Skriva ut ett projektschema

Att skriva ut en vy eller en rapport i Project liknar hur man skriver ut i andra Office-program:

 • Klicka på Arkiv > Skriv ut > Skriv ut.

  Knappen Skriv ut i backstage.

Obs!: I Project 2007: Klicka på Arkiv > Skriv ut > OK.

Men att bara få den specifika projektinformationen som du vill ha i utskriften innebär lite förberedelse innan du trycker på utskriftsknappen. Läs vidare för att få den rätta sidinformationen för dig och dina intressenter.

Gör dig redo att skriva ut

Förbered en vy för utskrift

Formatera vyn

Ställ in layoutalternativ för utskrift och sida

Lägg till ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring

Förbered en rapport för utskrift

Formatera rapporten

Se utskriftslayouten under tiden som du arbetar på rapporten

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot

Andra sätt att dela projektinformation

Förbered en vy för utskrift

Formatera vyn

 1. Välj den vy du vill använda.

 2. Ändra vyn så att den bara visar data som du vill dela. Till exempel:

Ställ in layoutalternativ för utskrift och sida

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut

 2. Välj hur mycket du vill skriva ut av projektet under Inställningar. Du kan skriva ut allt eller välja datum och sidintervall.

 3. Ställ in andra utskriftsalternativ som till exempel antal kopior, sidorientering och papperstorlek.

Avsnittet Utskriftsinställningar i backstage

Lägg till ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring.

Du kan inkludera sidhuvuden och sidfötter på varje utskriftssida. Vissa vyer har också en förklaring av Gantt-staplarna på varje utskriftssida. Du kan lägga till, ta bort eller ändra sidhuvuden, sidfötter och förklaringar så här:

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på Sidinställning (precis under avsnittet Inställningar).

 3. Klicka på fliken Sidhuvud,Sidfot eller Förklaring.

 4. Skriv din text i textrutan till Vänster, i Mitten eller till Höger.

 5. Använd knapparna under textrutan för att formatera texten eller lägga till objekt:

Infoga Sidnumreringsgrafik

Sidnummer

Infoga Aktuell tidsbild

Tid

Infoga Sidräkningsgrafik

Totala antalet sidor

Infoga Filnamnsgrafik

Filnamn

Infoga Aktuell datumgrafik

Datum

Infoga Bild

Bild

Vill du bli av med förklaringen helt och hållet? Klicka på Ingen på fliken Förklaring under Finns på.

Behöver du ändra vilka Gantt-staplar som visas i förklaringen? Det tar du hand om i dialogrutan Stil på staplar. Fler anvisningar hittar du i Ändra förklaringen för en utskriven vy.

Förbered en rapport för utskrift

Formatera rapporten

Skapa och anpassa rapporten tills den visar exakt den information du vill skriva ut. Du kan lägga till diagram, tabeller och länkar samt ändra färger och lägga till visuella effekter.

Se utskriftslayouten under tiden som du arbetar på rapporten

Du kan se hur din utskrivna rapport kommer att se ut medan du arbetar på den.

 1. Klicka var som helst i rapporten och klicka sedan på Verktygsdesign för rapport

 2. I gruppen Utskriftsformat klickar du på alternativet du vill se: Sidbrytningar, Marginaler, Orientering eller Storlek.

Gruppen Sidinställning på fliken Verktygsdesign för rapport

 1. Rapporten visar riktlinjer som ändras baserat på dina val.

Klicka till exempel på Sidbrytningar för att se hur mycket av rapporten som kommer att visas på en utskriftssida. Klicka sedan på Storlek för att välja en annan papperstorlek eller arrangera om rapportobjekten tills de alla passar på en sida.

Om du vill ställa in andra utskriftsalternativ som till exempel antal kopior eller vilka sidor du vill skriva ut klickar du på Arkiv > Skriva ut och väljer alternativ under Inställningar.

Avsnittet Utskriftsinställningar i backstage

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på Sidinställning (precis under avsnittet Inställningar).

