Skriva ut åhörarkopior, anteckningar eller bilder

Om du vill skriva ut åhörarkopior, anteckningssidor eller bilder har du kommit rätt.

(Mer information om åhörarkopior, till exempel bra bildlayout, orientering samt sidhuvuden, sidfötter och bakgrund, finns i Skapa eller ändra åhörarkopior till en presentation.)

Åhörarkopior med anteckningar
”3 bilder”-åhörarkopia med linjer för att göra anteckningar. (Se steg 4.)

Skriva ut bilder, anteckningar och åhörarkopior

 1. På fliken Arkiv klickar du på Skriv ut.

 2. Klicka på nedpilen under Skrivare och välj en skrivare.

  Välja en skrivare
  • Om inga skrivare visas:     Du måste lägga till en skrivare i Kontrollpanelen i Windows (mer information finns i "Lägga till en enhet" i Windows-hjälpen).

  • Om du inte har en nätverksskrivare eller trådlös skrivare:    Se till att skrivaren är fysiskt ansluten till datorn. Mer information finns i skrivarens dokumentation.

 3. Under Inställningar klickar du på nedpilen bredvid Skriv ut alla bilder och väljer sedan de bilder du vill skriva ut:

  Utskriftsinställningar

  Tips:  Om du har några dolda bilder som du vill skriva ut är alternativet Skriv ut dolda bilder aktivt och du kan välja det.

 4. Klicka på nedpilen bredvid Helsidesbilder och välj sedan en utskriftslayout. På miniatyrbilderna nedan visas hur de utskrivna sidorna kommer att se ut.

  Tips:  Om du vill skriva ut bildanteckningar för föredragshållare eller som åhörarkopior för åhörarna väljer du Anteckningssidor under Utskriftslayout. Det här alternativet skriver ut en bild per sida med alla dina anteckningar nedanför och är ett bra val för bilder som innehåller för mycket text för att passa alla på en bild.

  Välja en utskriftslayout
 5. Klicka på nedpilen bredvid Skriv ut på båda sidor och välj sedan ett sidformat.

  Välja en sidinställning

  Obs!: Du kan bara se det här alternativet om du skickar bilder till en skrivare som stöder dubbelsidig utskrift.

 6. Klicka på Sorterat och välj sedan en inställning för att ordna utskriften. Om skrivaren inte har en sorteringsfunktion kan det här alternativet vara nedtonat.

 7. Klicka på Häftklamrar om du vill välja en inställning för häftning av utskrifterna. Om skrivaren inte har en häftningsfunktion kan det här alternativet vara nedtonat.

 8. Klicka på Gråskala och välj ett färgschema för utskriften.

  Välja ett färgschema för utskriften

  Tips för utskrift i färg, gråskala eller endast svart och vitt:

  Färg

  Om du väljer alternativet Färg men inte har en färgskrivare kommer utskriften att likna, men inte ha samma kvalitet som, utskrifter i gråskala.

  Gråskala

  Om du inte har en färgskrivare eller om du inte behöver en färgutskrift och du väljer Gråskala kommer alla objekt att skrivas ut i olika gråtoner. I gråskala blir objekt som diagram och tabeller skarpare och renare än om du skulle välja alternativet Färg på en icke-färgskrivare.

  Endast svart och vitt

  Det här alternativet skriver ut bilder i svartvitt. Det finns inga gråtoner. Som en följd kommer vissa objekt i bildens formgivning, till exempel reliefer och skuggor, inte att skrivas ut. Text skrivs ut som svart även om du har valt grått som originalfärg för texten.

 9. I rutan Kopior anger du antalet kopior du vill ha och klickar sedan på Skriv ut.

  Klicka på Skriv ut

Om du vill ha mer information om utskrifter i PowerPoint kan du läsa följande:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×