Skriva ut en vy eller rapport

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En utskriftsvy är mer än bara en angenäm sätt att presentera projektinformation. Ibland kan det vara det effektivaste sättet. Du kan skriva ut vyer som ger upphov till exakt den information som du vill dela med Project.

Vad vill du göra?

Skriva ut en vy

Optimera en vy för utskrift

Lägga till ett sidhuvud, sidfot eller förklaring i en vy

Skriva ut en enkel rapport

Skriva ut en vy

 1. Välj den vy som du vill skriva ut på fliken Visa i gruppen Aktivitetsvyer eller Resursvyer.

 2. Välj Arkiv > Skriv ut.

 3. Se över vyn eller för att göra ändringar innan du skriver ut, visa till höger på sidan.

  Om du vill se den faktiska storleken på vy som den ska skrivas ut, klickar du någonstans i området förhandsgranskning av utskrift.

 4. Välj Skriv ut om du vill skriva ut vyn.

Om en fördefinierad vy inte uppfyller dina behov, du kan använda olika tabeller och filter, eller ändra aktiviteter, resurser eller tilldelningar grupperas eller sorteras.

Optimera en vy för utskrift

Om du vill göra utskrift så effektivt som möjligt kan ange du de alternativ du vill använda. Du kan till exempel skriva ut ett sidintervall (definieras med sidnummer eller datum), utelämna tomma sidor och skriva ut flera kopior.

 1. Välj den vy som du vill skriva ut på fliken Visa i gruppen Aktivitetsvyer eller Resursvyer.

  Tips: Filtrera din vy om du vill skriva ut en sammanfattning eller avancerad vy av ditt projekt till först genom att visa sammanfattningsaktiviteter eller en viss dispositionsnivå. Du kan också välja vyn Tidslinje för en snygg vy som ska skrivas ut snabbt och enkelt.

 2. Välj Arkiv > Skriv ut.

 3. Ange hur många exemplar du vill skriva ut högst upp på sidan.

  Tips: Ange ytterligare inställningar för skrivaren genom att välja Skrivaregenskaper. Vanligtvis, du kan ändra vilken papperstyp, färg och andra vanliga skrivarinställningar, men typ av inställningar kan variera beroende på vilken typ av skrivare som du använder.

 4. Under Inställningar anger du hur mycket av projektet som du vill skriva ut.

  Du kan ange vilken detaljnivå som du vill använda från vissa datum i hela projektet.

  Du kan också ange om projektet ska skrivas ut med liggande orientering (som är orienterad vågrätt) eller stående orientering (som är orienterad lodrätt).

 5. Välj Skriv ut.

Obs!: Om informationen på den sista sidan (eller kolumnen med sidor) slutar 3 tum eller mindre från den vänstra kanten av sidan och sedan på Visa tidsskalan skalas ned så att den passar på föregående sida (eller kolumnen med sidor). Om informationen är mer än 3 tum från den vänstra kanten på sidan, skalas vyn till fyller den aktuella sidan (eller kolumnen med sidor).

Lägga till ett sidhuvud, sidfot eller förklaring i en vy

Följande gäller lika, oavsett om du ändrar ett sidhuvud, sidfot eller förklaring.

 1. Välj filen > > Utskriftsformat.

 2. Välj fliken vänster, Centrera eller högerSidhuvud, sidfot eller förklaring.

 3. I textrutan, Skriv eller klistra in texten, Lägg till dokument eller project-information, eller infoga eller klistra in en bild.

  Du kan skapa flera rader sidhuvuden, sidfötter och förklaringar. Tryck på RETUR i slutet av den första textraden eller information. Om du vill lägga till rader efter en bild markerar du bilden, placera markören efter bilden och tryck sedan på RETUR. Sidhuvuden kan ha upp till fem rader med information. Sidfötter och förklaringar kan ha upp till tre rader.

  • Om du vill lägga till sidnummer i sidhuvud, sidfot eller förklaring väljer du Infoga sidnummer Infoga Sidnumreringsgrafik , Infoga totalt sidantal Infoga Sidräkningsgrafik eller båda.

  • Om du vill lägga till aktuellt väljer datumet eller tidpunkten till sidhuvud, sidfot eller förklaring, du Infoga aktuellt datum Infoga Aktuell datumgrafik , Infoga aktuell tid Infoga Aktuell tidsbild eller båda.

  • Om du vill lägga till filnamnet i sidhuvud, sidfot eller förklaring väljer du Infoga filnamnet Infoga Filnamnsgrafik .

