Skillnader mellan formatet OpenDocument-text (.odt) och Word-formatet (.docx)

OpenDocument-filer (.odt) är kompatibla med Word och program med öppen källkod som OpenOffice och LibreOffice, men det kan finnas skillnader i formatering och vissa Word-funktioner är inte tillgängliga i .odt-filer. Word-dokument (.docx) är kompatibla med de flesta program.

Ändra standardfilformat

 1. Gör något av följande:

  • I Word 2016, 2013 och 2010 klickar du på Arkiv > Alternativ.

  • I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > Word-alternativ.

 2. Klicka på Spara.

 3. Klicka på det filformat som du vill använda som standard i listan Spara filer i följande format under Spara dokument.

Vilka funktioner stöds om jag sparar ett Word-dokument i OpenDocument-textformat?

I tabellen nedan ser du vilka Word-funktioner som stöds i sin helhet, delvis eller inte alls i formatet OpenDocument-text (.odt).

 • Stöds helt    Både Word-formatet och OpenDocument-textformatet har stöd för den här funktionen. Innehåll, formatering och användbarhet påverkas inte.

 • Stöds delvis    Både Word-formatet och OpenDocument-textformatet har stöd för den här funktionen, men formatering och användbarhet kan påverkas. Ingen text eller information försvinner, men formateringen och hur du arbetar med text och bilder kan skilja sig åt.

 • Stöds inte alls     Funktionen stöds inte i OpenDocument-textformatet. Om du vill spara ett Word-dokument i OpenDocument-textformat ska du inte använda den här funktionen, eftersom du då riskerar att innehåll försvinner eller att formatering och användbarhet i den delen av dokumentet påverkas.

Information om grafikfunktioner finns i tabellen Grafikelement i slutet av den här artikeln.

Område

Delområde

Nivå för stöd

Samarbete

Adressbok

Stöds

Samarbete

Blogg

Stöds

Samarbete

Kommentarer

Stöds delvis

Om du sparar dokumentet i ODT-format och därefter öppnar det igen i Word 2007 omvandlas alla kommentarer om en grupp ord till en enda punkt. Denna punkt visas vanligtvis i slutet av ordgruppen.

Tabeller stöds inte i kommentarer. Innehållet i tabellen behålls i kommentaren, men strukturen går förlorad.

Samarbete

Jämföra/sammanfoga dokument

Stöds

Samarbete

Dokumentskydd

Stöds inte alls

Om du sparar Word 2007-filen i ODT-format tas funktionen bort och ODT-filer med den här funktionen kan inte öppnas.

Samarbete

IRM (Information Rights Management)

Stöds inte

Om du sparar ett Word 2007-dokument i ODT-format försvinner funktionen, och ODT-filer med den här funktionen kan inte öppnas.

Samarbete

Koppla dokument

Stöds

Fälten ADRESSBLOCK och MOTTAGARE konverteras till vanlig text.

Anslutningen till datakällan måste upprättas på nytt om dokumentet redigeras i något annat ODF-program.

Samarbete

Granskningsrutan

Stöds

Samarbete

Spåra ändringar

Stöds inte alls

Om du sparar Word 2007-dokumentet i ODT-format accepteras alla ändringar.

Innehåll

Litteraturförteckning

Stöds inte

Avsnittet Litteraturförteckning omvandlas till vanlig text.

Innehåll

Beskrivningar

Stöds inte

SEQ-fält konverteras till vanlig text.

Om du lägger till nya beskrivningar ökas inte deras nummer automatiskt.

Innehåll

Innehållskontroller

Stöds inte

Innehåll

Korsreferenser

Stöds

Innehåll

Byggblock för dokument

Stöds inte

Innehåll

Equation Editor

Stöds

Innehåll

Ekvationer

Stöds

Innehåll

Fotnoter/slutkommentarer

Stöds

Anpassade avgränsare stöds inte.

Innehåll

Ramar

Stöds delvis

Om du sparar Word 2007-dokumentet i ODT-format sker följande:

 • Ramar konverteras till textrutor.

 • Fästpunkter vid vissa områden i marginalen stöds inte.

Om något av innehållet inte stöds försvinner ramarna, men inte innehållet. Innehåll som inte stöds är till exempel tabeller, figurer, textrutor, ramar och SmartArt-grafik.

Innehåll

Ramgrupper

Stöds inte

Innehåll

Sidhuvud/sidfot

Stöds

Innehåll

Index

Stöds

Index för flera kolumner stöds inte för tillfället.

