Skriva in och redigera data med kortkommandon

Tryck på

Om du vill

RETUR

Bekräfta inmatningen och flytta nedåt i markeringen

SKIFT+RETUR

Bekräfta inmatningen och flytta uppåt i markeringen

TABB

Bekräfta inmatningen och flytta åt höger i markeringen

SKIFT+TABB

Bekräfta inmatningen och flytta åt vänster i markeringen

ESC

Avbryta en cellinmatning

BACKSTEG

Ta bort tecknet till vänster om insättningspunkten eller ta bort markerade data

DEL

Ta bort tecknet till höger om insättningspunkten eller ta bort markerade data

CTRL+DEL

Ta bort text till slutet av raden

Piltangenterna

Flytta ett tecken åt vänster (VÄNSTERPIL) eller höger (HÖGERPIL) i en cell eller återgå till föregående placering av insättningspunkten (UPPIL) eller flytta till slutet av cellinnehållet (NEDPIL), eller flytta en cell uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger i databladet

HOME

Flytta till början av raden i en cell eller flytta till början av en rad i databladet

END

Flytta till slutet av raden i en cell eller flytta till slutet av en rad i databladet

CTRL+PUNKT

Flytta medurs till nästa hörn i ett markerat cellintervall

F2

Redigera eller lägga till data i innehållet i den aktiva cellen

CTRL+; (SEMIKOLON)

Skriva in datum (endast i datablad)

CTRL+SKIFT+: (KOLON)

Skriva in tiden (endast i datablad)

CTRL+C

Kopiera markeringen

CTRL+V

Klistra in markeringen

CTRL+X

Klippa ut markeringen

DEL

Radera innehållet i markeringen

CTRL+SKIFT+PLUST ECKEN

Infoga tomma celler

CTRL+ –

Ta bort markeringen

CTRL+Z

Ångra den senaste åtgärden


Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×