Skillnader mellan att använda en anteckningsbok i en webbläsare och i OneNote

Med Microsoft OneNote Online kan du föra anteckningar och ordna anteckningssidor i en webbläsare. Du kommer åt mer avancerade redigeringsfunktioner via kommandot Öppna i OneNote i OneNote Online. Om du sparar anteckningsboken i OneNote, sparas den på webbplatsen där du öppnade den i OneNote Online.

Anteckningsboken som du öppnar i OneNote Online är densamma som den som du öppnar i det fristående OneNote-programmet, men vissa funktioner skiljer sig mellan miljöerna.

Obs!: Om du använder OneNote Online med SharePoint 2010 kan du läsa Skillnader mellan att använda en anteckningsbok i en webbläsare och i OneNote.

Artikelinnehåll

Filformat som stöds i OneNote Online

Funktioner som stöds för visning och utskrift

Funktioner som skiljer sig mellan webbläsaren och huvudprogrammet

Öppna anteckningsböcker

Redigera och formatera

Uppföljning av anteckningar

Granskning

Objekt

Filformat som stöds i OneNote Online

I OneNote Online går det att öppna anteckningsböcker från OneNote 2010 och senare (ONE-filer).

I OneNote Online går det inte att öppna anteckningsböcker i andra filformat. Följande format stöds exempelvis inte: OneNote 2003- och OneNote 2007-anteckningsböcker (.one), OneNote Package (.onepkg), och PDF-filer (Portable Document Format).

Överst på sidan

Funktioner som stöds för visning och utskrift

När du visar anteckningar i OneNote Online kan du bläddra bland anteckningsbokens sidor, visa och dölja avsnitt, se vem som har infört enskilda anteckningar, samt visa tidigare versioner av en sida.

Vissa funktioner skiljer sig dock mellan webbläsaren och det fristående OneNote-programmet. Om du vill använda funktioner som inte finns tillgängliga i OneNote Online klickar du på Öppna i OneNote (kräverOneNote 2010 eller senare).

Den här funktionen

Fungerar så här i OneNote Online

Skriva ut

Kommandot Skriv ut finns inte tillgängligt i OneNote Online. Använd i stället webbläsarens utskriftsfunktion. Använd förhandsgranskningen för att se om du behöver skrolla till en viss del av anteckningsboken, eller byt sidorientering från stående till liggande.

Ljud och bild

I OneNote Online går det inte att spela upp ljud och rörliga bilder, men mediefilen behålls i anteckningsboken och du kan hämta ljud- och videofiler till datorn om du vill spela upp dem.

Sökmetod

Sökningen är begränsad till det aktuella avsnittet i OneNote Online.

Zooma

Det går inte att zooma i OneNote Online. Använd i stället webbläsarens zoomfunktion.

Former, ekvationer och pennanteckningar

I OneDrive går det att visa former och pennanteckningar i OneNote Online, men ekvationer visas som platshållare. I SharePoint kan pennanteckningar visas, men ekvationer visas som platshållare medan former döljs.

Linjerings- och sidfärg

I OneNote Online går det inte att visa dessa färger, men de behålls i anteckningsboken.

Radbrytningar

Radbrytningar visas som platshållare.

Överst på sidan

Funktioner som skiljer sig mellan webbläsaren och huvudprogrammet

Vissa funktioner skiljer sig när du redigerar anteckningar i webbläsaren och i det fristående OneNote-programmet. Följande tabell innehåller information om stöd i OneNote Online för funktioner som kan gälla dina anteckningar. Om du vill använda funktioner som saknas i OneNote Online klickar du på Öppna i OneNote (kräverOneNote 2010 eller senare).

Öppna anteckningsböcker

Den här funktionen

Fungerar så här i OneNote Online

IRM (Information Rights Management)

I SharePoint-bibliotek som är IRM-skyddade öppnar OneNote Online anteckningsböcker för läsning, men inte för redigering. IRM-skydd kan inte läggas till i anteckningsböcker i OneNote Online.

Redigera och formatera

Den här funktionen

Fungerar så här i OneNote Online

Kopiera och klistra in

Kopiera och klistra in text och kopiera/klistra in bilder från webben. Text som klistras in inom en anteckningsbok behåller sin ursprungliga formatering, men text som klistras in från andra program än OneNote Online förlorar formatering som fetstil och kursiv text.

