Skillnader mellan att använda dokument i webbläsaren och i Word

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med Microsoft Word Online kan du göra grundläggande redigeringar och formateringsändringar i dokumentet från en webbläsare. Du når mer avancerade funktioner om du använder kommandot Öppna i Word i Word Online. När du sparar dokumentet i Word sparas det på webbplatsen där du öppnade det i Word Online.

Det dokument du har öppnat i Word Online är samma dokument som du öppnar i datorprogrammet Word. Vissa funktioner fungerar dock på olika sätt i de två miljöerna.

Obs!: Om du använder Word Online med SharePoint 2010 finns i den här versionen av skillnader mellan att använda ett dokument i webbläsaren och i Word.

I den här artikeln

Filformat som stöds i Word Web App

Funktioner som stöds för visning och utskrift

Funktioner som skiljer sig mellan webbläsaren och huvudprogrammet

Öppna och spara

Redigera och formatera

Granska

Objekt

Filformat som stöds i Word Online

I Word Online kan du öppna dokument med följande format:

  • Word-dokument (.docx)

  • Word-mall (.dotx)

  • Makroaktiverat Word-dokument (.docm) eller makroaktiverad Word-mall (.dotm)
    : dokumentet kan öppnas, men inga makron körs.

  • Dokument från Word 97–2003 (.doc) eller mallar från Word 97–2003 (.dot)
    : det går att visa dokument i dessa format med Word Online, men om du redigerar dokumentet i webbläsaren sparas en ny kopia av dokumentet i formatet .docx eller .dotx i Word Online. Det går inte att spara dokument i formatet .doc eller .dot. med Word Online.

  • OpenDocument Text (.odt)

  • PDF (Portable Document Format)

Word Online kan inte öppna dokument i andra filformat. Till exempel stöds inte följande format: RTF (Rich Text Format), HTML (Hypertext Markup Language) och MHTML (Multipurpose Internet Mail Extensions HTML).

Överst på sidan

Funktioner som stöds för visning och utskrift

När du visar eller skriva ut ett dokument i Word Online, dokumentet visas på samma sätt som i Utskriftslayout visa i Word stationära app. Word Online använder en PDF-läsare om du vill skriva ut dokument (se listan över PDF-läsare med stöd). Om du vill att Word-funktioner för utskrift (till exempel justera sidmarginaler), klicka på Öppna i Word och skriva ut i Word-programmet.

När du visar ett dokument fungerar vissa funktioner på ett annat sätt i webbläsaren än vad de gör i datorprogrammet Word. För att använda funktioner som inte finns tillgängliga i Word Online klickar du på Öppna i Word.

Funktion

Fungerar så här i Word Online

Utskriftslayoutvy

I Läsvyn visar Word Online dokumentet som det ser ut i Utskriftslayoutvyn. Andra vyer som finns i datorprogrammet Word (Disposition, Utkast, Webblayout och Helskärmsläsning) finns inte i Word Online. Inte heller Navigeringsfönstret, Visa sida vid sida eller Dela fönster finns i Word Online.

Linjaler och stödlinjer

Word Online visar inte linjaler och stödlinjer.

Överst på sidan

Funktioner som skiljer sig mellan webbläsaren och huvudprogrammet

När du redigerar ett dokument i Word Online visas dokumentet i redigeringsvyn så att du kan redigera och formatera text. Redigeringsvy visas inte sidan formatering, till exempel marginaler eller sidbrytningar, försättsblad, eller sidhuvuden och sidfötter. Dessutom visas många typer av objekt som platshållare.

I följande tabell kan du se vilka funktioner som Word Online stöder som kanske gäller dina dokument. Om du vill använda funktioner som inte finns i Word Online klickar du på Öppna i Word.

Öppna och spara

Funktion

Fungerar så här i Word Online

IRM (Information Rights Management)

I Outlook Online bifogade filer och SharePoint-bibliotek som är IRM-skyddade Word Online kan du öppnar dokument för läsning men inte för redigering. IRM-skydd kan inte läggas till i dokument i Word Online.

Lösenordsskydd

Det går inte att öppna lösenordskyddade dokument i Word Online.

Tillstånd att ändra

Det går att öppna ett lösenordsskyddat dokument i Läsvyn i Word Online, men du kan inte redigera det i webbläsaren. Klicka på Öppna i Word om du vill ta bort redigeringsbegränsningar.

Hantera versioner

Du hanterar inte filerna i Word Online, utan på servern. Om dokumentet sparas på OneDrive använder du funktionen Versionshistorik på OneDrive. Om ditt dokument sparas i ett SharePoint-bibliotek kan du se om funktionen Versionshistorik har konfigurerats för biblioteket.

Redigera och formatera

Den här funktionen

Fungerar så här i Word Online

Kopiera och klistra in

Kopiera och klistra in text och kopiera/klistra in bilder från webben. Texten formateras så att den matchar den omgivande texten i Word Online.

Teckenformatering

Använd fet, kursiv, understrykning, genomstrykning, nedsänkning, upphöjning, teckensnitt, storlek, färg och markering. Du kan också radera teckenformatering.