 3. Klicka på fliken Sidhuvud eller Sidfot.

 4. Skriv din text i textrutan till Vänster, i Mitten eller till Höger.

 5. Använd knapparna under textrutan för att formatera texten eller lägga till objekt:

Infoga Sidnumreringsgrafik

Sidnummer

Infoga Aktuell tidsbild

Tid

Infoga Sidräkningsgrafik

Totala antalet sidor

Infoga Filnamnsgrafik

Filnamn

Infoga Aktuell datumgrafik

Datum

Infoga Bild

Bild

Obs!:  Rapportutskrifter har inte förklaringar.

Andra sätt att dela projektinformation på

Överst på sidan

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

Vad vill du göra?

Förbereda en vy för utskrift

Förbereda en rapport för utskrift

Ändra tidsintervall för utskrift av kalendervyn

Skriva ut anteckningar när du skriver ut en vy eller en rapport

Förbereda en vy för utskrift

 1. Klicka på den vy som du vill skriva ut på menyn Visa.

 2. Klicka på Utskriftsformat på menyn Arkiv och klicka sedan på fliken Sida.

 3. Om du vill ändra sidorientering går du till Orientering och klickar på Stående (lodrät) eller Liggande (vågrät).

 4. Om du vill skala sidorna går du till Skalning, klickar på Förstora/förminska till och skriver det procentvärde som du vill ska gälla för informationen på dina utskrivna sidor i rutan för % av normal storlek.

 5. Om du vill justera sidpassningen går du till Skalning, klickar på Anpassa till och anger sedan antalet sidor du vill ha i rutorna för sidors bredd och höjd.

 6. Om du vill ändra pappersstorleken klickar du på den pappersstorlek du vill använda i rutan Pappersstorlek.

Obs!: 

 • Du kan ange hur mycket av din tidsskala som du vill inkludera när du skriver ut vyn. I dialogrutan Skriv ut klickar du på Datum i avsnittet Tidsskala och markerar tidsintervallet i listorna Från och Till.

 • Standardinställningen för skalning är 100 %. Om du ökar inställningen till 125 % utökas bilden och mindre information skrivs ut på varje sida men text och grafik blir större. Om du minskar inställningen till 75 % minskas bilden och mer information skrivs ut på varje sida.

 • Du kan inte justera sidanpassningen i kalendervyn eller vyn Resursdiagram.

 • En vy kanske inte passar det antal sidor som du anger. Om en utskriven vy till exempel är fyra sidor bred och en sida hög, kanske den inte passar alternativet en sida bred och en sida hög. I så fall är det talet som är mest begränsande som avgör sidpassningen.

 • Om du justerar sidpassningen i vyn Nätverksdiagram kan du inte justera för sidbrytningar. Eftersom antalet sidor åsidosätter möjligheten att sprida ut rutorna i nätverksdiagrammet för att undvika sidbrytningar, är alternativet Justera för sidbrytningar inte tillgängligt. Det här alternativet finns under Rutlayout i dialogrutan Layout (klicka på Layout på menyn Format).

Förbereda en rapport för utskrift

Den här proceduren hjälper dig att förbereda grundläggande rapporter för utskrift. Om du vill förbereda visuella rapporter för utskrift använder du Microsoft Office Excel 2007 eller Microsoft Office Visio 2007.

 1. Klicka på RapporterVisa-menyn.

 2. Klicka på den rapporttyp du vill använda och sedan på Välj. Om du väljer Anpassad som rapporttyp klickar du på en rapport i listan Rapporter, klickar på Inställningar och går sedan till steg 4.

 3. Klicka på den rapport du vill använda och sedan på Välj.

 4. Klicka på Utskriftsformat och sedan på fliken Sida.

 5. Om du vill ändra sidorientering går du till Orientering och klickar på Stående (lodrät) eller Liggande (vågrät).

 6. Om du vill skala sidorna går du till Skalning, klickar på Förstora/förminska till och skriver det procentvärde som du vill ska gälla för informationen på dina utskrivna sidor i rutan för % av normal storlek.

 7. Om du vill ändra pappersstorleken klickar du på den pappersstorlek du vill använda i rutan Pappersstorlek.

Obs!: Standardinställningen för skalning är 100 %. Om du ökar inställningen till 125 % utökas bilden och mindre information skrivs ut på varje sida men text och grafik blir större. Om du minskar inställningen till 75 % minskas bilden och mer information skrivs ut på varje sida.

