Skillnader mellan att använda dokument i webbläsaren och i Word

Med Microsofts Word Online kan du göra grundläggande redigeringar och formateringsändringar i dokumentet från en webbläsare. Du når mer avancerade funktioner om du använder kommandot Öppna i Word i . När du sparar dokumentet i Word sparas det i webbläsaren som du använde när du öppnade dokumentet i webbprogrammet.Word Online

Det dokument du har öppnat i Word Online är samma dokument som du öppnar i datorprogrammet Word. Vissa funktioner fungerar dock på olika sätt i de två miljöerna.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Filformat som stöds i Word Online

Funktioner som stöds för visning och utskrift

Funktioner som skiljer sig mellan webbläsaren och huvudprogrammet

Öppna och spara

Redigera och formatera

Granskning

Objekt

Filformat som stöds i Word Online

I Word Online kan du öppna dokument med följande format:

 • Word-dokument (.docx)

 • Word-mall (.dotx)

 • Makroaktiverat Word-dokument (.docm) eller makroaktiverad Word-mall (.dotm)
  : dokumentet kan öppnas, men inga makron körs.

 • Dokument från Word 97-2003 (.doc) eller mallar från Word 97-2003 (.dot)
  : det går att visa dokument i dessa format med Word Online, men om du redigerar dokumentet i webbläsaren sparas en ny kopia av dokumentet i formatet .docx eller .dotx i Word Online. Det går inte att spara dokument i formatet .doc eller .dot. med Word Online.

 • OpenDocument Text (.odt)
  Det här formatet kan användas för dokument som sparas i ett SharePoint-bibliotek.

Det går inte att öppna dokument i andra filformat i Word Online. Det går till exempel inte att öppna filer i följande format: ODF (Open Document Format), RTF (Rich Text Format), HTML (Hypertext Markup Language), MHTML (Multipurpose Internet Mail Extensions HTML) och PDF (Portable Document Format). Det går inte att använda ODT-format för dokument som sparas på OneDrive.

Överst på sidan

Funktioner som stöds för visning och utskrift

När du visar eller skriver ut ett dokument i Word Online ser dokumentet likadant ut som det gör i Utskriftslayoutvyn i datorprogrammet Word. Med Word Online används en PDF-läsare för dokument som ska skrivas ut (se listan över PDF-läsare som stöds). Om du vill ha Word-funktioner för utskriften (som till exempel Justera sidmarginaler) kan du klicka på Öppna i Word och skriva ut från datorprogrammet Word.

När du visar ett dokument fungerar vissa funktioner på ett annat sätt i webbläsaren än vad de gör i datorprogrammet Word. Om du vill använda funktioner som inte finns i Word Online klickar du på Öppna i Word.

Funktion

Fungerar så här i Word Online

Utskriftslayoutvy

I Läsvyn visar Word Online dokumentet som det ser ut i Utskriftslayoutvyn. Andra vyer som finns i datorprogrammet Word (Disposition, Utkast, Webblayout och Helskärmsläsning) finns inte i Word Online. Inte heller Navigeringsfönstret, Visa sida vid sida eller Dela fönster finns i Word Online.

Linjaler och stödlinjer

Word Online visar inte linjaler och stödlinjer.

Överst på sidan

Funktioner som skiljer sig mellan webbläsaren och huvudprogrammet

När du redigerar ett dokument i Word Online visas det i Redigeringsvyn så att du kan redigera och formatera texten. I Redigeringsvyn visas inte sidformatering som till exempel marginaler, sidbrytningar, försättsblad, rubriker och sidfötter. Dessutom visas många olika objekt som platshållare.

I följande tabell kan du se vilka funktioner som Word Online stöder som kanske gäller dina dokument. Om du vill använda funktioner som inte finns i Word Online klickar du på Öppna i Word.

Öppna och spara

Funktion

Fungerar så här i Word Online

Filskydd: IRM eller lösenord

Word Online Det går inte att öppna dokument som är krypterade med ett lösenord eller skyddade med IRM (Information Rights Management). Öppna sådana dokument i skrivbordsversionen av Word.

Tillstånd att ändra

Det går att öppna ett lösenordskyddat dokument i Läsvyn i Word Online, med du kan inte redigera det i webbläsaren. Klicka på Öppna i Word om du vill ta bort redigeringsbegränsningar.

Spara

Du sparar dokumenten manuellt i Word Online, det finns ingen funktion som sparar automatiskt.

Hantera versioner

Du hanterar inte filerna i Word Online, utan på servern. Om dokumentet sparas på OneDrive använder du funktionen Versionshistorik på OneDrive. Om dokumentet finns i ett SharePoint-bibliotek kan du se om funktionen Versionshistorik har konfigurerats för biblioteket.

Redigera och formatera

Den här funktionen

Fungerar så här i Word Online

Kopiera och klistra in

Kopiera och klistra in text. Texten formateras så att den matchar den omgivande texten i Word Online.

Teckenformatering

Använd fet, kursiv, understrykning, genomstrykning, nedsänkning, upphöjning, teckensnitt, storlek, färg och markering. Du kan också radera teckenformatering.

