Skriva ut en publikation

Publisher för Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det huvudsakliga utnyttjandet av Publisher är att skapa publikationer av hög kvalitet. Dessa kan skrivas ut på en vanlig skrivare eller skickas till en kopierings firma eller tryckeri. Mer information om hur du kan välja mellan dessa alternativ finns i skriva ut: Välj mellan Skriv bordet, kopierings firma och extern tryckning.

Obs!: Förhands gransknings fönstret visas i svart vitt, även om publikationen/publikationerna innehåller färg om den valda skrivaren inte stöder färg utskrift eller om den valda skrivaren har stöd för färg och du valt oseparerad gråskala.

Var finns kommandot Skriv ut?

I Publisher 2010 och senare är kommandot Skriv ut i Backstage-vyn. Om du vill gå till Backstage-vyn klickar du på fliken Arkiv längst upp till vänster i Publisher- Knappen Arkiv . Förutom utskrift innehåller Backstage-vyn kommandon för att spara, öppna och stänga filer, samt information om den aktuella publikationen och delning av publikationer samt Publisher-alternativ.

Utskrifts inställningar och förhandsgranska

Backstage-vyn för utskrift ser ut så här.

Översikt över utskriftsinställningar i Publisher

Utskrifts inställningarna visas till vänster och förhands gransknings fönstret visas till höger. Inställningarna till vänster påverkar den utskrivna publikationen, men inställningarna till höger påverkar bara publikationens vy.

Obs!: Vissa av de här kontrollerna är beroende av andra inställningar. färg kontrollen är till exempel bara tillgänglig om skrivaren kan skriva ut i färg och skjutreglaget fram-och tillbaka transparens är bara tillgängligt om du väljer Skriv ut på båda sidorna av papperet.

Du kan använda utskrifts inställningar för att konfigurera följande alternativ.

Utskriftsinställningar i Publisher 2010

1

Skriv ut

Ange hur många kopior av utskrifts jobbet som du vill skriva ut och tryck på Skriv ut för att skicka jobbet till skrivaren.

2

Skrivare

Förutom att välja från en lista med tillgängliga skrivare kan du också lägga till en ny skrivare, komma åt skrivar egenskapernaoch skriva ut till en fil.

3

Inställningar

I avsnittet Inställningar får du kontroll över:

 • Sidor: låter dig välja vissa sidor eller sid intervall som du vill skriva ut.

 • Sidor per ark: här kan du ange var på ett pappersark som publikationen ska skrivas ut och hur sidorna i publikationen ska visas på pappersarken.

 • Pappers storlek: Välj storlek och format på pappersarken som du vill använda för att skriva ut publikationen.

 • Dubbels idig utskrift: Välj om du vill skriva ut på en eller båda sidorna av papperet och vilken kant som ska användas för att vända på papperet.

 • Färg: om skrivaren har stöd för den här kontrollen kan du välja färg eller gråskala.

 • Spara inställningar med publikationen: om du markerar den här kryss rutan sparas dina Inställningar i den här publikationen.

Obs!: I Publisher syftar sid storleken på en arbets yta i publikationen. Papper eller ark är storleken på det papper du använder för utskriften. Ett pappersark kan innehålla flera sidor och en stor sida kan skrivas ut på flera blad.

Förhands gransknings fönstret ändras för att återspegla ändringar gjorda i utskrifts inställningarna.

Förhandsgranska i Publisher 2010

Det ger också följande.

1

Kalkyl blads navigering

Flytta mellan arken i publikationen.

2

Knapparna framåt och bakåt

De här knapparna är tillgängliga när du skriver ut på båda sidor av papperet: Klicka för att visa fram sidan eller bak sidan av arket.

3

Zoomreglage

Dra till vänster om du vill zooma ut och dra bilden åt höger för att zooma in i publikationen.

4

Anpassa till blad

Om du visar flera blad kan den här knappen Zooma för att visa ett blad.

5

Visa flera blad

Om publikationen ska skrivas ut på flera pappersark kan du använda den här knappen för att för hands Visa mer än ett blad i taget.

6

Visa/Dölj sid nummer

I det här skjutreglaget visas ordningen på sidorna på pappersarket. Det här är särskilt användbart när du skriver ut en publikation med mer än en sida på arket, till exempel ett Gratulations kort.

