Skriva ut en pivottabell

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Skriva ut en pivottabell som du vill ofta krävs med hjälp av en kombination av funktioner för kalkylblad och pivottabeller. Om du vill använda de här funktionerna måste du ha endast en rapport i kalkylbladet, eller också måste ange utskriftsområde som bara innehåller en rapport.

Tips: För bästa resultat bör du följa de här avsnitten i ordning.

Om det finns fler än en Pivottabellrapport i kalkylbladet anger du ett utskriftsområde som bara innefattar den rapport som ska skrivas ut.

 1. Klicka på pivottabellen.

 2. Klicka på Markera på fliken Analysera i gruppen åtgärder och klicka sedan på Hela pivottabellen.

 3. På fliken Sidlayout i gruppen UtskriftsformatUtskriftsområde och klicka sedan på Ange utskriftsområde.

  Ange utskriftsområde

I Sidlayoutvy kan du göra informationen klar för utskrift. Du kan till exempel använda linjalerna för mätning av informationens bredd och höjd, ändra sidorienteringen, lägga till eller ändra sidhuvuden och sidfötter, ange utskriftsmarginaler och dölja eller visa rad- eller kolumnrubriker.

 1. Klicka på Sidlayout i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Tips: Du kan också klicka på Sidlayoutvy Bild av knapp i statusfältet.

 2. Anpassa sidlayouten.

Du kan ange att rad- och kolumnetiketter ska vara utskriftsrubriker som upprepas på varje utskriven sida. Om du ändrar rapportens layout genom att infoga etiketterna i andra rader och kolumner i kalkylbladet, upprepas de nya rad- och kolumnetiketterna automatiskt nästa gång som du skriver ut rapporten.

 1. Klicka på Utskriftsrubriker på fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat.

  Utskriftsrubriker

 2. Kontrollera att kryssrutorna Rader överst och Kolumner till vänster är avmarkerade i dialogrutan Utskriftsformat.

 3. Stäng dialogrutan Utskriftsformat.

 4. Klicka på Alternativ på fliken Analysera i gruppen Pivottabell.

 5. Klicka på fliken Utskrift i dialogrutan Pivottabellalternativ och markera sedan kryssrutan Ange utskriftsrubriker.

 6. Markera kryssrutan Upprepa radetiketter på varje utskriven sida om rapporten innehåller flera radetiketter och du vill upprepa även de yttre radetiketterna på varje sida.

Om rapporten har flera radetiketter och en sidbrytning är infogad i en grupp av radetikettelement, kan du ange att elementetiketterna för de yttre etiketterna ska upprepas automatiskt överst på nästa sida. Alla etiketter, utom den etikett som finns längst till höger, är yttre radetiketter i en rapport som har två eller fler radetiketter. I följande exempel är rapporten konfigurerad så att elementen Öst och Kvartal2 från de yttre radetiketterna Område och Kvartal skrivs ut på nästa sida efter sidbrytningen.

Skriva ut en pivottabellrapport

1. Sidbrytning i en elementgrupp.

2. Elementetiketter från de yttre radetiketterna upprepas på sida 2.

 1. Högerklicka på den yttre radetikett som innefattar de element som ska skrivas ut på separata sidor, och klicka sedan på Fältinställningar på snabbmenyn.

 2. Klicka på fliken Layout och utskrift i dialogrutan Fältinställningar.

 3. Markera kryssrutan Infoga sidbrytning efter varje element.

Det är en bra idé att granska du hela pivottabellen i Förhandsgranska sidbrytning, om du skulle behöva göra ytterligare justeringar av sidbrytningarna.

 • Klicka på Förhandsgranska sidbrytningar i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Du kan infoga nya manuella sidbrytningar och flytta och ta bort automatiska sidbrytningar. Mer information finns i Lägga till, ta bort och flytta sidbrytningar.

Du kanske är osäker på om du vill skriva ut visa- och dölj-knapparna. Du kan bestämma dig genom att göra så här:

 • Klicka på för att visa eller dölja Expandera och komprimera knappar i kalkylbladet på fliken Analysera i gruppen Visa/Dölj.

 • Gör så här om du vill visa eller dölja visa- och dölj-knapparna på den utskrivna rapporten:

  1. Klicka på Alternativ på fliken Analysera i gruppen Pivottabell.

  2. Klicka på fliken Utskrift och markera eller avmarkera kryssrutan Skriv ut knappar för visa/dölj när de visas i pivottabeller.

   Obs!: Kryssrutan visas bara om kommandot +/--knappar i gruppen Visa/dölj på fliken Alternativ har aktiverats.

 1. Om du vill kontrollera din slutliga utskriftslayouten Arkiv > Skriv ut, och förhandsgranska.

  Tangentbordsgenväg du kan också trycka på CTRL + F2.

  Justera efter behov. Mer information finns i Förhandsgranska kalkylbladets sidor före utskrift.

