Skicka och ta emot SMS

Med Microsoft Outlook 2010 och Office Mobile Service (OMS) eller ett Microsoft Exchange Server 2010-konto kan du skicka och ta emot SMS. Men du kan också konfigurera Outlook så att aviseringar skickas via SMS till din mobila enhet.

Du kan till exempel få ett meddelande i din mobila enhet när du har fått ett viktigt e-postmeddelande. Du kan till och med vidarebefordra e-postmeddelandet som ett SMS. Du kan också få kalendersammanfattningar skickade från Outlook till din mobila enhet.

I Outlook 2010 kan du använda SMS på två sätt.

 • Använda ett Exchange Server 2010-konto för att ansluta till en Windows Mobile-enhet med Windows Mobile 6.5

Exchange Server-konfiguration

 • Prenumerera på en SMS-leverantör med OMS

Konfiguration av tredje part

Artikelinnehåll

Fördelar med att använda SMS i Outlook

SMS-funktioner i Outlook

Konfigurera SMS-funktioner i Outlook

Microsoft Exchange 2010 med en befintlig telefon

SMS-tjänst från tredje part

Skicka ett SMS

Konfigurera SMS-aviseringar

Fördelar med att använda SMS i Outlook

Att kommunicera med en trådlös enhet genom att skicka e-postmeddelanden fungerar inte alltid smidigt. Vissa mobila enheter kan inte anslutas till ett e-postkonto, och oftast är det svårare och går långsammare att läsa e-post på en mobil enhet än att läsa SMS.

Det är enklare att skicka och ta emot SMS med datorn och Outlook 2010. Med Outlook kan du skicka meddelanden till flera personer samtidigt, och det går snabbare och smidigare att skriva meddelanden på ett vanligt tangentbord än med telefonens knappar. Dessutom tas inkommande meddelanden emot i Inkorgen i Outlook. Du kan spara dina SMS på samma sätt som med e-postmeddelanden. På så sätt blir det lättare att hålla reda på din mobila kommunikation. Ännu en fördel är att du kan konfigurera Outlook så att viktiga aviseringar skickas till din mobiltelefon.

Överst på sidan

SMS-funktioner i Outlook

 • SMS    Skicka SMS till en eller flera trådlösa enheter från Outlook. Med SMS-gränssnittet i Outlook kan du välja mottagare från Outlook-adressboken, skriva ett meddelande, lägga till uttryckssymboler och sedan förhandsgranska meddelandet på en simulerad telefonskärm innan du klickar på Skicka.

Inkommande SMS hamnar i Inkorgen. Du kan sedan flytta meddelandena till önskad mapp eller vidta flera av de åtgärder som du kan göra med e-postmeddelanden, till exempel vidarebefordra, flagga eller kategorisera dem.

SMS-fönstret

 • Kalendersammanfattningar    Håll koll på Outlook-kalendern, även när du inte är vid datorn. Du kan konfigurera Outlook så att en sammanfattning av ditt schema skickas via SMS till din mobila enhet varje dag.

 • Mobilpåminnelser    Få användbara påminnelser, oavsett var du är. Du kan få påminnelser om kommande avtalade tider och händelser skickade automatiskt via SMS till din mobila enhet.

 • Mobilaviseringar    Viktiga e-postmeddelanden kan skickas som SMS till din mobila enhet. Du kan få en avisering från Outlook när du får ett nytt e-postmeddelande, och dessutom kan innehållet i meddelandet vidarebefordras som ett SMS. Med hjälp av regler i Outlook kan du välja vilka meddelanden som ska vidarebefordras och vilka aviseringar som ska skickas till den mobila enheten.

Överst på sidan

Konfigurera SMS-funktioner i Outlook

Du kan skicka och ta emot SMS på två sätt i Outlook.

 • Med ett Exchange Server 2010-konto    Med Outlook kan du skicka meddelanden till en telefon med Windows Mobile 6.5 eller senare.

 • SMS-tjänst från tredje part    Om du inte har något Exchange Server 2010-konto kan du använda en SMS-tjänst från tredje part som skickar och tar emot SMS åt dig.

 • Obs!:  Tredjepartsleverantören kan ta ut en avgift för tjänsten. Den här avgiften tillkommer utöver mobiloperatörens avgifter.

Microsoft Exchange 2010 med en befintlig telefon

Om du vill använda SMS-funktionen i Outlook med en befintlig telefon måste du ha ett Exchange Server 2010-konto samt en Windows-telefon med Windows Mobile 6.5 eller senare och ett dataabonnemang.

