Skriva ut ett kalkylblad eller en arbetsbok

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skriva ut hela eller en del av ett kalkylblad eller en arbetsbok, ett exemplar i taget eller flera på en gång. Om informationen som du vill skriva ut finns i en Microsoft Excel-tabell kan du välja att bara skriva ut Excel-tabellen.

Du kan också välja att skriva ut en arbetsbok till en fil i stället för till en skrivare. Det är praktiskt om du behöver skriva ut arbetsboken på en annan typ av skrivare än den som ursprungligen användes för att skriva ut den.

Innan du skriver ut

Innan du skriver ut något i Excel bör du tänka på att det finns många alternativ för en optimal utskriftsupplevelse. Mer information finns i Skriva ut i Excel.

Viktigt!: Viss formatering, t.ex. textfärger eller cellskuggning, kan se bra ut på skärmen, men skrivas ut på oväntade sätt när du skriver ut med en svartvit skrivare. Du kan även skriva ut ett kalkylblad med stödlinjer så att informationen, raderna och kolumnerna framhävs i utskriften.

Skriva ut ett eller flera kalkylblad

 1. Markera de kalkylblad som du vill skriva ut. Lär dig hur du.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut, tryck på Ctrl+P.

 3. Klicka på knappen Skriv ut eller ändra Inställningar innan du klickar på knappen Skriv ut.

Skriva ut en eller flera arbetsböcker

Alla arbetsboksfiler som du vill skriva ut måste finnas i samma mapp.

 1. Klicka på Arkiv och klicka sedan på Öppna.

 2. Håll ned Ctrl samtidigt som du klickar på namnen på de arbetsböcker som du vill skriva ut och klicka sedan på Skriv ut.

Skriva ut hela eller delar av ett kalkylblad

 1. Klicka i kalkylbladet och markera det dataområde som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

 3. Klicka på pilen bredvid Skriv ut aktiva blad under Inställningar och välj sedan önskat alternativ.

  Klicka på Skriv ut hela arbetsboken under Inställningar
 4. Klicka på Skriv ut.

  Obs!: Om ett kalkylblad innehåller definierade utskriftsområden skrivs bara utskriftsområdena ut. Om du inte bara vill skriva ut ett definierat utskriftsområde markerar du kryssrutan Ignorera utskriftsområde. Läs mer om hur du ställer in eller rensar ett utskriftsområde.

Skriva ut en Excel-tabell

 1. Aktivera tabellen genom att klicka på en cell i tabellen.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

 3. Klicka på pilen bredvid Skriv ut aktiva blad under Inställningar, och välj sedan Skriv ut markerad tabell.

  Skriv ut markerad tabell
 4. Klicka på Skriv ut.

Skriva ut en arbetsbok till en fil

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Spara, eller så trycker du på Ctrl+P.

 2. Välj Skriv till fil under Skrivare.

  Alternativet Skriv till fil
 3. Klicka på Skriv ut.

 4. I dialogrutan Spara utskrift som anger du ett filnamn och klickar sedan på OK. Filen sparas i din Dokument-mapp

Viktigt!: Om du skriver ut den sparade filen på en annan typ av skrivare kan det hända att sidbrytningarna och teckenavstånden ändras.

Överst på sidan

Skriva ut hela eller en del av ett kalkylblad eller en arbetsbok

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill skriva ut en del av kalkylbladet klickar du i kalkylbladet och markerar det dataområde som du vill skriva ut.

  • Om du vill skriva ut hela kalkylbladet aktiverar du kalkylbladet genom att klicka i det.

  • Om du vill skriva ut en arbetsbok klickar du i något av arbetsbokens kalkylblad.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Skriv ut eller tryck på Ctrl+P.

 3. Välj ett alternativ under Skriv ut beroende på om du vill skriva ut markeringen, de aktiva bladen eller hela arbetsboken.

  Obs!: Om ett kalkylblad innehåller ett definierat utskriftsområde skrivs bara utskriftsområdet ut. Om du inte bara vill skriva ut ett definierat utskriftsområde markerar du kryssrutan Ignorera utskriftsområde. Läs mer om hur du ställer in eller rensar ett utskriftsområde.

Tips: Om du vill skriva ut snabbt eller förhandsgranska utskriften innan du skriver ut klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klickar på pilen bredvid Skriv ut och klickar sedan på Snabbutskrift eller Förhandsgranskning.

Skriva ut flera kalkylblad på en gång

 1. Markera de kalkylblad som du vill skriva ut. Lär dig hur du.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Skriv ut.

Tips: Om du vill skriva ut snabbt eller förhandsgranska utskriften innan du skriver ut klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klickar på pilen bredvid Skriv ut och klickar sedan på Snabbutskrift eller Förhandsgranskning.

Skriva ut flera arbetsböcker på en gång

Alla arbetsboksfiler som du vill skriva ut måste finnas i samma mapp.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Öppna.

 2. Håll ned Ctrl och markera de arbetsböcker du vill skriva ut.

 3. På en dator med Windows Vista   

  • Högerklicka på markeringen och klicka på Skriv ut.

   På en dator med Microsoft Windows XP   

  • Klicka på Verktyg i dialogrutan Öppna och sedan på Skriv ut.

Skriva ut en Excel-tabell

 1. Aktivera tabellen genom att klicka på en cell i tabellen.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Skriv ut.

 3. Klicka på Tabell under Skriv ut.

Skriva ut en arbetsbok till en fil

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > Skriv ut > Skriv ut.

 2. Klicka på den skrivare som du vill använda för att skriva ut filen i rutan Namn.

 3. Markera kryssrutan Skriv till fil och klicka på OK.

  Skriv till fil
 4. I dialogrutan Spara utskrift som anger du ett filnamn och klickar sedan på OK. Filen sparas i din Dokument-mapp

Viktigt!: Om du skriver ut den sparade filen på en annan typ av skrivare kan det hända att sidbrytningarna och teckenavstånden ändras.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×