Skillnader mellan formatet OpenDocument-text (ODT) och Word-formatet (DOCX) i Word Web App

När du redigerar en fil i ODT-format (OpenDocument-text) med Word för webben och sedan öppnar den igen i Word 2010, kan det hända att formateringen mellan den ursprungliga versionen och den redigerade versionen visas. På samma sätt kan du även se formateringens skillnader när du öppnar en OpenDocument-textfil iWord för webben. Det beror på att filformaten har stöd för olika funktioner.

Obs!: De skillnader som du kan märka när du arbetar med två filformat gäller främst formateringen. Data och innehåll konverteras men hur du formaterar och hanterar data och innehåll kan skilja sig åt mellan formaten.

Vad händer när jag redigerar ett dokument i formatet OpenDocument-text?

I följande tabell visas vilka Word för webben funktions områden som stöds eller delvis stöds i OpenDocument-formatet (. odt).

  • Stöds     Både Word för webben och formatet OpenDocument-text stöder den här funktionen. Innehåll, formatering och användbarhet försvinner inte.

  • Stöds delvis    Både Word för webben och formatet OpenDocument-text stöder den här funktionen, men formatering och användbarhet påverkas. Ingen text eller information försvinner, men formatering och hur du arbetar med text och bilder kan skilja sig åt.

Information om grafikfunktioner som stöds helt, delvis eller inte alls i OpenDocument-formatet finns i tabellen Grafikfunktioner längre fram i den här artikeln.

Yta

Delområde

Nivå för stöd

Kommentarer

Samarbete

Koppla dokument

Stöds

Anslutningen till datakällan måste upprättas på nytt om dokumentet redigeras i något annat ODF-program.

Innehåll

Korsreferenser

Stöds

Innehåll

Equation Editor

Stöds

Innehåll

Ekvationer

Stöds

Innehåll

Fotnoter/slutkommentarer

Stöds

Anpassade avgränsare stöds inte.

Innehåll

Sidhuvud/sidfot

Stöds

Innehåll

Index

Stöds

Index för flera kolumner stöds inte.

Innehåll

Infoga brytning

Stöds delvis

Vissa egenskaper för löpande avsnittsbrytningar kan gå förlorade, till exempel topp- och bottenmarginaler, sidhuvuden och sidfötter, kantlinjer eller radnumrering.

Innehåll

Office Art

Stöds

Mer information finns i tabellen Grafikfunktioner.

Innehåll

Sidnumrering

Stöds

Innehåll

Bilder

Stöds

Bilder från dokument som skapats i OpenOffice visas inte.

Innehåll

Tabeller

Stöds delvis

Tabeller med fler än 64 kolumner stöds inte.

Innehåll

Textrutor

Stöds delvis

Det går inte att kapsla textrutor.

Innehåll

Innehållsförteckning (TOC)

Stöds delvis

Poster märkta med SEQ-fält går förlorade ur innehållsförteckningar.

Redigering

Autokorrigering

Stöds

Redigering

Klipp ut, kopiera, klistra in

Stöds

Redigering

Dra och släpp

Stöds

Redigering

Kuvert och etiketter

Stöds

Redigering

Alternativ

Stöds

Redigering

Ångra, gör om, upprepa

Stöds

Filåtgärder

WSS-integrering

Stöds

Formatering

Kantlinjer och fyllning

Stöds

Mönster i fyllningar stöds inte.

Bild kant linjer stöds inte. De omvandlas till en heldragen linje.

Formatering

Punkter och numrering

Stöds

Avståndet mellan siffran/punkten och texten kan ändras något.

Avståndet mellan list objekt ökas för att matcha rad avståndet i dokumentet.

Standard punkterna i OpenOffice ändrar utseende när ODT-filen öppnas i Word för webben.

Formatering

Anfang

Stöds

Fästpunkter vid vissa områden i marginalen stöds inte.

Formatering

Överstrykningspenna

Stöds

Överstrykningen omvandlas till teckenbakgrundsfärg när du sparar dokumentet.

Formatering

Vågräta linjer

Stöds

Formatering

Stycke

Stöds

Formatering

Visa formatering

Stöds

Formatering

Formatmallar

Stöds

Antalet formatmallar ökar när du sparar dokumentet i ODT-format, och all formatering i ODF är formatmallsbaserad.

Formatering

Flikar

Stöds

Placeringsflikar stöds inte.