7

Visa/dölja linjalerna

Visar eller döljer linjalerna för höjden och bredden på det markerade pappersarket. Om du ändrar pappers storleken i Inställningarändras linjalerna på motsvarande sätt.

8

Genomskinlig vy-skjutreglage

f du skriver ut på två sidor av arket kan du använda det här skjutreglaget för att gå till den andra sidan av arket, som att hålla det papper du skrivit ut över en ljus bords tabell. Det gör att du kan vara säker på att publikationen hamnar korrekt på båda sidor av pappersarket.

Skriva ut din publikation

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. Ange hur många kopior som ska skrivas ut i kopior av utskrifts jobbi avsnittet Skriv ut.

 3. Kontrol lera att rätt skrivare är vald i avsnittet skrivare .

  Förhands gransknings fönstret visas i svart vitt, oavsett om det är en publikation eller en färg skrivare.

 4. I avsnittet Inställningar :

  1. Kontrol lera att rätt uppsättning sidor eller avsnitt är markerade.

  2. Välj format för att använda sidorna på arket.

  3. Ändra pappersstorleken.

  4. Ange om du vill skriva ut på ena sidan av pappersarket eller både och när du skriver ut på båda sidorna, oavsett om du vill vända pappersarket på lång eller kort sidan.

  5. Om skrivaren klarar färg utskrift väljer du om du vill skriva ut färg eller gråskala.

 5. Klicka på knappen Skriv ut för att skicka publikationen till skrivaren.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. Ange hur många kopior som ska skrivas ut i kopior av utskrifts jobbi avsnittet Skriv ut.

 3. Klicka på knappen Skriv ut för att skicka publikationen till skrivaren.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. I avsnittet Inställningar klickar du i text rutan sidor .

 3. Skriv sid numret på den första sidan som du vill skriva ut i text rutan, Skriv ett bindestreck och skriv sedan den sista sidan i det område som du vill skriva ut, till exempel: 2-4.

 4. Klicka på knappen Skriv ut för att skicka publikationen till skrivaren.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. I avsnittet Inställningar klickar du i text rutan sidor .

 3. Skriv sid numret på den första sidan som du vill skriva ut i text rutan, Skriv ett kommatecken och skriv sedan nästa sida som du vill skriva ut. Upprepa för varje sid nummer som du vill skriva ut, till exempel 2, 4, 6,3 och 8.

 4. Klicka på knappen Skriv ut för att skicka publikationen till skrivaren.

Om du skriver ut etiketter eller visitkort är standard alternativet flera kopior per ark. Detta skriver ut mer än en kopia av varje sida i publikationen, med varje uppsättning sidor på olika pappersark. När du väljer det här alternativet blir knappen layoutalternativ tillgänglig, vilket gör att du kan justera marginal stöd linjerna för att öka eller minska antalet kopior av publikationen som får plats på ett enda pappersark. Till exempel, om din visitkorts publikation innehåller två sidor, varje sida som innehåller ett annat visitkort, och du väljer flera kopior per ark och 10 kopior, får du totalt 20 kopior – 10 kopior av vart och ett av de två olika visitkorten skrivs ut på två pappersark, ett ark för varje sida.

 1. Klicka på Arkiv _GT_Skriv ut.

 2. I avsnittet Inställningar väljer du flera kopior per ark och väljer sedan antalet kopior.

 3. Klicka på knappen Skriv ut för att skicka publikationen till skrivaren.

  Meddelanden: 

  • Om du klickar på en sida per arkskrivs publikationen ut mitt på pappersarket.

  • Om du vill skriva ut en sida i publikationen per ark på en viss plats på bladet klickar du på flera kopior per ark, klickar på layoutalternativoch ändrar sedan publikationens placering på bladet genom att justera rad alternativen, kolumn alternativ för vågräta och lodräta mellanrum under fler utskrifts alternativ. Det här alternativet är tillgängligt för publikationer med sid storlekar som är mindre än pappers storlekarna, till exempel annonser, visitkort och brevkort.

När du vill skriva ut etiketter, namn etiketter eller visitkort är det oftast bara att skriva ut en hel serie på ett ark. Du kan göra det i Publisher från alternativet flera sidor per ark på sidan Skriv ut . När du väljer det här alternativet blir knappen layoutalternativ tillgänglig, vilket gör att du kan justera marginal stöd linjerna för att öka eller minska antalet kopior av publikationen som får plats på ett enda pappersark. Om du till exempel har en uppsättning med tio vykort med olika information, och du väljer flera sidor per ark och en kopia, skrivs alla tio sidorna ut på det ena pappersarket.

