Skriva ut en vy eller rapport

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En utskriftsvy är mer än bara en angenäm sätt att presentera projektinformation. Ibland kan det vara det effektivaste sättet. Du kan skriva ut vyer som ger upphov till exakt den information som du vill dela med Project 2010.

Vad vill du göra?

Skriva ut en vy

Optimera en vy för utskrift

Lägga till ett sidhuvud, sidfot eller förklaring i en vy

Skriva ut en enkel rapport

Lägga till sidhuvud eller en sidfot i en enkel rapport

Överst på sidan

Skriva ut en vy

 1. Klicka på den vy som du vill skriva ut på fliken Visa i gruppen Aktivitetsvyer eller Resursvyer.

 2. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Skriv ut.

 3. Se över vyn eller för att göra ändringar innan du skriver ut, visa till höger på sidan.

  Om du vill se den faktiska storleken på vy som den ska skrivas ut, klickar du någonstans i området förhandsgranskning av utskrift.

 4. Klicka på Skriv ut om du vill skriva ut vyn.

Om en fördefinierad vy inte uppfyller dina behov, du kan använda olika tabeller och filter, eller ändra aktiviteter, resurser eller tilldelningar grupperas eller sorteras.

Överst på sidan

Optimera en vy för utskrift

Om du vill göra utskrift så effektivt som möjligt kan ange du de alternativ du vill använda. Du kan till exempel skriva ut ett sidintervall (definieras med sidnummer eller datum), utelämna tomma sidor och skriva ut flera kopior.

 1. Klicka på den vy som du vill skriva ut på fliken Visa i gruppen Aktivitetsvyer eller Resursvyer.

  Tips: Filtrera din vy om du vill skriva ut en sammanfattning eller avancerad vy av ditt projekt till först genom att visa sammanfattningsaktiviteter eller en viss dispositionsnivå. Du kan också välja vyn Tidslinje för en snygg vy som ska skrivas ut snabbt och enkelt.

 2. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Skriv ut.

 3. Ange hur många exemplar du vill skriva ut högst upp på sidan.

  Tips: Ange ytterligare inställningar för skrivaren genom att klicka på Skrivaregenskaper. Vanligtvis, du kan ändra vilken papperstyp, färg och andra vanliga skrivarinställningar, men typ av inställningar kan variera beroende på vilken typ av skrivare som du använder.

 4. Under Inställningar anger du hur mycket av projektet som du vill skriva ut.

  Du kan ange vilken detaljnivå som du vill använda från vissa datum i hela projektet.

  Du kan också ange om projektet ska skrivas ut med liggande orientering (som är orienterad vågrätt) eller stående orientering (som är orienterad lodrätt).

 5. Klicka på Skriv ut.

Obs!: Om informationen på den sista sidan (eller kolumnen med sidor) slutar 3 tum eller mindre från den vänstra kanten av sidan och sedan på Visa tidsskalan skalas ned så att den passar på föregående sida (eller kolumnen med sidor). Om informationen är mer än 3 tum från den vänstra kanten på sidan, skalas vyn till fyller den aktuella sidan (eller kolumnen med sidor).

Överst på sidan

Lägga till ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring i en vy

Följande gäller lika, oavsett om du ändrar ett sidhuvud, sidfot eller förklaring.

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Skriv ut och klicka sedan på Utskriftsformat.

 2. Klicka på Vänster-, Mitten- eller Höger-fliken på någon av flikarna Sidhuvud, Sidfot eller Förklaring.

 3. Skriv eller klistra in text, lägg till dokument- eller projektinformation eller infoga en bild i textrutan.

  Du kan skapa sidhuvuden, sidfötter och förklaringar med flera rader. I slutet av den första raden med text trycker du på RETUR. Lägg till flera rader efter en bild genom att klicka på bilden, placera markören efter bilden och sedan trycka på RETUR. Sidhuvuden kan ha upp till fem rader med information. Sidfötter och förklaringar kan ha tre.

  • Om du vill lägga till sidnummer i sidhuvud, sidfot eller förklaring, klickar du på Infoga sidnummer Infoga Sidnumreringsgrafik , Infoga totalt sidantal Infoga Sidräkningsgrafik eller båda.

  • Om du vill lägga till aktuellt datumet eller tidpunkten till sidhuvud, sidfot eller förklaring, klicka på Infoga aktuellt datum Infoga Aktuell datumgrafik , Infoga aktuell tid Infoga Aktuell tidsbild eller båda.

  • Klicka på Infoga filnamnet Infoga Filnamnsgrafik om du vill lägga till filnamnet i sidhuvud, sidfot eller förklaring.

  • Klicka på Infoga bild Infoga Bild om du vill lägga till en bild i sidhuvud, sidfot eller förklaring.

  • Markera et-tecken (& ) om du vill formatera den förinställda informationen, eller markera den text som du vill formatera, klicka på Formatera teckensnitt Knappen Formatera teckensnitt och välj sedan de formateringsalternativ som du vill använda för sidhuvud, sidfot eller förklaring.

