Skicka formulärdata till flera platser

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan utforma din formulärmall så att användarna kan skicka sina formulärdata till flera platser när de klickar på knappen Skicka.

I den här artikeln

Översikt

Steg 1: Lägga till skicka dataanslutningar

Steg 2: Konfigurera en formulärmall om du vill tillåta bidrag

Översikt

Om du vill tillåta användare att skicka sina formulärdata till flera platser, måste du lägga till en sekundär dataanslutning i formulärmallen som skickar data för var och en av de platser där du vill att användarna ska kunna skicka sina formulär. När du har lagt till alla dataanslutningar skicka konfigurera formulärmall om du vill tillåta användare att skicka sina formulärdata till flera platser med hjälp av en regel. Därför Microsoft Office InfoPath lägger till en Skicka-knapp i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka till Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret. InfoPath skickar formulärdata till de sekundära dataanslutningarna i den ordning som de visas i regeln. Du kan inte konfigurera regel om du vill använda alla dataanslutningar skicka på samma gång.

Du kan också anpassa skicka alternativen på följande sätt när du konfigurerar en formulärmall så att användarna kan skicka sina formulärdata:

 • Ändra texten som visas på knappen Skicka i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn.

 • Ändra kortkommandot för Skicka-knapp i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn.

 • Skapa egna meddelanden ska visas för användarna när de skickar sina formulär.

 • Ange om du vill lämna formuläret öppet, Stäng formuläret eller öppna en annan tomt formulär när formuläret skickas.

Överst på sidan

Steg 1: Lägga till skicka dataanslutningar

Om du vill konfigurera en formulärmall så att användare ska skicka slutförda formulären till flera platser du har lagt till nödvändiga skicka dataanslutningar i formulärmallen. Du kan lägga till dataanslutningar till följande platser:

 • En webbtjänst

 • Ett dokumentbibliotek på en server som kör Microsoft Windows SharePoint Services

 • I ett e-postmeddelande

  Obs!: Användare måste Microsoft Office Outlook installerat på datorn för att kunna skicka formulärdata i ett e-postmeddelande.

Nedan beskrivs hur du lägger till skicka dataanslutningar på dessa platser.

Lägga till en dataanslutning som skickar data till en webbtjänst

 1. DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning tillSkicka data i guiden Dataanslutning och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på till en webbtjänst på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 5. På nästa sida i guiden anger du platsen för den webbtjänst där användarna kan skicka sina formulär och klicka sedan på Nästa.

  Om du vill söka en Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) server för en webbtjänst, klicka på Sök i UDDI, anger den UDDI-server som du vill söka efter kan du ange om du vill söka efter leverantör eller efter de tjänster som tillhandahålls , anger du ett sökord och klicka sedan på Sök. Webbtjänster som matchar dina sökord visas i listan Sökresultat.

 6. På nästa sida i guiden i listan Välj en åtgärd klickar du på Web service operation som ska ta emot formulärdata och klicka sedan på Nästa.

 7. På nästa sida i guiden gör du något av följande:

  Skicka data i ett fält eller en grupp

  1. Klicka på en Web service parameter som ska ta emot data från formuläret i listan parametrar.

  2. Klicka på Alternativ för parameternfält eller en grupp.

  3. Klicka på Ändra Bild av knapp .

  4. Klicka på det fält eller en grupp vars data du vill skicka i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

  5. Klicka på Text och underordnade element om du vill skicka endast innehållet och alla underordnade element i fältet eller gruppen eller klicka på XML-underkataloger, inklusive markerat element om du vill skicka både innehållet och den valda gruppen eller fältet i rutan Inkludera.

  Skicka alla data i formuläret

  1. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner).

  Skicka data som en sträng

  1. Markera kryssrutan Skicka data som en sträng.

   Vanligtvis ska markera du den här kryssrutan att skicka digitalt signerade data. Avmarkera den här kryssrutan i de flesta fall.

 8. Klicka på Nästa.

 9. Skriv ett beskrivande namn för den här skicka dataanslutning på nästa sida i guiden i rutan Ange ett namn på dataanslutningen.

 10. Kontrollera att informationen är korrekt i avsnittet Sammanfattning och klicka sedan på Slutför.

Lägga till en dataanslutning som skickar data till ett dokumentbibliotek

 1. DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning tillSkicka data i guiden Dataanslutning och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på till ett dokumentbibliotek på en SharePoint-webbplats på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 5. På nästa sida i guiden i rutan dokumentbibliotek anger du platsen för det SharePoint-dokumentbiblioteket.

 6. Skriv ett namn som används för att identifiera formuläret i dokumentbiblioteket i rutan filnamn. Du kan också använda en formel för att säkerställa att varje formulärnamnet är unika.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Infoga formeln Bild av knapp .

