Skillnaden mellan trådade kommentarer och anteckningar

Excel för Office 365 har ändrat arbets sätt. Kommentarer är nu trådade och gör att du kan få diskussioner med andra personer om data. Anteckningar är till för att göra anteckningar och anteckningar om data och arbeta som kommentarer som används för att arbeta i tidigare versioner av Excel.

Kommentarer
Cell med $1 234,00 och en trådad kommentar bifogad: "Dave Lindgren: är siffran korrekt?" "Amy Svensson: Låt mig kolla..." och så vidare

Kommentarer har en ruta med svar. När personer svarar kan du se flera kommentarer sammankopplade, med en virtuell konversation i arbets boken. Om du behöver diskutera data med andra kan du använda en kommentar.

Anteckningar
Cell med $1 234,00 och en oOlder, befintlig kommentar bifogad: "Dave Lindgren: är den korrekta siffran?"

Anteckningar (tidigare kallade "kommentarer" i tidigare versioner av Excel) har ingen svars ruta. Anteckningar är bara till för att lägga till anteckningar eller påminnelser i celler. Om du inte behöver en diskussion om dina data kan du använda en anteckning.

Vanliga frågor och svar

Du kan klicka på ny kommentar på snabb menyn eller på fliken Granska . Sedan kan du och andra personer få diskussioner i data.

Om en kommentars tråd är färdig kan du markera den som löst. Kommentaren visas fortfarande, men det går inte att lägga till den igen om den inte öppnas igen. Alla som har skriv åtkomst till en arbets bok kan lösa eller öppna kommentarer igen.

Du kan klicka på ny anteckning på snabb menyn. Du kan också klicka på anteckningar > ny anteckning på fliken Granska . "Kommentarer" är det nya namnet på de gamla kommentarerna. De har ingen svars ruta.

Avstå från att klicka på ny kommentaroch i stället klickar du på ny anteckning. Kommandot finns på snabb menyn. Du kan också klicka på anteckningar > ny anteckning på fliken Granska .

Det finns skillnader mellan hur trådade kommentarer fungerar och hur anteckningar fungerar.

Kommentarer

Kommentarer

Vit bakgrund

Gul bakgrund

Möjlighet att svara

Det går inte att svara

CTRL + RETUR skickar kommentaren.

ESC flyttar dig från kommentaren. Ctrl + Enter skapar en ny rad och skickar inte kommentaren.

Alla kommentarer kan visas i en fönster ruta bredvid data.

Alla kommentarer kan visas, men inte i en fönster ruta bredvid data.

Du kan inte formatera text eller lägga till bilder i trådade kommentarer.

Du kan formatera text och lägga till bilder i anteckningar.

Det går för närvarande inte att ändra storlek på trådade kommentarer.

Du kan ändra storlek på anteckningar.

Du kan inte ta bort eller ändra ditt namn.

Du kan ta bort eller ändra namnet.

Om du vill redigera en kommentar klickar du på (eller hovrar över) kommentars texten och klickar sedan på Redigera. Om du inte har skapat den ursprungliga kommentaren är knappen Redigera inte tillgänglig, men du kan svara.

Om du vill redigera en anteckning högerklickar du på anteckningen och väljer Redigera anteckning.Du kan också klicka på anteckningar > Redigera anteckning på fliken Granska .

Om du vill visa alla kommentarer på en gång klickar du på Visa kommentarer på fliken Granska . Då visas fönstret kommentarer till höger med alla kommentarer och deras svar.

Om du vill visa alla anteckningar samtidigt klickar du på anteckningar > Visa alla anteckningar på fliken Granska .

Om du vill ta bort en kommentar kan du högerklicka på cellen med kommentaren och sedan välja alternativet för att ta bort kommentaren , eller gå till fliken granska > kommentarer> ta bort.

Om du vill ta bort en anteckning kan du högerklicka på cellen med anteckningen och välja alternativet ta bort anteckning eller gå till fliken granska > kommentarer> ta bort.

Meddelanden: 

  • Tänk på att det är möjligt för andra att redigera dina kommentarer. Kommentarer i ett Office-dokument sparas i filen, så vem som helst med redigerings åtkomst till filen kan redigera din kommentar.

  • Om du har sparat arbets boken lokalt kan du bara redigera en kommentar om du är inloggad med samma profil som när kommentaren skapades.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×