Skillnader mellan att använda en arbetsbok i webbläsaren och i Excel

Skillnader mellan att använda en arbetsbok i webbläsaren och i Excel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med hjälp av Excel Online i en webbläsare påminner mycket om Excel-programmet. Det finns emellertid vissa skillnader att vara medveten om. Till exempel inte alla filformat som stöds och vissa funktioner fungerar annorlunda än i-programmet. Den här artikeln beskrivs dessa skillnader.

Obs!: Om du använder Excel Online eller Excel Services i SharePoint Server 2010, finns i den här versionen av skillnader mellan att använda en arbetsbok i webbläsaren och i Excel.

Filformat som stöds i Excel Online

 • Excel-arbetsböcker (.xlsx)

 • Filer för Excel 97-2003-arbetsbok (.xls).
  Anteckning: när du öppnar det här filformatet Excel Web App konverteras till en nyare .xlsx-fil. Du kan alltid ladda ned den ursprungliga cellen genom att gå till Arkiv > Info > tidigare versioner.

 • Excel-binära arbetsboksfil (.xlsb)

 • OpenDocument-kalkylbladsfil (.ods)

 • Makroaktiverad Excel-arbetsbok (.xlsm)
  Arbetsböcker i det här formatet kan öppnas i webbläsarfönster, men inga makron körs.

Arbetsböcker i andra format, till exempel CSV-format, vanligtvis stöds inte i Excel Online.

Mer information om Excel-filformat finns i Spara en arbetsbok i ett annat filformat.

Obs!: Det finns gränser för storleken på filer som du kan visa i SharePoint Online och Power BI-tjänsten. Läs mer om filstorleksbegränsningar för arbetsböcker i SharePoint Online.

Funktioner som stöds för visning i Excel Online

Om du visar eller skriver ut en arbetsbok i ett webbläsarfönster kan vissa funktioner skilja sig från huvudprogrammet. Dessa skillnader sammanfattas i följande tabell.

Den här funktionen

Fungerar så här i webbläsarfönster

Beräkningar

Beräkningar och inställningar för dessa, bl.a. automatiska, manuella och iterativa inställningar för områden och arbetsböcker, fungerar på liknande sätt i webbläsarfönster som i Excel.

Celler

Celler, inklusive cellvärden, sammanfogade celler och översikter av cellinnehåll visas i webbläsarfönster på liknande sätt som i Excel.

Diagram och tabeller, inklusive pivotdiagramrapporter och pivottabellrapporter

I allmänhet visas diagram, tabeller, pivotdiagramrapporter och pivottabellrapporter i ett webbläsarfönster som liknar hur de visas i Excel. Inkludera undantag

 • Diagram som ingår i en diagramgrupp

 • Diagram som förlitar sig på externa referenser

 • Diagram som använder vissa typer av datakällor som inte stöds för arbetsböcker som visas i webbläsarfönster

Om du använder Excel Services eller Excel Online lokal (inte i molnet) beror kan visa visst innehåll i ett webbläsarfönster på om Excel Services eller Excel Online används för att visa en arbetsbok. Mer information finns i Jämförelse av Excel Services i SharePoint med Excel Web App.

Dataanslutningar

Beroende på hur din miljö är konfigurerad som vissa typer av dataanslutningar stöds för arbetsböcker som visas i ett webbläsarfönster, där du kan uppdatera data. Mer information finns i när du uppdaterar data i en arbetsbok i ett webbläsarfönster.

Datum

Datum visas i webbläsarfönster på liknande sätt som i Excel.

Externa referenser

Det sista kända värdet för en extern referens visas i ett webbläsarfönster. Externa referenser måste uppdateras i Excel.

Fältlistor för pivotdiagramrapporter och pivottabellrapporter

I allmänhet fungerar fältlistor för pivotdiagramrapporter och pivottabellrapporter i webbläsarfönster på liknande sätt som i Excel. Det innebär att användare kan utforska information och ändra data som visas i pivotdiagramrapporter och pivottabellrapporter med hjälp av fältlistorna.