  • Klicka på den information som du vill använda i rutorna Allmänt och Project-fält genom att lägga till project-specifik information och klicka på Lägg till för varje post.

Du kan använda snabbmenyn för att flytta text, information eller en bild från en flik. Markera texten, informationen eller bilden som du vill flytta, högerklicka och klicka sedan på Klipp ut eller Kopiera. Placera markören på den flik som du vill använda, högerklicka och klicka sedan på Klistra in.

Meddelanden: 

 • Sidhuvudet och sidfoten som du anger visas på alla sidor. Du kan inte ange att de ska se olika ut på första sidan och resten av sidorna, se olika ut på jämna och udda sidor eller se olika ut på enskilda sidor.

 • Du kan ändra storlek på ett grafikobjekt när du har lagt till det i ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring genom att markera grafikobjektet och dra i kantlinjen. Flytta objektet genom att markera det och dra det till en annan plats. Det går inte att beskära grafik.

 • Du kan anpassa fält och staplar som visas i förklaringen genom att använda dialogrutan Stil på staplar. Klicka på Stil på staplar på gruppen Stil på staplar med Resursdiagram eller vyn Gantt-schema visas. Ange en asterisk (*) före namnet på det fält som du inte vill ska visas i utskrivna förklaringen i kolumnen namn i dialogrutan Stil på staplar.

Överst på sidan

Skriva ut en enkel rapport

Det här avsnittet behandlas inte hur du skriver ut visuella rapporter i Project 2010. Eftersom visuella rapporter skapas i Excel 2010 och Visio 2010, skriva ut visuella rapporter med hjälp av dessa program.

 1. Klicka på projektgruppen.

 2. I gruppen rapporter klickar du på rapporter.

  Bild av gruppen Rapporter

 3. Klicka på en rapport i dialogrutan rapporter och klicka sedan på Välj.

 4. Välj vilken typ av rapport i dialogrutan nästa och klicka sedan på Välj igen. Rapporten visas i förhandsgranskningsläge.

 5. Klicka på Skriv ut.

Överst på sidan

Lägga till sidhuvud eller en sidfot i en enkel rapport

Obs!: Det här avsnittet behandlas inte hur du skapar sidhuvuden, sidfötter och förklaringar för funktionen Visuella rapporter i Project 2010. Eftersom visuella rapporter skapas i Excel och Visio, använda dessa program för att ändra sidhuvud, sidfot eller förklaring.

 1. Klicka på projektgruppen.

 2. I gruppen rapporter klickar du på rapporter.

  Bild av gruppen Rapporter

 3. Klicka på anpassad i dialogrutan rapporter och klicka sedan på Välj.

 4. Välj en rapport i listan rapporter i dialogrutan Egna rapporter och klicka sedan på Skriv ut.

  Lista över rapporter innehåller alla rapporter som du kan skriva ut.

 5. Klicka på Utskriftsformat.

 6. Klicka på fliken Sidhuvud eller Sidfot.

 7. Klicka på fliken Vänster, Mitten eller Höger.

 8. Skriv eller klistra in text, lägg till dokument- eller projektinformation eller infoga en bild i textrutan.

  • Om du vill lägga till sidnummer, klickar du på Infoga sidnummer Infoga Sidnumreringsgrafik , Infoga totalt sidantal Infoga Sidräkningsgrafik eller båda.

  • Om du vill lägga till dagens datum eller tid, klickar du på Infoga aktuellt datum Infoga Aktuell datumgrafik , Infoga aktuell tid Infoga Aktuell tidsbild eller båda.

  • Klicka på Infoga filnamnet Infoga Filnamnsgrafik genom att lägga till filnamnet.

  • Om du vill lägga till en bild klickar du på Infoga bild Infoga Bild .

  • Om du vill formatera den förinställda informationen, markera et-tecken (& ) eller markera den text som du vill formatera, klicka på Formatera teckensnitt Knappen Formatera teckensnitt och välj sedan de formateringsalternativ som du vill använda.

  • Lägg till projektspecifik information genom att klicka på den information du vill använda i rutorna Allmänt och Projektfält och sedan klicka på Lägg till för varje inmatning. Upprepa åtgärden för att lägga till mer projektinformation.

Du kan skapa flera rader sidhuvuden och sidfötter. Tryck på RETUR i slutet av den första textraden eller information. Om du vill lägga till rader efter en bild, klicka på bilden, placera markören efter bilden och trycker på RETUR. Sidhuvuden kan ha upp till fem rader med information. Sidfötter och förklaringar kan ha upp till tre rader.

 • Sidhuvudet och sidfoten som du anger visas på alla sidor. Du kan inte ange att de ska se olika ut på första sidan och resten av sidorna, se olika ut på jämna och udda sidor eller se olika ut på enskilda sidor.

 • Du kan ändra storlek på ett grafikobjekt när det har lagts till i ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring genom att markera grafikobjektet och dra i kantlinjen. Flytta objektet genom att markera det och dra det till en annan plats. Det går inte att beskära grafik.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×