Introduktion till Excel

Skriva ut ett kalkylblad eller en arbetsbok

Skriva ut ett kalkylblad eller en arbetsbok

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skriva ut hela eller delar av kalkyl blad och arbets böcker, en i taget eller flera samtidigt. Och om de data som du vill skriva ut finns i en Microsoft Excel-tabell kan du skriva ut bara Excel-tabellen.

Du kan också skriva ut en arbets bok i stället för till en skrivare. Det är användbart när du vill skriva ut arbets boken på en annan typ av skrivare än den du använde för att skriva ut den.

Innan du skriver ut

Innan du skriver ut något i Excel, kom ihåg att det finns många tillgängliga alternativ för att få en optimal utskrifts upplevelse. Mer information finns i skriva ut i Excel.

Viktigt!: Viss formatering, t.ex. textfärger eller cellskuggning, kan se bra ut på skärmen, men skrivas ut på oväntade sätt när du skriver ut med en svartvit skrivare. Du kan även skriva ut ett kalkylblad med stödlinjer så att informationen, raderna och kolumnerna framhävs i utskriften.

Skriva ut ett eller flera kalkylblad

 1. Markera de kalkyl blad som du vill skriva ut. 

 2. Klicka på Arkiv _GT_ Skriv uteller tryck på CTRL + P.

 3. Klicka på knappen Skriv ut eller ändra Inställningar innan du klickar på knappen Skriv ut.

Skriva ut en eller flera arbetsböcker

Alla arbetsboksfiler som du vill skriva ut måste finnas i samma mapp.

 1. Klicka på Arkiv > Öppna.

 2. Håll ned CTRL, klicka på namnet på varje arbets bok som du vill skriva ut och klicka sedan på Skriv ut.

Skriva ut en del av ett kalkyl blad

 1. Klicka i kalkylbladet och markera det dataområde som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

 3. Klicka på pilen bredvid Skriv ut aktiva blad under Inställningaroch välj lämpligt alternativ.

  Klicka på Skriv ut hela arbetsboken under Inställningar
 4. Klicka på Skriv ut.

  Obs!: Om ett kalkylblad innehåller definierade utskriftsområden skrivs bara utskriftsområdena ut. Om du inte vill skriva ut det definierade utskrifts området markerar du kryss rutan Ignorera utskrifts område . Läs mer om hur du anger eller avmarkerar ett utskrifts område.

Skriva ut en Excel-tabell

 1. Aktivera tabellen genom att klicka på en cell i tabellen.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

 3. Klicka på pilen bredvid Skriv ut aktiva blad under Inställningar, och välj sedan Skriv ut markerad tabell.

  Skriv ut markerad tabell
 4. Klicka på Skriv ut.

Skriva ut en arbetsbok till en fil

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Spara, eller så trycker du på Ctrl+P.

 2. Välj Skriv till fil under Skrivare.

  Alternativet Skriv ut till fil
 3. Klicka på Skriv ut.

 4. Ange ett fil namn i dialog rutan Spara utskrift som och klicka sedan på OK. Filen sparas i mappen dokument

Viktigt!: Om du skriver ut den sparade filen på en annan skrivare kan sid brytningarna och tecken avståndet ändras.

Skriva ut ett kalkylblad

När du skriver ut kalkylblad blir resultatet bäst om du använder kommandot Skriv ut i Excel Online och inte i webbläsaren. Du behöver inte skriva ut hela bladet, utan kan välja precis vilka celler du vill.

Om du vill skriva ut ett cellområde markerar du de aktuella cellerna. Om du vill skriva ut hela kalkylbladet markerar du inget alls.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Skriv ut.

  Skriva ut markerade celler

 2. Om du har markerat ett cell område men bestämmer dig för att skriva ut hela kalkyl bladet växlar du till hela arbets boken innan du trycker på Skriv ut.

  Utskrifts inställnings alternativ när du har klickat på > utskrifts format

Obs!: Om du använder Excel Online med SharePoint 2010 finns mer information i Skriva ut ett dokument i Office Web Apps.

Ändra ett markerat utskriftsområde

I Excel Online kan du antingen ange ett område som du vill skriva ut eller skriva ut ett helt kalkyl blad. Om du markerar ett utskriftsområde, men bestämmer dig för att ändra det angivna området, kan du förhandsgranska ändringarna på följande sätt:

 1. I kalkylbladet klickar du på och drar för att markera de celler du vill skriva ut.

 2. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Skriv ut.