Filter, utsnitt och tidslinjekontroller

Filter och utsnitt fungerar i allmänhet i ett webbläsarfönster som liknar hur de fungerar i Excel. Tidslinjekontroller fungerar i allmänhet i ett webbläsarfönster som liknar hur de fungerar i Excel.

Om du använder Excel Services eller Excel Online lokal (inte i molnet) beror kan visa visst innehåll i ett webbläsarfönster på om Excel Services eller Excel Online används för att visa en arbetsbok. Mer information finns i Jämförelse av Excel Services i SharePoint medExcel Web App.

Formatering

Cellformatering, cellområdesformatering och talformat i webbläsarfönster visas på liknande sätt som i Excel.

Funktioner

De flesta Excel-funktioner fungerar i ett webbläsarfönster som de gör i Excel. Undantag anges i avsnittet arbetsboksfunktioner i den här artikeln.

Kantlinjer

De flesta, dock inte alla, kantlinjer visas på samma sätt i webbläsarfönster som i Excel. Det finns stöd för linjefärger, kontinuerliga och dubbla linjeformat, heldragna och streckade linjer, samt linjer med tunn, medeltjock och tjock linjetjocklek.

Namngivna objekt

Namngivna objekt, till exempel områden, visas tabeller, diagram, pivotdiagram rapporter, pivottabell rapporter, utsnitt och tidslinjekontroller vanligen i ett webbläsarfönster som liknar hur de visas i Excel.

Om du använder Excel Services eller Excel Online lokal (inte i molnet) beror kan visa visst innehåll i ett webbläsarfönster på om Excel Services eller Excel Online används för att visa en arbetsbok. Mer information finns i Jämförelse av Excel Services i SharePoint medExcel Web App.

Miniatyrdiagram

Miniatyrdiagram visas i webbläsarfönster på liknande sätt som i Excel.

Tabeller

Excel-tabeller, inklusive data, kolumnrubriker och summarader visas i webbläsarfönster på liknande sätt som i Excel.

Funktioner som kan skilja sig mellan webbläsaren och huvudprogrammet

Vissa funktioner i webbläsarfönster skiljer sig från samma funktioner i Excel. Dessutom kan vissa arbetsboksfunktioner göra att det inte går att visa arbetsböcker i webbläsarfönster.

Tips: Om du inte kan visa en arbetsbok i ett webbläsarfönster eftersom den innehåller funktioner som inte stöds kan du försöka öppna arbetsboken i Excel på skrivbordet.

Den här funktionen

Fungerar så här i webbläsarfönster

Kontroller

Kontroller, t.ex. ActiveX-kontroller och kontroller i verktygsfältet Formulär, gör att arbetsböcker inte kan visas i webbläsarfönster.

Dataanslutningar

Beroende på hur din miljö är konfigurerad kan vissa typer av dataanslutningar förhindra att en arbetsbok visas i ett webbläsarfönster. Mer information finns i när du uppdaterar data i en arbetsbok i ett webbläsarfönster.

Dataverifiering

Arbetsböcker som använder dataverifiering kan redigeras i ett webbläsarfönster, men dataverifiering kan inte ställas in i webbläsaren.

Digitala signaturer

Arbetsböcker där synliga eller osynliga digitala signaturer används kan inte visas i webbläsarfönster.

Teckensnitt

Teckensnitt visas vanligtvis med samma stil och storlek i webbläsaren som i Excel. Om det används ett särskilt teckensnitt i en arbetsbok som inte är tillgängligt på den enhet du använder, kan det ersättas med ett annat teckensnitt när arbetsboken visas i ett webbläsarfönster.

Funktioner

Vissa funktioner kan fungera annorlunda i webbläsarfönster än i Excel. Mer information finns i avsnittet Funktioner längre fram i den här artikeln.

Tidigare makrospråk

Arbetsböcker som innehåller äldre makrofunktioner, t.ex. Microsoft Excel 4.0-makrofunktioner och Microsoft 5.0-dialogblad, kan inte visas i webbläsarfönster.

