Skriva ut en publikation

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Huvudsakliga användning av Publisher är att producera högkvalitativ publikationer. Dessa kan skrivas ut på en personlig skrivare eller skickas till en kopieringsfirma eller kommersiella tryckeriet. Information som hjälper dig att välja mellan de här alternativen finns tryckning: välja mellan egen skrivare, kopieringsfirma och tryckeri.

Obs!: Förhandsgranskningsfönstret visas i svartvitt även om din publication(s) innehåller färg om den valda skrivaren inte stöder färgutskrift eller om den valda skrivaren stöder färg och du valt sammansatt gråskala inställning.

Var finns kommandot Skriv ut?

I Publisher 2010 och senare är kommandot Skriv ut i Backstage-vyn. Klicka på fliken Arkiv i det övre vänstra hörnet av Publisher Knappen Arkiv om du vill gå till Backstage-vyn. Förutom om utskrifter finns innehåller Backstage-vyn kommandon för att spara, öppna, och stänga filer, samt information om den aktuella publikationen och dela publikation och alternativ för Publisher.

Överst på sidan

Skriva ut inställningar och förhandsgranskning

Backstage-vyn för utskrift ser ut så här.

Översikt över utskriftsinställningar i Publisher

Utskriftsinställningar är till vänster och förhandsgranskningsfönstret visas till höger. Inställningar till vänster påverkar den utskrivna publikationen medan inställningarna på höger påverkar endast visningen av publikationen.

Obs!: Några av dessa kontroller är beroende av andra inställningar. till exempel blir kontrollen bara tillgänglig om din skrivare kan skriva ut i färg och skjutreglaget Transparens fram-och baksida blir bara tillgängligt om du väljer Skriv ut på båda sidorna av papperet.

Du kan använda utskriftsinställningar för att konfigurera följande alternativ.

Utskriftsinställningar i Publisher 2010

1

Skriv ut

Ange hur många exemplar av utskriften som du vill skriva ut och tryck på Skriv ut om du vill skicka jobbet till skrivaren.

2

Skrivare

Förutom att välja från en lista över tillgängliga skrivare kan du också lägga till en ny skrivare, komma åt Skrivaregenskaperoch skriva ut till en fil.

3

Inställningar

Inställningarna för avsnitt får du kontroll över:

 • Sidor: kan du välja vissa sidor eller sidintervall som ska skrivas ut.

 • Sidor per ark: här kan du ange var på ett pappersark publikationen skrivs ut och hur sidor av publikationen ska vara lagda ut på arken.

 • Pappersstorlek: Välj storlek och format på pappersark som du använder för att skriva ut publikationen.

 • En sida/två dubbelsidig utskrift: Välj om du vill skriva ut på ena eller båda sidorna av papperet och vilka kant för att använda i vända papperet.

 • Färg: om skrivaren stöder färg kontrollen kan du välja färg eller Gråskaleutskrift.

 • Spara inställningar med publikationen: om den här kryssrutan kommer att spara dina Inställningar val med den här publikationen är markerat.

Obs!: Sidstorlek refererar till en arbetsyta i din publikation i Publisher. Papper eller bladet storlek är storleken på det papper som du använder för utskrift. Ett pappersark kan innehålla flera sidor och en stor sida kanske skrivs ut över flera sidor.

Fönstret Förhandsgranska ändringarna ändringar görs i utskriftsinställningar.

Förhandsgranska i Publisher 2010

Här finns även följande.

1

Blad navigering

Flytta genom bladen i publikationen.

2

Fram och tillbaka-knappar

Dessa knappar är tillgängliga när du skriver ut på båda sidorna av papperet: Klicka för att visa framsidan eller baksida av bladet.

3

Zoomreglage

Dra till vänster om du vill zooma ut och dra åt höger för att zooma in i publikationen.

4

Anpassa till ark

Om du visar flera blad Zooma den här knappen om du vill visa ett pappersark.

5

Visa flera blad

Om publikationen ska skrivas ut på flera ark, kan du använda den här knappen för att förhandsgranska mer än ett blad i taget.

6

Visa/Dölj sidnummer

Det här reglaget visar ordningen på sidor som ålagts sidor av papperet. Det här är särskilt användbart när du skriver ut en publikation med mer än en sida i kalkylbladet, till exempel ett hälsningskort.

