Skillnader mellan att använda dokument i webbläsaren och i Word

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Word Online kan du göra grundläggande redigering och formatering i ett dokument i en webbläsare. Använda kommandot Öppna i WordWord Onlineför mer avancerade funktioner. När du sparar dokumentet i Word sparas det på webbplatsen där du öppnade den i web app.

Dokumentet öppnas i Word Online är samma som dokumentet som du öppnar i Word-programmet, men vissa funktioner skiljer sig mellan miljöerna.

I den här artikeln

Filformat som stöds i Word Web App

Funktioner som stöds för visning och utskrift

Funktioner som skiljer sig mellan webbläsaren och huvudprogrammet

Öppna och spara

Redigera och formatera

Granska

Objekt

Filformat som stöds i Word Online

Word Online kan du öppnar dokument i följande format:

 • Word-dokument (.docx)

 • Word-mall (.dotx)

 • Makroaktiverat Word-dokument (.docm) eller makroaktiverad Word-mall (.dotm)
  : dokumentet kan öppnas, men inga makron körs.

 • Word 97-2003-dokument (.doc) eller Word 97-2003-mall (.dot)
  Word Online visar dokument i följande format, men om du vill redigera dokumentet i webbläsaren, Word Online sparar en ny instans av dokument i. docx eller .dotx format. Word Online går inte att spara dokument i .doc eller .dot-format.

 • OpenDocument Text (.odt)
  Det här formatet kan användas för dokument som sparas i ett SharePoint-bibliotek.

Word Online går inte att öppna dokument i ett annat filformat. Till exempel följande format stöds inte: öppna dokument (ODF), Rich Text Format (RTF), Hypertext Markup Language (HTML), Multipurpose Internet Mail Extensions HTML (MHTML) och formatera PDF (Portable Document).

Överst på sidan

Funktioner som stöds för visning och utskrift

När du visar eller skriva ut ett dokument i Word Online, dokumentet ser ut använder på samma som det i Utskriftslayout visa i Word stationära app. Word Online en PDF-läsare att skriva ut dokument (se listan av stöds PDF läsare). Om du vill att Word-funktioner för utskrift (till exempel justera sidmarginaler), klicka på Öppna i Word och skriva ut i Word-programmet.

När du visar ett dokument kan vissa funktioner fungerar annorlunda i en webbläsare än vad de gör i Word-programmet. Klicka på Öppna i Word om du vill använda funktioner som inte är tillgängliga i Word Online.

Funktion

Fungerar så här i Word Online

Layoutvyn Utskriftslayout

I läsvyn visar Word Online ett dokument som den ser ut i vyn Utskriftslayout. Andra vyer som är tillgängliga i Word-programmet (disposition, utkast, Webblayout och hela skärmen läsa) är inte tillgängliga i Word Online. På samma sätt är navigering fönstret, sida vid sida-visning och dela windows inte tillgängliga i Word Online.

Linjaler och stödlinjer

Word Online visar inte linjaler och stödlinjer.

Överst på sidan

Funktioner som skiljer sig mellan webbläsaren och huvudprogrammet

När du redigerar ett dokument i Word Online visas dokumentet i redigeringsvyn så att du kan redigera och formatera text. Redigeringsvy visas inte sidan formatering, till exempel marginaler eller sidbrytningar, försättsblad, eller sidhuvuden och sidfötter. Dessutom visas många typer av objekt som platshållare.

I följande tabeller beskrivs hur Word Online stöder funktioner som kan gälla för dina dokument. Klicka på Öppna i Word om du vill använda funktioner än vad som är tillgängligt i Word Online.

Öppna och spara

Funktion

Fungerar så här i Word Online

Filskydd: IRM eller lösenord

Word Online kan inte öppna dokument som har krypterats med ett lösenord eller skyddas med IRM (Information Rights Management). Öppna de här dokumenten i Word-programmet.

Tillstånd att ändra

Ett dokument som kräver ett lösenord för att ändra den öppnas i Word Online i läsläge, men dokumentet kan inte redigeras i webbläsaren. Klicka på Öppna i Word om du vill ta bort redigeringsbegränsningar.

Spara

Du sparar dokumenten manuellt i Word Online; Det finns ingen funktion som sparar automatiskt.

Hantera versioner

Du hanterar inte filerna i Word Web App, utan på servern. I ett SharePoint-bibliotek kan du se om funktionen Versionshistorik har konfigurerats för biblioteket.

Redigera och formatera

Den här funktionen

Fungerar så här i Word Online

Kopiera och klistra in

Kopiera och klistra in text. Texten är formaterad så att det matchar texten runt där den klistras in i Word Online.

Teckenformatering

Använd fet, kursiv, understrykning, genomstrykning, nedsänkning, upphöjning, teckensnitt, storlek, färg och markering. Du kan också radera teckenformatering.

Styckeformatering

Justera vänster, höger, och centrera stycken; Visa text från höger till vänster och vänster till höger. öka eller minska indrag; formatera stycken som en punktlista eller numrerad lista. Du kan också ta bort formatering. Du kan inte ändra radavståndet i Word Online.