Obs!: Det här alternativet är endast tillgängligt när publikationens sid storlek är mindre än det blad som publikationen är inställd på att skrivas ut på.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. I avsnittet Inställningar väljer du flera sidor per ark och sedan antalet kopior.

 3. Klicka på knappen Skriv ut för att skicka publikationen till skrivaren.

Skriva ut en eller flera kopior av en publikation

 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

 2. Ange hur många kopior du vill skriva ut under Kopior.

 3. Välj andra alternativ som du vill använda och klicka sedan på Skriv ut.

Skriva ut särskilda sidor i en publikation

Du kan välja aktuell sida om du vill skriva ut den aktuella sidan.

Skriva ut ett sid intervall

 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

 2. I dialog rutan Skriv ut klickar du på fliken Inställningar för publikationer och papper .

 3. Klicka på sidorunder utskrifts intervall.

 4. Skriv sid numret på den första sidan som du vill skriva ut i text rutan, Skriv ett bindestreck och skriv sedan den sista sidan i det område som du vill skriva ut, till exempel 2-4.

 5. Klicka på Skriv ut.

  Om du bara vill skriva ut en sida skriver du samma nummer i rutorna från och till .

Skriva ut enskilda sidor

 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

 2. I dialog rutan Skriv ut klickar du på fliken Inställningar för publikationer och papper .

 3. Klicka på sidorunder utskrifts intervall.

 4. Skriv sid numret på den första sidan som du vill skriva ut i text rutan, Skriv ett kommatecken och skriv sedan nästa sida som du vill skriva ut. Upprepa för varje sid nummer som du vill skriva ut, till exempel 2, 4, 6,3 och 8.

 5. Klicka på Skriv ut.

Överst på sidan

Ändra antalet kopior som skrivs ut på ett pappersark

Om du skriver ut etiketter eller visitkort är standard alternativet flera kopior per ark. Med det här alternativet kan du justera marginal stöd linjerna för att öka eller minska antalet kopior av publikationen som får plats på ett pappersark. Till exempel, om din visitkorts publikation innehåller två sidor — varje sida innehåller ett annat visitkort – och du väljer flera kopior per ark och tre kopior, totalt sex kopior – tre kopior av vart och ett av de två olika visitkorten – skrivas ut.

 1. Öppna publikationen som du vill skriva ut, till exempel en etikett.

 2. Klicka på Skriv utArkiv-menyn och sedan på fliken Inställningar för publikationer och papper.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på en sida per ark.

  • Klicka på flera kopior per ark.

   Meddelanden: 

   • Om du klickar på en sida per arkskrivs publikationen ut mitt på pappersarket.

   • Om du vill skriva ut en sida i publikationen per ark på en viss plats i bladet klickar du på flera kopior per arkoch ändrar sedan publikationens placering på bladet genom att justera rad-och kolumn alternativ och vågrätt och värden för lodräta mellanrum under fler utskrifts alternativ det här alternativet är tillgängligt för publikationer med sid storlekar som är mindre än pappers storlekarna, till exempel annonser, visitkort och brevkort.

   • För att göra det lättare att justera en publikation för en viss tillverkares produkt eller skriva ut flera kopior av en publikation på ett pappersark kan du Aktivera beskärnings markeringar.

Ändra marginalerna

Genom att justera marginalerna och de vågräta och lodräta mellanrummen kan du ändra antalet kopior som får plats på pappersarket.

 1. Öppna publikationen som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Skriv utArkiv-menyn och sedan på fliken Inställningar för publikationer och papper.

 3. Gör något av följande under fler utskrifts alternativ:

  • Om du vill öka antalet kopior som får plats kan du minska värdena i rutorna sid marginal och Vågrätt avstånd . Det kan också hända att du måste justera värdet för det lodräta avståndet.

  • Om du vill minska antalet kopior som får plats kan du öka värdena i rutorna sid marginal, vågrätt mellanrumoch lodrätt mellanrum .

När du ändrar marginaler och mellanrum visar förHands gransknings fönstret hur många kopior som får plats på pappersarket.

Tips: Om du vill skriva ut på en viss tillverkares produkt, till exempel ett etikettark, kan du försöka skriva ut på ett tomt pappersark för att se till att publikationen justeras korrekt på produkten.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×