Formatering

Textkolumner

Stöds

Vissa av avsnittets egenskaper kan gå förlorade, t.ex. toppmarginaler och bottenmarginaler, sidhuvuden och sidfötter, samt kantlinjer och radnumrering.

Formatering

Textorientering

Stöds delvis

Följande text orienterings format stöds:

höger: höger till vänster, uppifrån och

ned vänster: vänster till höger, uppifrån och

ned tbrl: uppifrån och ned; höger till vänster

Text orientering stöds inte i tabell celler.

Formatering

Placering

Stöds delvis

Placeringen för vissa textrutor, ramar och figurer kan ändras beroende på vilken typ av fästpunkt som används.

Infrastruktur

Bokmärken

Stöds

Infrastruktur

Fält

Stöds delvis

Alla fält som inte stöds konverteras till oformaterad text.

Fält som stöds fortsätter att behållas som fält.

SEQ-fält stöds inte och påverkar funktionen för innehållsförteckningar och beskrivningar.

Infrastruktur

Hyperlänkar

Stöds

I dokument från OpenOffice används inte formatmallen för hyperlänkar, men länkarna fungerar ändå.

Infrastruktur

OLE

Stöds delvis

Objekt som är inbäddade i dokument som har skapats i OpenOffice visas inte. Bildtypen stöds inte och länken är relativ.

Internationellt

IME

Stöds

Internationellt

Två rader i en

Stöds

Utskrift

Stöds

Språkkontroll

Identifiera språk automatiskt

Stöds

Språkkontroll

Språkegenskaper

Stöds

Språkkontroll

Stavning

Stöds

Text områden som är markerade med "kontrol lera inte stavning eller grammatik" tar bort egenskapen. Stavning och grammatik kontrol leras nu efter texten.

Grafikfunktioner

I tabellen nedan ser du vilka grafikfunktioner som stöds helt eller delvis i OpenDocument-formatet (ODT).

  • Stöds      Både Word för webben och OpenDocument-formatet stöder den här funktionen. Grafik som använder den här funktionen visas och fungerar på samma sätt i båda formaten.

  • Stöds delvis     Både Word för webben och OpenDocument-formatet stöder den här funktionen, men grafiken kan se annorlunda ut mellan formaten. Inga data försvinner mellan formaten, men formateringen och hur du arbetar med grafiken kan skilja sig från det ena formatet till det andra.

Standardformer

Nivå för stöd

Kommentarer

Former

Stöds

Textrutor

Stöds

Stöds förutom för objekt i textrutor som stöds delvis i Word 2010. SmartArt-grafik, former eller textrutor inuti en textruta stöds inte och går förlorade när du öppnar filen.

WordArt

Stöds

Alternativ för 3D-former

Stöds

Bilder

Stöds

Stöds, förutom alternativen för infogning och länkning som inte stöds i ODF.

Objekt i diagram

Stöds

Konverteras till en grupp med diagrammet och objekten. Word 2010 har inte stöd för en grupp med ett diagram, vilket innebär att gruppen med objekt delas upp när du öppnar filen i Word 2010.

Pennanteckning

Stöds

Pennanteckningen konverteras till en utökad metafilbild.

Grupp med objekt

Stöds delvis

Vissa objekt kan inte grupperas tillsammans i Word 2010, så objekten delas upp när du öppnar OpenDocument-filen. Detta omfattar objekt som har grupperats med diagram, samt bilder som har grupperats med former, textrutor eller OLE-objekt.

Objektsynlighet

Stöds delvis

Osynliga objekt blir synliga om du sparar filen och öppnar den igen i Word 2010.

Objektkantlinjer

Stöds

Alla kantlinjeformat stöds inte. Kantlinjeformat som inte stöds sparas som standardformatet (svart heldragen linje).

Objektfyllningar

Stöds

Stöds, men i tonade fyllningar med fler än två stopp försvinner alla stopp utom de två första.

Linjeformatering

Stöds

Inte alla format för linjer och linjeslut stöds i ODF. Format som inte stöds sparas som svart, heldragen linje respektive öppen pil (standard).

Färgändring av bild

Stöds delvis

Viss färgändring av bilder har motsvarigheter i ODF, till exempel svartvitt. Annan färgändring saknar motsvarigheter och plattas ut. Bilden visas på samma sätt men färgändringen kan inte ändras eller tas bort.

Bildformat

Stöds delvis

Kantlinjer har delvis stöd, men visas kanske inte på samma sätt.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×