Skriva ut ett kalkylblad

Skriva ut ett kalkylblad

I Excel kan du enkelt justera layouten och skriva ut ett kalkylblad när du har förhandsgranskat utskriftslayouten.

Den här artikeln består av följande innehåll:

Förhandsgranska utskriftslayouten

Ange sidinställningarna

Börja skriva ut

Förhandsgranska utskriftslayouten

1.Klicka på Arkiv.

Klicka på fliken Arkiv.

2.Klicka på Skriv ut.

On the File tab, click Print.

En förhandsgranskning av kalkylbladet visas.

.

Mer information om hur förhandsgranskningen fungerar finns i "Granska utskriftslayouten".

Ange sidinställningarna

De grundläggande sidinställningarna visas under Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

Utskriftsformat på fliken Sidlayout

Mer information om hur du anger sidorientering i Utskriftsformat finns i "Ändra sidorientering och förhandsgranska".

I det här exemplet ska du anpassa innehållet i ett kalkylblad så att det får plats på en sida.

1.Klicka på fliken Sidlayout.

Klicka på fliken Sidlayout.

2.Klicka på Klicka på knappen vid Utskriftsformat.

Click to display the Page Setup dialog box.

Dialogrutan Utskriftsformat visas.

3.Klicka på fliken Sida.

Click the Page tab.

4.Klicka på Passa och välj 1 s. bredd och 1 i höjd.

Click Fit to, and set 1 page wide by 1 tall.

5.Klicka på Förhandsgranska.

Click Print Preview.

Innehållet i kalkylbladet anpassas så att det får plats på en sida.

Innehållet i kalkylbladet justeras för att passa en sida.

Tips: Hur väljer jag pappersstorlek för utskriften?

Doctor

Välj den pappersstorlek som finns i skrivaren i dialogrutan Utskriftsformat.

1.Klicka på fliken Sidlayout.

Klicka på fliken Sidlayout.

2.Klicka på Klicka på knappen vid Utskriftsformat.

Click to display the Page Setup dialog box.

Dialogrutan Utskriftsformat visas.

3.Klicka på pilen i rutan Pappersstorlek.

Klicka på Skriv ut på fliken Arkiv.

Ange pappersstorleken i dialogrutan för den skrivardrivrutin som du använder.

4.Klicka på OK.

Under Paper size, click the arrow to the right and select the paper size.

Börja skriva ut

När du är klar med granskningen och justeringen av utskriftslayoten kan du börja skriva ut.

I det här exemplet anger du antalet kopior och startar utskriften.

1.Klicka på Arkiv.

Klicka på OK om du vill tillämpa ändringarna av pappersformatet.

2.Klicka på Skriv ut.

Klicka på fliken Arkiv.

Fönstret Förhandsgranska visas.

Förhandsgranska kalkylbladet

3.Ange antal kopior i rutan Kopior.

I rutan Kopior anger du det antal kopior som ska skrivas ut.

4.Klicka på pilen vid Skrivare och välj sedan den skrivare du vill använda.

Välj en skrivare under Skrivare.

5.Klicka på Skriv ut.

Klicka på Skriv ut när du vill starta utskriften.

Kalkylbladet skrivs ut från den skrivare som du valde och med det angivna antalet kopior.

Tips: Hur avbryter jag utskriften?

Doctor

Läs om hur du avbryter utskriften i "Avbryt utskrift".

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×