Skillnader mellan filformaten ACCDB och MDB

I Microsoft Office Access 2007 skapas filer i ett nytt filformat som inte kan öppnas med tidigare versioner av Access. I den här artikeln beskrivs de nya funktionerna i Office Access 2007-filformatet, saker som kan hända när du konverterar till tidigare filformat och hur vissa relaterade filtyper har ändrats från tidigare versioner.

I den här artikeln

Nya funktioner i Access 2007-filformatet

Konvertering till tidigare filformat

Filtyper

Länkade tabeller

Replikering

Nya funktioner i Access 2007-filformatet

I Office Access 2007 har databasmotorn Microsoft Jet anpassats för Microsoft Office 2007-systemet-program. Den här Office-specifika versionen av Jet, som kallas Access-databasmotor, möjliggör integration med Windows SharePoint Services 3.0 och Microsoft Office Outlook 2007 och att det skapas uppslagsfält med flera värden och medför andra förbättringar.

Flervärdiga uppslagsfält    I de flesta databasprogram, bland annat tidigare versioner av Access, kan du bara lagra ett enda värde i varje fält. I Office Access 2007 kan du nu skapa ett uppslagsfält där du lagrar flera värden i varje fält. När ett sådant används skapar Access en N:N-relation inom fältet och döljer detaljerna för implementeringen med hjälp av systemtabeller.

Anta att du har tabellen Uppgifter med ett uppslagsfält som du använder för att tilldela de anställda uppgifter. Vad ska du göra om du har en uppgift som du behöver tilldela flera anställda? I tidigare versioner av Access var du tvungen att konfigurera nya korsreferenstabeller för att kunna lagra alla kombinationer av uppgifter och anställda, och sedan revidera formulären och rapporterna så att de använde den nya datastrukturen. I Office Access 2007 blir detta mycket enklare tack vare flervärdiga uppslagsfält. I stället för att bara kunna välja ett element i en listruta, finns det nu en kryssruta bredvid varje element i listan så att du kan välja så många du vill. Dina val visas i fältet, avgränsade med semikolon.

Länkar till mer information om flervärdiga upplagsfält finns under Se även.

Datatypen Bifogad fil    Med den nya datatypen Bifogad fil kan du på ett enkelt sätt lagra alla typer av dokument och binära filer i databasen utan att databasen växer onödigt mycket. Bifogade filer komprimeras automatiskt när det behövs. Du kan bifoga ett Microsoft Office Word 2007-dokument till en post eller spara en serie med digitala bilder. Du kan t.o.m. ha flera filer bifogade för en enda post.

Länkar till mer information om att bifoga filer i poster finns under Se även.

Integration med Windows SharePoint Services 3.0 och Office Outlook 2007    I tidigare versioner har Access-filer blockerats från Windows SharePoint Services och Outlook eftersom osäker kod då kunde finnas i en Access-databas. Office Access 2007 använder ett nytt format som gör att koden antingen verifieras som säker eller inaktiveras. Då går det i större utsträckning att integrera Access-databaser med Windows SharePoint Services och Office Outlook 2007, och det blir också enklare för antivirusprogram att söka igenom Access-databasfiler.

Offlinedata    Du kan ta SharePoint-listor offline med ett enda klick eller genom att använda Office Access 2007. Du kan arbeta med data i Access och sedan synkronisera ändringarna, eller ansluta till SharePoint-platsen vid en senare tidpunkt.

Spåra historik för PM-fält    PM-fält är användbara för lagring av stora mängder information. I Office Access 2007 kan du ange en egenskap (LäggEndastTill) som gör att historik bevaras över alla ändringar av ett PM-fält. Du kan sedan visa historiken över dessa ändringar. Den här funktionen stöder också versionsfunktionen i Windows SharePoint Services 3.0 så att du kan spåra ändringar på flera rader i textfält som lagras i en SharePoint-lista. Fältet måste ha alternativet Lägg till ändringar i befintlig text inställt på Ja.

Överst på sidan

Konvertering till tidigare filformat

De nya funktioner som beskrevs i föregående avsnitt är inte tillgängliga i äldre Access-versioner än Office Access 2007. Om du skapar en Office Access 2007-databas där någon av dessa funktioner används och sedan försöker spara den som en tidigare databasversion (till exempel Access 2002-2003 eller Access 2000) visas följande meddelande.

Du kan inte spara den här databasen i ett tidigare versionsformat, eftersom den använder funktioner som kräver aktuellt filformat.

Du kan inte konvertera databasen till ett tidigare versionsformat (.mdb) om du inte ändrar databasen så att den inte längre använder de här funktionerna.

Överst på sidan

Filtyper

Detta avsnitt innehåller information om de filtyper som används av Office Access 2007-filformatet.