Ändra tidsintervall för utskrift av kalendervyn

I vyn Kalender kan du ange antal månader (upp till 2) eller veckor (upp till 99) som du vill skriva ut på varje sida.

 1. Klicka på Kalender på menyn Visa.

 2. Klicka på Utskriftsformat på menyn Arkiv och klicka sedan på fliken Visa.

 3. Om du vill ange månader går du till Skriv ut, klickar på Månader per sida och sedan på 1 eller 2.

  Om du vill ange hur många veckor som ska visas klickar du på Veckor per sida och skriver eller väljer hur många veckor du vill visa i rutan intill. Om du vill att veckorna i den utskrivna kalendern ska ha samma höjd som i vyn klickar du på Veckohöjd som på skärmen.

  Du kan också ändra antalet veckor per sida genom att förstora vyn. Klicka på Zooma på menyn Visa. Under Zooma till väljer du antalet veckor som du vill ska visas, eller så anger du det datumintervall som du vill visa.

  Observera att kalendern blir oläslig om du försöker skriva ut för många veckor per sida. Se tipsen nedan om hur du formaterar kalendern för att göra den mer lättläst.

 4. Om du vill inkludera föregående och följande månads kalendrar går du till Information och markerar kryssrutan Skriv ut föregående/följande månader.

Du kan inte skriva ut en läsbar kalendervy av ett helt år. I stället kan du använda en Gantt-schemavy och följa de här tipsen:

 • Ändra tidsskalan i Gantt-schemat så att den passar årsvyn. Du kan till exempel ändra tidsskalan så att den visar kvartal över månader och använda förkortningar för kvartal och månader.

 • Minska teckenstorleken för att få plats med mer text på sidan.

 • Dölj alla aktiviteter så att endast sammanfattningsaktiviteter visas.

 • I dialogrutan Utskriftsformat använder du rutorna Anpassa till för att skriva ut vyn på en sida. I dialogrutan Skriv ut anger du utskrift av hela året i rutorna för Datum.

Obs!: 

 • Om du skriver ut kalendervyn kan du ange datumintervallet att skriva ut med hjälp av rutorna för Datum i dialogrutan Skriv ut.

 • Du kan formatera kalendervyn för att maximera mängden information som visas på en sida genom att formatera tidsskalan och textformaten.

 • Du kan ange ett datumintervall eller ett antal på varandra följande veckor. Du kan inte välja veckor som inte följer på varandra för visning eller utskrift.

Skriva ut anteckningar när du skriver ut en vy eller en rapport

Anteckningar kan skrivas ut på den sista sidan i en vy. De anteckningar som skrivs ut är de som är närmast associerade med vyn. Om du väljer att skriva anteckningar när du skriver ut Gantt-schemavyn är det till exempel anteckningar för aktivitet som skrivs ut.

 1. Klicka på önskad vy på menyn Visa.

  Om du vill använda en vy som inte visas på Visa-menyn klickar du på Fler vyer. Därefter klickar du på den vy som du vill använda i listan Vyer och sedan på Använd.

 2. Klicka på Utskriftsformat på menyn Arkiv och klicka sedan på fliken Visa.

 3. Markera kryssrutan Skriv ut anteckningar.

 4. Klicka på Skriv ut.

Du kan också skriva ut anteckningar i kolumner tillsammans med deras tillhörande uppgifter genom att skriva ut en rapport som innehåller den information som du vill skriva ut.

 1. Klicka på RapporterRapport-menyn.

 2. I dialogrutan Rapporter väljer du en rapportkategori som du vill använda och klickar sedan på Välj.

 3. I nästa dialogruta väljer du en rapport och klickar sedan på Redigera.

 4. I dialogrutan Rapport klickar du på fliken Information och markerar kryssrutan Anteckningar.

  Obs!: För vissa rapporter går det inte att ange att anteckningar ska skrivas ut.

 5. Klicka på OK och sedan på Stäng.

 6. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×