7

Visa/dölj linjaler

Visar eller döljer linjaler för höjd och bredd på markerade pappersark. Om du ändrar pappersstorlek i Inställningar föratt linjalerna ändras.

8

Skjutreglaget för transparent vy

f du skriver ut två sidor av bladet, kan den här skjutreglaget du se igenom till den andra sidan i bladet som håller i det utskrivna arket över en light tabell. Här kan du se till att din publikation linjer korrekt på båda sidorna av papperet.

Överst på sidan

Skriva ut din publikation

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. Ange hur många exemplar du vill skriva ut i antal exemplar av utskrifteni avsnittet skriva ut .

 3. Kontrollera att rätt skrivare är vald under skrivare .

  Förhandsgranskningsfönstret visas i svartvitt, oavsett om din publication(s) innehåller färg, såvida du har valt en färgskrivare.

 4. I avsnittet Inställningar :

  1. Kontrollera att rätt uppsättning sidor eller avsnitt är markerad.

  2. Välj format för införande av sidorna på bladet.

  3. Ändra pappersstorleken.

  4. Ange om du vill skriva ut på ena sidan av bladet av papper eller både och när du skriver ut på båda sidor om du vill vända på pappersarket på långa eller korta sida.

  5. Om din skrivare klarar färgval, väljer du om du vill skriva ut färg eller gråskala.

 5. Klicka på knappen Skriv ut om du vill skicka publikationen till skrivaren.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. Ange hur många exemplar du vill skriva ut i antal exemplar av utskrifteni avsnittet skriva ut .

 3. Klicka på knappen Skriv ut om du vill skicka publikationen till skrivaren.

Överst på sidan

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på i rutan sidor under Inställningar .

 3. I textrutan skriver du in sidnumret på den första sidan som du vill skriva ut, skriver du ett bindestreck och skriv sedan den sista sidan i det område som du vill skriva ut, till exempel: 2-4.

 4. Klicka på knappen Skriv ut om du vill skicka publikationen till skrivaren.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på i rutan sidor under Inställningar .

 3. I textrutan skriver du den första sidan som du vill skriva ut, Skriv ett kommatecken och sedan nästa sida som du vill skriva ut sidnummer. Upprepa för varje sidnummer som du vill skriva ut, till exempel 2,4,6,8.

 4. Klicka på knappen Skriv ut om du vill skicka publikationen till skrivaren.

Överst på sidan

Om du skriver ut etiketter eller visitkort kan vara standardalternativet kopior per ark. Detta skriver ut mer än en kopia av varje sida i publikationen, med varje uppsättning sidor på separata pappersark. När du väljer det här alternativet blir knappen Layoutalternativ tillgängliga, så att du kan justera Marginalstödlinjer om du vill öka eller minska antalet kopior av din publikation som får plats på ett pappersark. Anta att publikationen visitkort innehåller två sidor, varje sida som innehåller ett annat visitkort och du väljer flera kopior per ark och 10 kopior och sedan totalt 20 kopior – 10 kopior av var och en av två olika visitkort – blir skrivs ut på två ark, ett blad för varje sida.

 1. Klicka på fil >Skriv ut.

 2. I avsnittet Inställningar väljer du flera kopior per ark och välj hur många kopior.

 3. Klicka på knappen Skriv ut om du vill skicka publikationen till skrivaren.

  Meddelanden: 

  • Om du klickar på en sida per arkskrivs publikationen ut i mitten av pappersarket.

  • Om du vill skriva ut en sida i en publikation per ark på en speciell plats på bladet klickar du på flera kopior per ark, klicka på Layoutalternativoch sedan ändra placeringen av din publikation på bladet genom att justera alternativen rad kolumn alternativ och vågrät och lodrät mellanrum värden under Fler utskriftsalternativ. Det här alternativet är tillgängligt för publikationer med sidstorlekar som är mindre än pappersstorlekar, till exempel annonser, visitkort, och med hälsningar kort.

När du vill skriva ut etiketter, namnetiketter eller visitkort är det vanligtvis förenkla arbetet genom att skriva ut en hel serie på ett enda ark. Du kan göra det i Publisher från alternativet flera sidor per ark på sidan Skriv ut . När du väljer det här alternativet blir knappen Layoutalternativ tillgängliga, så att du kan justera Marginalstödlinjer om du vill öka eller minska antalet kopior av din publikation som får plats på ett pappersark. Till exempel om du har en uppsättning 10 vykort med olika uppgifter för var och en, och du väljer flera sidor per ark och en kopia, skrivs sedan alla tio sidor ut på ett pappersark.