Numrering och punktlistor

Använd en av de inbyggda formatmallarna.

Formatmallar

Använd en av ett galleri med inbyggda formatmallar. Du kan också ta bort formatering. Du kan inte skapa nya format eller ändra format i Word Online.

FIND

Hitta är endast tillgängligt i läsvyn. Sök och ersätt finns inte i Word Online.

Zooma

Zoom finns endast i Läsvyn. Använd dig av vyinställningarna i webbläsaren om du vill zooma in eller ut i Redigeringsvyn.

Sidmarginaler och -orientering

Sidlayouten finns kvar, men kan inte redigeras i Word Online.

Rad- och sidbrytningar

Rad- och sidbrytningar visas i Läsvyn. I Redigeringsvyn visas radbrytningar som platshållare medan sidbrytningar inte visas alls.

Kolumner

Sidlayouten finns kvar, men kan inte redigeras i Word Online.

Tema, sidfärg, vattenstämplar

Tema och sidbakgrund finns kvar i dokumentet men kan inte redigeras i Word Online.

Samtidig redigering

För dokument som lagras i ett SharePoint använda bibliotek medförfattare Word 2010 och/eller Word för Mac 2011 men inte Word Online.

Granskning

Funktion

Fungerar så här i Word Online

Språkverktyg

Kontrollera stavning och ange språk för språkkontroll, med hjälp av inbyggda ordlista. Word Online använda inte en egen ordlista och ingår inte i grammatikkontrollen, översättning och synonymer.

Kommentarer

Kommentarer visas i läsvyn. Om du vill lägga till kommentarer eller redigera ett dokument med kommentarer klickar du på Öppna i Word.

Spårade ändringar

Spårade ändringar visas i läsvyn. Spåra ändringar eller redigera ett dokument med spårade ändringar i den klickar du på Öppna i Word. Det här gäller även om funktionen Spåra ändringar är aktiverad när dokumentet senast sparades i Word. Funktionen för att jämföra versioner är inte tillgänglig i Word Online.

Objekt

Funktion

Fungerar så här i Word Online

Hyperlänkar

Infoga, redigera och följa hyperlänkar. Bokmärke och korsreferens länkarna fungerar och du kan redigera deras visningstext, men inte deras mål, i Word Online.

Tabeller

Infoga tabeller. Välj efter tabell, kolumn, rad eller cell; ta bort efter tabell, kolumn eller rad; Infoga rader och kolumner. Justera celltext vänstra, högra eller centrerad. Mer sofistikerade Tabellfunktioner – som tabellformat, Cellstorlek, textorientering och sorteringsordning--finns kvar i dokumentet, men kan inte konfigureras i Word Online.

Bilder

Infoga bilder eller ClipArt som sparats på datorn eller från Bing. Du kan ändra storlek på bilder och lägga till alternativ text i dem. Om du vill flytta en bild, klippa ut och klistra in den. Mer avancerade funktioner för att arbeta med bilder, till exempel använda effekter och beskärning, är inte tillgängliga i Word Online. Du kan inte skapa skärmbilder direkt i Word Online, men skärmbilder i dokumentet visas som bilder i Word Online.

När du använder bilder eller clipart från Bing ansvarar du för att ta hänsyn till copyright, och med licensfiltret i Bing kan du få hjälp att välja vilka bilder du ska använda.

Former, diagram, textrutor, SmartArt, WordArt

Det här visas i dokumentet som väntat i läsvyn. I redigeringsvyn visas de som platshållare som du kan ta bort men inte redigera. De kan inte flyttas eller ändras i Word Online.

Ekvationer, symboler, pennanteckningar

Det här visas i dokumentet som väntat i läsvyn. I redigeringsvyn visas de som platshållare som du kan ta bort men inte redigera. De kan inte flyttas eller ändras i Word Online.

Fält, innehållskontroller, försättsblad

Visas som vanligt i Läsvyn. I Redigeringsvyn visas de som platshållare som du kan radera men inte redigera. En försättssida visas som en platshållare för en innehållskontroll.

Rubriker och sidfötter

Visas som vanligt i Läsvyn. Rubriker och sidfötter, inklusive sidnumrering, döljs i Redigeringsvyn.

Fotnoter, slutkommentarer, litteraturförteckning, innehållsförteckning, index

Visas som vanligt i Läsvyn. I Redigeringsvyn visas de som platshållare som du kan radera men inte redigera eller uppdatera.

Makron

Du kan visa, redigera, skriva ut och dela dokument som innehåller makron. Om du vill köra makron klickar du på Öppna i Word.

ActiveX-kontroller, inbäddade OLE-objekt, signaturrad

Det här visas i dokumentet som väntat i läsvyn. I redigeringsvyn visas de som platshållare som du kan ta bort men inte redigera. De kan inte flyttas eller ändras i Word Online.

Länkade bilder, inbäddade filer

De finns kvar i dokumentet men visas som platshållare i Word Online.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×