 3. Om du bara vill skriva ut det markerade området klickar du på Aktuell markering i Utskriftsalternativ.

 4. Om förhandsgranskningen det du vill skriva ut klickar du på Skriv ut.

Om du vill ändra utskrifts markeringen stänger du förhands granskningen genom att klicka på Xoch upprepar de föregående stegen.

Om du vill skriva ut hela kalkylbladet klickar du på Arkiv > Skriv ut > Skriv ut. Kontrollera att Hela bladet är markerat och klicka på Skriv ut.

Utskrifts inställnings alternativ när du har klickat på > utskrifts format

Om du har Excel-programmet kan du ange fler utskriftsalternativ. Klicka på Öppna i Excel och markera flera utskriftsområden i ett kalkylblad.

Knappen Redigera i Excel

Skriva ut ett kalkyl blad som har dolda rader och kolumner

I Excel Online skrivs inte dolda rader och kolumner ut när du skriver ut ett kalkyl blad med dolda rader eller kolumner. Om du vill inkludera dolda rader och kolumner måste du ta fram dem innan du skriver ut kalkyl bladet.

Du kan se om rader och kolumner döljs antingen av de saknade rubrik etiketterna eller med de dubbla linjerna som visas i bilden.

dubbla linjer mellan rader och kolumner anger dolda rader eller kolumner

Så här kan du ta fram rader och kolumner:

 1. Markera området med rubriker kring de dolda raderna eller kolumnerna. I det här exemplet väljer du alla rad rubriker mellan 2 och 7 för att ta fram raderna 3 och 6.

  markera området med rubriker runt dolda rader eller kolumner

 2. Högerklicka på markeringen och välj ta fram rader (för kolumner och välj ta fram kolumner).

 3. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 4. Klicka på Skriv ut för en förhands granskning.

  Förhandsgranskning

 5. Kontrol lera att hela bladet är markerat i rutan utskrifts alternativ och klicka på Skriv ut.

Obs!:  Rad-och kolumn etiketterna visas inte i förhands granskning och utskrift.

Skriva ut en arbetsbok

Om din Excel Online-arbets bok bara innehåller ett kalkyl blad kan du skriva ut kalkyl bladet. Om arbets boken innehåller flera kalkyl blad måste du gå till varje kalkyl blad genom att klicka på dess bladflik och sedan skriva ut kalkyl bladet.

bladflikar

Är du osäker på om det finns dolda kalkyl blad i arbets boken? Så här kan du kontrol lera:

 1. Högerklicka på en bladflik.

  Högerklicka på en bladflik för att söka efter dolda kalkylblad.

 2. Om alternativet ta fram är tillgängligt finns det ett eller flera dolda kalkyl blad i arbets boken. Klicka på ta fram för att Visa och ta fram kalkyl bladet.

 3. När du tar fram ett kalkyl blad blir bladfliken i kalkyl bladet tillgängligt. Klicka på bladfliken och Skriv ut kalkyl bladet.

Skriva ut en tabell

Det finns troligen fall där vill du skriva ut endast en del av ett kalkylblad, t.ex. en tabell. Det här kan du göra i Excel Online så länge som tabellen har färre än 10 000 celler. För kalkyl blad med mer än 10 000 celler måste du använda Excel-programmet.

Så här skriver du ut en tabell:

 1. Om du vill markera alla celler i tabellen klickar du på den första cellen och bläddrar (rullar) till den sista cellen.

  Om tabellen innehåller många kolumner kan du i stället för att bläddra genom cellerna klicka på den första cellen, trycka på och hålla ned Skift-tangenten och sedan klicka på den sista cellen.

 2. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Skriv ut.

  Skriva ut markerade celler

 3. Välj Aktuell markering om det inte redan är markerat och klicka sedan på Skriv ut.

  skriv ut markerade celler

 4. Om du är nöjd med det du ser i förhandsgranskningen klickar du på Skriv ut. Om du inte är nöjd, stäng vyn och gör önskade ändringar.

  Förhandsgranskning av tabell

Lär dig hur du kan skriva ut en tabell med stödlinjer.

Skriva ut sid nummer i ett kalkyl blad

Det går inte att infoga, Visa eller skriva ut sid nummer i Excel Online. Men om du har Excel-programmet kan du lägga till sid nummer antingen högst upp (rubriker) eller längst ned (sidfot) i kalkyl bladet och skriva ut det.

Använd knappen Öppna i Excel om du vill öppna arbets boken och lägga till sid nummer i vyn Sidlayout och sedan skriva ut kalkyl bladet från Excel. Gör så här:

 1. Klicka på Öppna i Excel och Infoga sid nummer i kalkyl blad.

 2. Skriv ut kalkyl bladet.

Se även

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×