Skriva ut rad- och kolumnrubriker

Som standard skriver Excel inte ut kolumnrubriker (A, B, C osv.) eller radrubriker (1, 2, 3 osv.) som visas på skärmen.

Rad- och kolumnrubriker i arbetsbok

Följande procedur visar hur du skriver ut kolumn- och radrubriker på varje sida av arbetsboken som skrivs ut.

Så här

Bild av ikon

Klicka på kalkylbladet du vill skriva ut med rad- och kolumnrubriker. Om du vill använda det här för flera kalkylblad kan du gruppera dem.

Excel-kalkylbladsflikar visas längst ned i fönstret Excel

Bild av ikon

Klicka på fliken Sidlayout i menyfliksområdet.

Fliken Sidlayout i menyfliksområdet

Bild av ikon

Markera kryssrutan Skriv ut under Rubriker i gruppen Alternativ.

Sidlayout > Bladalternativ > Skriv ut rubriker

Obs!: Du kan även klicka på Bild av knapp . Under Skriv ut markerar du sedan kryssrutan Rad- och kolumnrubriker.

Om du vill skriva ut kalkylbladet trycker du på Ctrl + P för att öppna dialogrutan Skriv ut. Klicka sedan på OK.

Tips

 • Du kan förhandsgranska kalkylbladet innan du skriver ut genom att trycka på Ctrl + F2.

 • Som standard använder Excel referenstypen A1, som refererar till kolumner som bokstäver och rader som siffror. O du ser siffror istället för bokstäver i kolumnrubrikerna används den alternativa referenstypen R1C1 i arbetsboken. Om du vill byta tillbaka till referenstypen A1 går du till Arkiv > Alternativ > Formler. Under Arbeta med formler avmarkerar du sedan kryssrutan för referenstypen R1C1.

  Om du använder Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klickar sedan på Excel-alternativ > Formler.

  Arkiv > Alternativ > Formler > Arbeta med formler > R1C1-referenstyp

 • Du kan inte anpassa siffrorna och bokstäverna i rad- och kolumnrubriker. Om målet är att märka kolumner eller rader i kalkylbladet klickar du bara på en cell, skriver den text du vill använda och trycker sedan på TABB för att gå till nästa cell. Du kan till exempel märka månatliga försäljningssiffror genom att ange månadernas namn i cell A1 till L1.

  Använda en rad för tabellrubriker, t.ex. Januari, Februari, Mars osv.

  Du kan använda fyllningsfunktionen i Excel till att snabbt generera etiketter, till exempel antal månader. Mer information finns i Fylla i data automatiskt i kalkylbladsceller. Du kan också konfigurera dina data som en Excel-tabell, där den första raden automatiskt kan anges som rubrikrad.

 • Om du vill skriva ut specifika data högst upp eller vid sidan på varje utskriven sida, till exempel namnen på månaderna som visas på den första raden på ett kalkylblad läser du Upprepa rader eller kolumner på varje utskriven sida.

 • Om du vill lägga till sidhuvuden eller sidfötter på det utskrivna kalkylbladet läser du Sidhuvuden och sidfötter i kalkylblad.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×