  • Om du vill lägga till en bild i sidhuvud, sidfot eller förklaring väljer du Infoga bild Infoga Bild .

  • Markera et-tecken (& ) om du vill formatera den förinställda informationen, eller markera den text som du vill formatera, Välj Formatera teckensnitt Knappen Formatera teckensnitt och välj sedan de formateringsalternativ som du vill använda för sidhuvud, sidfot eller förklaring.

  • Om du vill lägga till project-specifik information, väljer du den information som du vill använda i rutorna Allmänt och Project-fält och väljer sedan Add för varje post.

Meddelanden: 

 • Sidhuvud och sidfot som du har angett visas på varje sida. Du kan inte ange att de ser annorlunda ut på förstasidan och resten av sidorna, ser annorlunda ut på udda eller jämna sidor eller ser annorlunda ut på enskilda sidor.

 • Du kan ändra storlek på en bild efter att du lagt till ett sidhuvud, sidfot eller förklaring genom att markera bilden och dra i kantlinjen. Om du vill flytta bilden, markerar du den och drar den till en annan plats. Du kan inte beskära en bild.

Skriva ut en enkel rapport

Det här avsnittet behandlas inte hur du skriver ut visuella rapporter i Project. Eftersom visuella rapporter skapas i Excel och Visio, skriva ut visuella rapporter med hjälp av dessa program.

 1. Välj pilen under någon typ av rapport på fliken rapport i gruppen Visa rapporter och välj sedan Fler rapporter.

 2. Välj en rapport i dialogrutan rapporter, Välj vilken typ av rapport och välj Välj igen. En förhandsgranskning av den utskrivna rapporten visas.

 3. Välj filen > skriva ut väljer du inställningar och skriva ut rapporten.

Vad vill du göra?

Skriva ut en vy

Optimera en vy för utskrift

Lägga till ett sidhuvud, sidfot eller förklaring i en vy

Skriva ut en enkel rapport

Lägga till sidhuvud eller en sidfot i en enkel rapport

Felsökning

Skriva ut en vy

 1. Välj den vy som du vill skriva ut på fliken Visa i gruppen Aktivitetsvyer eller Resursvyer.

  (I Project 2007 väljer du en aktivitet eller resurs vy på Visa-menyn).

 2. Välj Arkiv > Skriv ut.

 3. Se över vyn eller för att göra ändringar innan du skriver ut, visa till höger på sidan.

  (Välj Förhandsgranska i Project 2007.)

  Om du vill se den faktiska storleken på vy som den ska skrivas ut, klickar du någonstans i området förhandsgranskning av utskrift.

 4. Välj Skriv ut om du vill skriva ut vyn.

Om en fördefinierad vy inte uppfyller dina behov, du kan använda olika tabeller och filter, eller ändra aktiviteter, resurser eller tilldelningar grupperas eller sorteras.

Optimera en vy för utskrift

Om du vill göra utskrift så effektivt som möjligt kan ange du de alternativ du vill använda. Du kan till exempel skriva ut ett sidintervall (definieras med sidnummer eller datum), utelämna tomma sidor och skriva ut flera kopior.

 1. Välj den vy som du vill skriva ut på fliken Visa i gruppen Aktivitetsvyer eller Resursvyer.

  (I Project 2007 väljer du en aktivitet eller resurs vy på Visa-menyn).

  Tips: Filtrera din vy om du vill skriva ut en sammanfattning eller avancerad vy av ditt projekt till först genom att visa sammanfattningsaktiviteter eller en viss dispositionsnivå. Du kan också välja vyn Tidslinje för en snygg vy som ska skrivas ut snabbt och enkelt.

 2. Välj Arkiv > Skriv ut.

 3. Ange hur många exemplar du vill skriva ut.

  Tips: Ange ytterligare inställningar för skrivaren genom att välja Skrivaregenskaper. Vanligtvis, du kan ändra vilken papperstyp, färg och andra vanliga skrivarinställningar, men typ av inställningar kan variera beroende på vilken typ av skrivare som du använder.

 4. Ange hur mycket av projektet som du vill skriva ut.

  Du kan ange vilken detaljnivå som du vill använda från vissa datum i hela projektet.

  Du kan också ange om projektet ska skrivas ut med liggande orientering (som är orienterad vågrätt) eller stående orientering (som är orienterad lodrätt). (Om du vill göra det i Project 2007 väljer du Egenskaper i dialogrutan Skriv ut.)

 5. Välj Skriv ut.

  (I Project 2007 väljer du OK ).