Teckenformatering

Använda fetstilt, kursiv och understruken text, samt ändra teckensnitt, storlek och färg. Obs! Kommandot Hämta format är inte tillgängligt i OneNote Online.

Textformatering

Vänsterjustera, högerjustera och centrera text, visa text från höger till vänster och tvärtom, öka och minska indrag, formatera text som punktlistor och numrerade listor.

Numrering och punktlistor

Använda inbyggda format för numrering och punktlistor.

Formatmallar

Välja ett inbyggt format från ett galleri. Det går även att rensa formatering.

Sökmetod

Sökningen är begränsad till det aktuella avsnittet i OneNote Online.

Infoga tomt utrymme

Kommandot för att infoga ett tomt utrymme på sidan finns inte i OneNote Online. Försök med att flytta på anteckningar för att göra plats eller börja på ny sida.

Linjerings- och sidfärg

Det finns inga kommandon för att ändra sidans utseende i OneNote Online. Linjerings- och sidfärger är dolda i OneNote Online, men de behålls i anteckningsboken.

Samtidig redigering

Flera personer kan arbeta samtidigt i OneNote 2010, OneNote Online och OneNote Mobile. Visa och dölja namn på skribenter.

Uppföljning av anteckningar

Den här funktionen

Fungerar så här i OneNote Online

Taggar

Flagga anteckningar för uppföljning och ta bort flaggor vid valfritt tillfälle. Det går inte att anpassa flaggor i OneNote Online och du kan heller inte använda egna flaggor. Men anpassade flaggor visas i OneNote Online och det går att ta bort dem.

Sök efter flaggor

Den här funktionen finns inte i OneNote Online.

Outlook-integrering

OneNote Online saknar stöd för kommandon som fungerar med Microsoft Outlook (Skicka sida med e-post, Outlook-uppgifter och Mötesinformation).

Granskning

Den här funktionen

Fungerar så här i OneNote Online

Språkverktyg

Kontrollera stavning och ange språk för språkkontroll med hjälp av den inbyggda ordlistan. I OneNote Online används ingen egen ordlista och programmet saknar funktioner för översättning och synonymer.

Sidversioner

Visa och återställa tidigare versioner av en sida.

Sortera och granska anteckningar efter olästa, nya och författare.

Det går inte att markera anteckningar som lästa och olästa i OneNote Online. Det går heller inte att granska ändringar efter hur nya de är eller vem som har gjort dem.

Objekt

Den här funktionen

Fungerar så här i OneNote Online

Hyperlänkar

Infoga, redigera och följ hyperlänkar på webben eller till andra sidor i samma anteckningsbok. Länkar till platser inom anteckningsboken fungerar på sidan, men inte på styckenivå i OneNote Online.

Tabeller

Tabeller skapas på samma sätt i OneNote Online som i den fristående versionen av OneNote.

Bilder, ClipArt och skärmurklipp

Infoga bilder som lagras på datorn och infoga ClipArt som finns på Office.com. Det går att ändra bildernas storlek och lägga till alternativtext. Mer avancerade funktioner för bildbearbetning, t.ex. rotering och sortering i lager inifrån och ut finns inte i OneNote Online. Det går inte att skapa skärmurklipp i OneNote Online, men skärmurklipp i dina anteckningar visas som bilder i OneNote Online.

Ljud och bild

Dessa bevaras i anteckningarna, men det går inte att spela in i OneNote Online. Du kan hämta ljud- och videofiler till datorn och spela upp dem.

Former, ekvationer och pennanteckningar

Det går inte infoga eller redigera former, ekvationer och pennanteckningar i OneNote Online. I OneDrive kan du markera och ta bort former, pennanteckningar och ekvationsplatshållare. I SharePoint kan du markera och ta bort platshållare för dessa objekt.

Symboler

Det går inte att infoga eller redigera symboler i OneNote Online, men de visas som de ska i OneNote Online.

Inbäddade filer

Hämta sådana filer till datorn om du vill öppna dem.

TIMESTAMP

Det finns inga kommandon för att infoga aktuellt datum och tid i OneNote Online, men de visas som de ska i OneNote Online.

Länkade anteckningar

Funktionen för att länka anteckningar till filer saknas i OneNote Online och länkar till filer döljs. De bevaras dock i anteckningarna.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×