Skriva ut en publikation på en personlig skrivare

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I avsnittet Se även hittar du länkar till mer information om utskrift av olika versioner av samma publikation på samma pappersark, hur exemplar av olika publikationer skrivs ut på samma pappersark och hur tvåsidiga (duplex) exemplar skrivs ut.

Vad vill du göra?

Skriva ut en eller flera kopior av en publikation

Skriva ut specifika sidor i en publikation

Ändra antalet kopior som skrivs ut på ett pappersark

Skriva ut ett eller flera exemplar av en publikation

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Skriv ut.

 2. Ange antalet exemplar som du vill skriva ut under Kopior.

 3. Välj andra önskade alternativ och klicka på Skriv ut.

Överst på sidan

Skriva ut vissa sidor i en publikation

Du kan välja aktuell sida om du vill skriva ut den sida som visas för tillfället.

Skriva ut flera sidor

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Skriv ut.

 2. Klicka på fliken Inställningar för publikationer och papper i dialogrutan Skriv ut.

 3. Klicka på Sidor under Skriv ut.

 4. Skriv in numret på den första sidan som du vill skriva ut i textrutan, skriv sedan ett bindestreck och sista sidan i intervallet som du vill skriva ut, t.ex. 2-4.

 5. Klicka på Skriv ut.

  Om du endast vill skriva ut en sida skriver du samma sidnummer i rutorna Från och Till.

Skriva ut enskilda sidor

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Skriv ut.

 2. Klicka på fliken Inställningar för publikationer och papper i dialogrutan Skriv ut.

 3. Klicka på Sidor under Skriv ut.

 4. Skriv in numret på den första sidan som du vill skriva ut i textrutan, skriv sedan ett komma och nästa sida som du vill skriva ut. Upprepa detta för varje sida som du vill skriva ut, t.ex. 2,4,6,8.

 5. Klicka på Skriv ut.

Överst på sidan

Ändra antalet exemplar som skrivs ut på ett pappersark

Om du skriver ut etiketter eller visitkort är standardalternativet Flera kopior per ark. Med detta alternativ kan du anpassa marginalstödlinjerna för att öka eller minska antalet exemplar av din publikation som får plats på ett pappersark. Till exempel, om din visitkortspublikation innehåller två sidor – och varje sida innehåller ett separat visitkort – och du väljer Flera kopior per ark skrivs tre exemplar, sammanlagt sex exemplar – tre exemplar av varje visitkort – ut.

 1. Öppna publikationen som du vill skriva ut, t.ex. en etikett.

 2. Klicka på Skriv utArkiv-menyn och sedan på fliken Inställningar för publikationer och papper.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på En sida per ark.

  • Klicka på Flera kopior per ark.

Obs!: 

 • Om du klickar på En sida per ark skrivs din publikation ut på mitten av arket.

 • Om du vill skriva ut en sida av din publikation per ark med angiven placering klickar du på Flera kopior per ark och ändrar publikationens placering på arket genom att ändra radalternativ, kolumnalternativ och värden för lodrätt och vågrätt avstånd under Fler utskriftsalternativ. Detta alternativ är tillgängligt för publikationer med sidstorlekar som är mindre än pappersstorlekarna, t.ex. reklam, visitkort och gratulationskort.

 • Att göra det lättare att justera en publikation på en specifik tillverkares produkt eller skriva ut flera kopior av en publikation på en enda pappersark Aktivera skärmärken.

Ändra marginaler

Om du justerar marginalerna och de lodräta och vågräta avstånden kan du ändra antalet exemplar som får plats på ett pappersark.

 1. Öppna publikationen som du vill skriva ut

 2. Klicka på Skriv utArkiv-menyn och sedan på fliken Inställningar för publikationer och papper.

 3. Gör något av följande under Fler utskriftsalternativ:

  • Öka antalet exemplar som får plats genom att minska värdena i rutorna Sidmarginal och Vågrätt avstånd. Du kanske även måste justera värdet för lodrätt avstånd.

  • Minska antalet exemplar som får plats på pappersarket genom att öka värdena i rutorna Sidmarginal, Vågrätt avstånd och Lodrätt avstånd.

När du ändrar marginaler och avstånd visar fönstret Förhandsgranska hur många exemplar som får plats på pappersarket.

Tips: Om du vill skriva ut på en produkt från en viss tillverkare – t.ex. ett ark med etiketter – kan du prova att skriva ut på ett tomt pappersark för att kontrollera att publikationen är korrekt justerad för produkten. Länkar till mer information finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×