. Kontrollera att Caps Lock inte är aktiverat när du använder eller anger ditt lösenord.

 • I OneNote för Mac används 128-bitars AES-kryptering för lösenordsskyddade anteckningsboksavsnitt. Om du glömmer lösenordet kan ingen annan låsa upp anteckningarna åt dig (inte ens Microsofts tekniska support). Var försiktig när du använder eller ändrar lösenord. Skriv ned lösenorden och förvara dem på ett säkert ställe om du tror att du kan komma att glömma dem.

 • Lösenordsskyddade avsnitt ingår inte i sökningar i anteckningsboken. Om du vill att anteckningar i ett skyddat avsnitt ska tas med i en sökning måste du först låsa upp avsnittet.

 • För att dina anteckningar ska vara skyddade blir lösenordsskyddade avsnitt automatiskt låsta av OneNote efter några minuters inaktivitet.

 • Även om lösenordsskydd förbättrar säkerheten för din personliga information genom att det blir svårare för andra att läsa dina anteckningar utan ditt tillstånd, är det inte ett fullständigt säkert skydd. Någon med fysisk åtkomst till din dator eller enhet kan ändå ta reda på hur de får åtkomst till din information. Du bör därför undvika att ha extremt känslig personlig information i OneNote, till exempel personnummer eller bankkoder.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×