  2. Gör något av följande i dialogrutan Infoga formel:

   • Om du vill använda ett fält i formeln, klicka på Infoga fält eller en grupp, klickar du på fältet som du vill använda i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

   • Om du vill använda en funktion i formeln, klicka på Infoga funktion och välj den funktion du vill använda i dialogrutan Infoga funktion.

    Om funktionen kräver parametrar returnerar Välj funktionen i dialogrutan Infoga funktion, klicka på OK och sedan i rutan formel i dialogrutan Infoga formel dubbelklickar du på den funktion som du har lagt till och klicka på ett fält eller grupp. Hitta länkar till mer information om funktionerna i avsnittet Se även.

   • Om du vill infoga ett värde eller en matematisk operator i formeln, skriver du värdet eller symbol för matematisk operation i rutan formel.

  Åtgärd

  Symbol

  Lägg till

  +

  Subtrahera

  -

  Multiplicera

  *

  Dela upp

  /

  • Obs!: Om formeln använder divisionsoperatorn (/) kan du kontrollera att det finns ett blanksteg före och efter divisionsoperatorn. Om divisionsoperatorn har inte ett blanksteg före och efter kan InfoPath tolka ”/” som avgränsare för XPath plats stegen i stället för som en divisionsoperator.

  • Klicka på Kontrollera formel om du vill kontrollera formeln för korrekt syntax i dialogrutan Infoga formel.

   Länkar till mer information om formler i avsnittet Se även.

 7. Skriv över befintliga formulär med samma namn i dokumentbiblioteket, markerar du kryssrutan Tillåt skriva över om filen finns.

 8. Klicka på Nästa.

 9. Skriv ett beskrivande namn för den här skicka dataanslutning på nästa sida i guiden i rutan Ange ett namn på dataanslutningen.

 10. Kontrollera att informationen är korrekt i avsnittet Sammanfattning och klicka sedan på Slutför.

Lägga till en dataanslutning som skickar data i ett e-postmeddelande

 1. DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning tillSkicka data i guiden Dataanslutning och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på som ett e-postmeddelande på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 5. På nästa sida i guiden skriver du e-postadresserna för mottagarna av meddelandet, ämne som du vill ska visas i meddelandet och inledande text som du vill använda i rutorna och klicka sedan på Nästa. Du kan också använda en formel i varje ruta förutom rutan Introduktion.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Infoga formeln Bild av knapp .

  2. Gör något av följande i dialogrutan Infoga formel:

   • Om du vill använda ett fält i formeln, klicka på Infoga fält eller en grupp, klickar du på fältet som du vill använda i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

   • Om du vill använda en funktion i formeln, klicka på Infoga funktion och välj den funktion du vill använda i dialogrutan Infoga funktion.

    Om funktionen kräver parametrar returnerar Välj funktionen i dialogrutan Infoga funktion, klicka på OK och sedan i rutan formel i dialogrutan Infoga formel dubbelklickar du på den funktion som du har lagt till och klicka på ett fält eller grupp. Hitta länkar till mer information om funktionerna i avsnittet Se även.

   • Om du vill infoga ett värde eller en matematisk operator i formeln, skriver du värdet eller symbol för matematisk operation i rutan formel.

  Åtgärd

  Symbol

  Lägg till

  +

  Subtrahera

  -

  Multiplicera

  *

  Dela upp

  /

  • Obs!: Om formeln använder divisionsoperatorn (/) kan du kontrollera att det finns ett blanksteg före och efter divisionsoperatorn. Om divisionsoperatorn har inte ett blanksteg före och efter kan InfoPath tolka ”/” som avgränsare för XPath plats stegen i stället för som en divisionsoperator.

  • Klicka på Kontrollera formel om du vill kontrollera formeln för korrekt syntax i dialogrutan Infoga formel.

   Länkar till mer information om formler i avsnittet Se även.

 6. På nästa sida i guiden gör du något av följande:

  1. Klicka på Skicka endast den aktiva vyn av formuläret och ingen bifogad fil om du vill visa i formuläret i brödtexten i e-postmeddelandet.

  2. Om du vill skicka formulärdata som en bilaga i e-postmeddelandet klickar du på Skicka formulärdata som en bifogad fil, bifoga en formulärmall så att användarna kan öppna formuläret markerar du kryssrutan och skriv sedan ett namn för formuläret i namn på bifogad fil ruta. Du kan också ange ett fält eller använda en formel för att säkerställa att varje formulärnamnet är unika. Det här alternativet är bara tillgängliga om formulärmallen är konfigurerad för att automatiskt fastställa säkerhetsnivån eller är konfigurerad att säkerhetsnivån begränsat eller fullständigt förtroende.

   Hur gör jag?

   1. Klicka på Infoga formeln Bild av knapp .

   2. Gör något av följande i dialogrutan Infoga formel:

    • Om du vill använda ett fält i formeln, klicka på Infoga fält eller en grupp, klickar du på fältet som du vill använda i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

    • Om du vill använda en funktion i formeln, klicka på Infoga funktion och välj den funktion du vill använda i dialogrutan Infoga funktion.