 • ACCDB    Det här är standardfilnamnstillägget för databaser i Office Access 2007-filformatet. Det här formatet ersätter MDB-filnamnstillägget som används i tidigare versioner av Access.

 • ACCDE    Det här är filnamnstillägget för Office Access 2007-filer som sammanställs till en fil av typen "endast körning". Det här formatet ersätter MDE-filnamnstillägget som används i tidigare versioner av Access.

  En ACCDE-fil är en version av typen "låst" av den ursprungliga ACCDB-filen. Om ACCDB-filen innehåller VBA-kod (Visual Basic for Applications) tas bara den kompilerade koden med i ACCDE-filen. Därför kan inte VBA-koden visas eller användas av användaren. Den som arbetar med ACCDE-filer kan inte heller ändra utformningen av formulär eller rapporter. Du skapar ACCDE-filer från ACCDB-filer så här:

  1. Öppna databasen som du vill spara som en ACCDE-fil i Office Access 2007.

  2. Gå till fliken Databasverktyg, gruppen Databasverktyg och klicka på Skapa ACCDE. Bild av knapp

  3. Bläddra i dialogrutan Spara som till mappen där du vill spara filen, skriv ett namn på filen i rutan Filnamn och klicka på Spara.

 • ACCDT    Det här är filnamnstillägget för Access-databasmallar.

 • ACCDR    Med det nya filnamnstillägget ACCDR kan du öppna en databas i körtidsläge. Genom att ändra databasens filnamnstillägg från ACCDB till ACCDR kan du skapa en "låst" version av Office Access 2007-databasen. Du kan ändra tillbaka filnamnstillägget till ACCDB när du vill ha alla funktioner igen.

 • MDW    I arbetsgruppsinformationsfiler lagras information för säkra databaser. Inga ändringar har gjorts av MDW-filformatet för Office Access 2007. Office Access 2007 Workgroup Manager skapar MDW-filer som är identiska med dem som skapas i Access 2000 till och med Access 2003. MDW-filer som skapas i dessa tidigare versioner kan användas i Office Access 2007-databaser.

  Obs!: Du kan använda Office Access 2007 för att öppna en databas från en tidigare version som har skyddats med säkerhet på användarnivå. Dock finns inte säkerhet på användarnivå i Office Access 2007-databaser. Det finns inget kommando i menyfliksområdet (en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet) för att starta Workgroup Manager, men du kan ändå öppna Workgroup Manager i Office Access 2007 genom att använda kommandot DoCmd.RunCommandacCmdWorkgroupAdministrator i VBA-kod eller genom att skapa ett Access-makro som innehåller instruktionen KörKommando med Kommando-argumentet Arbetsgruppsadminstratör.

 • LACCDB    När du öppnar en Office Access 2007-databas styrs fillåsningen av en låsningsfil med filnamnstillägget .laccdb. LACCDB-filen motsvarar LDB-låsningsfilen som skapas när du öppnar en fil från en tidigare version av Access (.mdb). Vilken typ av låsningsfil som skapas beror på filtypen för den databas som öppnas, inte vilken version av Access du använder. Om du till exempel öppnar filen Db1.mdb skapas och öppnas en fil med namnet Db1.ldb. Om du däremot öppnar filen Db1.accdb skapas och öppnas en fil med namnet Db1.laccdb. Låsningsfiler tas bort automatiskt när alla användare stänger databasen.

  Om separata låsningsfiler behålls för både Office Access 2007-filer och filer som har skapats i tidigare versioner av Access, är det möjligt att ha databaser som heter Db1.mdb och Db1.accdb öppna i Office Access 2007 samtidigt utan att låsningsfilkonflikter skapas. Det beror på att två olika låsningsfiler (.ldb och .laccdb) skapas. Det är också möjligt för en användare att öppna en MDB-fil i Office Access 2007 medan en annan användare öppnar samma MDB-fil i en tidigare version av Access. I det här fallet använder båda sessionerna samma LDB-låsningsfil.

Överst på sidan

Länkade tabeller

Du kan länka en tabell från ett tidigare Access-filformat till en databas i en senare version av Access, men du kan inte länka en tabell från en senare version av Access till en databas i en tidigare version av Access. Du kan till exempel länka från en ACCDB-databas till tabeller i en annan ACCDB-databas, eller till tabeller i en MDB-databas, men du kan inte länka från en MDB-databas till tabeller i en ACCDB-databas.

Replikering

Replikering stöds inte i Office Access 2007-filformatet. Du kan använda Office Access 2007 om du vill replikera en databas som har skapats i tidigare filformat, men inte en databas som har skapats i Office Access 2007-format.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×