Skriva ut ett blad eller en arbetsbok

Du kan skriva ut hela eller delar av blad och hela arbetsböcker, en i taget eller flera samtidigt. Du kan även skriva ut markeringar av flera blad samtidigt. Om de data som du vill skriva ut finns i en Excel-tabell kan du skriva ut bara Excel-tabellen.

Skriva ut en del av ett blad, ett helt blad eller en hel arbetsbok

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill skriva ut en del av ett blad klickar du på bladet och markerar det dataområde som du vill skriva ut.

  • Om du vill skriva ut hela bladet klickar du på bladet eller bladfliken.

  • Om du vill skriva ut en arbetsbok klickar du på något av dess blad.

 2. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv.

 3. På menyn Skrivare väljer du den skrivare som du vill använda.

 4. Standardinställningen är att skriva ut alla aktiva blad. Om du vill ändra vad som skrivs ut väljer du Visa detaljer.

 5. På den nedrullningsbara menyn Skriv ut väljer du det alternativ som motsvarar det du vill skriva ut (Markering, Aktiva blad eller Hela arbetsboken) och väljer sedan Skriv ut.

Skriva ut flera blad samtidigt

 1. Markera de blad som du vill skriva ut.

  Om du vill markera

  Gör du så här

  Två eller fler angränsande kalkylblad

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned SKIFT och klicka på fliken för det sista bladet som du vill markera.

  Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

  Klicka på fliken för det första bladet. Håll sedan ned KOMMANDO och klicka på flikarna för de andra bladen som du vill markera.

  Alla kalkylblad i en arbetsbok

  Håll ned CTRL och klicka på en bladflik, och klicka sedan på Markera alla blad på snabbmenyn.

  Obs!: När flera blad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i bladet. Om du vill avbryta en markering med flera blad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat blad. Om inget omarkerat blad visas håller du ned CTRL och klickar på fliken för ett markerat blad, och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

 2. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv.

 3. På menyn Skrivare väljer du den skrivare som du vill använda.

 4. Välj Visa detaljer.

 5. Välj Aktiva blad på den nedrullningsbara menyn Skriv ut och välj sedan Skriv ut.

Skriva ut markeringar från flera blad samtidigt

 1. Markera området med data som du vill skriva ut på varje blad.

 2. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

 3. Välj Visa detaljer.

 4. Välj Markering på den nedrullningsbara menyn Skriv ut och välj sedan Skriv ut.

Skriva ut flera arbetsböcker samtidigt

Obs!: Alla arbetsboksfiler som du vill skriva ut måste finnas i samma mapp.

 1. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.

 2. För angränsande filer håller du ned SKIFT och markerar namnen på alla arbetsböcker som du vill skriva ut. För icke angränsande filer håller du ned KOMMANDO och markerar namnen på alla arbetsböcker som du vill skriva ut.

 3. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv.

Skriva ut en Excel-tabell

 1. Aktivera tabellen genom att klicka på en cell i tabellen.

 2. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

 3. Välj Visa detaljer.

 4. Välj Markering på den nedrullningsbara menyn Skriv ut och välj sedan Skriv ut.

Andra utskriftsalternativ

 • Välj Visa information i dialog rutan Skriv ut om du vill skriva ut till en PDF-fil, eller om du vill ange vilka sidor som ska skrivas ut, pappers hanterings alternativ, marginaler och skalning.

 • Fliken Sidlayout i menyfliksområdet innehåller fler alternativ för utskrifts format och utskrift, inklusive sid orientering, pappers storlek och om du vill skriva ut stöd linjer och rubriker.

Se även

Skriva ut rubriker eller namn på varje sida

Skriva ut ett blad på bara en sida

Skala arkstorleken för utskrift

Skriva ut en del av ett blad, ett helt blad eller en hel arbetsbok

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill skriva ut en del av ett blad klickar du på bladet och markerar det dataområde som du vill skriva ut.

  • Om du vill skriva ut hela bladet klickar du på bladet eller bladfliken.

  • Om du vill skriva ut en arbetsbok klickar du på något av dess blad.

 2. Arkiv-menyn väljer du Skriv ut.

 3. På popup-menyn Skrivare väljer du den skrivare som du vill använda.

 4. Bredvid Skriv utklickar du på det alternativ som motsvarar det du vill skriva ut (markering, aktiva bladeller hela arbets boken) och klickar sedan på Skriv ut.

Skriva ut flera blad samtidigt

 1. Markera de blad som du vill skriva ut.

  Om du vill markera

  Gör du så här

  Två eller fler angränsande kalkylblad

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned SKIFT och klicka på fliken för det sista bladet som du vill markera.

  Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned CTRL och klicka på flikarna för de andra kalkyl blad som du vill markera.

  Alla kalkylblad i en arbetsbok

  Håll ned CTRL och klicka på en bladflik, och klicka sedan på Markera alla blad på snabbmenyn.

  Obs!: När flera blad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i bladet. Om du vill avbryta en markering med flera blad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat blad. Om inget omarkerat blad visas håller du ned CTRL och klickar på fliken för ett markerat blad, och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

 2. Arkiv-menyn väljer du Skriv ut.

 3. På popup-menyn Skrivare väljer du den skrivare som du vill använda.

 4. Bredvid Skriv utklickar du på aktiva bladoch sedan på Skriv ut.

Skriva ut markeringar från flera blad samtidigt

 1. Markera området med data som du vill skriva ut på varje blad.

 2. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv.

 3. Bredvid Skriv utklickar du på markeringoch sedan på Skriv ut.

Skriva ut flera arbetsböcker samtidigt

Obs!: Alla arbetsboksfiler som du vill skriva ut måste finnas i samma mapp.

 1. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.

 2. Håll ned CTRL och klicka på namnet på varje arbets bok som du vill skriva ut.

 3. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv.

Skriva ut en Excel-tabell

 1. Aktivera tabellen genom att klicka på en cell i tabellen.

 2. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

 3. Bredvid Skriv utklickar du på markeringoch sedan på Skriv ut.

Tips: Fliken layout i menyfliksområdet innehåller fler alternativ för utskrifts format och utskrift, inklusive sid orientering, sidhuvuden och sid fötter.

Se även

Skriva ut rubriker eller namn på varje sida

Förhandsgranska sidor innan du skriver ut

Skriva ut med liggande sidorientering

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×