Innehåll

Infoga brytning

Stöds delvis

Om du sparar Word 2007-dokumentet i ODT-format kan vissa egenskaper för brytningar mellan löpande avsnitt gå förlorade, t.ex. toppmarginaler och bottenmarginaler, sidhuvuden och sidfötter, samt kantlinjer och radnumrering.

Innehåll

Office Art

Stöds

Mer information finns i tabellen Grafiska element.

Innehåll

Sidnumrering

Stöds

Innehåll

Bilder

Stöds

Bilder från dokument som skapats i OpenOffice visas inte.

Innehåll

Tabeller

Stöds delvis

Tabeller med fler än 64 kolumner stöds inte.

Temaformatering konverteras till formatering på cellnivå.

Innehåll

Mallar och guider

Stöds

Innehåll

Textrutor

Stöds delvis

Det går inte att kapsla textrutor.

Innehåll

Innehållsförteckning (TOC)

Stöds delvis

Poster märkta med SEQ-fält går förlorade ur innehållsförteckningar.

Innehåll

Citatförteckning (TOA)

Stöds inte

Innehåll

Figurförteckning (TOF)

Stöds inte

Innehåll

E2O

Stöds

Mer information finns i tabellen Grafiska element.

Redigering

Komplettera automatiskt

Stöds

Redigering

Autokorrigering

Stöds

Redigering

Autosummering

Stöds inte

Redigering

Autotext

Stöds

Autotextposter sparas i Word-mallar (.dotx). Om du sparar en Word-mall med autotextposter i ODT-format sparas inte autotextposterna i ODT-versionen av filen.

Redigering

Ändra skiftläge

Stöds

Redigering

Klicka och skriv

Stöds

Redigering

Klipp ut, kopiera, klistra in

Stöds

Redigering

Dra och släpp

Stöds

Redigering

Kuvert och etiketter

Stöds

Redigering

Markering

Stöds

Redigering

Sortera

Stöds

Redigering

Ångra, gör om, upprepa

Stöds

Redigering

Räkna ord

Stöds

Filåtgärder

Binärt filformat

Stöds

Det går att spara binära filer i DOC-format och DOT-format.

Filåtgärder

Kraschsäkring

Stöds

Filåtgärder

Kryptering

Stöds inte

Filåtgärder

Fast filformat

Stöds

Det går att spara filer i PDF-format och XPS-format.

Filåtgärder

HTML-filformat

Stöds

Det går att spara filer i HTML-format.

Filåtgärder

Samlingsdokument

Stöds inte

Filåtgärder

Open XML-format

Stöds

Det går att spara filer i DOCX- och DOTM-format.

Filåtgärder

Mallhanteraren

Stöds

Filåtgärder

RTF-format

Stöds

Det går att spara filer i RTF-format.

Filåtgärder

Textkonverterare

Stöds

Filåtgärder

Textkodning

Stöds

Filåtgärder

Säkerhetscenter

Stöds

Filåtgärder

Word-konverterare

Stöds

Filåtgärder

WordML-format

Stöds

Det går att spara filer i WordML-format.

Filåtgärder

WSS-integrering

Stöds

Formatering

Bakgrund

Stöds inte

Formatering

Kantlinjer och fyllning

Stöds

Mönster i fyllningar stöds inte.

Bildramsformat stöds inte, utan konverteras till en fylld linje.

Formatering

Punkter och numrering

Stöds

Avståndet mellan siffran eller punkten och texten kan ändras något.

Avståndet mellan listobjekten ökas så att de överensstämmer med radavståndet i dokumentet.

Standardpunkternas utseende i OpenOffice ändras när ODT-filen öppnas i Word 2007.

Formatering

Anfang

Stöds

Fästpunkter vid vissa områden i marginalen stöds inte.

Formatering

Konsekvenskontroll av format

Stöds

Formatering

Hämta format

Stöds

Formatering

Överstrykningspenna

Stöds

Överstrykningen omvandlas till teckenbakgrundsfärg när dokumentet sparas i ODT-format.

Formatering

Vågräta linjer

Stöds

Formatering

Stycke

Stöds

Formatering

Visa formatering

Stöds

Formatering

Formatmallar

Stöds

Antalet formatmallar ökar när du sparar dokumentet i ODT-format, och all formatering i ODF är formatmallsbaserad.

Formatering

Flikar

Stöds

Placeringsflikar stöds inte.

