Skriva ut kontakter, meddelanden eller andra Outlook-objekt

Skriva ut kontakter, meddelanden eller andra Outlook-objekt

Utskrift kan vara mycket mer än att bara klicka för att skriva ut. Men det kan även vara precis så enkelt. Om du skriver ut ett e-postmeddelande, en kalender, en kontaktlista eller en uppgift kan du använda någon av dessa tre metoder som startpunkt i Outlook.

Strukturen och formatet för utskriftsalternativen är konsekvent för alla Outlook-program. Det som skiljer sig åt är alternativen för utskriftsformat. Experimentera för att hitta det format du föredrar för varje kategori.

Skriva ut en kontakt

 1. Klicka på Kontakter.

  Kontakter

 2. Klicka på den kontaktmapp som innehåller de kontakter som du vill skriva ut under Mina kontakter i mappfönster.

 3. Dubbelklicka på kontakten för att öppna den.

 4. Klicka på fliken Arkiv.

 5. Klicka på Skriv ut.

 6. Gör något av följande:

  • Klicka på Skriv ut.

  • Markera de formatmallar och alternativ som du vill använda.

   • Markera den formatmall som du vill använda under Inställningar. En förhandsgranskning visas i förhandsgranskningsfönstret. Klicka på Skriv ut när du vill skriva ut.

   • Om du vill ändra teckensnitt, rubrik eller annan inställning för önskad formatmall går du till Skrivare, klickar på Utskriftsalternativ och klickar sedan i dialogrutan Skriv utDefiniera formatmallar under Formatmallar. Klicka på Skriv ut.

   • Om du vill skriva ut enskilda sidor eller uppsättningar med sidor går du till Skrivare, klickar på Utskriftsalternativ och klickar sedan på önskade alternativ under Skriv ut i dialogrutan Skriv ut. Klicka på Skriv ut.

Om du bara vill skriva ut vissa kontakter i kontaktlistan, filtrerar du först kontakterna så att endast önskade kontakter visas. När kontakterna är filtrerade skriver du ut på samma sätt som om du skulle skriva ut alla kontakter i den här beskrivningen.

 1. Klicka på Kontakter.

  Kontakter

 2. Klicka på den kontaktmapp som innehåller den kontakt som du vill skriva ut under Mina kontakter i mappfönster.

 3. Klicka på fliken Arkiv.

 4. Klicka på Skriv ut.

 5. Gör något av följande:

  • Klicka på Skriv ut.

  • Markera de formatmallar och alternativ som du vill använda.

   • Markera den formatmall som du vill använda under Inställningar. En förhandsgranskning visas i förhandsgranskningsfönstret. Klicka på Skriv ut när du vill skriva ut.

   • Om du vill ändra teckensnitt, rubrik eller annan inställning för önskad formatmall går du till Skrivare, klickar på Utskriftsalternativ och klickar sedan i dialogrutan Skriv utDefiniera formatmallar under Formatmallar. Klicka på Skriv ut.

   • Om du vill skriva ut enskilda sidor eller uppsättningar med sidor går du till Skrivare, klickar på Utskriftsalternativ och klickar sedan på önskade alternativ under Skriv ut i dialogrutan Skriv ut. Klicka på Skriv ut.

 1. Välj ett e-postmeddelande, en kalender, en kontakt eller en kalenderpost som du vill skriva ut.

 2. Välj Arkiv > Skriv ut, tryck på Ctrl+P eller välj Skriv ut Skriv ut-ikonen i Outlook i verktygsfältet Snabbåtkomst på verktygsfältet Snabbåtkomst.

  Meddelanden: 

  • Backstage-vyn öppnas med en förhandsgranskning av objektet som ska skrivas ut. I denna vy har du tillgång till skrivaralternativ och utskriftsinställningar.

  • Förhandsgranskning av e-postmeddelande i Outlook

 3. (Valfritt) I dialogrutan Skriv ut kan du ändra alternativen efter behov.

  Skrivaralternativ i Outlook-dialogrutan Skriv ut

  • Fönstret Skrivare
   Namnge en skrivare, skriv ut till fil eller gå till Egenskaper för att ställa in stående eller liggande samt ändra papper/utmatning.

  • Fönstret Formatmall
   I Utskriftsformat väljer du teckensnitt samt pappers- och formategenskaper eller lägger till ett sidhuvud eller en sidfot. För Definiera format godkänner du standardalternativen eller gör ändringar för att skapa ett eget format.

   Tips: I nästa avsnitt finns bilder av de utskriftsformat som finns tillgängliga för e-post, kalender, kontakter och uppgifter.

  • Fönstret Sidintervall
   Skriv ut alla sidor i ett valt objekt eller ange vilka sidor som ska skrivas ut

  • Fönstret Utskriftsalternativ
   Skriv ut bifogade filer.

  • Fönstret Kopior
   Ange antalet sidor och antalet kopior som ska skrivas ut och ange om kopiorna ska sorteras.

 4. Välj Skriv ut.

Skriva ut en kontakt

 1. Klicka på den kontaktmapp som innehåller kontakterna som du vill skriva ut i Kontakter i Navigeringsfönstret.

 2. Dubbelklicka på kontakten för att öppna den.

 3. Klicka på fliken Arkiv.

 4. Klicka på Skriv ut.

 5. Gör något av följande:

  • Klicka på Skriv ut.

  • Markera de formatmallar och alternativ som du vill använda.

