Skriva ut en rapport

I den här artikeln beskrivs hur du förhandsgranskar och skriver ut en rapport som har skapats med eller öppnats i Microsoft Office Access 2007. Här finns också grundläggande information om hur du använder dialogrutan Utskriftsformat, där du anger och ändrar utskriftsalternativ som marginaler och antal kolumner på en utskriven sida.

Vad vill du göra?

Skriva ut en rapport

Snabbt skriva ut en hel rapport

Förhandsgranska en rapport

Ändra utskriftsformat

Skriva ut en rapport

Följ anvisningarna i det här avsnittet när du behöver skriva ut vissa sidor i en rapport och när du vill välja en skrivare eller ändra utskriftsalternativ, till exempel för marginaler och kolumner.

 1. Markera rapporten som du vill skriva ut i navigeringsfönstret. Du behöver inte öppna rapporten, men du kan göra det om du behöver kontrollera eventuella utskriftsproblem eller se till att du skriver ut rätt information.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Skriv ut.

  Kortkommando  Tryck på CTRL+P.

  Dialogrutan Skriv ut öppnas.

 3. Ange eller ändra alternativen i dialogrutan där det behövs och skriv ut rapporten genom att klicka på Skriv ut.

  Om du behöver hjälp med ett alternativ klickar du på Hjälp och sedan på fältet eller kontrollen som du behöver ha hjälp med.

Överst på sidan

Snabbt skriva ut en hel rapport

Om du vet att rapporten är korrekt och du vill skriva ut alla sidor i den utan att använda dialogrutan Skriv ut eller kommandona på fliken Skriv ut, kan du skriva ut direkt från verktygsfältet Snabbåtkomst. När du följer dessa anvisningar skrivs hela rapporten ut med de marginaler, sidhuvuden, sidfötter och orientering (stående eller liggande) som angetts för rapporten. Det går inte att ändra dessa egenskaper genom att följa anvisningarna i det här avsnittet. Om du behöver ändra marginaler eller andra egenskaper innan du skriver ut läser du nästa avsnitt, Förhandsgranska en rapport.

Skriva ut rapporten snabbt

 1. Högerklicka på rapporten i navigeringsfönstret och klicka på Skriv ut.

  eller

  Klicka på Snabbutskrift Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst.

  eller

  Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på pilen bredvid Skriv ut och klicka sedan på Snabbutskrift.

  Obs!: Du kanske måste lägga till knappen Snabbutskrift i verktygsfältet Snabbåtkomst. Det gör du genom att klicka på nedpilen i ena änden av verktygsfältet och sedan klicka på Snabbutskrift.

Alla sidor i rapporten skrivs ut.

Överst på sidan

Förhandsgranska en rapport

Genom att förhandsgranska ser du till att rapporten skrivs ut på rätt sätt. Med funktionen Förhandsgranska kan du visa rapporter som har skapats i såväl Office Access 2007 som i tidigare versioner av Access. Om du förhandsgranskar en rapport som har skapats i en tidigare version av Access, visas rapporten i ett separat fönster. Det fönstret innehåller postnavigeringsknapparna. Om du förhandsgranskar en rapport som har skapats i Office Access 2007 finns postnavigeringsknapparna på standardplatsen, längst ned i Access-fönstret.

Starta förhandsgranskningen

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på rapporten som du vill förhandsgranska och klicka på Förhandsgranska Bild av knapp på snabbmenyn.

  eller

  Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på pilen bredvid Skriv ut och klicka sedan på Förhandsgranska.

  eller

  Om rapporten är öppen högerklickar du på dokumentfliken för rapporten och klickar på Förhandsgranska.

 2. Flytta mellan sidorna i rapporten genom att klicka på postnavigeringsknapparna.

Mer information om hur du använder navigeringsknapparna finns i artikeln Lär dig att söka efter poster.

Förhandsgranska två eller flera sidor

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på rapporten som du vill förhandsgranska och klicka på Förhandsgranska på snabbmenyn.

  eller

  Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på pilen bredvid Skriv ut och klicka sedan på Förhandsgranska.

  eller

  Om rapporten är öppen högerklickar du på dokumentfliken för rapporten och klickar på Förhandsgranska.

 2. Klicka på Två sidor i gruppen Förhandsgranska på fliken Förhandsgranska om du vill förhandsgranska rapporten två sidor i taget.

  eller

  Klicka på Fler sidor i gruppen Förhandsgranska och välj ett alternativ.

 3. Flytta mellan sidorna i rapporten genom att klicka på postnavigeringsknapparna.

 4. Om du vill gå tillbaka och förhandsgranska en sida i taget klickar du på En sida i gruppen Förhandsgranska.

Mer information om hur du använder postnavigeringsknapparna finns i artikeln Lär dig att söka efter poster.

Uppdatera data i en förhandsgranskning

 • Klicka på Uppdatera alla i gruppen Data på fliken Förhandsgranska.

  Obs!: När du uppdaterar data i en förhandsgranskning kommer du tillbaka till vyn där en sida visas.

Avbryta förhandsgranskningen

 • Klicka på Stäng förhandsgranskning i gruppen Stäng förhandsgranskning på fliken Förhandsgranska.

Överst på sidan

Ändra utskriftsformat

I dialogrutan Utskriftsformat kan du ändra en mängd olika utskriftsalternativ, bland annat topp- och bottenmarginaler och om enbart data i rapporten ska skrivas ut. Du kan visa dialogrutan Utskriftsformat på två sätt. Du kan öppna den från dialogrutan Skriv ut eller från fliken Förhandsgranska, som visas när du startar funktionen Förhandsgranska.

I anvisningarna i det här avsnittet förklaras hur du visar dialogrutan Utskriftsformat. Om du vill ha hjälp med kommandona och alternativen i dialogrutan klickar du på Hjälp och sedan på kommandot eller alternativet.

Öppna dialogrutan Utskriftsformat från dialogrutan Skriv ut

 1. Markera rapporten som du vill ändra i navigeringsfönstret. Du behöver inte öppna rapporten, men du kan göra det om du behöver kontrollera eventuella utskriftsproblem eller se till att du skriver ut den senaste information.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Skriv ut.

  Kortkommando  Tryck på CTRL+P.

  Dialogrutan Skriv ut öppnas.

 3. Klicka på Inställningar så att dialogrutan Utskriftsformat visas.

 4. Ange eller ändra alternativen i dialogrutan, om det behövs.

  Om du behöver hjälp med ett alternativ klickar du på Hjälp och sedan på fältet eller kontrollen som du behöver ha hjälp med.

Öppna dialogrutan Utskriftsformat från fliken Förhandsgranska

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på rapporten som du vill ändra och klicka sedan på Förhandsgranska.

  Rapporten öppnas i Förhandsgranska.

 2. Klicka på Utskriftsformat i gruppen Sidlayout på fliken Förhandsgranska, som finns i det nedre vänstra eller högra hörnet i gruppen. Var knappen finns är beroende av de nationella inställningarna och språkinställningarna i Windows.

 3. Ange eller ändra alternativen i dialogrutan, om det behövs.

  Om du behöver hjälp med ett alternativ klickar du på Hjälp och sedan på fältet eller kontrollen som du behöver ha hjälp med.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×