Spara

När du eller andra personer redigerar en arbetsbok i ett webbläsarfönster sparas ändringarna automatiskt.

Säkerhet och sekretess

Arbetsböcker med aktiva IRM-inställningar (Information Rights Management) på arbetsboksnivå kan inte visas i webbläsarfönster.

Om din organisation använder Excel Online (lokalt) eller Excel Online (i molnet) för att visa arbetsböcker, stöds arbetsböcker sparade i IRM-skyddade dokumentbibliotek och går att visa i webbläsarfönster.

Arbetsböcker som skickas som IRM-skyddade bifogade filer i Outlook Web App stöds också och går att visa i webbläsarfönster.

Om din organisation använder Excel Services i SharePoint Server (lokalt) för att visa arbetsböcker, arbetsböcker i IRM-skyddade bibliotek stöds inte, och måste öppnas i Excel.

IRM går inte att tillämpa i webbläsaren.

Ångra och Gör om

Om en arbetsbok redigeras av flera användare samtidigt är inte kommandona Ångra och Gör om tillgängliga i ett webbläsarfönster när någon annan användare ändrar något.

Skyddade kalkylblad och arbetsböcker

Skyddade (krypterade med lösenordsskydd) arbetsböcker går inte att visa i webbläsarfönster.

Skyddade kalkylblad (inte hela arbetsböcker) kan visas i ett webbläsarfönster i Excel Online.

Skyddade kalkylblad kan inte visas i ett webbläsarfönster i en lokal miljö där du använder Excel Services eller Excel Web App.

Om du vill ta bort skyddet genom att öppna arbetsboken i Excel på skrivbordet.

XML

Om arbetsboken innehåller XML-mappningar, XML-inbäddade smarta etiketter eller XML-tillägg kan den inte visas i ett webbläsarfönster.

Funktioner i Excel och i Excel Online

Vissa arbetsboksfunktioner skiljer sig mellan webbläsarfönster och Excel. I följande tabell sammanfattas skillnaden mellan vissa funktioner i arbetsböcker som öppnas i Excel och i webbläsarfönster.

Den här funktionen

Fungerar så här i Excel

Fungerar så här i Excel Online

TECKENKOD

Returnerar ett tecken som anges av ett nummer. För icke-utskrivbara tecken returneras ett blocktecken.

Returnerar ett tecken som anges av ett nummer. För icke-utskrivbara tecken returneras tomma värden.

HYPERLÄNK

Returnerar en aktiv länk som du kan klicka på och följa

Beroende på de inställningar som har angetts för arbetsbokens arbetsboksinteraktivitet och arbetsboksnavigering kan funktionen HYPERLÄNK returnera en textsträng för aktiv länk eller inaktiv länk.

INFO

Returnerar sökvägen till aktuell katalog eller mapp på datorn.

Returnerar felet #VÄRDEFEL!.

NOW

Returnerar datum och tid på datorn

Returnerar datum och tid på servern

SLUMP, SLUMP.MELLAN

Returnerar ett slumptal varje gång den körs

Returnerar ett slumptal varje gång den körs

RTD (realtidsdata)

Returnerar realtidsdata från ett program som stöder COM-automation.

Om värden som har returnerats med en RTD-funktion lagras i arbetsboken, visas de här värdena. Om inga lagras i arbetsboken returneras ett #SAKNAS!-fel.

TODAY

Returnerar datum på datorn

Returnerar datum på servern

Om Excel Online, Excel Online (lokalt) och Excel Services (lokalt)

Arbetsböcker kan visas i webbläsarfönster med hjälp av olika program,. Beroende på hur din miljö är konfigurerad, går det att använda Excel Online (del av Office Online), Excel Online (del av Office Online lokalt) eller Excel Services i SharePoint Server (lokalt) till att visa en arbetsbok i ett webbläsarfönster.

Vilket program som används bestäms av en IT-administratör och det kan påverka vilka funktioner som stöds när arbetsböcker visas i webbläsarfönster. Mer information finns i följande resurser:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×