Styckeformatering

Justera stycken åt vänster, höger eller centrerat. Kör text från höger till vänster eller från vänster till höger. Öka eller minska indrag, formatera stycken som numrerade listor eller punktlistor. Du kan också radera formatering. Det går inte att justera radavstånd i Word Online.

Numrering och punktlistor

Använd en av de inbyggda formatmallarna.

Formatmallar

Använd format från formatmallslistan eller radera formatering. Det går inte att skapa nya formatmallar eller ändra befintliga mallar i Word Online.

FIND

Det går endast att använda Sök i Läsvyn. Sök och ersätt finns inte i Word Online.

Zooma

Zoom finns endast i Läsvyn. Använd dig av vyinställningarna i webbläsaren om du vill zooma in eller ut i Redigeringsvyn.

Sidmarginaler och -orientering

Sidlayouten finns kvar, men du kan inte redigera den i Word Online.

Rad- och sidbrytningar

Rad- och sidbrytningar visas i Läsvyn. I Redigeringsvyn visas radbrytningar som platshållare medan sidbrytningar inte visas alls.

Kolumner

Sidlayouten finns kvar, men du kan inte redigera den i Word Online.

Tema, sidfärg, vattenstämplar

Tema och sidbakgrund finns kvar i dokumentet, men du kan inte redigera dem i Word Online.

Samtidig redigering

Flera personer kan arbeta samtidigt i Word Online med dokument som sparats på OneDrive. Samtidig redigering fungerar med Word 2010, Word för Mac 2011 och Word Online. Dokument som lagrats i ett SharePoint-bibliotek kan redigeras samtidigt av olika användare med Word 2010 och Word för Mac 2011, men inte Word Online.

Granskning

Funktion

Fungerar så här i Word Online

Språkverktyg

Du kan kontrollera stavning och ställa in språk med hjälp av den inbyggda ordboken. I Word Online finns ingen anpassad ordbok, och det finns inte verktyg för grammatikkontroll eller översättning, och inte heller synonymordlista.

Kommentarer

Kommentarer visas i läsvyn. Om du vill lägga till kommentarer eller redigera ett dokument med kommentarer klickar du på Öppna i Word.

Spårade ändringar

Spårade ändringar visas i läsvyn. Om du vill spåra ändringar eller redigera ett dokument med spårade ändringar klickar du på Öppna i Word. Det gäller även om funktionen Spåra ändringar var aktiverad när dokumentet senast sparades i Word. Funktionen för att jämföra versioner är inte tillgänglig i Word Online.

Objekt

Funktion

Fungerar så här i Word Online

Hyperlänkar

Infoga, redigera och följ hyperlänkar. Du kan använda länkar som Bokmärke och Korsreferens, och du kan redigera visningstexten för dem, men inte deras destination, i Word Online.

Tabeller

Infoga tabeller. Markera tabell, kolumn, rad eller cell. Radera tabell, kolumn eller rad. Infoga rader och kolumner, justera celltext åt vänster, höger eller centrerat. Mer avancerade tabellfunktioner som tabellformat, cellstorlek, textriktning och sorteringsordning finns kvar i dokumentet, men det går inte att konfigurera dem i Word Online.

Bilder och ClipArt

Infoga bilder som lagrats på datorn eller infoga ClipArt som finns på Office.com. Du kan ändra storlek på bilderna och ClipArt och du kan lägga till alternativ text i dem. Klipp ut och klistra in en bild eller ClipArt som du vill flytta. Mer avancerade bildredigeringsfunktioner, t.ex. effekter och beskärning, finns inte i Word Online. Du kan inte skapa skärmbilder direkt i Word Online, men skärmbilder i ett dokument visas som bilder i Word Online.

Former, diagram, textrutor, SmartArt, WordArt

Visas som vanligt i Läsvyn. I Redigeringsvyn visas de som platshållare som du kan radera men inte redigera. Du kan inte flytta dem eller ändra storlek på dem i Word Online.

Ekvationer, symboler, pennanteckningar

Visas som vanligt i Läsvyn. I Redigeringsvyn visas de som platshållare som du kan radera men inte redigera. Du kan inte flytta dem eller ändra storlek på dem i Word Online.

Fält, innehållskontroller, försättsblad

Visas som vanligt i Läsvyn. I Redigeringsvyn visas de som platshållare som du kan radera men inte redigera. En försättssida visas som en platshållare för en innehållskontroll.

Rubriker och sidfötter

Visas som vanligt i Läsvyn. Rubriker och sidfötter, inklusive sidnumrering, döljs i Redigeringsvyn.

Fotnoter, slutkommentarer, litteraturförteckning, innehållsförteckning, index

Visas som vanligt i Läsvyn. I Redigeringsvyn visas de som platshållare som du kan radera men inte redigera eller uppdatera.

Makron

Du kan visa, redigera, skriva ut och dela dokument som innehåller makron. Om du vill köra makron klickar du på Öppna i Word.

ActiveX-kontroller, inbäddade OLE-objekt, signaturrad

Visas som vanligt i Läsvyn. I Redigeringsvyn visas de som platshållare som du kan radera men inte redigera. Du kan inte flytta dem eller ändra storlek på dem i Word Online.

Länkade bilder, inbäddade filer

De finns kvar i dokumentet men visas som platshållare i Word Online.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×