Presentera bildspel

Skriva ut PowerPoint-bilder, åhörarkopior eller anteckningar

Skriva ut PowerPoint-bilder, åhörarkopior eller anteckningar

Du kan skriva ut bilder, en disposition, stödanteckningar eller åhörarkopior för din PowerPoint-presentation.

I dispositionen skriver du endast ut texten i bilderna, utan bilder. Anteckningarna för en presentation visar bilden och relaterade stödanteckningar under bilden. Om du väljer att skriva ut åhörarkopior kan du skriva ut flera bilder på en sida med en mängd olika layouter, vissa med utrymme för egna anteckningar.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 1. Välj Arkiv.

  Klicka på ARKIV högst upp till vänster på skärmen.
 2. Välj Skriv ut.

 3. Klicka på Helsidesbilder och välj sedan Helsidesbilder i listan Utskriftslayout.

  I fönstret Skriv ut klickar du på Helsidesbilder och väljer sedan Helsidesbilder i listan Utskriftslayout.
 4. Ställ in andra utskriftsalternativ och klicka på Skriv ut.

 1. Välj Arkiv.

  Klicka på ARKIV högst upp till vänster på skärmen.
 2. Välj Skriv ut.

 3. Klicka på Helsidesbilder och välj sedan Anteckningssidor i listan Utskriftslayout.

  I fönstret Skriv ut klickar du på Helsidesbilder och väljer Anteckningssidor i listan Utskriftslayout.
 4. Ställ in andra utskriftsalternativ och klicka på Skriv ut.

 1. Välj Arkiv.

  Klicka på ARKIV högst upp till vänster på skärmen.
 2. Välj Skriv ut.

 3. Klicka på Helsidesbilder och välj sedan Disposition i listan Utskriftslayout.

  I fönstret Skriv ut klickar du på Helsidesbilder och väljer sedan Disposition i listan Utskriftslayout.
 4. Ställ in andra utskriftsalternativ och klicka på Skriv ut.

 1. Välj Arkiv.

  Klicka på ARKIV högst upp till vänster på skärmen.
 2. Välj Skriv ut.

 3. Välj Helsidesbilder och välj önskat alternativ i listan Åhörarkopior.

  I fönstret Skriv ut klickar du på Helsidesbilder och väljer önskad layout i listan Åhörarkopior.
 4. Ställ in andra utskriftsalternativ och klicka på Skriv ut.

Mer information om att skriva ut i PowerPoint 2007 finns i Skriva ut bilder i tidigare versioner av PowerPoint.

Se även

Lägga till stödanteckningar i bilder

Skriva ut en presentation i svartvitt eller gråskala

I dispositionen skriver du endast ut texten i bilderna, utan bilder. Anteckningarna för en presentation visar bilden och relaterade stödanteckningar under bilden. Om du väljer att skriva ut åhörarkopior kan du skriva ut flera bilder på en sida med en mängd olika layouter, vissa med utrymme för egna anteckningar.

Följande beskriver utskrifter i PowerPoint 2016 för Mac.

För information om att skriva ut i PowerPoint för Mac 2011, se Skriva ut bilder i tidigare versioner av PowerPoint.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 1. Välj Skriv utArkiv-menyn.

 2. Välj Visa information längst ned i dialogrutan.

  Knappen Visa information i dialogrutan Skriv ut
 3. Välj Bilder i rutan Layout.

  Välj layouten Bild i dialogrutan Skriv ut
 4. Ställ in andra utskriftsalternativ och välj Skriv ut.

 1. Välj Skriv utArkiv-menyn.

 2. Välj Visa information längst ned i dialogrutan.

  Knappen Visa information i dialogrutan Skriv ut
 3. Välj Anteckningar i rutan Layout.

  Välj layouten Anteckningar i dialogrutan Skriv ut
 4. Ställ in andra utskriftsalternativ och välj Skriv ut.

 1. Välj Skriv utArkiv-menyn.

 2. Välj Visa information längst ned i dialogrutan.

  Knappen Visa information i dialogrutan Skriv ut
 3. Välj Disposition i rutan Layout.

  Välj layouten Disposition i dialogrutan Skriv ut
 4. Ställ in andra utskriftsalternativ och välj Skriv ut.

 1. Välj Skriv utArkiv-menyn.

 2. Välj Visa information längst ned i dialogrutan.

  Knappen Visa information i dialogrutan Skriv ut
 3. Välj något av alternativ för Åhörarkopior i rutan Layout, beroende på hur många bilder per sida du vill ha.

  Välj layouten Åhörarkopior i dialogrutan Skriv ut
 4. Ställ in andra utskriftsalternativ och välj Skriv ut.

Se även

Lägga till stödanteckningar i bilder

Skriva ut en presentation i svartvitt eller gråskala

Alla kan skriva ut bilder i PowerPoint Online. Office 365-prenumeranter som använder en fil som är lagrad på OneDrive för företag eller SharePoint Online kan också skriva ut anteckningar och åhörarkopior.

En utskriven anteckningssida visas med bilden på översta halvan av sidan och stödanteckningarna på den andra halvan

En utskriven anteckningssida visas med bilden på översta halvan av sidan och stödanteckningarna på den andra halvan.