Styckeformatering

Justera stycken åt vänster, höger eller centrerat. Kör text från höger till vänster eller från vänster till höger. Öka eller minska indrag, justera radavstånd och formatera stycken som numrerade listor eller punktlistor. Du kan även radera formatering.

Numrering och punktlistor

Använd en av de inbyggda formatmallarna.

Formatmallar

Välja ett inbyggt format från ett galleri. Det går även att rensa formatering. Det går inte att skapa nya formatmallar eller ändra befintliga mallar i Word Online.

Sök

Det går endast att använda Sök i Läsvyn. Sök och ersätt finns inte i Word Online.

Zooma

Zoom finns endast i Läsvyn. Använd dig av vyinställningarna i webbläsaren om du vill zooma in eller ut i Redigeringsvyn.

Rad- och sidbrytningar

Rad- och sidbrytningar visas i Läsvyn. I Redigeringsvyn visas radbrytningar på samma sätt som styckebrytningar och sidbrytningar visas inte.

Kolumner

Sidlayouten finns kvar, men du kan inte redigera den i Word Online.

Tema, sidfärg, vattenstämplar

Tema och sidbakgrund finns kvar i dokumentet, men du kan inte redigera dem i Word Online.

Samtidig redigering

Flera personer kan arbeta samtidigt i Word Online. Samtidig redigering fungerar med Word 2010 eller senare och Word för Mac 2011.

Granskning

Funktion

Fungerar så här i Word Online

Språkverktyg

Du kan kontrollera stavning och ställa in språk med hjälp av den inbyggda ordboken. I Word Online finns ingen anpassad ordbok, och det finns inte verktyg för grammatikkontroll eller översättning, och inte heller synonymordlista.

Autokorrigering

Word Online korrigerar vanliga misstag när du skriver, t.ex. genom att byta plats på bokstäver som du råkar skriva i fel ordning (t.ex. ändras "coh" till "och"). Om Word Online gör en korrigering du inte vill använda trycker du på Ctrl+Z för att ångra den. Till skillnad från Word-programmet har Word Online inte något sätt anpassa alternativ för autokorrigering.

Spårade ändringar

Du kan visa Spårade ändringar i Läsvyn. Om du vill stänga av det klickar du på Öppna i Word.

Objekt

Funktion

Fungerar så här i Word Online

Hyperlänkar

Infoga, redigera och gå till hyperlänkar. Länkar som Bokmärke och Korsreferens fungerar, och du kan redigera visningstexten för dem, men inte deras destination, i Word Online.

Tabeller

Infoga tabeller. Markera tabell, kolumn, rad eller cell. Radera tabell, kolumn eller rad. Infoga rader och kolumner, justera celltext åt vänster, höger eller centrerat. Mer avancerade tabellfunktioner som tabellformat, cellstorlek, textriktning och sorteringsordning finns kvar i dokumentet, men det går inte att konfigurera dem i Word Online.

Bilder

Infoga bilder eller ClipArt som sparats på datorn eller från Bing. Du kan använda flera olika bildformat, skriva alternativ text och ändra storlek, men bilder kan inte dras till en ny plats. I stället, tryck på Ctrl + X om du vill klippa ut och tryck sedan på Ctrl + V i den nya platsen att klistra in. Mer avancerade funktioner för att arbeta med bilder, till exempel beskärning, är inte tillgängliga i Word Online. Du kan inte skapa skärmbilder direkt i Word Online, men skärmbilder i dokumentet visas som bilder i Word Online.

Former, diagram, textrutor, SmartArt, WordArt

Visas som vanligt i Läsvyn. I Redigeringsvyn visas de som platshållare som du kan radera men inte redigera. Det går inte att flytta eller ändra storlek på dem i Word Online.

Ekvationer, symboler, pennanteckningar

Visas som vanligt i Läsvyn. I Redigeringsvyn visas de som platshållare som du kan radera men inte redigera. Det går inte att flytta eller ändra storlek på dem i Word Online.

Fält, innehållskontroller, försättsblad

Visas som vanligt i Läsvyn. I redigeringsvyn visas innehållet i fält och innehållskontroller men kan inte redigeras eller uppdateras. En försättssida visas som en serie av platshållare för element som textrutor.

Rubriker och sidfötter

Visas som vanligt i Läsvyn. Rubriker och sidfötter, inklusive sidnumrering, döljs i Redigeringsvyn.

Fotnoter, slutkommentarer, litteraturförteckning, innehållsförteckning, index

Visas som vanligt i Läsvyn. I Redigeringsvyn visas de som platshållare som du kan radera men inte redigera eller uppdatera.

Makron

Du kan visa, redigera, skriva ut och dela dokument som innehåller makron. Om du vill köra makron klickar du på Öppna i Word.

ActiveX-kontroller, inbäddade OLE-objekt, signaturrad

Visas som vanligt i Läsvyn. I Redigeringsvyn visas de som platshållare som du kan radera men inte redigera. Det går inte att flytta eller ändra storlek på dem i Word Online.

Länkade bilder, inbäddade filer

De finns kvar i dokumentet men visas som platshållare i Word Online.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×