Skriva ut en rapport

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln lär du dig hur du kan förhandsgranska och skriva ut en rapport som skapats med eller öppnas i Microsoft Access. Den här artikeln finns också grundläggande information om hur du ändrar ofta används utskriftsinställningar, till exempel marginaler och antal kolumner på en utskriven sida.

Vad vill du göra?

Förhandsgranska en rapport

Snabbt skriva ut en rapport

Skriva ut sidor, Välj från en rapport

Ändra Utskriftsformat

Välj utskriftsalternativ

Förhandsgranska en rapport

Använd Förhandsgranska om du vill se hur rapporten kommer att visas när det skrivs ut. Om du förhandsgranska en rapport som har skapats i Access visas postnavigeringsknapparna standardplats längst ned i fönstret Access.

Starta förhandsgranskning av utskrift

 1. Om rapporten inte är öppen i navigeringsfönstret högerklickar du på den rapport som du vill förhandsgranska och sedan klicka på Förhandsgranska på snabbmenyn.

  - eller -

  Om rapporten är öppen, högerklicka på dokumentfliken för rapporten och klicka på Förhandsgranska.

 2. Klicka på postnavigeringsknappar att flytta mellan sidor i rapporten.

Mer information om hur du använder navigeringsknapparna finns i artikeln hur kan jag söka efter specifika poster?

Förhandsgranska flera sidor

Om rapporten är öppen, högerklicka på dokumentfliken för rapporten och klicka på Förhandsgranska.

 1. Klicka på fliken Förhandsgranska i gruppen ZoomaTvå sidor om du vill förhandsgranska din rapport två sidor i taget.

  - eller -

  Klicka på Fler sidori gruppen Zooma och sedan välja ett alternativ.

 2. Klicka på postnavigeringsknappar att flytta mellan sidor i rapporten.

 3. Klicka på En sidaom du vill återgå till att visa en enstaka sida i gruppen Zooma .

Stäng förhandsgranskning

Du kan skriva ut rapporten när du förhandsgranskar den eller stänga förhandsgranskningen om du vill göra ändringar i rapporten före utskrift.

 • Klicka på Stäng förhandsgranskningpå fliken Förhandsgranska i gruppen Stäng förhandsgranskning .

Överst på sidan

Snabbt skriva ut en rapport

Om du vill skriva ut alla sidor i rapporten utan att göra ändringar i formateringen av rapporten, till exempel marginaler, sidhuvuden, sidfötter och orientering (stående eller liggande) kan du använda alternativet snabb ut.

 1. Om rapporten inte är öppen i navigeringsfönstret högerklickar du på rapporten och klicka på Skriv ut.

  - eller -

  Kontrollera att knappen Snabbutskrift är tillgängliga i verktygsfältet Snabbåtkomst. Om du vill lägga till knappen i verktygsfältet, klicka på nedpilen i slutet av verktygsfältet och klicka på Snabbutskrift.

  Klicka på Snabbutskrifti Verktygsfältet Snabbåtkomst.

Överst på sidan

Skriva ut sidor, Välj från en rapport

Du kan begränsa vad du skriver ut endast genom att välja flera sidor i en rapport.

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

 2. Klicka på alternativet Skriv ut för att öppna dialogrutan Skriv ututskriftsområde av Filalternativ .

 3. Om du vill skriva ut endast en del av data i rapporten under Skriv ut, klickar du på sidoroch ange sedan ett värde i från och rutorna till .

  Skriv till exempel 5 till bara utskriftssidan 5 av en rapport, i både från och till .

Om du har behörighet att ändra design på en rapport du kan göra ytterligare ändringar på samma sätt som att rapporten skrivs ut genom att ändra utskriftslayouten i dialogrutan Utskriftsformat (klicka på Inställningar om du vill visa dialogrutan Utskriftsformat rutan).

Överst på sidan

Ändra Utskriftsformat

Dialogrutan Utskriftsformat kan användas för att ändra en mängd olika alternativ för utskrift, inklusive topp- och bottenmarginaler och om skrivs bara data i rapporten. I Access finns två sätt att visa dialogrutan Utskriftsformat . Du kan starta den från dialogrutan Skriv ut eller kan du starta den från fliken Förhandsgranska som visas när du startar Förhandsgranska.

I det här avsnittet förklaras hur du visar dialogrutan Utskriftsformat .

Starta dialogrutan Utskriftsformat i dialogrutan Skriv ut

 1. Markera den rapport som du vill ändra i navigeringsfönstret. Du behöver inte öppna rapporten, även om du kan om du vill se till att de data som du håller på att skriva ut är aktuellt.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

 3. Klicka på alternativet Skriv ut för att öppna dialogrutan Skriv ututskriftsområde av Filalternativ .

 4. Klicka på Inställningar om du vill visa dialogrutan Utskriftsformat .

 5. Ange eller ändra alternativen i dialogrutan efter behov. Finns i artikeln ställa in utskriftsalternativ i Access för en fullständig lista med dessa alternativ beskrivningar.

Starta dialogrutan Utskriftsformat från fliken Förhandsgranska

 1. Högerklicka på den rapport som du vill ändra och klicka på Förhandsgranskai navigeringsfönstret.

  Rapporten öppnas i Förhandsgranska.

 2. Klicka på knappen Utskriftsformat på fliken Förhandsgranska i gruppen Sidlayout .

 3. Ange eller ändra alternativen i dialogrutan efter behov. Finns i artikeln ställa in utskriftsalternativ i Access för en fullständig lista med dessa alternativ beskrivningar.

Överst på sidan

Välj utskriftsalternativ

Följ stegen i det här avsnittet om du vill skriva ut vissa sidor i en rapport eller när du vill välja en skrivare eller ändra utskriftsinställningar, till exempel marginaler eller kolumner.

 1. Markera den rapport som du vill skriva ut i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

 3. Klicka på alternativet Skriv ut för att öppna dialogrutan Skriv ututskriftsområde av Filalternativ .

 4. Ändra format Utskriftsformat eller andra utskriftsalternativ eller skrivare markering efter behov och klicka sedan på OK om du vill skriva ut rapporten.

Överst på sidan

Mer information finns i

Dokumentera och skriva ut databasdesignen

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×