Skillnaden mellan trådade kommentarer och anteckningar

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Excel för Office 365 har påverkar hur kommentarer fungerar. Kommentarer är nu kopplade och du kan ha diskussioner med andra om data. Anteckningar som är för att göra anteckningar eller anteckningar om data och arbeta som kommentarer som används för att arbeta i tidigare versioner av Excel.

Kommentarer

Cell med $1,234.00 och trådade kommentaren ”: Dave Ludwig: stämmer i den här bilden”? ”Amy Smith: Låt mig kontrollera...” och så vidare
Kommentarer har ett svar. När personer svarar kan se du flera kommentarer ansluten tillsammans, med en virtuell konversation i arbetsboken. Om du behöver diskutera data med andra personer kan använda en kommentar.

Anteckningar

Cell med $1,234.00 och en oOlder äldre kommentaren ”: Dave Ludwig: stämmer i den här bilden”?
Anteckningar (kallades tidigare ”kommentarer” i tidigare versioner av Excel) har inte en svara ruta. Anteckningar är bara är till för att lägga till anteckningar eller påminnelser i celler. Om du inte behöver ha en diskussion om data, använder du en anteckning.

Vanliga frågor och svar

Du kan klicka på Ny kommentar på snabbmenyn eller på fliken Granska. Du och andra personer kan ha diskussioner i dina data.

Du kan klicka på Ny anteckning på snabbmenyn. Eller klicka på Anteckningar > Ny anteckning på fliken Granska ”anteckningar” är det nya namnet för de gamla kommentarerna. De har inte en svara ruta.

Inte att klicka på Ny kommentar och klicka på Ny anteckning i stället. Kommandot tillgängligt på snabbmenyn. Eller klicka på Anteckningar > Ny anteckning på fliken Granska.

Det finns skillnader mellan arbete vägen trådade kommentarer och anteckningar sätt fungerar.

Kommentarer

Kommentarer

Vit bakgrund

Gul bakgrund

Möjligheten att svara

Ingen möjlighet att svara

CTRL + RETUR inlägg i kommentaren.

ESC flyttar du ut från kommentaren. CTRL + RETUR skapas en ny rad och kan publicera inlägg inte kommentaren.

Alla kommentarer kan visas i fönstret tillsammans med data.

Alla kommentarer kan visas men spridda över cellerna och inte i fönstret tillsammans med data.

Du kan formatera text eller lägga till bilder i trådade kommentarer.

Du kan formatera text och lägga till bilder i anteckningar.

Du kan inte för närvarande ändra storlek på trådade kommentarer.

Du kan ändra storlek på anteckningar.

Du kan inte ta bort eller ändra ditt namn.

Du kan ta bort eller byta namn.

Om du vill redigera en kommentar du klickar på (eller hovra över) kommentarstexten och klicka sedan på Redigera.

Om du vill redigera en anteckning, kan du högerklicka på anteckningen och välj Redigera anteckning. Eller klicka på Anteckningar > Redigera anteckning på fliken Granska.

Om du vill visa alla kommentarer på en gång du klickar på Visa kommentarer på fliken Granska. Sedan visas fönstret kommentarer till höger med alla kommentarer och deras svar.

Om du vill visa alla anteckningar på en gång du klickar på Anteckningar > Visa alla anteckningar på fliken Granska.

Om du vill ta bort en kommentar högerklickar du på cellen med kommentaren och sedan väljer du alternativet Ta bort kommentar eller går du till Granska fliken > kommentarer > Ta bort.

Om du vill ta bort en anteckning klickar du högerklicka på cellen med anteckningen och väljer alternativet Ta bort anteckningen eller gå till Granska fliken > kommentarer > Ta bort.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×