     Om funktionen kräver parametrar returnerar Välj funktionen i dialogrutan Infoga funktion, klicka på OK och sedan i rutan formel i dialogrutan Infoga formel dubbelklickar du på den funktion som du har lagt till och klicka på ett fält eller grupp. Hitta länkar till mer information om funktionerna i avsnittet Se även.

    • Om du vill infoga ett värde eller en matematisk operator i formeln, skriver du värdet eller symbol för matematisk operation i rutan formel.

   Åtgärd

   Symbol

   Lägg till

   +

   Subtrahera

   -

   Multiplicera

   *

   Dela upp

   /

   • Obs!: Om formeln använder divisionsoperatorn (/) kan du kontrollera att det finns ett blanksteg före och efter divisionsoperatorn. Om divisionsoperatorn har inte ett blanksteg före och efter kan InfoPath tolka ”/” som avgränsare för XPath plats stegen i stället för som en divisionsoperator.

   • Klicka på Kontrollera formel om du vill kontrollera formeln för korrekt syntax i dialogrutan Infoga formel.

    Länkar till mer information om formler i avsnittet Se även.

   Mottagarna av formulärdata som skickas som en bifogad fil måste InfoPath installerat på sina datorer för att öppna den bifogade filen.

 7. Klicka på Nästa.

 8. Skriv ett beskrivande namn för den här skicka dataanslutning på nästa sida i guiden i rutan Ange ett namn på dataanslutningen.

 9. Kontrollera att informationen är korrekt i avsnittet Sammanfattning och klicka sedan på Slutför.

Överst på sidan

Steg 2: Konfigurera en formulärmall om du vill tillåta bidrag

När du lägger till de nödvändiga sekundära dataanslutningarna formulärmallen kan konfigurera du formulärmall om du vill tillåta användare att skicka sina formulärdata. När du gör detta läggs kommandot Skicka till Arkiv-menyn och en Skicka-knapp i verktygsfältet Standard när användare fyller i formuläret. Därefter kan du konfigurera den åtgärd som inträffar när användaren klickar på Skicka. I det här fallet ska du lägga till en regel som skickar formulärdata till var och en skicka-dataanslutning när användaren klickar på kommandot SkickaArkiv-menyn eller Skicka-knapp i verktygsfältet Standard.

Du kan konfigurera alternativet Skicka i samma dialogruta.

 1. Klicka på Skicka alternativVerktyg-menyn.

 2. I dialogrutan Leveransalternativ markerar du kryssrutan Tillåt användare att skicka det här formuläret.

  När du markerar den här kryssrutan läggs en Skicka-knapp i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka till Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret.

 3. Klicka på Utför anpassad åtgärd med hjälp av regler och klicka sedan på regler.

 4. Klicka på Lägg till i dialogrutan regler för att skicka formulär.

 5. Klicka på Lägg till åtgärd.

 6. I rutan åtgärd klickar du på Skicka via en dataanslutning klickar du på den dataanslutning som du vill använda för den här åtgärden i listan Dataanslutning submit och klicka sedan på OK.

 7. Upprepa steg 5 och 6 för varje skicka dataanslutning som du har lagt till din formulärmall.

 8. Klicka på OK två gånger när du lägger till villkor för samtliga skicka dataanslutningar i formulärmallen.

  1. Om du vill byta namn på knappen Skicka som visas i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka som visas på Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret, Skriv det nya namnet i rutan Beskrivning i Skicka Alternativ för i dialogrutan.

   Om du vill tilldela ett kortkommando till den här knappen och kommandot skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som ett kortkommando. Skriv till exempel om du vill koppla ALT + B som kortkommandot för Skicka-knapp och kommandot Su & cka.

 9. Om du vill hindra användare från att använda kommandot Skicka eller Skicka-knapp i verktygsfältet Standard när de fyller i formuläret, avmarkerar du kryssrutan Visa menyalternativet Skicka och knappen Skicka.

  1. Som standard när användaren skickar ett formulär InfoPath behåller formuläret öppet och visar ett meddelande för att ange om formuläret har skickats. Om du vill ändra standardbeteendet, klicka på Avancerat och gör sedan något av följande:

   • Om du vill stänga formuläret eller skapa ett nytt tomt formulär när användaren anger en färdigt formulär, klickar du på det alternativ som du vill använda i listan när du skickar.

   • Markera kryssrutan Använd anpassade meddelanden om du vill skapa ett anpassat meddelande som anger om formuläret skickades och Skriv dina meddelanden i rutorna på lyckade och misslyckade.

    Använda ett meddelande i rutan på fel för att informera användarna vad kan jag göra om de inte kan skicka sina formulär. Du kan till exempel föreslå att användare spara sina formulär och kontakta någon ytterligare anvisningar.

   • Om du inte vill visa ett meddelande när användaren skickar ett formulär avmarkerar du kryssrutan Visa lyckade och misslyckade meddelanden.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×