   • Markera den formatmall som du vill använda under Inställningar. En förhandsgranskning visas i förhandsgranskningsfönstret. Klicka på Skriv ut när du vill skriva ut.

   • Om du vill ändra teckensnitt, rubrik eller annan inställning för önskad formatmall går du till Skrivare, klickar på Utskriftsalternativ och klickar sedan i dialogrutan Skriv utDefiniera formatmallar under Formatmallar. Klicka på Skriv ut.

   • Om du vill skriva ut enskilda sidor eller uppsättningar med sidor går du till Skrivare, klickar på Utskriftsalternativ och klickar sedan på önskade alternativ under Skriv ut i dialogrutan Skriv ut. Klicka på Skriv ut.

Om du bara vill skriva ut vissa kontakter i kontaktlistan, filtrerar du först kontakterna så att endast önskade kontakter visas. När kontakterna är filtrerade skriver du ut på samma sätt som om du skulle skriva ut alla kontakter i den här beskrivningen.

 1. I Kontakter klickar du i navigeringsfönstret på den kontaktmapp som du vill skriva ut.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Skriv ut.

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på Skriv ut.

  • Markera de formatmallar och alternativ som du vill använda.

   • Markera den formatmall som du vill använda under Inställningar. En förhandsgranskning visas i förhandsgranskningsfönstret. Klicka på Skriv ut när du vill skriva ut.

   • Om du vill ändra teckensnitt, rubrik eller annan inställning för önskad formatmall går du till Skrivare, klickar på Utskriftsalternativ och klickar sedan i dialogrutan Skriv utDefiniera formatmallar under Formatmallar. Klicka på Skriv ut.

   • Om du vill skriva ut enskilda sidor eller uppsättningar med sidor går du till Skrivare, klickar på Utskriftsalternativ och klickar sedan på önskade alternativ under Skriv ut i dialogrutan Skriv ut. Klicka på Skriv ut.

 1. Klicka på ett objekt eller en mapp i Outlook som du vill skriva ut.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Skriv ut.

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på Skriv ut.

  • Markera de formatmallar och alternativ som du vill använda.

   • Klicka på den formatmall som du vill använda under Inställningar. En förhandsgranskning visas i förhandsgranskningsfönstret, men om du skriver ut flera objekt uppmanas du först att klicka på Förhandsgranska i förhandsgranskningsfönstret. Klicka på Skriv ut när du vill skriva ut.

   • Ändra teckensnitt, sidhuvud och andra formatinställningar genom att klicka på Utskriftsalternativ under Skrivare och sedan klicka på Definiera formatmallar under Formatmallar i dialogrutan Skriv ut. Klicka på Redigera i dialogrutan Definiera formatmallar eller dubbelklicka på ett format. I dialogrutan Utskriftsformat kan du uppdatera teckensnitt, sidhuvud och andra inställningar. Klicka på Skriv ut i dialogrutan Skriv ut.

   • Om du vill skriva ut enskilda sidor eller uppsättningar med sidor går du till Skrivare, klickar på Utskriftsalternativ och klickar sedan på önskade alternativ under Skriv ut i dialogrutan Skriv ut. Klicka på Skriv ut.

Tips: Om du vill se beskrivningar och alternativ för formatering och sidlayout för de olika formaten går du till dialogrutan Skriv ut och klickar på Utskriftsformat och Definiera format.

Skriva ut alla kontakter i adressboken

 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv.

 2. I rutan Formatmall klickar du på den formatmall som du vill använda.

  Om du vill anpassa formatet klickar du på Definiera format.

  Mer information om formatmallar och inställningar finns i Skriva ut objekt i Outlook.

 1. I menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar sedan på Anpassa aktuell vy.

 2. Klicka på Filtrera och använd sedan alternativen för att enbart visa de kontakter som du vill skriva ut.

  Mer information om formatmallar och inställningar finns i Skriva ut objekt i Outlook

Obs!: Om du använder 2007 Microsoft Office-paketets Service Pack 2 (SP2) kan du ange att enskilda sidor i din kontaktlista ska skrivas ut. I dialogrutan Skriv ut under Skriv ut anger du de specifika sidor som du vill skriva ut i rutan Sidintervall. Om du klickar på Förhandsgranska får du hjälp att bestämma vilka sidor du ska skriva ut.

 1. I E-post, Kontakter eller Aktiviteter i menyn Arkiv klickar du på Skriv ut.

  Obs!: Öppna inte dialogrutan Skriv ut från ett öppet objekt om du vill skriva ut en lista. Den innehåller bara Format för PM som skriver ut ett enda objekt, inte någon vy eller lista.

 2. Om du vill skriva ut en lista gör du något av följande under Formatmall:

  • För meddelanden klickar du på Tabellformat.

  • För aktiviteter klickar du på Tabellformat.

  • För kontakter gör du något av följande:

   • Om du vill skriva ut en tabell med enskilda kontakter i ett rutnät med rader och kolumner klickar du på Telefonkatalog.

   • Om du vill skriva ut kontaktinformation i en lista med enskilda kort, ungefär som en adresskortsfil, klickar du på Kortformat.

 3. Klicka på Skriv ut.

Viktigt!: På grund av de många skrivare som finns tillgängliga för användarna kan vi inte hjälpa dig att felsöka problem med skrivaren. Information om felsökning finns i tillverkarens handbok eller på deras webbplats. Du kan också ställa frågor i Microsoft Office Communities.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×