Formatering

Textkolumner

Stöds

Vissa av avsnittets egenskaper kan gå förlorade, t.ex. toppmarginaler och bottenmarginaler, sidhuvuden och sidfötter, samt kantlinjer och radnumrering.

Formatering

Textorientering

Stöds delvis

Följande textorienteringsformat stöds:

 • höger till vänster, uppifrån och ned

 • vänster till höger, uppifrån och ned

 • uppifrån och ned, höger till vänster

 • Textorientering stöds inte i tabellceller.

Formatering

Teman

Stöds inte

Formatering

Vattenstämpel

Stöds inte

Formatering

Dynamisk förhandsgranskning

Stöds

Formatering

Placering

Stöds delvis

Placeringen för vissa textrutor, ramar och figurer kan ändras beroende på vilken typ av fästpunkt som används.

Infrastruktur

Acetat

Stöds

Om du sparar filen i ODT-format konverteras innehåll med innehållskontroller till vanlig text.

Infrastruktur

Bokmärken

Stöds

Infrastruktur

Boot-Quit

Stöds

Infrastruktur

Cicero - handskrift - tal

Stöds

Infrastruktur

Databindning

Stöds inte

Infrastruktur

DDE

Stöds inte

Fältets innehåll konverteras till vanligt text.

Länken till datakällan bryts.

Infrastruktur

Fält

Stöds delvis

Fält som inte stöds konverteras till vanlig text.

Fält som stöds behålls.

SEQ-fält stöds inte, vilket påverkar innehållsförteckningar och beskrivningar.

Infrastruktur

ActiveX/formulär

Stöds inte

Infrastruktur

Omstartshanterare (Freeze Dry)

Stöds

Infrastruktur

Hjälp

Stöds

Infrastruktur

Hyperlänkar

Stöds

I dokument från OpenOffice används inte formatmallen för hyperlänkar, men länkarna fungerar ändå.

Infrastruktur

Pennanteckningar

Stöds inte

Infrastruktur

Anpassning av tangentbord

Stöds inte

Infrastruktur

OCX

Stöds inte

Infrastruktur

OLE

Stöds delvis

Objekt som är inbäddade i dokument som har skapats i OpenOffice visas inte. Bildtypen stöds inte och länken är relativ.

Internationellt

IME

Stöds

Internationellt

Infoga symbol

Stöds

Internationellt

Modulärt gränssnitt

Stöds

Internationellt

Två rader i en

Stöds

MODI

OCR

Stöds

Navigering

Dokumentöversikt

Stöds

Navigering

Sök/ersätt

Stöds

Navigering

Gå till/gå tillbaka

Stöds

Utskrift

Stöds

Utskrift

Utskriftsformat

Stöds

Utskrift

Förhandsgranska

Stöds

Programmerbarhet

Tillägg

Stöds delvis

Programmerbarhet

C-API

Stöds delvis

Programmerbarhet

COM-tillägg

Stöds delvis

Programmerbarhet

Händelser

Stöds delvis

Programmerbarhet

Makron

Stöds inte

Programmerbarhet

Objektmodell

Stöds

Programmerbarhet

Smartdokument

Stöds inte

Programmerbarhet

Smarta etiketter

Funktionen är inte tillgänglig

Programmerbarhet

VBA-inspelning

Stöds

Programmerbarhet

VBE-integrering

Stöds

Programmerbarhet

WordBasic

Stöds

Språkkontroll

Egna ordlistor

Stöds

Språkkontroll

Grammatik

Stöds

De textområden som har markerats för att undantas från kontroll av stavning eller grammatik förlorar den egenskapen, så att stavning och grammatik kontrolleras i texten.

Språkkontroll

Avstavning

Stöds

Språkkontroll

Intelligent autokorrigering

Stöds

Språkkontroll

Identifiera språk automatiskt

Stöds

Språkkontroll

Språkegenskaper

Stöds

Språkkontroll

Stavning

Stöds

De textområden som har markerats för att undantas från kontroll av stavning eller grammatik förlorar den egenskapen, så att stavning och grammatik kontrolleras i texten.