 2. Klicka på Skriv ut när du är nöjd med förhandsgranskningen.

Om det finns fler än en Pivottabellrapport i kalkylbladet anger du ett utskriftsområde som bara innefattar den rapport som ska skrivas ut.

 1. Klicka på pivottabellen.

 2. Klicka på Markera i gruppen Åtgärder på fliken Alternativ och klicka sedan på Hela pivottabellen.

  bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Utskriftsområde i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout, och klicka sedan på Ange utskriftsområde.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

I Sidlayoutvy kan du göra informationen klar för utskrift. Du kan till exempel använda linjalerna för mätning av informationens bredd och höjd, ändra sidorienteringen, lägga till eller ändra sidhuvuden och sidfötter, ange utskriftsmarginaler och dölja eller visa rad- eller kolumnrubriker.

 1. Klicka på Sidlayout i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Bild av menyfliksområdet

  Tips: Du kan också klicka på Sidlayoutvy Bild av knapp i statusfältet.

 2. Anpassa sidlayouten.

Du kan ange att rad- och kolumnetiketter ska vara utskriftsrubriker som upprepas på varje utskriven sida. Om du ändrar rapportens layout genom att infoga etiketterna i andra rader och kolumner i kalkylbladet, upprepas de nya rad- och kolumnetiketterna automatiskt nästa gång som du skriver ut rapporten.

 1. Klicka på Utskriftsrubriker i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Kontrollera att kryssrutorna Rader överst och Kolumner till vänster är avmarkerade i dialogrutan Utskriftsformat.

 3. Stäng dialogrutan Utskriftsformat.

 4. Klicka på Alternativ i gruppen Pivottabell på fliken Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Outlook

 5. Klicka på fliken Utskrift i dialogrutan Pivottabellalternativ och markera sedan kryssrutan Ange utskriftsrubriker.

 6. Markera kryssrutan Upprepa radetiketter på varje utskriven sida om rapporten innehåller flera radetiketter och du vill upprepa även de yttre radetiketterna på varje sida.

Om rapporten har flera radetiketter och en sidbrytning är infogad i en grupp av radetikettelement, kan du ange att elementetiketterna för de yttre etiketterna ska upprepas automatiskt överst på nästa sida. Alla etiketter, utom den etikett som finns längst till höger, är yttre radetiketter i en rapport som har två eller fler radetiketter. I följande exempel är rapporten konfigurerad så att elementen Öst och Kvartal2 från de yttre radetiketterna Område och Kvartal skrivs ut på nästa sida efter sidbrytningen.

Skriva ut en pivottabellrapport

1. Sidbrytning i en elementgrupp.

2. Elementetiketter från de yttre radetiketterna upprepas på sida 2.

 1. Högerklicka på den yttre radetikett som innefattar de element som ska skrivas ut på separata sidor, och klicka sedan på Fältinställningar på snabbmenyn.

 2. Klicka på fliken Layout och utskrift i dialogrutan Fältinställningar.

 3. Markera kryssrutan Infoga sidbrytning efter varje element.

Det är en bra idé att granska du hela pivottabellen i Förhandsgranska sidbrytning, om du skulle behöva göra ytterligare justeringar av sidbrytningarna.

 • Klicka på Förhandsgranska sidbrytningar i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Bild av menyfliksområdet

  Tips: Du kan också klicka på Förhandsgranska sidbrytningar Bild av knapp i statusfältet.

  Du kan infoga nya manuella sidbrytningar och flytta och ta bort automatiska sidbrytningar. Mer information finns i Lägga till, ta bort och flytta sidbrytningar.

Du kanske är osäker på om du vill skriva ut visa- och dölj-knapparna. Du kan bestämma dig genom att göra så här:

 • Klicka på +/--knappar i gruppen Visa/dölj på fliken Alternativ för att visa eller dölja visa- och dölj-knapparna i kalkylbladet.

  Bild av menyfliksområdet i Outlook

 • Gör så här om du vill visa eller dölja visa- och dölj-knapparna på den utskrivna rapporten:

  1. Klicka på Alternativ i gruppen Pivottabell på fliken Alternativ.

   Bild av menyfliksområdet i Outlook

  2. Klicka på fliken Utskrift och markera eller avmarkera kryssrutan Skriv ut knappar för visa/dölj när de visas i pivottabeller.

   Obs!: Kryssrutan visas bara om kommandot +/--knappar i gruppen Visa/dölj på fliken Alternativ har aktiverats.

 1. Om du vill kontrollera din slutliga Utskriftslayout, gör du följande:

  • Excel 2010: Klicka på Arkiv > Skriv ut.

  • Excel 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på pilen bredvid Skriv ut och klickar sedan på Förhandsgranska.

  Tangentbordsgenväg du kan också trycka på CTRL + F2.

  Justera efter behov. Mer information finns i Förhandsgranska kalkylbladets sidor före utskrift.

 2. Klicka på Skriv ut när du är nöjd med förhandsgranskningen.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×