Skriva ut ett diagram

Om du behöver skriva ut ett diagram i Excel 2013 eller Excel 2016 kan du använda alternativet Skriv ut på fliken Arkiv . Du kan använda menyn Inställningar för att ange exakt det objekt som du vill skriva ut från arbets boken.

 1. Klicka på diagrammet i arbets boken.

 2. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

  Tips: Du kan också använda kortkommandot Ctrl + P för att öppna alternativet Skriv ut .

 3. Klicka på den nedrullningsbara menyn skrivare och välj den skrivare du vill använda.

  I menyn Skrivare identifierar du den skrivare du vill använda.
 4. Klicka på Skriv ut.

  Tips: Du kan använda inställningen inställningar för att identifiera det specifika objekt som du vill skriva ut. Klicka på list menyn Inställningar och klicka på Skriv ut markerat diagram om du bara vill skriva ut diagrammet eller klicka på Skriv ut hela arbets boken om du vill skriva ut hela arbets boken.

  I den nedrullningsbara menyn Inställningar identifierar du det du vill skriva ut.

Närliggande avsnitt

Skapa ett diagram från början till slut

Anpassa till en sida

Skriva ut ett diagram med kalkyl blads data

 1. Klicka på det kalkyl blad som innehåller det diagram som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Förhandsgranska layout eller sid brytningi gruppen vyer på fliken Visa .

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Om du vill flytta diagrammet drar du det till önskad plats på sidan som du vill skriva ut.

 4. Gör något av följande om du vill ändra storlek på diagrammet:

  • Klicka på diagrammet och ändra sedan storlek på det med storlekshandtagen.

  • Ange en storlek i rutan Figurhöjd och Figurbredd i gruppen Storlek på fliken Format.

   Menyflik i Outlook

 5. Om ett kalkyl blad innehåller mer än ett diagram kanske du kan skriva ut diagrammen på en sida genom att minska storleken på diagrammet.

 6. Klicka på kalkylbladet.

 7. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Skriv ut.

  Som standard är det aktiva bladet markerat under Skriv ut.

  Du kan klicka på Förhandsgranska om du vill se hur diagrammet kommer att se ut på den utskrivna sidan.

Som standard skrivs inte cell stöd linjer ut i ett kalkyl blad. Information om hur du skriver ut kalkyl bladet med cell stöd linjer finns i skriva ut stöd linjer i ett kalkyl blad.

Du kan skriva ut ett diagram utan kalkyl blads data per sida.

 1. Klicka på det diagram som du vill skriva ut.

  Om diagrammet finns på en separat diagramblad klickar du på fliken diagram blad.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Skriv ut.

  Som standard är det markerade diagrammet markerat under Skriv ut.

  Du kan klicka på Förhandsgranska om du vill se hur diagrammet kommer att se ut på den utskrivna sidan.

Obs!: Du kan inte skalförändra ett diagram innan du skriver ut det. I stället kan du flytta och ändra storlek på diagrammets diagram yta så att den justeras efter behov. Mer information finns i Flytta eller ändra storlek på ett diagram.

 1. Klicka på dialogruteikonen Knappbild i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Gör något av följande:

  • Ange orientering, pappers storlek, utskrifts kvalitet och sid numret på den första sidan på fliken sida .

   Obs!: Det går inte att justera skalningen av ett diagram.

Du kan snabbt ange orienteringen för de utskrivna sidorna genom att klicka på orienteringi gruppen utskrifts format på fliken Sidlayout och sedan på stående eller liggande.

 1. Klicka på Marginaler i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill använda fördefinierade marginaler klickar du på den marginal du vill använda.

  • Om du vill ange anpassade sid marginaler klickar du på Anpassade marginaleroch anger sedan marginalerna i rutorna överkant, nederkant, vänsteroch höger .

  • Om du vill ange marginaler för sidhuvuden och sid fötter klickar du på Anpassade marginaleroch anger sedan en ny marginal i rutan sidhuvud eller sidfot . Inställningarna för sidhuvuds- och sidfotsmarginaler ändrar avståndet från överkanten på papperet till sidhuvudet och från nederkanten på papperet till sidfoten.

   Obs!: Inställningar för sidhuvud och sidfötter bör vara mindre än inställningarna för över- och nederkantsmarginalerna, och större än eller lika med skrivarens minsta marginalinställningar.

  • Om du vill se hur marginalerna påverkar det utskrivna kalkyl bladet klickar du på Förhandsgranska. Om du vill justera marginalerna i förhands granskningen klickar du på Visa marginaleroch drar sedan de svarta marginal handtagen på båda sidorna och längst upp på sidan.

Obs!: Det går inte att centrera sidan vågrätt eller lodrätt för diagram.

 1. Klicka på det diagram som du vill skriva ut.

 2. Klicka på dialogruteikonen Knappbild i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Markera kryss rutan Skriv ut i svart vitt under utskrifts kvalitetpå fliken diagram , och klicka sedan på svartvit eller båda.

  Om du vill se resultatet av de utskrifts kvalitet inställningar som du väljer klickar du på Förhandsgranska.

 4. Klicka på Skriv ut.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders