Skicka formulärdata till en Microsoft Access-databas

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln

Översikt

Steg 1: Aktivera skicka-dataanslutning

Steg 2: Konfigurera skicka-alternativ

Översikt

När du utformar en Microsoft Office InfoPath-formulärmall som baseras på en Microsoft Office Access (.mdb) eller Microsoft Office Access 2007 (.accdb) databas skapas guiden Dataanslutning anslutningen till en Skicka till-databasen om följande villkor är kort.

 • Formulärmallen är utformade så att användare måste fylla i den med hjälp av InfoPath. Om formuläret fylls i med hjälp av en webbläsare, kan inte formuläret skicka data direkt till en databas. Konfigurera en webbläsarkompatibel formulärmall om du vill skicka data till en databas med en dataanslutning som skickar data till en webbtjänst som fungerar med databasen.

 • Den primära databastabell som används i den huvudsakliga dataanslutningen innehåller en primärnyckel, en unik begränsning eller ett unikt index.

 • Andra databastabeller som används med den här huvudsakliga dataanslutningen ha en enkel, hierarkisk relation till den primära databastabellen.

 • Databasen innehåller inte fält som innehåller en stor binär datatyp, till exempel bilder, bilder, OLE-objekt, bifogade filer, Office Access memo-datatyp eller SQL-Text-datatyp.

Om databasen uppfyller dessa krav, InfoPath skapar dataanslutning skicka och lägger till en Skicka-knapp i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka till Arkiv-menyn i formuläret.

Obs!: Sekundära dataanslutningar kan inte skicka data till en databas. Om du vill använda en skicka dataanslutning till en databas som en sekundär dataanslutning identifiera en webbtjänst som fungerar med databasen och sedan lägga till en skicka-dataanslutning i webbtjänsten.

När du har aktiverat dataanslutning skicka anpassa du skicka alternativ för formulärmallen på följande sätt.

 • Ändra texten som visas på knappen Skicka i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn.

 • Ändra kortkommandona för att Skicka-knapp i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn.

 • Skapa egna meddelanden ska visas för användarna när de skickar sina formulär.

 • Ange om du vill lämna formuläret öppet, Stäng formuläret eller öppna en annan tomt formulär när formuläret skickas.

Överst på sidan

Steg 1: Aktivera skicka-dataanslutning

 1. DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på den viktigaste dataanslutningen i dialogrutan Dataanslutningar och klicka sedan på Ändra.

 3. Klicka på Nästa i guiden Dataanslutning.

 4. Markera kryssrutan Aktivera skicka för den här anslutningen på nästa sida i guiden och klicka sedan på Slutför.

Överst på sidan

Steg 2: Konfigurera skicka-alternativ

När du har aktiverat dataanslutning skicka läggs en Skicka-knapp i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka till Arkiv-menyn. InfoPath konfigurerar också formulär som baseras på formulärmallen som ska visa ett meddelande för användare när de skickar sina ifyllda formulär. Det här meddelandet om formuläret har skickats. Som standard synkroniserar InfoPath formuläret öppet när användaren har skickat det. Om du vill ändra texten som visas på knappen Skicka samt vad som händer när användare skicka sina formulär, gör du följande:

 1. Klicka på Skicka alternativVerktyg-menyn.

  1. Om du vill byta namn på knappen Skicka som visas i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka som visas på Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret, Skriv det nya namnet i rutan Beskrivning i Skicka Alternativ för i dialogrutan.

   Tips: Om du vill tilldela ett kortkommando till den här knappen och kommandot skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som ett kortkommando. Skriv till exempel om du vill koppla ALT + B som kortkommandot för Skicka-knapp och kommandot Su & cka.

 2. Om du inte vill att andra ska använda kommandot Skicka eller Skicka-knapp i verktygsfältet Standard när de fyller i formuläret avmarkerar du kryssrutan Visa menyalternativet Skicka och knappen Skicka.

  1. Som standard när användaren skickar ett formulär InfoPath behåller formuläret öppet och visar ett meddelande för att ange om formuläret har skickats. Om du vill ändra standardbeteendet, klicka på Avancerat och gör sedan något av följande:

   • Om du vill stänga formuläret eller skapa ett nytt tomt formulär när användaren anger en färdigt formulär, klickar du på det alternativ som du vill använda i listan när du skickar.

   • Markera kryssrutan Använd anpassade meddelanden om du vill skapa ett anpassat meddelande som anger om formuläret skickades och Skriv dina meddelanden i rutorna på lyckade och misslyckade.

    Tips: Använda ett meddelande i rutan på fel för att informera användarna vad kan jag göra om de inte kan skicka sina formulär. Du kan till exempel föreslå att användare spara sina formulär och kontakta någon ytterligare anvisningar.

   • Om du inte vill visa ett meddelande när användaren skickar ett formulär avmarkerar du kryssrutan Visa lyckade och misslyckade meddelanden.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×