Språkkontroll

Synonymer

Stöds

Språkkontroll

Översättning

Stöds

Referensinformation

Fönstret Referensinformation

Stöds

Visa

Utkast

Stöds

Visa

Disposition

Stöds

Visa

Utskriftslayout

Stöds

Visa

Läsvy

Stöds

Visa

Linjal

Stöds

Visa

Rullning

Stöds

Visa

Statusfält

Stöds

Visa

Miniatyrer

Stöds

Visa

Webblayout

Stöds

Visa

Fönster

Stöds

Visa

Zooma

Stöds inte

WordMail

Automatisk signatur

Stöds

WordMail

Fax

Stöds

WordMail

HTML-format

Stöds

WordMail

Alternativ

Stöds inte

WordMail

Vanlig text

Stöds

WordMail

RFM

Stöds

WordMail

RTF

Stöds

XML

Bifoga schema

Stöds inte

XML

Attribut

Stöds inte

XML

Extern källa

Stöds inte

XML

Ta med text

Stöds inte

XML

Koppla XML

Stöds inte

XML

OOUI

Stöds inte

XML

Markeringsbeteenden

Stöds inte

XML

Trädvy

Stöds inte

XML

Validering

Stöds inte

XML

XSLT

Stöds inte

Grafikelement

I tabellen nedan visas du vilka grafikfunktioner i Word som stöds helt, delvis eller inte alls i OpenDocument-formatet (.odt).

 • Stöds helt    Word-formatet och OpenDocument-formatet stöder den här funktionen. Grafik där den här funktionen används visas och fungerar på samma sätt i båda formaten.

 • Stöds delvis    Word-formatet och OpenDocument-formatet stöder den här funktionen, men grafik kanske visas på olika sätt i respektive format. I allmänhet går inga data förlorade mellan formaten, men formateringen och sättet du arbetar med grafiken kan skilja sig från det ena formatet till det andra.

 • Stöds inte alls     På grund av skillnaderna i funktioner och implementering mellan Word-formatet och OpenDocument-formatet stöds inte den här funktionen i OpenDocument-formatet. Om du vill spara dokumentet i OpenDocument-format bör du inte använda de här funktionerna.

Standardformer

Nivå för stöd

Former

Stöds

Textrutor

Stöds

Stöds, förutom objekt i textrutor som stöds delvis. SmartArt-grafik, former och textrutor i textrutor stöds inte och går förlorade när filen öppnas.

WordArt

Stöds

Alternativ för 3D-former

Stöds

Bilder

Stöds

Stöds, förutom alternativen för infogning och länkning som inte stöds i ODF.

SmartArt-diagram

Stöds

Konverteras till en grupp med former.

ActiveX-kontroller

Stöds inte

Objekt i diagram

Stöds

Konverteras till en grupp med diagrammet och objekten. Word saknar stöd för grupper som innehåller diagram, vilket innebär att gruppen med objekt delas upp när filen öppnas i Word.

Objekt på signaturrad

Stöds inte

Pennanteckning

Stöds

Pennanteckningen konverteras till en utökad metafil (EMF). (I Word 2007 konverteras den till en frihandsform.)

Grupp med objekt

Stöds delvis

Vissa objekt kan inte grupperas i Word, vilket innebär att objekten delas upp när OpenDocument-filen öppnas. Detta omfattar objekt som har grupperats med diagram, samt bilder som har grupperats med former, textrutor eller OLE-objekt.

Objektsynlighet

Stöds delvis

Osynliga objekt blir synliga om du sparar filen i ODT-format och öppnar den igen i Word.

Objektkantlinjer

Stöds

Alla kantlinjeformat stöds inte. Kantlinjeformat som inte stöds sparas som standardformatet (svart heldragen linje).

Objektfyllningar

Stöds

Stöds, men i tonade fyllningar med fler än två stopp försvinner alla stopp utom de två första.

Linjeformatering

Stöds

Inte alla format för linjer och linjeslut stöds i ODF. Format som inte stöds sparas som svart, heldragen linje respektive öppen pil (standard).

Bildbeskärning

Stöds

Vanlig beskärning av en bild stöds, men inte beskärning av en bild med en form.

Färgändring av bild

Stöds delvis

Viss färgändring av bilder har motsvarigheter i ODF, till exempel svartvitt. Annan färgändring saknar motsvarigheter och plattas ut. Bilden visas på samma sätt men färgändringen kan inte ändras eller tas bort.

Alternativ för 3D-bild

Stöds inte

Bildformat

Stöds delvis

Kantlinjer har delvis stöd, men visas kanske inte på samma sätt.

Teman

Stöds inte

Hyperlänk på figur

Stöds inte

Överst på sidan

Uppdaterades senast 2015-08-17

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×