Utskrivna åhörarkopior med tre bilder till vänster på sidan och utrymme för anteckningar på höger sida

En åhörarkopia består av tre miniatyrbilder på vänster sida och flera utskrivna rader för anteckningar till höger om varje miniatyrbild.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 1. Från ditt PowerPoint Online-bildspel väljer du Arkiv > Skriv ut och välj sedan vilken typ av utskrift du vill göra: Skriv ut helsidesbilder, Skriv ut anteckningssidor eller Skriva ut åhörarkopior.

  Välj en av knapparna Skriv ut

 2. Vänta på att utskriftspanelen öppnas.

  Alternativ för utskriftspanelen i Chrome

 3. Bredvid Destination klickar du på Ändra och väljer en skrivare. Du kan ange andra alternativ för utskriftslayout, till exempel vilka bilder som ska skrivas ut och om utskriften ska vara enkelsidig eller dubbelsidig. (Alternativen varierar beroende på skrivare.)

  Klicka på Ändra om du vill välja en skrivare

 4. Klicka på Skriv ut.

  Klicka på Skriv ut

 1. Från ditt PowerPoint Online-bildspel klickar du på Arkiv > Skriv ut och välj sedan vilken typ av utskrift du vill göra: Skriv ut helsidesbilder, Skriv ut anteckningssidor eller Skriva ut åhörarkopior.

  Välj en av knapparna Skriv ut

 2. Vänta tills dialogrutan Skriv ut öppnas.

  Vänta på att utskriftspanelen öppnas

 3. Under Orientering väljer du alternativet som matchar bildens orientering. Du kan ange andra alternativ för utskriftslayout, till exempel vilka bilder som ska skrivas ut och om utskriften ska vara enkelsidig eller dubbelsidig. (Alternativen varierar beroende på skrivare.)

  Under Orientering klickar du på Liggande

 4. Under Skrivare väljer du en skrivare.

  Välj en skrivare

 5. Klicka på Skriv ut om du vill skriva ut bildspelet (du kan behöva rulla för att hitta Skriv ut på utskriftspanelen).

  Klicka på Skriv ut

 1. Från ditt PowerPoint Online-bildspel klickar du på Arkiv > Skriv ut och välj sedan vilken typ av utskrift du vill göra: Skriv ut helsidesbilder, Skriv ut anteckningssidor eller Skriva ut åhörarkopior.

  Välj en av knapparna Skriv ut

 2. Klicka på Öppna PDF-fil.

  PDF-filen är klar

 3. Klicka på skrivarikonen i det övre högra hörnet ovanför bildspelet.

  Klicka på skrivarikonen

 4. I dialogrutan Skriv utsom visas, under Skrivare, väljer du en skrivare.

  Välj en skrivare

 5. Klicka på OKom du vill skriva ut bildspelet.

  Skriv ut genom att klicka på OK

 6. När du har skrivit ut allt stänger du PDF-filen som öppnades för utskrift i steg 2.

Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Microsoft Edge i stället för Internet Explorer när du arbetar i PowerPoint Online, eftersom det då går smidigare att skriva ut.

Om du använder Internet Explorer bör du installera Adobe Reader. När programmet är installerat på datorn går det lättare att skriva ut i PowerPoint Online.

 1. Från ditt PowerPoint Online-bildspel klickar du på Arkiv > Skriv ut och välj sedan vilken typ av utskrift du vill göra: Skriv ut helsidesbilder, Skriv ut anteckningssidor eller Skriva ut åhörarkopior.

  Välj en av knapparna Skriv ut

 2. Klicka på Öppna PDF-fil.

  PDF-filen är klar

 3. På sidan Skriv ut som visas, under Orientering, klickar du på Liggande. Ställ in andra alternativ för utskriftslayout som du vill använda.

  Klicka på Liggande och andra alternativ

 4. I rutan Namn väljer du en skrivare.

  Klicka på skrivarens namn i rutan Namn

 5. Klicka på OK om du vill skriva ut bildspelet (du kan behöva rulla för att hitta OK på utskriftspanelen).

  Klicka på OK för att skriva ut

 6. När du har skrivit ut allt stänger du PDF-filen som öppnades för utskrift i steg 2.

 1. Från ditt PowerPoint Online-bildspel klickar du på Arkiv > Skriv ut och välj sedan vilken typ av utskrift du vill göra: Skriv ut helsidesbilder, Skriv ut anteckningssidor eller Skriva ut åhörarkopior.

  Välj en av knapparna Skriv ut

 2. Klicka på Öppna PDF-fil.

  PDF-filen är klar

 3. I den öppna presentationen hovrar du muspekaren längst ned på presentationen och klickar på den här bilden.

  Klicka på bilden i PowerPoint Online-presentation

 4. I dialogrutan Skriv ut, under Orientering, klickar du på Liggande. Ställ in andra alternativ för utskriftslayout som du vill använda.

  Välja utskriftsinställningar i dialogrutan Skriv ut

 5. I rutan Skrivare väljer du en skrivare.

 6. Klicka på Skriv ut om du vill skriva ut bildspelet.

 7. När du har skrivit ut allt stänger du PDF-filen som öppnades för utskrift i steg 2.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×