Den här konfigurationen innebär att Outlook kommunicerar med en Windows Mobile 2010-telefon med hjälp av Exchange 2010 och Exchange Active Sync och skickar SMS via ditt befintliga abonnemang.

Ansluta en telefon till Exchange Server

Säkerhetsmeddelande:  Av säkerhetsskäl kan ett digitalt certifikat krävas för att telefonen ska kunna anslutas till Exchange-servern. Mer information om hur du konfigurerar Exchange Server för mobiltelefoner finns i Distribuera telefoner med Windows Mobile 6.5 på Microsoft Exchange Server 2010.

 1. startsidan på mobiltelefonen med Windows Mobile 6.5 väljer du Exchange ActiveSync, därefter Meny och slutligen fliken Konfigurera server.

  Om telefonen aldrig tidigare har synkroniserats med Exchange Server visas Lägg till serverkälla.

 2. Skriv din e-postadress i Ange e-postadress och välj Nästa.

 3. Om Exchange-serveradressen inte visas automatiskt i Redigera serverinställningar börjar du om med den här proceduren eller kontaktar nätverksadministratören.

 4. Ange ditt användarnamn, lösenord och domännamn och välj Nästa. Markera kryssrutan Spara lösenord.

 5. Markera kryssrutan SMS. Du kan också markera andra typer av innehåll som ska synkroniseras.

  Markera kryssrutan SMS i Windows Mobile 6.5

 6. Välj Slutför.

  En bekräftelse skickas som ett e-postmeddelande till ditt e-postkonto i Outlook.

 7. Vänta ett par minuter och starta sedan om Outlook.

SMS-tjänst från tredje part

Det här är det snabbaste och enklaste sättet att aktivera OMS, men det kan medföra att du behöver betala en månatlig avgift för tjänsten.

I det här exemplet kommunicerar Outlook med en tredjepartsleverantör för SMS för att skicka SMS.

Använda en tredjepartsleverantör för SMS

Så här väljer du en tredjepartstjänst och börjar prenumerera på den:

 1. Klicka på Nya objekt i gruppen Nytt på fliken Start. Klicka sedan på Textmeddelande (SMS).

Konfigurera SMS

 1. Klicka på Nästa i dialogrutan Konfigurera ett SMS-konto.

Konfigurera ett SMS-konto

 1. Klicka på Hitta en textmeddelandetjänst för din mobiloperatör i dialogrutan Outlook Mobile Service-konto.

Hitta en SMS-leverantör

 1. I webbprogrammet väljer du det land eller den region där din mobiloperatör finns.

 2. Välj din mobiloperatör.

 3. Om det finns en tjänst i ditt område visas länkar till tredjepartsleverantörer för SMS. Klicka på länken för en leverantör och följ instruktionerna på skärmen om hur du prenumererar på SMS och konfigurerar ett nytt Outlook-konto.

 4. En fråga visas om du vill lägga till ett konto i Microsoft Outlook för den här webbtjänsten. Klicka på Ja.

Överst på sidan

Skicka ett SMS

När du har konfigurerat SMS-tjänsten kan du skicka SMS i Outlook.

Viktigt!:  Du måste aktivera SMS-tjänsten i Outlook innan du kan skicka SMS. Mer information finns i Konfigurera Office Mobile Service.

Så här skickar du ett SMS:

 1. Klicka på Nya objekt i gruppen Nytt på fliken Start. Klicka sedan på Textmeddelande (SMS).

Konfigurera SMS

 1. Skriv eller välj en mottagare i fönstret Textmeddelande och skriv sedan meddelandet.

SMS-fönstret

 1. Om du vill infoga en uttryckssymbol klickar du på en i gruppen Infoga på fliken Textmeddelande.

 2. Förhandsgranska meddelandet i fönstret Förhandsgranska och klicka sedan på Skicka.

Överst på sidan

Konfigurera SMS-aviseringar

Du kan konfigurera Outlook 2010 så att SMS-aviseringar skickas till din mobila enhet, för att till exempel:

 • Påminna dig om kommande kalenderhändelser

 • Visa en sammanfattning av ditt schema från kalendern för nästa dag

 • Vidarebefordra specifika e-postmeddelanden

Viktigt!:  Om du vill använda SMS-aviseringar måste du aktivera SMS-tjänsten i Outlook. Mer information finns i Konfigurera Outlook Mobile Service.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Mobil.

 4. Klicka på en aviseringstyp om du vill lägga till eller ändra en typ, konfigurera aviseringen och stäng alla dialogrutor.

  Konfigurationsmeny för SMS-aviseringar

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×