Obs!: Det här alternativet är tillgängligt endast om sidstorleken är mindre än det blad som publikationen är inställt på att skriva ut.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. Markera flera sidor per ark i avsnittet Inställningar och välj hur många kopior.

 3. Klicka på knappen Skriv ut om du vill skicka publikationen till skrivaren.

Skriva ut en eller flera kopior av en publikation

 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

 2. Ange hur många kopior du vill skriva ut under Kopior.

 3. Välj andra alternativ som du vill använda och klicka sedan på Skriv ut.

Överst på sidan

Skriva ut specifika sidor i en publikation

Du kan välja aktuell sida om du vill skriva ut den sida som visas för tillfället.

Skriva ut flera sidor

 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

 2. Klicka på fliken publikationer och pappersinställningar i dialogrutan Skriv ut .

 3. Klicka på sidorunder Skriv ut.

 4. I textrutan skriver du in sidnumret på den första sidan som du vill skriva ut, skriver du ett bindestreck och skriv sedan den sista sidan i det område som du vill skriva ut, till exempel 2 – 4.

 5. Klicka på Skriv ut.

  Om du vill skriva ut endast en sida skriver du samma nummer i rutorna från och till .

Skriva ut enskilda sidor

 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

 2. Klicka på fliken publikationer och pappersinställningar i dialogrutan Skriv ut .

 3. Klicka på sidorunder Skriv ut.

 4. I textrutan skriver du den första sidan som du vill skriva ut, Skriv ett kommatecken och sedan nästa sida som du vill skriva ut sidnummer. Upprepa för varje sidnummer som du vill skriva ut, till exempel 2,4,6,8.

 5. Klicka på Skriv ut.

Överst på sidan

Ändra antalet kopior som skrivs ut på ett pappersark

Om du skriver ut etiketter eller visitkort kan vara standardalternativet kopior per ark. Med det här alternativet kan du justera Marginalstödlinjer om du vill öka eller minska antalet kopior av din publikation som får plats på ett pappersark. Anta att publikationen visitkort innehåller två sidor – varje sida innehåller ett annat visitkort – och du väljer flera kopior per ark och tre kopior, totalt sex kopior – tre kopior av var och en av två olika visitkort – kommer skrivs ut.

 1. Öppna den publikation som du vill skriva ut, till exempel en etikett.

 2. Klicka på Skriv utArkiv-menyn och sedan på fliken Inställningar för publikationer och papper.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på en sida per ark.

  • Klicka på flera kopior per ark.

   Meddelanden: 

   • Om du klickar på en sida per arkskrivs publikationen ut i mitten av pappersarket.

   • Om du vill skriva ut en sida i en publikation per ark på en speciell plats på bladet klickar du på flera kopior per arkoch ändra placeringen av din publikation på bladet genom att ändra alternativ för rad, kolumnalternativ och vågrät och lodrätt avstånd värden under Fler utskriftsalternativ det här alternativet är tillgängligt för publikationer med sidstorlekar som är mindre än pappersstorlekar, till exempel annonser, visitkort och med hälsningar kort.

   • Att göra det lättare att justera en publikation på en specifik tillverkares produkt eller skriva ut flera kopior av en publikation på en enda pappersark Aktivera skärmärken.

Ändra marginalerna

Genom att justera marginaler och mellanrum vågrät och lodrät kan ändra du antal kopior som får plats på ett pappersark.

 1. Öppna den publikation som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Skriv utArkiv-menyn och sedan på fliken Inställningar för publikationer och papper.

 3. Under Fler utskriftsalternativ, gör du något av följande:

  • Minska värdena i rutorna Sidmarginal och Vågrätt avstånd om du vill öka antalet kopior som får plats. Du kan också behöva justera värdet för lodrätt avstånd.

  • Öka värdena i rutorna Sidmarginal, Vågrätt avståndoch lodrätt avstånd om du vill minska antalet kopior som får plats.

När du ändrar marginaler och mellanrum visas förhandsgranskningsfönstret hur många kopior som får plats på pappersarket.

Tips: Om du vill skriva ut på en specifik tillverkares produkt – till exempel ett etikettark – försök att skriva ut på ett tomt papper och kontrollera att din publikation justeras automatiskt korrekt på produkten.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×