Skriva ut stödlinjer i ett kalkylblad

Skriva ut stödlinjer i ett kalkylblad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Excel skrivs stödlinjer i kalkylblad och arbetsböcker inte ut som standard. I den här artikeln beskrivs hur du kan ta med stödlinjerna när du skriver ut kalkylblad.

 1. Markera kalkylbladet eller kalkylbladen som du vill skriva ut.

  Så här markerar du kalkylblad

  Om du vill markera

  Gör du så här

  Ett enda kalkylblad

  Klicka på kalkylbladfliken.

  Klicka på fliken Blad

  Om fliken inte visas klickar du på flikrullningsknapparna för att visa den och klickar sedan på fliken.

  Klicka på flikbläddringspilarna

  Två eller fler angränsande kalkylblad

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift samtidigt som du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.

  Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

  Alla kalkylblad i en arbetsbok

  Högerklicka på kalkylbladets flik och klicka sedan på Markera alla kalkylblad på snabbmeny.

  Tips!    När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas högerklickar du på fliken för ett markerat kalkylblad och klickar sedan på Dela upp blad.

 2. Markera sedan kryssrutan Skriv ut under Stödlinjer i gruppen Alternativ på fliken Sidlayout.

  Gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout

  Obs!: Om kryssrutorna i gruppen Alternativ visas svagare kan det bero på att du har markerat en tabell, bild eller någon annan typ av objekt i kalkylbladet. Om du avbryter markeringen kommer kryssrutorna att bli tillgängliga.

 3. Klicka på fliken Arkiv och därefter på Skriv ut.

  Tangentbordsgenväg      Du kan också trycka på Ctrl+P.

 4. Klicka på knappen Skriv ut.

Nästa steg

När du har markerat kryssrutan Skriv ut kanske du vill göra följande:

 • Förhandsgranska stödlinjerna    – och se hur stödlinjerna ska skrivas ut, trycka på Ctrl + F2 om du vill öppna fliken Arkiv, som visar en förhandsgranskning av utskrivna kalkylbladet. Stödlinjer ut runt faktiska data i ett kalkylblad. Om du vill skriva ut stödlinjer runt tomma celler också kan ange du utskriftsområde att inkludera dessa celler. Eller, du kan använda kantlinjer runt celler i stället. Mer information om de här alternativen finns i definiera eller avmarkera ett utskriftsområde i ett kalkylblad eller Använd eller ta bort cellkantlinjer i ett kalkylblad.

 • Felsöka utskriftsproblem med stödlinjer    – om stödlinjerna inte visas när du skriver ut kalkylbladet eller om du inte kan se dem i fönstret Förhandsgranska Kontrollera att kryssrutan Snabbutskrift inte är markerad. Kryssrutan Snabbutskrift visas på fliken blad i dialogrutan Utskriftsformat. En genväg för att öppna dialogrutan Utskriftsformat, tryck på Alt + P, S, P.

  Fliken Blad i dialogrutan Utskriftsformat

  Om stödlinjerna ändå inte skrivs ut kan det vara ett problem med skrivardrivrutinen. I så fall kan du prova att hämta den senaste versionen av drivrutinen från tillverkarens webbplats. Som sista utväg kan du lägga till kantlinjer runt de celler som du vill skriva ut. Mer information finns i avsnittet Lägga till eller ta bort cellkantlinjer i ett kalkylblad.

Se även

Visa eller dölja linjaler i Word 2013

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×