Skriva ut kommentarer och anteckningar i Excel

Om kalkyl bladet innehåller trådade kommentarer eller anteckningar kan du skriva ut dem.

Obs!: I Excel för Office 365 finns det två sorters kommentarer att välja mellan: trådade kommentarer och anteckningar. Mer information finns i artikeln trådade kommentarer och anteckningar.

 1. Markera det kalkyl blad som innehåller de kommentarer som du vill skriva ut och gör sedan något av följande:

  • Om du vill visa en enstaka kommentar högerklickar du på cellen och väljer Visa/Dölj kommentarer.

  • Om du vill visa alla kommentarer i kalkyl bladet går du till fliken granska > Visa alla kommentarer.

  • Om du vill flytta eller ändra storlek på överlappande kommentarer klickar du på kanten av kommentars rutan så att dess storleks handtag visas.

   Klicka på kanten av kommentarsrutan om du vill flytta den eller ändra storleken

   Du kan ändra storlek på kommentars rutan genom att dra i markerings handtagen eller genom att markera någon del av kant linjen och sedan dra den dit du vill ha den.

 2. Öppna dialog rutan utskrifts format genom att klicka på den utfällbara knappen till höger i gruppen utskrifts formatpå fliken Sidlayout .

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 3. Välj fliken blad .

 4. I rutan kommentarer väljer du antingen i slutet av bladet eller som det visas på bladet.

  Välj ett alternativ under Kommentarer på fliken Blad

 5. Klicka på Skriv uteller Förhandsgranska för att se en förhands granskning av kommentarerna.

 1. Markera det kalkyl blad som innehåller de trådade kommentarer och anteckningar som du vill skriva ut.

 2. Öppna dialog rutan utskrifts format genom att klicka på den utfällbara knappen till höger i gruppen utskrifts formatpå fliken Sidlayout .

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 3. Välj fliken blad .

 4. Klicka i slutet av bladeti rutan kommentarer .

  Obs!: I Excel för Office 365 kan du inte skriva ut trådade kommentarer när de visas i ett kalkyl blad, men det går att skriva ut anteckningar. Se nästa avsnitt om hur du skriver ut anteckningar i Excel för Office 365.

 5. Klicka på Skriv uteller Förhandsgranska för att se en förhands granskning av kommentarer och anteckningar.

Du kan skriva ut anteckningar på samma sätt som i kalkyl bladet.

 1. Markera kalkyl bladet som innehåller de anteckningar som du vill skriva ut och gör sedan något av följande:

  • Om du vill visa en enskild anteckning högerklickar du på cellen och klickar på Visa/Dölj anteckning.

  • Om du vill visa alla anteckningar går du till fliken granska > anteckningar > Visa alla anteckningar.

  • Om du vill flytta eller ändra storlek på överlappande anteckningar klickar du på kanten av antecknings rutan så att dess storleks handtag visas.

   Klicka på kanten av kommentarsrutan om du vill flytta den eller ändra storleken

   Du kan ändra storlek på anteckningen genom att dra i dess storleks handtag eller genom att markera någon del av kant linjen och sedan dra den dit du vill ha den.

 2. På fliken Sidlayout i gruppen utskrifts format klickar du på den utfällbara knappen till höger för att öppna dialog rutan utskrifts format .

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 3. Välj fliken blad .

 4. Klicka på som visas på bladet (bakåtkompatibelt)i rutan kommentarer .

  Obs!: I Excel för Office 365 kan du inte skriva ut bara anteckningar i slutet av bladet. Du kan dock skriva ut både trådade kommentarer och anteckningar i slutet av bladet. Se föregående avsnitt om hur du skriver ut trådade kommentarer och anteckningar i Excel för Office 365.

 5. Klicka på Skriv uteller Förhandsgranska för att se en förhands granskning av anteckningarna.

 1. Markera det kalkyl blad som innehåller de kommentarer som du vill skriva ut och gör sedan något av följande:

  • Om du vill visa en enstaka kommentar högerklickar du på cellen högerklickar på cellen och väljer Visa/Dölj kommentarer.

  • Om du vill visa alla kommentarer i kalkyl bladet går du till fliken granska > Visa alla kommentarer.

  • Om du vill flytta eller ändra storlek på överlappande kommentarer högerklickar du och väljer Redigera kommentaroch kant linjen i kommentars rutan visar storleks handtag.

   Du kan ändra storlek på en kommentar genom att dra i dess storleks handtag eller genom att markera någon av kant linjerna och sedan dra den dit du vill ha den.

 2. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 3. Välj fliken blad .

 4. I rutan kommentarer väljer du antingen i slutet av bladet eller som det visas på bladet.

 5. Klicka på Skriv ut.

 1. Markera det kalkyl blad som innehåller de trådade kommentarer och anteckningar som du vill skriva ut.

 2. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 3. Välj fliken blad .

 4. Klicka i slutet av bladeti rutan kommentarer .

  Obs!: I Excel för Office 365 för Mac kan du inte skriva ut trådade kommentarer när de visas i ett kalkyl blad. Men du kan skriva ut anteckningar som de visas i ett kalkyl blad. Se nästa avsnitt om att bara skriva ut anteckningar i Excel för Office 365 för Mac.

 5. Klicka på Skriv ut.

Du kan skriva ut anteckningar på samma sätt som i kalkyl bladet.

 1. Markera kalkyl bladet som innehåller de anteckningar som du vill skriva ut och gör sedan något av följande:

  • Om du vill visa en enskild anteckning högerklickar du på cellen och klickar på Visa/Dölj anteckning.

  • Om du vill visa alla anteckningar går du till fliken granska > anteckningar > Visa alla anteckningar.

  • Om du vill flytta och ändra storlek på överlappande Anteckningar högerklickar du och väljer Redigera anteckningså visas storleks handtag på kant linjen.

   Du kan ändra storlek på en antecknings ruta genom att dra i dess storleks handtag eller genom att markera någon av kant linjerna och sedan dra den dit du vill ha den.

 2. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 3. Välj fliken blad .

 4. Klicka på som visas på bladet (bakåtkompatibelt)i rutan kommentarer .

  Obs!: I Excel för Office 365 för Mac kan du inte skriva ut bara anteckningar i slutet av ett blad. Du kan dock skriva ut både trådade kommentarer och anteckningar i slutet av ett blad. Se föregående avsnitt om hur du skriver ut trådade kommentarer och anteckningar i Excel för Office 365 för Mac.

 5. Klicka på Skriv ut.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Infoga kommentarer och anteckningar i Excel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×