Obs!: Om informationen på den sista sidan (eller kolumnen med sidor) slutar 3 tum eller mindre från den vänstra kanten av sidan och sedan på Visa tidsskalan skalas ned så att den passar på föregående sida (eller kolumnen med sidor). Om informationen är mer än 3 tum från den vänstra kanten på sidan, skalas vyn till fyller den aktuella sidan (eller kolumnen med sidor).

Lägga till ett sidhuvud, sidfot eller förklaring i en vy

Följande gäller lika, oavsett om du ändrar ett sidhuvud, sidfot eller förklaring.

 1. Välj filen > > Utskriftsformat.

  (I Project 2007 väljer du Arkiv > Utskriftsformat ).

 2. Välj fliken vänster, Centrera eller högerSidhuvud, sidfot eller förklaring.

 3. I textrutan, Skriv eller klistra in texten, Lägg till dokument eller project-information, eller infoga eller klistra in en bild.

  Du kan skapa flera rader sidhuvuden, sidfötter och förklaringar. Tryck på RETUR i slutet av den första textraden eller information. Om du vill lägga till rader efter en bild markerar du bilden, placera markören efter bilden och tryck sedan på RETUR. Sidhuvuden kan ha upp till fem rader med information. Sidfötter och förklaringar kan ha upp till tre rader.

  • Om du vill lägga till sidnummer i sidhuvud, sidfot eller förklaring väljer du Infoga sidnummer Infoga Sidnumreringsgrafik , Infoga totalt sidantal Infoga Sidräkningsgrafik eller båda.

  • Om du vill lägga till aktuellt väljer datumet eller tidpunkten till sidhuvud, sidfot eller förklaring, du Infoga aktuellt datum Infoga Aktuell datumgrafik , Infoga aktuell tid Infoga Aktuell tidsbild eller båda.

  • Om du vill lägga till filnamnet i sidhuvud, sidfot eller förklaring väljer du Infoga filnamnet Infoga Filnamnsgrafik .

  • Om du vill lägga till en bild i sidhuvud, sidfot eller förklaring väljer du Infoga bild Infoga Bild .

  • Markera et-tecken (& ) om du vill formatera den förinställda informationen, eller markera den text som du vill formatera, Välj Formatera teckensnitt Knappen Formatera teckensnitt och välj sedan de formateringsalternativ som du vill använda för sidhuvud, sidfot eller förklaring.

  • Om du vill lägga till project-specifik information, väljer du den information som du vill använda i rutorna Allmänt och Project-fält och väljer sedan Add för varje post.

Meddelanden: 

 • Sidhuvud och sidfot som du har angett visas på varje sida. Du kan inte ange att de ser annorlunda ut på förstasidan och resten av sidorna, ser annorlunda ut på udda eller jämna sidor eller ser annorlunda ut på enskilda sidor.

 • Du kan ändra storlek på en bild efter att du lagt till ett sidhuvud, sidfot eller förklaring genom att markera bilden och dra i kantlinjen. Om du vill flytta bilden, markerar du den och drar den till en annan plats. Du kan inte beskära en bild.

Skriva ut en enkel rapport

Det här avsnittet behandlas inte hur du skriver ut visuella rapporter i Project. Eftersom visuella rapporter skapas i Excel och Visio, skriva ut visuella rapporter med hjälp av dessa program.

 1. Välj rapporter i gruppen rapporter på fliken projekt.

  Bild av gruppen Rapporter

  (I Project 2007 väljer du rapporter på menyn rapport.)

 2. Välj en rapport i dialogrutan rapporter och välj sedan Välj.

 3. Välj vilken typ av rapport i dialogrutan nästa och välj sedan Välj igen. Rapporten visas i förhandsgranskningsläge.

 4. Välj Skriv ut.

Lägga till sidhuvud eller en sidfot i en enkel rapport

Obs!: Det här avsnittet behandlas inte hur du skapar sidhuvuden, sidfötter och förklaringar för funktionen Visuella rapporter i Project. Eftersom visuella rapporter skapas i Excel och Visio, använda dessa program för att ändra sidhuvud, sidfot eller förklaring.

 1. Välj rapporter i gruppen rapporter på fliken projekt.

  Bild av gruppen Rapporter

  (I Project 2007 väljer du rapporter på menyn rapport.)

 2. Välj anpassad i dialogrutan rapporter och välj sedan Välj.

 3. Välj en rapport i listan rapporter i dialogrutan Egna rapporter och välj sedan Välj.

  (I Project 2007 väljer du Skriv ut ).

  Lista över rapporter innehåller alla rapporter som du kan skriva ut.

 4. Välj Utskriftsformat.

  (I Project 2007 väljer du Förhandsgranska > Utskriftsformat ).

