Skicka formulärdata under vissa villkor

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan designa formulärmallen så att användarna bara kan skicka formulär som baseras på formulärmallen när vissa villkor uppfylls i formuläret. Du kanske vill designa en formulärmall för en utgiftsrapport som användarna bara kan skicka om de totala utgifterna överskrider ett visst belopp.

Detta kan du göra genom att konfigurera formulärmallen så att användarna kan skicka formuläret, och sedan lägga till en regel som gör att formuläret bara kan skickas om ett visst villkor uppfylls. När du har lagt till regeln, väljer du vilken dataanslutning som ska användas om villkoret i regeln uppfylls.

När du har konfigurerat formulärmallen så att användarna kan skicka sina formulär, läggs knappen Skicka till i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka läggs till på Arkiv-menyn när användarna fyller i formuläret.

När du konfigurerar formulärmallen så att användarna kan skicka sina formulärdata under ett visst villkor, kan du också anpassa sändningsalternativen för formulärmallen så här:

 • Ändra den text som visas på knappen Skicka i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn.

 • Ändra tangentbordsgenväg för knappen Skicka i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn.

 • Skapa egna meddelanden som visas för användarna när de skickar sina formulär.

 • Ange om formuläret ska lämnas öppet, ska stängas eller om ett tomt formulär ska visas efter att formuläret har skickats.

Lägga till en regel som skickar formulärdata under ett visst villkor

 1. Klicka på SändningsalternativVerktyg-menyn.

 2. Markera kryssrutan Tillåt användare att skicka formuläret i dialogrutan Sändningsalternativ.

  Obs!: Om du markerar den här kryssrutan läggs knappen Skicka till i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka läggs till på Arkiv-menyn när användarna fyller i formuläret.

 3. Klicka på Utför anpassad åtgärd med regler och sedan på Regler.

 4. Klicka på Lägg till i dialogrutan Regler för att skicka formulär.

 5. Skriv i rutan Namn ett namn på regeln som beskriver vart data ska skickas. Om du vill exempel vill att användarna ska kunna skicka formuläret via e-post enbart om värdet i det angivna fältet överskrider 500 kronor, skriver du Skicka via e-post vid över 500 kr.

 6. Klicka på Ange villkor i dialogrutan Regel.

 7. Ange i dialogrutan Villkor när dataanslutningen ska användas och klicka på OK.

 8. Klicka på Lägg till åtgärd i dialogrutan Regel.

 9. Klicka på Skicka via en dataanslutning i listan Åtgärd, klicka på önskad dataanslutning i listan Dataanslutning och sedan på OK.

 10. Klicka på OK två gånger.

  1. Skriv det nya namnet i rutan Beskrivning i dialogrutan Sändningsalternativ om du vill byta namn på knappen Skicka som visas i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka som visas på Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret.

   Tips: Om du vill tilldela ett kortkommando till den här knappen och kommandot skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som ett kortkommando. Skriv till exempel om du vill koppla ALT + B som kortkommandot för Skicka-knapp och kommandot Su & cka.

 11. Om du inte vill att användarna ska kunna använda kommandot Skicka eller knappen Skicka i verktygsfältet Standard när de fyller i formuläret, avmarkerar du kryssrutan Visa menyobjektet och verktygsfältsknappen Skicka.

  1. Som standard när användaren skickar ett formulär InfoPath behåller formuläret öppet och visar ett meddelande för att ange om formuläret har skickats. Om du vill ändra standardbeteendet, klicka på Avancerat och gör sedan något av följande:

   • Om du vill stänga formuläret eller skapa ett nytt tomt formulär när användaren anger en färdigt formulär, klickar du på det alternativ som du vill använda i listan när du skickar.

   • Markera kryssrutan Använd anpassade meddelanden om du vill skapa ett anpassat meddelande som anger om formuläret skickades och Skriv dina meddelanden i rutorna på lyckade och misslyckade.

    Tips: Använda ett meddelande i rutan på fel för att informera användarna vad kan jag göra om de inte kan skicka sina formulär. Du kan till exempel föreslå att användare spara sina formulär och kontakta någon ytterligare anvisningar.

   • Om du inte vill visa ett meddelande när användaren skickar ett formulär avmarkerar du kryssrutan Visa lyckade och misslyckade meddelanden.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×