Skydd och säkerhet i Excel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Excel ger dig möjlighet att skydda ditt arbete, om det är att förhindra att obehöriga öppnar en arbetsbok utan ett lösenord, ge skrivskyddad åtkomst till en arbetsbok eller skydda ett kalkylblad bara så att du inte oavsiktligt tar bort alla formler. I det här avsnittet beskrivs de olika sätt som du kan använda primärt alternativ för att skydda och distribuera Excel-filer.

Varning!: 

 • Om du glömmer eller tappar bort lösenordet kan inte Microsoft återställa det åt dig.

 • Du bör inte anta att bara för att skydda en arbetsbok eller ett kalkylblad med ett lösenord för att de är säkra - Fundera alltid två gånger innan du distribuerar Excel-arbetsböcker som kan innehålla känslig information som kreditkortsnummer, Social Säkerhet tal, medarbetarens identifiering, t.ex.

 • Jämna ut kalkylbladsskydd är inte avsedd som en säkerhetsfunktion för. Helt enkelt kan användarna inte ändra låsta celler i kalkylbladet.

Här är de olika alternativen för att skydda dina Excel-data:

 • Filnivå: Det här avser möjligheten att låsa din Excel-fil genom att ange ett lösenord så att användare inte kan öppna eller ändra den. Du har två alternativ här:

  • Filkryptering: När du väljer det här alternativet anger du ett lösenord och låser Excel-filen. Det här förhindrar att andra användare kan öppna filen. Mer information finns i Skydda en Excel-fil.

  • Ange ett lösenord för att öppna eller redigera en fil: Du anger ett lösenord för att öppna eller redigera filen. Använd det här alternativet om du behöver skrivskyddad åtkomst eller redigeringsåtkomst till olika användare. Mer information finns i Skydda en Excel-fil.

  • Markera som slutgiltig: Använd det här alternativet om du vill markera att Excel-filen är den slutgiltiga versionen och vill förhindra att användare gör ytterligare ändringar. Mer information finns i Lägg till eller ta bort skydd i dokument, arbetsböcker eller presentationer.

  • Begränsa åtkomst: Om organisationen har ställt in behörigheter via IRM (Information Rights Management) kan du använda någon av de tillgängliga IRM-behörigheterna för dokumentet. Mer information finns i Lägg till eller ta bort skydd i dokument, arbetsböcker eller presentationer.

  • Digital signatur: Du kan lägga till digitala signaturer för din Excel-fil. Mer information finns i Lägga till eller ta bort en digital signatur i Office-filer.

   Obs!: Om du vill lägga till en digital signatur behöver du ett giltigt certifikat från en certifikatutfärdare (CA).

 • Arbetsboksnivå: Du kan låsa arbetsbokens struktur genom att ange ett lösenord. När du låser arbetsbokens struktur förhindrar du att andra användare lägger till, flyttar, tar bort, döljer och byter namn på kalkylblad. Mer information om att skydda arbetsböcker finns i Skydda en arbetsbok.

 • Kalkylbladsnivå: Med skydd på kalkylbladsnivå kan du styra hur användare kan arbeta i kalkylblad. Du kan ange exakt vad en användare kan göra i ett blad, så att inga viktiga data i kalkylbladet påverkas. Till exempel kanske du vill att användare endast ska kunna lägga till rader och kolumner, eller bara sortera och använda Autofilter. När du har aktiverat kalkylbladsskydd kan du skydda andra element som celler, cellområden, formler och ActiveX- eller formulärkontroller. Mer information om att skydda kalkylblad finns i Skydda ett kalkylblad.

Vilken nivå av skydd ska jag använda?

 • Om du vill styra vilken åtkomstnivå användare har till en Excel-fil ska du använda skydd på filnivå. Anta att du har en veckostatusrapport för dina teammedlemmar i en Excel-fil. Du vill inte att någon utanför teamet ens ska kunna öppna filen. Du har två alternativ:

  • Om du inte vill att andra ska kunna öppna filen: Du kan kryptera Excel-filen, och det här är den vanligaste metoden. Det innebär i princip att du den med ett lösenord och att ingen förutom du kan öppna den.

  • Om du vill aktivera skrivskyddad åtkomst eller redigeringsåtkomst till olika användare: Du kanske vill att cheferna i ditt team ska kunna veckostatusrapporten, men att teammedlemmar endast ska ha läsbehörighet. Du kan skydda Excel-filen genom att ange två lösenord: ett för att öppna den och ett annat för att göra ändringar. Du kan sedan dela ut lösenorden till teamet beroende på vilken åtkomstnivå de ska ha.

 • Om du vill kontrollera hur användare ska arbeta med kalkylblad i en din arbetsbokens struktur, skydd för användning på arbetsboksnivå. Anta att status rapport arbetsboken består av flera kalkylblad och varje kalkylblad heter när en gruppmedlem. Du vill kontrollera att varje gruppmedlem kan lägga till data i sin egen kalkylblad, men inte kunna ändra någon av kalkylblad i arbetsboken, oavsett om det att lägga till ett nytt kalkylblad eller flytta kalkylblad i arbetsboken.

 • Om du vill styra hur användare ska kunna arbeta på ett visst kalkylblad använder du säkerhet på kalkylbladsnivå. Anta att varje kalkylblad i arbetsboken med statusrapporten innehåller data som är gemensamma för alla kalkylblad, som rubrikrader eller en viss rapportlayout, och att du inte vill att någon ska ändra den här informationen. Genom att skydda kalkylbladet kan du ange att användarna bara kan utföra vissa funktioner. Du kan till exempel ge användarna möjlighet att ange data, men att de inte kan ta bort rader eller kolumner, eller att de bara kan infoga hyperlänkar och sortera data.

Du kan använda en eller flera nivåer av skydd för dina Excel-data beroende på organisationens behov. Du kan välja att använda alla tillgängliga alternativ eller en kombination av alternativen. Det handlar helt om vilken säkerhetsnivå du vill använda för dina Excel-data. Du kan till exempel välja att kryptera en delad Excel-fil och skydda både arbetsboken och kalkylbladen, medan du bara använder kalkylbladsskydd i en personlig arbetsbok så att du inte tar bort alla formler av misstag.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Skydda en Excel-fil

Skydda en arbetsbok

Skydda ett kalkylblad

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×