 5. På fliken Sidhuvud pris sidfot väljer du fliken vänster, Centrera eller höger.

 6. I textrutan, Skriv eller klistra in texten, lägga till dokument-eller projektinformation eller infoga eller klistra in en bild.

  • Om du vill lägga till sidnummer, väljer du Infoga sidnummer Infoga Sidnumreringsgrafik , Infoga totalt sidantal Infoga Sidräkningsgrafik eller båda.

  • Om du vill lägga till dagens datum eller tid, väljer du Infoga aktuellt datum Infoga Aktuell datumgrafik , Infoga aktuell tid Infoga Aktuell tidsbild eller båda.

  • Om du vill lägga till filnamnet, väljer du Infoga filnamnet Infoga Filnamnsgrafik .

  • Om du vill lägga till en bild, väljer du Infoga bild Infoga Bild .

  • Om du vill formatera den förinställda informationen, markera et-tecken (& ) eller markera den text som du vill formatera, Välj Formatera teckensnitt Knappen Formatera teckensnitt och välj sedan de formateringsalternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till project-specifik information, väljer du den information som du vill använda i rutorna Allmänt och Project-fält och väljer sedan Add för varje post. Upprepa det här steget om du vill lägga till mer projektinformation.

Du kan skapa flera rader sidhuvuden och sidfötter. Tryck på RETUR i slutet av den första textraden eller information. Om du vill lägga till rader efter en bild markerar du bilden, placera markören efter bilden och tryck sedan på RETUR. Sidhuvuden kan ha upp till fem rader med information. Sidfötter och förklaringar kan ha upp till tre rader.

 • Sidhuvud och sidfot som du har angett visas på varje sida. Du kan inte ange att de ser annorlunda ut på förstasidan och resten av sidorna, ser annorlunda ut på udda eller jämna sidor eller ser annorlunda ut på enskilda sidor.

 • Du kan ändra storlek på en bild när den har lagts till ett sidhuvud, sidfot eller förklaring genom att markera bilden och dra i kantlinjen. Om du vill flytta bilden, markerar du den och drar den till en annan plats. Du kan inte beskära en bild.

Felsökning

Här är några möjliga resoutions om materialet inte ser likadan ut när det skrivs ut som det visas på skärmen eller andra oväntade problem uppstå när du skriver ut.

 • Du kan få olika information på skärmen än vad som skrivs ut på grund av inställningar i skrivaren. Om du ändrar marginalinställningarna på skrivaren får Project inte åsidosätta inställningarna. Till exempel om du ställer in marginalerna på skrivaren på 1 tum och marginaler i Project högst 0,5 tum kan sedan en del av varje sida vara klippts av när du skriver ut ditt projekt.

 • Om du har kantlinjer på skärmen men de inte skrivs ut, kan du försöka att öka sidmarginalerna till 0,5 tum eller mer (klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn och klicka sedan på fliken Marginaler ).

 • När du förhandsgranskar en vy (klicka på FörhandsgranskaArkiv-menyn), kan du se tomma sidor som inte är tillgängliga. Om du vill skriva ut tomma sidor, klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn, klicka på fliken Visa och markera kryssrutan Skriv ut tomma sidor.

 • Om Gantt-staplar eller Nätverksdiagram rutorna inte skrivs ut som de visas på skärmen, kontrollerar du skrivaregenskaperna.

 • Om förklaringen inte skrivs ut som den visas på skärmen, kontrollera skrivare eller bredvid drivrutiner.

 • Om stödlinjerna inte skrivs ut, kontrollera att Rutnätsfärg är tillräckligt mörk för att skriva ut tydligt. Ljusgrått, ljusa blå, gul eller vita linjer kanske inte skrivs ut tydligt i svartvitt eller i färg skrivare. Du kan ange alternativ för stödlinjer för en aktivitetsrapport eller en rapport på fliken information i dialogrutan den rapport. På menyn rapporten klickar du på rapporter, markera rapporten och klicka sedan på Redigera.

 • Om inte alla kolumner skrivs ut, kan du inkludera ytterligare kolumner genom att ange antalet kolumner som du vill skriva ut på varje sida eller välja att skriva ut alla kolumner på den första sidan, även om bara några visas på skärmen.

  • Om du vill skriva ut kolumner på efterföljande sidor måste du ange att du vill att de ska skrivas ut och ange hur många kolumner du vill skriva ut.

  • Om du inte anger antalet kolumner, tre kolumner skrivs ut på efterföljande sidor. Du kan ange upp till 116 kolumner.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×